De Weg van de Vlinder Deel 1 - De Bediening van Innerlijke Genezing Part I 2001

Hoofdstuk 1. Innerlijke Genezing : Wat en Hoe ?
 • Inleidend Gebed
 • Voorwaarden voor Innerlijke Genezing
 • Innerlijke Genezing in Het Geweten - Het Probleem van Valse Schuld
 • 2 delen van het geweten
 • Gebed voor Innerlijke Genezing
 • Over Broeder Kraan - Belangrijke Steunpunten Bij Het Gebed voor Innerlijke Genezing
Hoofdstuk 2. Innerlijke Genezing voor De Bedieningen
 • Apostolische Gaven en de Gaven van Innerlijke Genezing
 • Geneesheer van de Vervolgde Profeet
 • De Richter
 • De Richter en de uil
 • Verschillende uil-soorten
 • De Predictaat
 • De Hermitaat
 • De Bedieningen van Deze Tijd
Hoofdstuk 3. Technologie en Techniek in Innerlijke Genezing
 • Geestelijke Technologie - De Gebondenheid in de Heilige Geest
 • Diepere Wortels van Toronto buiten de Pinkster-gemeente
 • De Noodzaak van Diepte-Toetsen
 • Toetsen - Tot hoever ga je ?
Hoofdstuk 4. Meer Gebeds-Technieken
 • De Doos in de Doos
 • De Weg van de Vlinder
 • De Verschillende Israel-Theologieen

Belangrijk
Ter inleiding op Part II raden wij u aan, wanneer u dat nog niet gedaan hebt, eerst de eerste drie delen van de serie De Lawine te lezen !
Een Gebed en een Woord van Innerlijke Genezing voor u. Met oude en nieuwe technieken in deze bediening

Voorwoord door apostel A. Moolenburgh

Dit is definitief een van de meest schokkende en opmerkelijke boeken die ik ooit heb gelezen. Woorden van een van de top-exorcisten van de wereld die we niet zomaar aan ons voorbij mogen laten gaan. H.T.J. Strijker die niet alleen de fundamenten van de kerk blootlegt, maar nu ook de fundamenten van de Bijbel, en wel op een uiterst schokkende en indringende wijze. Is er dan zoveel misgegaan ? We leven in een duistere wereld, een duistere kerk, en met een duistere Bijbel, zoals hij dat zegt. Hij is en blijft een controversieel schrijver en strijder voor het hoogste goed, en dit boek is daar onmiskenbaar een van de beste voorbeelden hiervan.

In het begin is het boek nog in tamelijk rustig vaarwater, maar in het tweede deel barst de apocalypse los, die schokkend genoeg al bij de grondlegging der wereld begon.

De schrijver ontwijkt het gebed niet. Van kinds af aan werd hij door de Heere afgezonderd in een leven vol met vizioenen, en afschrikwekkende beelden, over dat wat komen gaat en dat wat is geweest. Als kind zijnde wist hij zich hier geen raad mee, en wist hij ook niet wat het allemaal betekende. Later begon de Heilige Geest hem hierover uitleg te geven, en werd het hem duidelijk dat het om een taak ging. Vele malen zag hij de hemel en de hel van de binnenkant, en ook het bedrog tussen deze werelden.

Moge de Heere u rijkelijk zegenen tijdens het lezen van dit nieuwe boek.

A. Moolenburgh


Hoofdstuk 1. Innerlijke Genezing : Wat en Hoe ?

Inleidend Gebed

Vader, wij willen u vragen of u bij ons wilt zijn, om ons te leiden in Innerlijke Genezing.

U kent ons persoonlijk, u kent ook de persoon die tot ons is gekomen voor hulp. Wij weten dat Uw hulp soms niet altijd komt op de manier zoals wij willen, want u bent heilig en overziet elke situatie.

Dank u voor Uw Heilige Geest die ons leidt en bevestigt. Dank u wel dat we ons kunnen berusten in datgene wat u geeft. U weet wat het beste voor ons is. U bent onze horizon. U weet wat onze bestemming zal zijn. En u heeft voor ieder een speciaal plan, ook een plan van innerlijke genezing als dat nodig is, en als dat gebeuren mag. Geeft U vrede in de situatie waarin wij ons bevinden.

Voorwaarden voor Innerlijke Genezing

Drie algemene delen in een persoon waar we in ons gebed op de hoogte van moeten zijn

Wij gaan de situatie nu in drie delen, algemene delen, verdelen. Er is een deel van onze problemen wat we gewoon moeten dragen, om een les te leren, om gevoeliger te worden voor de strijd die een ander heeft, etcetera. U kunt in een hogere geestelijke strijd terecht gekomen zijn, waar u doorheen moet, omdat God u hierdoor wilt toerusten. Al met al : dit deel kan in uw ogen klein of misschien wel heel groot lijken.

Er is ook een deel wat zo ongevoelig is, misschien wel erg onhandig, waar God nog even in moet gaan knutselen. Het kan een deel zijn, waar u misschien uzelf een beetje in verstopt, of waar anderen u in verstoppen, terwijl God u de waarheid wil laten zien. Het is het deel genaamd "het vlees", onze natuurlijke uitstralingen, die eraf moeten, en waar God het nodig vindt deze lusten onder vuur te zetten. Het zijn de plaatsen waar we ons verstoppen voor het kruis, het licht, daar waar we weglopen van God.

Het derde deel is het deel waar we genezing mogen ontvangen, het deel waar we vurig verlangen naar God, waar we Zijn Wil willen doen met alles wat in onze mogelijkheid ligt. Dit deel is paraat en eerlijk over God en zichzelf, maar merkt dat het naar beneden wordt getrokken door leugens en verwondingen van vroeger. Dit deel dat merkt : "Ik wil wel, maar ik kan niet." Ik glijd weg, er is iets wat mij tegen houdt, en ik weet niet wat." Of : "Ik ben zo bang. Er gebeuren zoveel dingen om me heen, ik kan het niet bijhouden." God ziet ons aan, en komt ons tegemoet. God heeft een klok, ook een klok van genezing, innerlijke genezing. Jij mag jezelf op dat punt ook aan God toevertrouwen.

Genezing komt altijd in een bepaalde mate, en op een bepaald gedeelte. We kunnen hierin nooit te zwart-wit worden.

Er is een deel wat gewoon genezing nodig heeft voor dit moment. Dat deel, daar gaan we het over hebben. God heeft dat deel in uw hart omlijnt en van hieruit mag het gebeuren. God moet niks. Niet iedereen die verwond is, is aan innerlijke genezing toe. Stel jezelf de vraag : "Ben ik aan innerlijke genezing toe ?" Het komt namelijk alleen maar vrij in het contact met de Vader.

Innerlijke Genezing in Het Geweten - Het Probleem van de Valse Schuld

Veel mensen voelen zich onwaardig voor God, maar is dat waar ? Het woordje "vergeving" en het woordje "schuld", daar heeft men zoiets vaags van gemaakt, dat sommigen al bang worden als ze deze woorden horen. Is vergeving zo iets mysterieus ? Iets wat over je moet komen ? Vergeving is niets anders dan Verandering. En dan nog niet eens zo zeer de verandering in levensstijl maar de verandering in De Wil. Want mensen, we kunnen gebonden zijn door iets waar we gewoon niet los van kunnen komen. Het zijn veelal de voorgeslachtelijke bindingen, de opvoed-bindingen, media-bindingen etcetera die ons gemaakt hebben zoals we zijn. Een spelletje van geesten en chemische processen in je hersenen en zenuwstelsel. Hogere krachten om je heen bepalen vaak je voorkeuren, je verlangens en je meningen. Deze hogere krachten zijn dan de krachten van de natuur, de krachten van oorzaak en gevolg, de krachten van de chemie, en de verschillende stralingen in de lucht. De Bijbel zegt dat het verstand verduisterd is. Deze elementen hebben onze hersenen veelal in de grip.

En dit wordt zomaar op je gegooid bij je geboorte, en zie daar maar eens van te ontkomen. God houdt je niet schuldig voor de zonden van je voorouders, maar hun effecten zijn wel aanwezig, iets wat ons erg onzeker kan maken, en zelfs in een niet te ontkomen schuld-complex kan brengen.

Vergeving moet "legaal" zijn, en nodig zijn, want er zijn zat "vergevings-complexen" om ons heen, die ons nog dieper in de put kunnen brengen.

Als jij vergeven wilt worden, besef dan dat er eerst zoiets bestaat als valse schuld. Dit zijn dingen waarvan je denkt dat het zonde is (omdat het je zo geleerd is, of omdat het zo voelt), terwijl dat niet zo is. Ook het geweten is wat dat betreft "verduisterd", en omdat God een rechtvaardig God is, die geen onschuldigen veroordeelt, zal Hij aan dit deel van valse schuld tegemoet gaan komen. In dit leven ontkom je gewoon niet aan valse beschuldigingen, omdat er zoveel verschillende meningen zijn. Bij de een kun je een held zijn, en bij de ander een crimineel. Iedereen heeft een innerlijk wet en rechtboek, wat we ook wel het geweten noemen.

2 delen van het geweten

Het geweten heeft dus gewoonlijk een deel waar we op een illegale manier worden aangeklaagd. Waar een geest van valse vergeving dan ook graag wil komen, om daar zijn klauwen verder te kunnen uitspreiden, want valse vergeving (vergeving voor iets wat we helemaal niet gedaan hebben, of wat we niet verkeerd hebben gedaan) brengt onherroepelijk meer valse schuld, en kan je eigen waarde verschrikkelijk aantasten. God kent echter dit deel, heeft het omlijnd, en wil in de bediening van innerlijke genezing juist daar werken, omdat het de wortel is van veel kwaad.

Dan is er een deel in het geweten wat mogelijk wel schuldig is, een deel wat God kent, en waar Hij ook openbaring over wil geven. Dan is vergeving niet iets vaags. Neen. God wil dat je het zelf in orde maakt. Er is door jou schade aangebracht, nu mag je dat zelf herstellen. Hierdoor zul je je eigenwaarde weer terugwinnen op een eerlijke manier, en zul je ook je verantwoordelijkheden behouden en uitwerken. Jezus was voor ons het voorbeeld. Als wij dit voorbeeld navolgen, dan komt het in orde. De ellende begint juist daar waar we dit omdragen, daar waar het al in orde is, omdat Jezus het voor ons gedaan heeft. Dit is een heel vernuftigd meganisme om ons op het verkeerde been te brengen. Jezus kwam om ons de weg te wijzen, Hij was de Weg .... maar dan moeten we die weg wel bewandelen, en niet zeggen : het is al ok. Neen, het is niet ok. Zoals Paul Cain eens zei : De hemel is geen plaats, maar een conditie. D.w.z. Je komt er alleen door het te WORDEN, door het te LEVEN. Zoals de Bijbel zegt : IN DE VOETSTAPPEN VAN JEZUS ! JEZUS DOET HET EN JIJ DOET HET !

Ja, maar dat kan niet, zegt de duivel dan. Je bent op de verkeerde weg, want Jezus heeft het gedaan, en jij moet dat gewoon aanvaarden. Je kunt nooit zoals Hem leven.

Dan wordt er dus een andere Jezus gepredikt. Een Jezus van "je kunt er niks van, je hebt mij nodig." Deze Jezus bestaat, maar is niet onze Jezus, maar een vampier uit de hel, die ons in zonde en schuld wil houden, die elke keer als we het goede willen doen ons wil ombuigen. Het is een geest die de deur van verandering voor ons dicht wil houden, omdat hij er zo van houdt om voor god en held te spelen.

Ik ken dit mechanisme maar al te goed. Zodra je het goede wil doen, wordt dat door sommigen gewoon niet geaccepteerd. "Je bent Jezus niet," wordt er dan gezegd, of : "We zullen altijd blijven zondigen." Nu, wat heeft het dan allemaal voor zin gehad ? Zien we de ernst van de zonde dan wel in, als we dit soort uitspraken doen ? Beseffen we dan niet dat Jezus "De Weg" is, en niet een dichte deur ? God neemt geen zondaren aan in de hemel, omdat de hemel geen zonde kent. De Bijbel wil mensen uit de zonde helpen, en hoop geven op een puur en rein leven. Dit is wat er mogelijk is, wat Jezus als voorbeeld heeft getoond. Ja, de erf-zonde bestaat, maar niet de erf-schuld. Mensen kunnen volmaakt zijn, zoals Job dat was. Met al hun erf-zonden en erf-leugens, prikt God daar dwars door heen en ziet een volmaakt hart. Dit is het diepste hart, een hart, dieper dan het gebonden hart (waar mensen zich zo graag op blind staren, omdat ze dan weer een "gevangene" hebben voor hun simpele, oppervlakkige rechtssystemen).

Noem het diepte-recht waar we met z'n allen aan toe zijn. God kijkt naar de wil van de mensen, naar het gedeelte wat de keuzes maakt. God oordeelt ons naar het licht dat we hebben ontvangen, rekening houdend met erf-zonden, erf-leugens, erf-verslavingen etcetera. God zoekt altijd de in zichzelf opgesloten mens op.

In deze serie is het onze bedoeling die mens op te speuren, en vrij te zetten.

Zoals jij naar je zelf kijkt is dikwijls het gevolg van erf-interpretatie. Maar God kent je zoals je diep van binnen bent.

Gebed voor Innerlijke Genezing

Gebed voor het welwillende, zoekende kind :

Vader, u ziet dit kind voor u, misschien wel vol van tranen en pijn. U ziet zijn of haar leven als een huis van U, maar u ziet dat daar indringers binnen zijn gekomen. Ze hebben het huis gekraakt, bestolen, ja, en misschien nog wel ergere dingen. U heeft daar ook om gehuild. U ziet dit kind, dit huis, en u kent de indringers, u kent ook het kind. U weet waar zijn of haar gedachten vandaan komen, de gevoelens, de verlangens. U kent hem of haar door en door.

Wij nodigen u uit om binnen te komen in dit huis. U ziet al de schilderijen die de indringers hebben opgehangen in het huis. Verschrikkelijke plaatjes. En de Heilige Geest legt Zijn Bedekkende Hand op die plaatjes, en haalt de schilderijen van de muur. Al die schilderijen die het kind aanklagen en misschien wel vals beschuldigen. Al die traumatische plaatjes. U haalt het weg. U legt Uw Hand erop en zegt : Kind, Ik heb het gezien. U neemt het kind in uw armen, en hangt nieuwe schilderijen aan de muur. U wast de afschuwelijke tekeningen van muur en behang af, en brengt nieuw behang. U doorzoekt de kasten en verbrandt de spot-klederen die men dit kind toewenste. U geeft het kind Uw kroon, Uw Zegen en Uw Heilskleed.

"Mijn Kind, Ik heb je lief. Ik heb de vernieling gezien die in jouw hart heeft toegeslagen, maar Ik draai het om tot een poort van zegen. Ik maak van jouw wonden kanalen van de Heilige Geest. Ik spreek in jouw hart, zo diep, daar waar geen mensen-stem of demonen-stem kan komen. Ik spreek de indringers aan en zeg : Vertrek ! De deur uit ! Nu ! Ik heb gezien wat ze gedaan hebben. Ik zet nu Mijn engelen rondom jouw huis. En mijn Geest waait in jouw kamers, nu, om te zuiveren, te verbranden en te transformeren."

Nu loopt de Heer Jezus door de gangen van jouw huis, en verruimt je, zodat je nieuwe openbaringen en aanrakingen mag ontvangen. Vrede zij met jou. Laat de Vrede en Rust van God Zich bevestigen aan je hart. Laat de Geest van God daar komen, waar je zo eenzaam bent, daar waar je je zo onbegrepen voelt. Wij zegenen jou in de Naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest, op die plaatsen waar je niet meer verder kan, op die plaatsen waar je het niet meer alleen kan, daar waar je de moed hebt op gegeven. Daar komt Hij binnen om al die verwondingen en verlammingen aan te raken met Zijn Warme Hand, zodat het weg mag smelten als sneeuw voor de zon.

Nu zegenen wij jou op al die plaatsen waar je gemanipuleerd bent, daar waar je jezelf niet meer voelt, daar waar je geen grip meer hebt. Kom, Heilige Geest, daar waar de boze gebonden heeft. Dat de Heere Jezus met Zijn Zwaard en Vuur daar de banden doorbrandt tot in de diepste geslachten, tot in de diepste kamertjes, en Gods Vrijheid brengt.

De deuren worden gesloten voor de indringers.

Tenslotte

Het kan misschien goed zijn om dit gebed diep tot je door te laten dringen, en als het je heeft aangegrepen, kun je het telkens weer opnieuw lezen, op de momenten dat je het nodig hebt, of misschien elke keer voordat je gaat slapen.

Over Broeder Kraan - Belangrijke Steunpunten Bij Het Gebed voor Innerlijke Genezing

Veel innerlijke genezing is een proces. Broeder Kraan die hier in Nederland veel voor de Charismatische Beweging op dit punt heeft betekend, zei ook dat Innerlijke Genezing als een zeevloed over je heen kan komen, dat het kan voelen alsof je boven alles wordt uitgetild, alsof je naar een nieuw eiland wordt gebracht op een hoge golf om het maar eens zo te zeggen. Hij zei dat je je bij zo'n gebed of na zo'n gebed zo kan voelen, alsof grote zware stenen weg worden gespoeld door de stroming van de zee, maar dat wanneer de vloed gaat liggen je merkt dat dit nog maar het begin is, en dat je een diepere kruisdood ervaart, dieper een ontmoeting moet hebben met de Lijdende Christus. Zo houdt het je in balans. Laat het je dus nooit verontrusten, maar wees gewoon blij met iedere verlichting en genezing die je op zo'n moment of erna mag ontvangen.

Na zo'n vloedgolf kunnen de stenen weer zakken, maar weet dat ze dan in ieder geval niet meer zo diep in je hart zitten als eerst. God zal blijven spoelen totdat Hij Zijn doel met jou heeft bereikt. Koester zoiets in je herinnering, want het is Gods Teken aan jou. Het is het licht wat binnenkomt, maar na de heerlijkheid zal dit licht je laten zien wat er nog allemaal moet gebeuren. Het licht zal de ellende laten zien, de zonde, de leugen ... en dat kan pijn doen. Dit is hetgeen er bij hoort als God je zintuigen gaat openen.

Hoofdstuk 2. Innerlijke Genezing voor de bedieningen

Apostolische Gaven en de Gaven van Innerlijke Genezing

Daar waar de profeet soms wazig en misschien hard kan overkomen, in het brengen van de boodschap, daar kan de apostel de boodschap begrijpelijk maken en sympathie voor de profeet opwekken. Daar waar de profeet scheidt, daar kan de apostel verbinden. De apostel ontvangt de gave van vertolking. Deze gave van vertolking is niet alleen maar voor tongentaal, maar ook voor de tongen van profetie, of gewoon de tongen van mensen, om alles begrijpelijker te maken, om mensen bij elkaar te brengen, om kerken te verenigen. De apostel is een bruggenbouwer, een vertaler. Hierdoor kan hij scherp tot de dieptes doordringen. De apostel is als het ware de arend die de gemeente behoedt. Hij kan scherp zijn als een profeet, en soms zelfs scherper, omdat zijn profetische gave gegroeid is, maar hij kan ook de zachtheid en troost van een moeder tonen, om de gedane zaken, acties en de gesproken woorden te verklaren en eventueel verdedigen ( 1 Tess 2:7). De profeet die woest kan zijn als een leeuw, moet verbonden zijn met de apostel, de wijze, doordringende vader, die uitlegt waar hij moet uitleggen, die begrijpt, waar hij moet begrijpen. Dit is de arend. In het boek openbaring komen we beide figuren tegen. De leeuw en de arend. De leeuw brengt het wilde, onverstaanbare, naar recht hongerende woord, terwijl de apostel het transformeert en in goede banen leidt. Beide soorten van gaven moeten in ons ontwikkeld worden.

Geneesheer van de vervolgde profeet

De apostel is een specialist op het gebied van innerlijke genezing door zijn diepte-werk. Hij kan door zijn gaven daar reiken waar een ander dat niet kan, of daar waar nog nooit iemand gekomen is. Hij is een pionier, en een geneesheer voor de vervolgde profeet. De apostel behoort dus een vader te zijn voor de profeet, een verdediger, een soort van beschermheer, en niet iemand die de openbaringen van de profeet probeert af te zwakken en af te sussen. De apostel sust de pijn, maar niet de openbaring. De apostel en de profeet werken samen. Ze hebben diep respect voor elkaar. Daar waar de apostel niet harder kan zijn dan de profeet, daar loopt de apostel gevaar. Daar waar de apostel niet zachter kan zijn dan de profeet loopt hij eveneens gevaar. Er wordt van hem verwacht dat hij zijn profetische gave ontwikkeld heeft en vandaaruit in de apostolische gaven werkt. Hij heeft zijn gaven kunnen verdiepen, en zijn gaven werken met elkaar samen. De profetische gave als zijn scanner, en de apostolische gave als zijn decoder. Hierdoor worden de fouten opgespoord en verholpen, hetgeen de gave van genezing laat groeien. De Waarheid is nog altijd de sterkste genezings-kracht, maar tegelijkertijd ook de sterkste kruis-kracht. Het juk van de apostel kan erg zwaar zijn, net als overigens het juk van de profeet. Elia het het vanwege zijn gaven en opdrachten soms zo zwaar dat hij niet meer wilde leven. Zo kan het juk van een bediening, of een komende bediening, zwaar drukken. Zo kun je zelfs anderen genezen, en zelf niet genezen worden, vanwege je taak en functie. De apostel lijdt aan de ene kant zwaarder vanwege zijn inzicht, maar aan de andere kant loopt hij in een grotere heerlijkheid dan de profeet vanwege datzelfde inzicht.

De doorn van de apostel en de doorn van de profeet mogen niet zomaar ontijdig weggenomen worden, want dit kan hun bediening ernstige schade aanbrengen. Van Paulus weten wij dat hij die doorn moest dragen, anders zou zonde hem wegdragen (zie II Korintiers). De apostel die de profeet voortijdig geneest en geen "nee" kan zeggen, of "nu niet", is een bedreiging voor de bediening van de profeet en het geestelijk leven van de profeet zelf.

De Richter

Het juk van de richter, de territoriale exorcist, kan een erg zware zijn. Hij kan zich op momenten totaal verloren voelen vanwege de heftige confrontaties met de hogeren in stand in satans leger. Dezen zijn verantwoordelijk voor onder anderen : natuurrampen, epidemieen, oorlogen, maar ook de heersende systemen zoals politiek, de media, de opvoeding, het medische systeem en het rechts-circuit. Hij kan zich gebonden voelen als een os. Ook duidt de os op de gebondenheid in de Heilige Geest, een ervaring waarnaar gestreeft moet worden na de doop in de Heilige Geest. Hij is een werker en zet alles aan de kant om de oplossing voor situaties te vinden. Ook de os komen we tegen in het boek openbaringen. Alhoewel de apostel al over een sterk exorcistische gave behoort te beschikken (gaven van krachten), is de richter, de territoriale exorcist, op een vlak aanbelandt waarin hij alle hoeken en uithoeken van de demonische wereld krijgt te zien. Dit kost veel tijd, waardoor hij zich veelal terugtrekt, of misschien zelfs noodgedwongen vanwege een handicap of een ziekte. Hij komt over het algemeen niet veel in kerken, tenzij God hem daar zendt voor boodschappen. Hij beschikt veelal over krachtige visionaire gaven, als een os die overzicht over zijn veld heeft en daar graast. De territoriale exorcist trekt zich veelal terug van het persoonlijk exorcisme, waarin hij veel voor mensen bad, en zoekt het nu hogerop door de lagen over de landen en velden te onderzoeken, de algemene wortels van gebieden die verantwoordelijk zijn voor het vergiftigen van de mens. De diepte strekt zich zo uit tot het vlak van de territoriale gaven, daar waar men weet door te prikken tot de wortels van situaties. De rechter is de geneesheer van de apostel, en behoort hem te zijner tijd te voeden. Vanwege zijn hoogstaande gaven om door te tasten tot prioriteiten en diepe oorzaken, weet hij ook de geest en het verstand van de apostel te verlichten.

De Richter en de uil

De uil vertegenwoordigt de gave van de richter. De uil ziet in de duisternis, heerst over de nacht, daar waar mensen hun geheimen verborgen houden. De uil heeft telescopische en microscopische functies, en kan geweldig snel overswitchen, waardoor hij een meester in het zien is. De ogen van een uil zijn zo gemaakt, dat ze de meest subtiele bewegingen en veranderingen opmerken, doordat er meer lichtgevoelige staaf-cellen op zijn netvlies bestaan dan bij andere vogels. Omdat de richter uil-capaciteiten bezit, ziet hij dus dingen die anderen niet zien, wordt hij vaak als de spelbreker gezien, of zelfs als zwaar-gestoord. Het stijgt boven de vergaderingen van "normale" kerkleiders uit, en brengt zoveel duistere geheimen aan het licht, dat mensen zich mogelijk niet meer op hun gemak voelen.

Verschillende uil-soorten

Er zijn wel meer dan honderd soorten van uilen. Van sommige uilen is het bekend dat ze een echo-peiling hebben, waarmee ze hun prooi opsporen, als een soort van vliegende radar. Een zo'n soort is de kerkuil. Het leert ons de echo's van het verleden op te vangen om de fundamenten van een situatie onder ogen te komen.

De velduil is een van de weinige soorten die ook overdag jaagt. De velduil komt dan ook over die richters die een missie in de publiciteit hebben. Ook de sneeuwuil jaagt overdag. Hij heeft het enorme vermogen zich aan zowel fel licht en pikzwarte duisternis aan te passen, en blijft zo optimaal zien. De sneeuwuil heeft enorme timings-mechanismes, om zo te voorvoelen wanneer er een hongersnood op komst is. Hij is daarom instinctief trekkende naar gebieden met meer voedsel. Hij werkt veelal door timing en behendigheid, en niet door lomp kracht-misbruik.

De richter tast altijd dieper, vertrekt daar waar hij merkt dat het oppervlakkig wordt, of daar waar het niet groeit. Hij blijft strak gericht op prioriteiten, en voelt zich vaak achtervolgd, wat hem dan ook die aanhoudendheid geeft. Hij blijft gefocust op het totaal-plaatje, voelt haarscherp de gevaren aan, en vertrekt en komt daarom altijd op het goede moment. Hij is daar waar hij wezen moet, en kijkt wat dat betreft niet naar wat de blinde mens zegt. De richter rent voor het vuur, voor zijn leven. Hij weet hoe fataal een misstap kan zijn. Hij voelt de adem van de vijand dag en nacht in zijn nek, maar gaat hierin van rust tot rust omdat God hem stapsgewijs tegemoet komt.

De Predictaat

De predictaat, oftewel de kerkvader (in sommige kerken worden dezen "bishops" genoemd), heeft de plaatjes zodanig verzamelt, dat hij er mappen van kan maken. Iets wat men "spiritual mapping" noemt, oftewel : het geestelijke in kaart brengen. Hij is de vader van de richter, met een echte bediening in timing, voorbereiding en condities. Hij kent de gevaren van klok-misbruik, en het omdraaien van de chronologie (de opeenvolging der gebeurtenissen). Hij heeft sterk gevoel voor volgorde, en kan bijna hysterisch worden als deze volgorde zomaar wordt omgedraaid, omdat hij ziet en voelt welke zware demonische machten er dan gaan heersen. Hij ziet de overgang van licht naar duisternis wanneer men de klok omdraait. Hij vecht in passie voor het heil van de gemeente, kan diep empatisch overkomen, maar kan ook hard en koud zijn als ijs. Hij is de geneesheer van de richter, de apostel en de profeet, als de kerkvader. De predictaat is een naam voor hem, gebouwd op het woord predict = voorspellen. Hij ziet de verre gevaren op afstand, dat wat ons te wachten staat, en stippelt de wegen uit die voor de gemeente het beste zijn. Hij neemt alleen maar genoegen met het allerbeste. Hij maakt geestelijke reizen, om zijn gebieden te vergroten, niet om macht, maar om zorg. De gaven van het geestelijk reizen zijn hem dan ook gegeven, waarmee hij het beste voor de gemeente bereidt. Net als voorgaande bedieningen weet hij door te dringen tot de kern van dingen, en kan hij ze ook rangschikken. Hij is als het ware de beheerder van de geestelijke atlassen, een wat oudere, wijze uil. Hij is zeker niet bezig met kerkje spelen. Hij trekt zich veelal terug voor studie en gebed, waarin hij het geestelijk reizen beoefent, zoals de oude profeten dat deden, en zoals Johannes een stem uit de hemel hoorde : Klim hierheen op, en ik zal u tonen wat geschieden moet. Het doel van geestelijk reizen is dus op een hoger punt komen voor meer overzicht, voor diepere openbaring en kennis ... Hen die dus tegen deze gave strijden, strijden dus bewust of onbewust tegen de gave van openbaring, tegen hogere kennis. Zij zijn vijanden van Gods school, en hebben Gods Gaven gecanoniseert (ingebonden en afgesloten) .... Dit zijn dus allemaal opgezette vogeltjes geworden waar de dood in regeert.

De uil van de predictatische bediening (kerkouderlijk) is niet aan zijn gebied gebonden, maar zoekt naar wijdere grenzen en territoriums, om nieuwe voedselsoorten te kunnen bemachtigen. Daarom is hij niet bevreest om stappen te zetten, gemeentes te verlaten, te verhuizen, een geheel nieuwe richting te gaan. Hij is wat dat betreft banger om ergens vast te groeien, want dit, zo heeft hij ontdekt, is de dood zelf : de opgezette vogeltjes van de kerk, waarin de ratten leven en feestvieren.

De Hermitaat

De hermitaat is ook een uil in Gods Koninkrijk, die als vader van vaderen functioneert, als geneesheer en exorcist van de predictaat. Hij beseft dat hij zichzelf mag wezen, dat hij vrij is, dat het tussen hem en God is. De hermitaat kan zich verlamd voelen door het leven, maar voelt zichzelf opleven in het afzonderen met God. Hij heeft leren leven met de doorn en ziet deze als zijn bescherming tegen de malle draaimolens en zuignappen van de wereld. Hij ziet de mechanismes van de wereld meer en meer, en krijgt ook kijkjes in het grote mechanisme van God. Hij is een bergbeklimmer, niet bang voor de sneeuw en het ijs, niet bang voor de gletsjers en ook zeker niet bang voor het licht van de zon. Hij laat de wereld achter zich, alhoewel hij wel nog steeds met deze wereld te maken heeft. De zon heeft hem verblind in de goede zin van het woord. Hij richt zich niet meer op onzinnige details, maar pakt die schakels die van belang zijn voor het geheel. Hij ziet oorzaak en gevolg ver van te voren en weet zo vele misleidingen en rampen te ontwijken. Natuurlijk krijgt hij hoog bezoek in de vorm van woedende, gemene, en vaak de trotste en koppigste leiders van het rijk van satan, de doodsleiders om het zo maar eens te zeggen. Hij strijdt niet meer beneden zijn niveau, gaat geen onzinnige discussies meer aan, maar grijpt naar de hoogste schakel met het belangrijkste en hoogstnodige effect voor het moment en de plaats waar hij leeft. Hij test alles aan het geheel, geen musje ontziet hij. Zijn gevoeligheid is scherp ontwikkeld en hij draagt al de gaven van de vorige bedieningen in zich, zij het scherper ontwikkeld. Toch gaat ook hij door tijden en seizoenen van droogte en pijn, van vermoeidheid en strijd. Elke bediening heeft z'n eigen woestijnen waar men doorheen moet. Deze woestijnen vertegenwoordigen de geesten die men moet verslaan. Deze woestijnen vertegenwoordigen ook nog de onwetendheid waarin men deels leeft, maar hierin is altijd een pad te vinden.

De uil verliest vrienden, maar wint er anderen bij. De uil vindt vrienden weer, en vrienden vinden hem. Maar zijn hoogste doel is los te komen van het oude denken. Er is innerlijke genezing voor de hermitaat, middels de persoonlijke gesprekken met God. Het wordt allemaal persoonlijker : Wie ben jij als je voor God staat ? De hermitaat heeft ontmoetingen gehad voor de troon van God, en wordt uitgezonden om die troon ook voor anderen te zijn. Niet uit macht, maar uit zorg. Om recht te brengen aan de rechtelozen. De hermitaat strijdt tegen het kapitalisme, het materialisme en het onrecht in alle maatschappelijke en buiten-maatschappelijke circuits, maar bovenal strijdt hij tegen zichzelf, zijn oude, onpersoonlijke natuur, om een diepere relatie te krijgen met een persoonlijke God. De hermitaat leert dat hij niet kan kiezen voor een ander, dat God alles laat medewerken ten goede, waarin hij niet bang hoeft te zijn voor het verleden. De berg zegt hem zijn zicht naar beneden in te ruilen voor zijn zicht naar boven, voor de schilderijen op het plafond. Daar zal Hij Gods Hand in zijn verleden zien, Gods doelen, en Gods bestemming. Daar zal hij zien dat het allemaal niet voor niks was, en dat eigenlijk alles zich voor Gods Grote Troon heeft afgespeeld. God was dichtbij, ook toen. Nu wordt hem geleerd met de ogen van God te kijken naar zichzelf als eerst, want God kan alleen de waarheid laten zien als het persoonlijk is. De hermitaat, nog steeds een hermiet, een afgezonderde, voor Gods hogere doelen, en verdere reizen.

Bedieningen voor Deze Tijd

De 3 uilen, de richter, de predictaat en de hermitaat, als verlengstuk van de vijfvoudige bediening. Er houden zich voor deze tijd nog een paar bedieningen schuil. De 3 uilen, door God gezonden om de gemeente toe te rusten te bewapenen, ook door het pad van innerlijke genezing heen. Wij willen samen met u dit pad bewandelen. Het is een heilig pad, reikende tot het allerheiligste van God, dat wat Hij voor ons heeft weggelegd in Zijn Licht. God wil ons het oog van de velduil geven om in dat Licht te kunnen zien.

God wil dat we de verbanden blijven zien. Het lichaam van Christus bestaat ook uit verschillende gaven en bedieningen die met elkaar samenwerken. Verachten we een deel, dan zijn we op gevaarlijk spoor.

Het profetische mag nooit los staan van het onderwijs. De genezing mag nooit los staan van het onderwijs, en nooit los van het profetische. Daar waar deze driehoek wordt losgelaten komen misleidende geesten binnen, die heel goed de rol van God kunnen overnemen, daar hebben ze miljoenen jaren ervaring in. Zodra u denkt : Mij kunnen ze niet meer voor de gek houden, dan bent u reeds voor de gek gehouden.

Het Profetische --------- De Genezing

---------/

Het Onderwijs

Wij moeten onze circuits veilig zien te houden. Als er een schakel ontbreekt, dan komen er legioenen geesten binnen via het gat. Alleen de nauwlettenden, de voorzichtigen, en de studenten zullen door de stormen van misleidingen heen kunnen komen.

Hoofdstuk 3. Technologie en Techniek in Innerlijke Genezing

Geestelijke Technologie - De Gebondenheid door de Heilige Geest

De gaven staan niet los van elkaar. Ze moeten met elkaar functioneren en DOOR elkaar. Wij komen zo op een aantal belangrijke mechanismes in het christelijke geloof. Wij willen u die zeker niet onthouden. Het menselijk lichaam is al een stuk technologie, en daarom is het lichaam van Christus, de gemeente, ook een stuk technologie. Het is geen zak zand, maar een netwerk bestuurd door wetten en recht. De duivel zal haastig en met al zijn manschappen zoeken naar gaatjes in de volgende onderwerpen. Het kan als een puzzel op u overkomen als u al deze termen ziet :

Toetsen <---> Onderwijs

Persoonlijke Relatie met God <---> Heiliging

Voorwaarden, Volgordes, Balansen, Klokken

Groei, Genezing, Het Kruis

Territoriale Oorlogsvoering, Innerlijke Genezing, Geestelijk Reizen

Geestelijk Denken : Oorzaak-Gevolg

Hierarchieen/ Niveau's

Feed-back

Enzovoorts

Wil God dat onze structuren zwak zijn ? Wil God dat we tekort schieten in connectie ? Je zou het christelijke geloof als een grote computer kunnen zien, met bedreigingen van hackers met hun slim uitgedokterde virussen. Met een oude virus-scanner kun je de nieuwen allang niet meer opsporen. Je moet je virus-scanner voortdurend "updaten", wil je je computer behouden. Demonen zijn een soort hackers, vooral de hogeren in soort. Zij kennen jouw computer door en door, en weten precies hoe ze binnen kunnen komen. Zou Jezus in deze tijd rondwandelen dan zou hij gelijkenissen aangepast aan deze tijd vertellen, dat wil zeggen : technologische gelijkenissen. Degenen die zeggen dat God niets met techniek te maken heeft, willen de mens bewust of onbewust boven God plaatsen. Heeft de mens dan meer verstand dan God ? God kan op afstand erg vaag lijken, maar is dat niet. Ook God houdt Zich aan wetten, aan structuren, aan voorwaardes enzovoort.

Daar waar rechtvaardigheid vaag wordt, wordt ze gevaarlijk. Recht moet verbonden zijn aan technologie, aan bewijs. Ezechiel 1 is een blik in Gods technologie. Ja, God is een God van technologie, van orde. Daar waar recht losgekopeld wordt van diepe orde, oftewel technologie, daar krijgen we de vooroordelen, de afglijders. Discipline heeft te maken met technologie. Je brengt er systeem in, je brengt er Heilige reflexen in. Discipline helpt ons om in Heilige Gewoontes vast te groeien. Het helpt ons om de muren tegen de zonde dikker te maken. Het ingroeien in de Heilige Geest is een proces d.m.v. discipline, wat uiteindelijk kan resulteren in de gebondenheid door de Heilige Geest. Deze Zegen is een ervaring die we na de doop in de Heilige Geest kunnen verkrijgen in onze relatie met God. Het is dan God die aan het stuur komt in ons leven.

De wedergeboorte is een ervaring waarin God in ons huis komt wonen. De doop in de Heilige Geest is een ervaring waarin de Heilige Geest de kamers van dit huis binnenkomt. De gebondenheid in de Heilige Geest bestaat daar waar God het roer geheel overneemt. Daar waar we als het ware automatisch door de Heilige Geest reageren, en niet eens meer anders kunnen. Dit is het wezen van Gods Robot. Dit is dus niet een robot zoals de duivel dat doet : zonder vrije wil. Neen. Gods Robot heeft gekozen om Gods programma's in hem te laten afdraaien. Gods Robot heeft vrijwillig zijn wil aan God gegeven, zonder het recht van terugname. Gods Robot heeft God ook trouw belooft voor de toekomst. God voor nu, en God voor de toekomst. Als onze toekomst gedoopt wordt in de Heilige Geest door zuivere beloftes af te leggen, dan zal dat uiteindelijk kunnen resulteren in de gebondenheid door de Heilige Geest.

Wij achten deze gebondenheid hoog, omdat het bescherming biedt tegen zonde en misleiding. Maar ook deze Zegen zal uitgewerkt en herhaald moeten worden, want er is altijd maar een bepaalde mate van Geestes-gebondenheid. Zo vaak zien we dat het stopt na de doop in de Heilige Geest, terwijl God zegt : "Maar dit is nog maar het begin."

De geestes-gebondenheid die we bij sommige profeten tegen kwamen, is een sterk anti-gif tegen de zonde. Als dat vuur over je komt, zoals we dat lezen in bijvoorbeeld Jeremia, dan kun je weinig anders doen dan de werken van de Heer te brengen. De woorden die je moet spreken borrelen als kokend vuur in je, en je kunt het niet stoppen. Zoals Jeremia zei : God is te sterk geweest, Hij heeft mij overmocht. Dit geeft een enorm gevoel van veiligheid, maar laten we goed beseffen dat de duivel ook dit soort gebondenheid kan geven. We zullen dus net als Jakob en Jeremia ons niet zomaar aan allerlei drangen mogen overgeven, maar we moeten worstelen met God. In deze worsteling zal God ons vlees breken, onze "heup" slaan, zoals we dat lezen in het verhaal van Jakob. Het toets-gebod wat in de Bijbel telkens weer terugkomt, laat ons worstelen. Leert ons om ons niet zomaar over te geven, niet zomaar te vertrouwen, maar toetsen. Zoals de Korintiers-brieven het zeggen : Elk bedenksel krijgsgevangene maken. Prik je toets-zwaard er maar eens in. Toetsen is een gevecht. Door overmoedig vertrouwen, en overmoedige overgave komen we in de valse geestes-gebondenheid terecht, zoals in de Toronto-beweging. Dan nemen boze geesten het roer in handen.

Diepere Wortels van Toronto buiten de Pinkster-gemeente

Toronto, als het evangelie van de snelle paarden, het magnetron-geloof. Dit alles is gebouwd op een stelsel van subtiele technieken. E.W. Kenyon is zo'n beetje de man geweest die deze technieken heeft opgesteld. Positief denken is de basis. Nu is positief denken iets wat de Bijbel ook leert, maar het is nooit losgekoppeld van een aantal belangrijke voorwaardes en zaken. Daar waar men los begint te koppelen, daar waar men het verstand oppervlakkig maakt, daar dringt de leugen binnen. Zo heeft deze E.W. Kenyon zijn technieken overgenomen van Christian Science, gesticht door Mary Baker Eddy, die in de jaren van 1800 leefde. Dat is al lang geleden, maar het heeft wel een sneeuwbal-effect gehad. Deze mevrouw had zeker vele goede dingen te zeggen, maar het was compleet uit balans. Ze was daarom geen goede vertegenwoordiger van Gods Techniek. Zonde en ziekte werd als illusie afgestempeld en te snel door allerlei denktechnieken afgewimpeld. Geen goede reclame voor het kruis dus.

Toen ik wat foto's van deze vrouw te zien kreeg schrok ik, omdat ik dezelfde geesten zag die ik heb gezien in bekende en minder bekende charismatische leiders. Kenyon was als het ware de brug voor deze geesten en deze hebben Kathryn Kuhlman als een van hun belangrijkste doelen gezien. Natuurlijk hebben Kenyon en Kuhlman beiden hun eigen draai aan deze invloeden gegeven, maar de banden zijn overduidelijk.

Dat wat Mary Baker Eddy buiten de pinkster-gemeente was, was Kathryn Kuhlman binnen de pinkster-gemeente. Het waren beiden grote genezeressen uit balans. Kenyon was onherroepelijk een belangrijke schakel tussen hen. De diepere wortels van Toronto en Prosperity moeten we dus buiten de pinkster-beweging zoeken.

De geest van Mary Baker Eddy is genaamd Meri'emma, die wel als "de moeder van Orion" wordt gezien.

Het grote ei is gelegd, de ontdekkingen zijn gedaan. Kunnen we nog meer verwachten ?

Het grote ei is ook door vreemde vogels uitgebroed. Er werden grote inbraken gedaan in andere religies, en dat terwijl de christelijke gemeentes veelal zeggen : Het is alleen binnen de kerk te verkrijgen. Ja, vele vogels werden verchristelijkt, en zijn opgesloten in de kerk. De kerk heeft natuurlijk het recht om dingen buiten de kerk over te nemen, zolang het maar in balans blijft, in goede samenwerking met het geheel, en zolang ze maar niet zeggen : Het is alleen hier. Dan creeer je een machts-positie, en dan is er voor mensen geen weg terug. Dan wordt de kerk dus tot een fuik, iets wat overigens nooit Gods bedoeling is geweest. De kerk mag dan wieg heten, maar uiteindelijk moet je zelf leren vliegen. In het fuik-principe wordt de mens dus langzaam omgebouwd tot een robot van de kerk, in plaats van een robot van God. Dit is dan weer de plaatsgebonden uitverkiezing : De kerk alleen maakt zalig, dus sla de diensten niet over. Dit is de stem van Khomeinah, de materiele uitverkiezing. Het is de stem van zieltjes-zucht, de stem van materiele gemeente-groei. Oh, hoe zijn we druk bezig onze eigen huisjes en koninkrijkjes te bouwen, ons eigen Babel, maar dit zal uiteindelijk uitlopen tot een nieuwe spraak-verwarring, want God heeft "het geheel" op het oog : Zijn lichaam ... en niet alleen een afgehakte hand.

Zou Hij "het vlees" genezen ? Zou Hij een gevaarlijke demoon genezen ? Zou hij onze oude natuur genezen en in ere herstellen ? U, genezer of genezeres, weet u eigenlijk wel WAT u geneest ?

Zou God een deel genezen ten koste van het geheel ? Zo zou de kanker voor een lichaamsdeel worden aangezien, maar er zijn nu eenmaal delen die afgekapt moeten worden. Vele genezers werken God alleen maar tegen. Wat is ware genezing ?

Genezing kijkt naar het geheel, genezing identificeert. Genezing is gekoppeld aan Wijsheid. Wijsheid is volgens Spreuken gekoppeld aan De Vreze des Heeren. Zonder deze vreze des Heeren kunnen wij nooit gebonden worden in de Heilige Geest.

De Noodzaak van Diepte-Toetsen

De gaven van de geest zijn met snoeren aan elkaar verbonden, ze werken samen. Ze zijn verbonden aan de vruchten van de geest, en de wortels van de geest. Beginnelingen in profetie moeten leren vanuit hun hart in de gaven te functioneren, om in hun hart de Geest te verstaan. Ze moeten de stap durven maken om niet meer naar hun hoofd te luisteren maar naar hun hart. De harts-kennis die het bloed door het hele lichaam pompt, die vanuit het geheel leert denken en leven. Hier begint het toetsen, want ook het hart is verduisterd. Daarna zul je moeten leren vanuit je binnenste te leven, vanuit je buik, waar de transformatie plaatsvindt, de capaciteiten van onderscheiding. Hiervanuit wordt het voedsel verwerkt en gezuiverd, waarna het overblijfsel wordt omgezet tot de nodige stoffen en door het hele lichaam wordt vervoerd.

Hoe zuiver kunnen we worden ? Dat hangt van onze eigen keuzes af. Gaan we het bloed op bepaalde plaatsen ophopen, dan lopen we gevaar : geestelijke trombose. Gaan we sommige organen buitensluiten ? Dan komen we onszelf vroeg of laat tegen.

Ware godsdienst is omzien naar wezen en weduwen. Dit houdt in : die delen opsporen die we zo verwaarloosd hebben, want Gods Geest zal tot het geheel komen, tot het gehele lichaam, niet in de bloedproppen.

Sommige mensen laten hun buik niet werken. De plakken brood vallen rechtstreeks in hun broek.

Ja, het menselijk lichaam is een apparaat, zoals het lichaam van Christus ook een apparaat is. De verschillende functies zorgen voor een optimale staat. Probeer je de wereld voor te stellen zonder een bepaalde levensbehoefte zoals zuurstof, water of voedsel. Hoe zou het er dan uitzien ? Zonder de techniek zouden we weer in het stenen tijdperk of de middeleeuwen leven. Zitten we daar met z'n allen op te wachten ? Men leefde van de jacht en de oorlog, onderhuids of gewoon in het openbaar. En nog steeds zijn we er niet. Daar waar dingen ontbreken ontstaan automatisch de vampieren. De aasgieren weten je dan altijd te vinden. Dit geldt ook voor de kerk. De kerk sluit een klein kraantje hier en een klein kraantje daar, en de ellende begint. En daarna worden er een aantal verboden kraantjes geopend, en daar gaan we met z'n allen. Vreemde hemelen, vreemde hemelen. En er zijn altijd bepaalde hoge heren die altijd veilig zitten, de bazen van de arena's, hoog op hun balkonnetjes.

Een klein kraantje kan iemands leven redden, en een klein kraantje kan iemands leven totaal de vernieling in helpen. Wij schijnen graag de schijnwerpers op diegenen achter de kraantjes. Noem het een kijkje achter de schermen. En je moet blijven prikken, want ook als je een engel ontmaskerd hebt en je ziet een engelenhoofd onder het masker, weet dat dit ook een masker kan zijn. Blijf prikken, blijf maskers afrukken. Je weet nooit hoeveel dozen er in een doos zitten. Tot hoever ga je ? En daar waar je ophoudt, weet je zeker dat het daar ook stopt ? Of ben je te bang om de waarheid onder ogen te moeten komen ?

Toetsen - tot hoever ga je ?

En aan de andere kant, durf jij de dingen die je duister noemt, of de mensen die je duister noemt, eens te toetsen ? Durf jij het in jouw ogen duistere masker af te rukken om te zien wie of wat het is ? Heb jij je ooit onbegrepen gevoeld ? Je wilde wel eens dat mensen je hart zagen. Zou je willen dat mensen eens meer de tijd namen om jou te begrijpen, om jou op waarde te leren schatten ? Zo niet, ga dan rustig door met het oppervlakkige "ontmaskeren", prik vooral niet door anderen heen, want ze mochten jou eens leren kennen zoals je echt bent.

Zo ja, dan moet je dus toegeven dat je zelf bevooroordeeld bent, een slachtoffer bent van een slecht, slap toetswerk. Misschien dat je zelfs bewust of onbewust hetzelfde doet naar anderen toe. Misschien wel uit een soort van wraak of bitterheid. Maar dit maakt het alleen maar erger. Alleen een goede diepe toets kan waarlijk recht brengen. Wil jij dat je eerlijk berecht en bekeken wordt ? Begin daar dan eerst zelf mee.

Bereid je op dit voor :

De Waarheid wordt veelvoudig op de proef gesteld !

De Waarheid wordt getest in spot, in leugen, in negering, in omkering, en in vele andere ovens. Maar hierin wordt de Waarheid gelouterd als goud.

Voor de Waarheid moet je wat over hebben, de Waarheid is duur, peper-duur. De Waarheid is zo'n kunstwerk, dat wanneer je het eenmaal in huis hebt, je leeft in een verlicht huis.

In een wereld zo vol van vernuftige techniek, nog maar een schaduw van de geestelijke techniek en realiteiten .... Hoe kun je zo zeker zijn dat jouw identificatie-machinetje zo zuiver is ? Heb jij het oog van einstein dan uitgevonden ? Oh, hoe trots we zijn op onze kleine apparaatjes ! We denken dat we er met gemak mee over de gevaarlijkste oceanen kunnen varen.

Ik en mijn kleine vogeltje, zo wordt er vaak gedacht. Ik en mijn bijbeltje, of bijbeltekstje. Totdat een gevaarlijke haai ons een keer grijpt, dan stort ons hele papieren geloof in. Soms moeten we eerst eens flink de tand van de realiteit voelen voordat we echt wakker worden. Het is allemaal niet zo gemakkelijk als we denken.

Hoofdstuk 4. Meer Gebeds-Technieken

De Doos in de Doos

Je staat in een huis, in een gang, voor vele deuren. Boven de ene deur staat : Mijn Godsbeeld. Durf jij naar binnen te gaan om te kijken hoe dit Godsbeeld eruit ziet ? Doe de deur maar eens voorzichtig open en kijk maar eens, en doe hem dan weer snel dicht. Wat zag je ? Zou dit God werkelijk zijn, of alleen maar een beeld wat je van hem gemaakt hebt ?

Boven een andere deur staat een bordje met : Het Godsbeeld van mijn Vader. Kijk maar eens om het hoekje. Wat zie je daar staan ? Beschrijf de kamer eens. Zou dit God werkelijk zijn, of alleen maar een beeld wat je vader van God heeft gemaakt ?

En je moeder ? Er is ook een deur met een bordje : Mijn Moeder's Godsbeeld. Durf je daar binnen te gaan om eens rond te kijken, daar, in die kamer ? Zou dit God zijn ?

Er zijn zoveel deuren in deze gang, en zoveel godsbeelden. Hoe meer deuren je opent, hoe meer verschillen je gaat zien. En dan wordt het ineens wel erg vaag wie God nu eigenlijk is. Sommige beelden trekken je misschien erg aan, en anderen stoten je misschien erg af. Maar heb je nu de moed om de trap naar boven te nemen, waar een deur met het bordje "God Zoals Hij Is" staat open te doen ? Doe dat maar eens.

Maar hoeveel mensen menen God te kennen Zoals Hij Is ? Durf je nog een verdieping hoger te gaan ?

Je ziet hier twee deuren :

"God zoals Hij Niet is" en "De duivel zoals Hij is"

Misschien dat je hier een heleboel beelden van de eerste gang met deuren weer tegenkomt.

Durf je nu dit huis uit te gaan en te zien wat er boven het huis voor een bordje staat ?

Hebben wij niet allemaal onze labels ?

Durf jij uit de verbeelding te stappen om te zien wat voor een bordje er boven staat ?

Waar komen beelden en verbeeldingen vandaan ?

Zag je overeenkomsten tussen al deze beelden ?

Durf jij te beseffen dat het leven zoals wij dat leven, een doos in een doos is ? En dat deze doos ook weer in een doos zit ? Ben jij bereid uit al deze dozen te stappen om te kijken wie al deze dozen nu eigenlijk heeft gemaakt ? En, als je denkt dat je de maker van de dozen en ook de maker van jou eindelijk tegen bent gekomen, ..... Als je misschien denkt : Ja, nu heb ik God gevonden ... wie zegt jou dan dat deze bevinding ook niet gewoon een doos in een doos is ?

Gods Hand reikt uit naar de diepste en kleinste doos, maar Hij verlangt van ons dat wij uit alle dozen, ja, uit de grootste doos stappen, om Hem de hand te schudden, en Hem van Aangezicht tot aangezicht ontmoeten. Dit proces heet : Diepte-Toetsen.

Dit proces heeft alles te maken met innerlijke genezing. Wij hebben verbeeldingen vanuit de verbeeldingen van ons voorgeslacht, onze vriendenkring, de opvoeding, de educatie en de media. Dit zijn allemaal erf-krachten die sterk op onze eigen verbeeldings-mechanismen inwerken. We hebben niet alleen een natuurlijk voorgeslacht, maar ook een "geestelijk" voorgeslacht. Met gevolg : DE ERF-VERBEELDING.

We moeten leren de lijnen van ons voorgeslacht te volgen om te zien waar de wortels zitten, en wie die wortels zijn. Dit behoort allemaal tot het diepte-toetsen, oftewel "diepte-onderscheiding".

De doos in de doos is een goede techniek om tot doorbraken in het toetsen te komen. Jezus gaf ook gelijkenissen om de techniek, het mechanisme in een bepaald principe te laten zien.

De Weg van de Vlinder

Wat vindt u van deze :

Jezelf uit je lichaam zien glijden, uit je hersenen, als springen uit een vliegtuig. De parachute is de Heilige Geest, maar is dit niet een overgedragen geest ? Om dit te toetsen spring je ook uit dit lichaam, als uit een vliegtuig, en gaat er weer een parachute open als beeld van de Heilige Geest. Spring ook weer uit dit lichaam, etcetera. Totdat je de grond raakt, genaamd : Het Diepste Uitspringen.

Deze techniek kan sterk helend werken, want wat dragen we niet allemaal mee in ons leven ? Zoveel etiketjes, zoveel negativiteit en verwondingen, bewust of onbewust. Zoveel vooroordelen, zoveel erfgoed in verstand, ziel en geest.

Graaf nu een gat in de grond, heel diep, waar je een nieuw lichaam mag ontvangen, als een vlinder in de kokon. En graaf net zolang door tot je aan de andere kant van de wereld er weer uitkomt, zodat je kunt wegvliegen met nieuwe, gezuiverde vleugels. Vlinders hebben zich van hun oude rupsenhuid ontdaan en zijn daarom voorbeelden van het diepte-toetsen en het nieuwe, reine leven dat daaruit voortvloeit. Dit is een verfijnd leven. Ja, je kunt je daardoor heel teer voelen, alsof je je bescherming bent verloren, maar wat was dat voor een bescherming ? De oude natuur beschermt je, als beloning van de duivel. Ja, de duivel beloont zijn kinderen voor hun lauwheid. Dit is hoe hij zijn kinderen gebonden houdt. De vlinder zal door hem vervolgd worden in een bittere strijd, zo bitter dat velen weer zullen terugkeren tot de "veilige" schelp van vadertje duivel, om van de aardse "zegeningen" te genieten en zelfs van de aardse krachten.

Maar er is een schuilplaats voor de vlinder, lieve mensen. De vlinders zijn aan elkaar gegeven om elkaar te versterken en te beschermen, om samen op weg te gaan naar een nieuwe wereld.

De verschillende Israel-Theologieen

Wat ik veel heb meegemaakt is dat mensen die een eerste keuze voor een heiliger leven hebben gemaakt terecht komen in de zogenaamde "Israel=Israel-leer. Als vlinder zijnde zoek je namelijk naar bescherming, en zoek je naar je wortels, waardoor je al snel bij het Joodse Volk terecht komt vanwege datgene ze vertegenwoordigen en dragen. Al gauw dringen er dan invloeden op die menen dat de Joden een soort van elite-groep van God zijn, Gods Uitverkorenen. Onder deze vleugels vinden veel vlinders bescherming, maar is het de ware bescherming, of een list van satan ?

Abraham, de grote grondlegger van het Joodse Volk was zelf niet eens een Jood in geografisch opzicht, omdat dit volk ook eigenlijk niet staatkundig gegrond was maar godsdienstkundig. Hij kwam van Ur der Chaldeeen, in de oudheid een stad in Zuidelijk Babylonie. Zijn opdracht was een nieuwe godsdienst te stichten, door de Geest. Niet door het vlees. Zijn kleinzoon Jakob kreeg de naam "Israel" wat in het hebreeuws betekent : "Ik heb overwonnen". Hij kreeg deze naam toen hij met de engel vocht. Zijn volgelingen zouden deze naam ook dragen. God keek niet naar het vlees. Bedriegers en vleselijken werden zonder pardon met vuur verteerd, door de aarde opgeslokt of op een andere manier uit de weg geruimd. Het ging God om een volk dat het vlees zou overwinnen. Door het geloof worden wij kinderen van Abraham (en Jakob), niet door het vlees, zoals de Romeinen-brief dat zegt. De wet van geboorte telt niet voor God. Er bestaat niet zoiets als erf-behoudenis. God heeft geen kleinkinderen wordt er wel eens gezegd. Voor God bestaat alleen de wet van geestesgeboorte.

Het vlees leidt de aandacht op een groep personen, op de wet van geboorte, maar Gods Geest richt de aandacht op datgene waar het allemaal mee begon en wat men alleen kon verkrijgen door de geestesgeboorte. Ja, Abraham is ook de vader van de besnedenen, zegt Romeinen 4, maar alleen als ze ook het voetspoor van het geloof bewandelen. We moeten de zaken dus niet omdraaien. God verstoot dus niet zomaar een besnedene, een uiterlijke Jood, en natuurlijk heeft God een plan met mensen die zo dicht bij deze wortels opgroeien.

De bange vlinder verstopt zich achter mensen, hetgeen een satanische list is. De vlinder draagt een geografische jood op z'n rug als een soort extra motor, terwijl God wil dat de vlinder ZELF jood wordt, en zich zelf laat enten aan de olijfboom als wilde loot, opdat de vlinder zelf deel krijgt aan de sappen van de wortel (de beloftes), zoals de Romeinen-brief dat laat zien. Ziet u, de genen die alles op een bepaalde groep geboorte-geschikte mensen schuiven, verstoppen zich bewust of onbewust voor hun eigen taak, en zijn zo als Jona de zee in gevlucht, en hen wacht de walvis. Het gaat om de Geest Israels, en niet een groep geografisch geaarde mensen. Zij zijn alleen wegwijzers naar een groter geheel. Wij moeten ons verdiepen in de tempel en Zijn heiligheden, en de voorschriften en gebruiken, zij het geestelijk, onder ogen komen, in plaats van te zeggen : "Zij zijn het, die groep mensen daar. Ik hoor daar niet bij, want ik ben maar een Belg of een Nederlander." Ja, zo speel je de duivel een kaart in handen, en word je verblind voor vele waarheden. Gods Tempel kan zo nooit volledig voor je open gaan. Je hebt zo jouw taken en jouw plichten bewust of onbewust op een ander geprojecteerd. Het is een aardsluie geest die daarachter steekt. Het is je ware ras-verering, en daarmee puur racisme, zij het bedekt hier en daar. God is geen racist. Hij heeft Zijn voorkeuren puur door de geest, niet door het vlees. Zijn Ogen gaan over de aarde om te zien wiens hart puur is. Het hangt geheel van jou af hoe God naar je kijkt. Anders kom je onder de geest van de Materiele Uitverkiezing, dezelfde geest die wil dat je de voorganger volgt, omdat hij nou eenmaal voorganger is. Dezelfde geest die wil dat je naar het gebouw genaamd "de kerk" komt, omdat het nu eenmaal zo heet. Weer simpele cirkel-redenaties om de Geest uit te doven, om niet te hoeven zoeken, om niet te hoeven veranderen. Het Beeld van het Beest. Ja, ook de Israel-fanaten aanbidden dit beeld.

Weet ik waar ik over spreek ? Ja.

Ik heb zelf jaren in deze beweging gezeten. Ik kwam vanuit de traditionele kerk in de evangelische beweging terecht als "pasbekeerde". Ik vond mijn heil in de Zoeklicht-Beweging, waar ik als jonge jongen gretig begon te studeren. Dit is een van de grootste Israel=Israel-Beweging hier in Nederland, met eigen magazine. Veel heb ik daar geleerd, over Bijbelse profetie en ga zo maar door. Veel goede dingen, maar helaas raakte ik ook in de Israel=Israel-stroom verzeild. Dit is nogal een sterke geest die je een gevoel van veiligheid en saamhorigheid geeft. En zeker, ik kende al die Bijbelteksten uit mijn hoofd, die ik toen allemaal naar Israel doorverwees. Ik was een Israel-fanatist, ik kwam zelfs naar speciale Israel-dagen, kocht boeken etcetera, etcetera. Maar ik miste mijn doel, alhoewel ik zeker geloof dat de Heer het gebruikte om mij de schatten te laten zien, die ik nu, gelukkig, diep in mijn hart kan dragen, omdat ik het als het mijne beschouw, in de Heer.

Ik kan met recht zeggen dat ik nu dichter bij Israel sta dan ooit. Wat heb ik eraan als ik iets vereer wat ik zelf niet tot me mag nemen ? Wij vereren God om naar Zijn Evenbeeld te veranderen, om deel te hebben aan de Goddelijke Natuur, zoals de Bijbel zegt.

Nu mag Israel doorstromen tot mijn hart.

Ik sta in contact met een Hebreeuwse man die zegt dat de Bijbel veelal door theologen is vertaald die eigenlijk alleen door studie de Hebreeuwse teksten proberen te vertalen. De gene die opgroeit in de Hebreeuwse taal ziet dat deze vertaling erg gebrekkig is. Hij is er dan ook voor om de Bijbel door mensen te laten vertalen die deze Hebreeuwse taal kennen van jongs af aan. Kijk, dit zijn hele doordachte opmerkingen. Deze mensen zijn speciaal voor God, en goed bruikbaar.

De bedoeling is om in de toekomst op dit gebied samen te werken. Wij, en de groep van deze Hebreeuwse man. Dit o.a. om de Bijbel terug te brengen tot de wortels. Daar is het om te doen, en niet ons blind te staren op iets wat we toch nooit mogen doen of zijn. De juiste omgang met Israel, dat is waar het God om gaat, en dat is respect hebben voor Israel.

De eerste keer dat Michael de aartsengel aan mij verscheen, zei hij dat ik specifiek twee dingen moest loslaten : mijn visie over Israel en over de Wederkomst.

De Wachtkamer van de Heilige Geest

Ter inleiding op Part II raden wij u aan, wanneer u dat nog niet gedaan hebt, eerst de eerste drie delen van de serie De Lawine te lezen !

Lees verder in Part II