Het Eeuwig Evangelie
De Tweede Bijbel
The Second Bible Arsenal - Continental Gateway S.B.A.T. IHAO Europe en P.S.K. Deze website is ook beschikbaar in het Engels
Zoeken in de S.B.A.T. IHAO Archieven
Nieuw Enkele jaren geleden hadden we een enquete over het christelijk geloof. Met de verhuizing van de website waren ook de antwoorden/uitslagen weg. Ze staan nu weer online op de website. Goed om weer is over je geloof na te denken ! Ook nieuw Boekrecensies gedaan door leden van de IHAO Community. Geschiedenis van S.B.A.T. IHAO Archieven Vanaf de dageraad van de charismatische beweging was IHAO er kijkend, deelnemend, lerend, profeterend, biddend en zich bewegende in de verschillende gaven en zalvingen van de Geest. Het is onze overtuiging dat ook al vertegenwoordigd de Pinkster en Charismatische beweging belangrijke stappen in het leven van een gelovige, ze uiteindelijke toch een zijspoor vormen van het apostolische fundament hetwelk meer vertegenwoordigd dan slechts de (charismatische) gaven dewelke slechts een onderdeel vormen van de wandel met God.

Vanaf het begin van de jaren 90 werd het verspreiden van onderwijs een belangrijk onderdeel van de IHAO bediening. Onderwijs vanuit ervaring uit de bevrijdingsbediening en Territoriale Oorlogsvoering maakte hier een belangrijk deel van uit. Onder diverse namen als de Orkaan en de Vloedgolf werd het profetisch en apostolisch gebaseerde onderwijs wat ook onderscheid maakte tussen het demonische en de dingen van God in de charismatische wereld bekend bij vele mensen. IHAO schreef gratis boeken en magazines die een belangrijke richtlijn werden in de levens van vele mensen in Nederland zodat ze konden leren onderscheiden tussen goed en kwaad in de charismatische beweging. Dankzij de steun van die mensen overleefden we.

Ergens rond 1996 begonnen we met de bouw van een kleine website die inmiddels uitgegroeid is tot wat u voor u ziet. Tegenwoordig worden alle S.B.A.T. IHAO publicaties rechtstreeks op het internet gedaan. Het is onze nederige overtuiging dat we los moeten laten hetgeen we hebben en weten en om zelf verder te kunnen komen en te leren groeien in nieuwe dimensies van geloof. We hopen en bidden dat u hetzelfde zult doen en altijd zult streven naar nieuwe openbaring van de Heer in een heilige levenswandel. De Profetische Ondergrondse De afgelopen jaren is er een nieuwe term die gebruikt wordt nadat diverse bekende profeten afgedwaald zijn in rijkdom. Het heet (in het engels) the Prophetic Underground - de profetische ondergrondse (stroom of beweging). We geloven dat wij deel uit maken van deze onderliggende stroom waarin niet mensenvrees maar de vrees voor God centraal staat en we verwelkomen u op deze website. Vergroot je denkwereld De Heere zegt: 'Sla de pinnen van uw tent wijder uit' ! Nieuwe wijn past niet altijd in oude zakken, eerst zal de oude zak vernieuwd moeten worden. Sommige dingen zullen mogelijk gewoon niet in je denkwereld passen, omdat daar gewoon geen ruimte voor is, en toch wil je die dingen weten/begrijpen. De Heere zegt dan ook : 'Sla de pinnen van uw tent wijder uit' -> vergroot je denkwereld, zodat de Heer weer binnen kan komen met nieuwe gedachten en openbaringen.

Vriendelijke Groet,

Second Bible Arsenal - Continental Gateway

De S.B.A.T IHAO Profetische Ondergrondse Archieven

De Profetische en Apostolische websites van Nederland en Belgie !

Profetische Bijbelstudies, Profetisch Onderwijs, Profetische Verhalen, Geestelijke oorlogsvoering, Bevrijding en Innerlijke Genezing

Deze sites zijn er voor iedereen die wil groeien in het geloof, werkelijk wil leren wat het inhoud om een christen te zijn, om een volgeling van Jezus te zijn. Voor een ieder die wil groeien in heiligheid, het leren kennen van God, het verstaan van de stem van God, het leren kennen en doen van Zijn Wil in je leven, het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens, wil leren over de gaven van de Heilige Geest, geestelijke oorlogsvoering, het koninkrijk van God en het rijk van de duisternis (ken uw vijanden !).

Misschien bent u een prediker, of misschien pas tot geloof gekomen, of misschien bent u zo'n nadenker die zaken niet logisch vind in het christendom en telkens weer met vragen komt die anderen niet kunnen beantwoorden.
Op deze website vindt u het onderwijs van de profetische en apostolische bedieningen verbonden aan ons netwerk. Bezoek de verschillende Thema Sites tot opbouw van het Lichaam van Christus met onderwijs, analyses en overzichten van de situatie in de christelijke wereld en de gebeurtenissen om ons heen in de geestelijke wereld vanuit profetisch, apostolisch en territoriaal perspectief. Je maakt een goede start door te beginnen met lezen op De Thema Site S.B.A.T. IHAO Europe / P.S.K. en van daaruit verder te gaan. Belangrijke onderwerpen worden besproken zoals:
 • Het Bloed van Christus
 • Het Koninkrijk van God 
 • Het Lijden 
 • Het Toetsen van de Geesten / Profetie 
 • De Gaven van de Heilige Geest 
 • De Vijfvoudige bediening 
 • Opwekking en/of Oordeel 
 • Gods engelen 
 • Satan en zijn demonen 
 • De Geestelijke Wereld/het Bovennatuurlijke 
 • Demonie en Bevrijding 
 • Onderzoek naar de verschillende golven van de Heilige Geest
 • Schokkende kerkgeschiedenis 
 • De (gevaren en goede) kanten van de New Age en andere religies 
 • Innerlijke Genezing en meer...
Een must voor iedere christen die radicaal wil leven !

Wij geloven 

Wij geloven dat om werkelijk de Bijbel, God, de scheping, de mensheid, engelen, demonen, en andere religies te kunnen begrijpen we zelf de kerkgeschiedenis moeten gaan bestuderen en onze geestelijke zintuigen moeten openen door middel van het profetische om op die manier het grotere plaatje te zien van de realiteiten die ons omringen. Alleen dan zullen we leren zien wat er werkelijk aan de hand is. We gaan hier dan ook dieper op in in de verschillende studies, verhalen en verslagen.

Neem uw tijd om te lezen en te leren op de verschillende Thema Sites die u bovenaan deze site vindt. De ene site zal u misschien meer aanspreken dan de andere maar dat komt ook omdat ieder mens weer anders in elkaar zit en de een houdt meer van een goed verhaal en de ander van een grondige studie. Als u vragen heeft of verder wilt praten kunt u altijd een kijkje nemen op het Forum.  

Gebasseerd op de Eerste Bijbel, de Profetische en Hermitatische Synodes en de Tweede Bijbel het Eeuwig Evangelie met haar geschriften en bijgeschriften

Het onderwijs van S.B.A.T. is gestoeld op de Eerste Bijbel mits de juiste vertaling, mits door God geinspireerd, want de kerkgeschiedenis laat duidelijk zien dat er met geschriften en canonisatie geknoeid is. Verder is het de Geest die het Woord (Zwaard) hanteert en die ons vanuit die basis toepassingen wil geven voor ons dagelijks leven (Profetie).
Verder geloven wij in Profetie en Voortgaande Openbaring gebouwd op de Bijbel en dragen wij een warm hart toe aan het onderwijs van Zuster Bassilea Schlink, Ken Thornberg, John Wimber, Bobby Conner, Bob Jones, Rick Joyner, Emanuel Swedenborg, Jacob Lorber, William Bramhan, Paul Cain en allen hier vergeten en hen die vervolgd zijn omdat ze God geloofden met heel hun hart en de overtuiging hebben dat de Bijbel slechts het begin is van een voortgaande openbaring en wandel met God. De Tweede Bijbel ookwel het Eeuwig Evangelie genoemd met haar geschriften en bijgeschriften is hiervan het logische vervolg waarin nog veel dieper wordt ingegaan op allerlei zaken en ook een aantal dingen uit de eerste bijbel worden rechtgezet.

Teleurgesteld in de kerk maar niet in God 

Tevens is dit de site voor
 • Voor kerkverlaters maar niet God verlaters.
 • Voor aankomend profeten en profeten die zich moeten herbezinnen.
 • Voor christenen die iedere week weer de moedermelk krijgen en nu graag het volwassen voedsel willen.
 • Voor christenen die hun geloof al jaren op verkeerde fundamenten hebben gebouwd bijvoorbeeld op mensenvrees in plaats van Godsbehagenis.
 • Voor christenen die het idee hebben dat er iets niet klopt.
 • Voor christenen die er van beschuldigd worden te moeilijke vragen te stellen en die afgewimpeld worden of een half antwoord krijgen van de voorganger of oudste of geestelijk medewerker.
 • Voor christenen die geen genoegen nemen met de standaard antwoorden.
 • Voor christenen die meer willen weten over geestelijke en territoriale oorlogsvoering en over demonie en bevrijding.
 • Voor christenen die meer willen weten over God, engelen, demonen, gevallen engelen en het rijk der duisternis.
 • Voor christenen die twijfels hebben over God of de Bijbel en meer willen weten over de kerk-geschiedenis en het ontstaan van het christendom.
 • Voor christenen die heilig willen leven.

Introductie tot het Eeuwig Evangelie

De Tweede Bijbel is uit, het vervolg op de eerste Bijbel. Het Tweede Deel van de Bijbel staat ook bekend als ‘Het Eeuwig Evangelie’, al heel lang geleden in de Bijbel zelf aangekondigd, in het boek Openbaring, dat letterlijk betekent : De Komst van Jezus Christus. Wilt u weten wat God verder te zeggen heeft ? Daar heeft u nu de gelegenheid voor. De Bijbel II, Het Eeuwig Evangelie is nu geheel tot uw beschikking op deze website.

Het Eeuwig Evangelie is verschenen. 

Na een lange reeks van visioenen en optekeningen zijn de eerste brokstukken van het Eeuwig Evangelie dat al werd aangekondigd in het Woord van God aangespoeld en aangekomen. Het Eeuwig Evangelie is het machtige vervolg op het Oude en Nieuwe Testament door God Zelf aangekondigd in het boek Openbaring. Het is het Beloofde vervolg op de Bijbel, ook wel het tweede deel van de Bijbel genoemd, of gewoon de tweede Bijbel.

In het boek Openbaring wordt er gesproken over de loslating en het vrijkomen van de engelen. Dit gebeurt door het Eeuwig Evangelie als de grote ontzegeling. Ook is het Eeuwig Evangelie gekomen om de voorhoofden van de heiligen te verzegelen met Gods Zegel. Zorg daarom ook dat u het Eeuwig Evangelie niet mist. Het is een wonderbaarlijk avontuur dat geheel aansluit op de Bijbelse beleving en haar rijke mythologie.
Lees het Eeuwig Evangelie op eternalgospel.deds.nl