Hermitatisch Nieuwsblad De Lawine Deel 1 - Ontdek de kooien waar u in gevangen bent ! 1 januari 2001
In dit nummer worden meerdere geesten besproken die ten grondslag liggen aan de fundamenten van de valse kerk. Weer komt het inmiddels beruchte welvaarts-evangelie om de hoek kijken. Ontdek de kooien waar U in gevangen bent ! ! !
 • Meer informatie over de geest "JOM", die een hoge positie heeft in de Toronto-Beweging
 • De Christelijke Gokkast
 • De betekenis en het doel van het woordje "hermitatisch".
 • Is de zg. "canon" wel Bijbels ?
 • Een kijkje in de hel. Wat is Bijbels en kerkgeschiedkundig gezien de achtergrond en de bedoeling van het woordje "hel" ?
 • Satans Gouden Einstein-Formule, waarmee hij de kerk in zijn glazen bol heeft gekregen.
Durf jij de lach-spiegel van de kermis van de wereld, de Goliath-Spiegel, met Davids Steen in te gooien, en in het gezicht van God zoals Hij is, te kijken ?

Introductie

Toen ik mijn Theologische opleiding volgde, kwam ik er al snel achter hoe de meningen verdeeld waren. Ik had geen zin om hiermee spelletjes te spelen, ik was dorstig op zoek naar de Waarheid. Mijn reis was te duiken in de kerkgeschiedenis en bijbelgeschiedenis om te ontdekken waar al deze verschillende meningen vandaan kwamen. Ik heb God in die tijd gesmeekt om mij niet mee te laten gaan in stromen van leugen en zonden, maar mij de Waarheid te laten zien, wat me dat dan ook zou mogen kosten. God kwam mij hierin tegemoet door mij de aartsengel Michael te sturen, met de boodschap om het niet zo nauw te nemen met de hedendaagse meningen maar ZELF de Waarheid te zoeken in het verleden en in een relatie met GOD ZELF. Wij zijn vandaag de dag vaak nalopertjes, robotjes van ons eigen kerkgenootschap, maar durven wij los te breken uit onze kooi ? Durven wij onze eigen kijk op God en de Bijbel in te leveren en God zoals Hij in REALITEIT is te ontmoeten ? Dit kost ons wat, want we zullen hiermee losbreken uit een kooi die anderen hebben opgesteld, de kerk-leiders van gisteren en vandaag. De tralies zijn macht, eer en geld. Dit is iets waar veel algemeen aanvaarde onzin op is gebouwd.

Hermitatisch

Wat is "Hermitatisch" ? Is dat wel Bijbels onderbouwd ? Lieve mensen, eigenlijk kan mij dat niet zoveel schelen. Er zijn zoveel lieden die de Bijbel in Oud-Nederlands weten op te gorgelen en een ieder die andere soorten woorden gebruikt als "ketters" bestempelen. Zij zijn "de agenten" van de pseudo-Godt (ja, de God met "dt"), die de Bijbel gebruiken als kooi.

Lieve mensen, de Bijbel is nooit geschreven om te dienen als een kooi. Het was een Liefdes-Brief van God naar u, als opstapje naar een echte relatie met Hem.

Hermitatisch is wel degelijk Bijbels. Het komt van het principe uit het Oude Testament, waarin de profeten van God zich afzonderden van het volk Israel, om niet deel te hebben aan hun religieuze praktijken, maar om ZELF een ontmoeting te hebben met de WARE GOD. Jij en God, dat is alles waar het in eerste instantie om draait. De ware, door God aangestelde profeten, werden door God weggehaald uit het massale algemeen aanvaarde, ingeburgerde denken en voelen, en werden opgenomen in een hemelse sfeer van WARE realiteit en WARE normen en waarden. DE WARE WAARHEID. Durf jij ALLEEN voor God te verschijnen, zonder alle lieden waar jij naar refereert, waaraan jij je waarheid ontleende ? Durf jij ZELF te komen tot God zoals Hij werkelijk is en niet zoals andere mensen, en boeken, Hem telkens voorspiegelen ? Durf jij de lach-spiegel van de kermis van de wereld, de Goliath-Spiegel, met Davids Steen in te gooien, en in het gezicht van God zoals Hij is, te kijken ?
De Kooi, de tralies van macht, eer en geld, afgewisseld met tralies van intimidatie, dat is het zaaien van angst met eventueel dreigen, tralies van manipulatie. Manipulatie komt in vele vormen, met verwachting, met eventueel loon. De eeuwenoude kooi, ja, hij bestaat nog steeds.

De Hermitaat, afkomstig van het woord "hermiet", degene die geestelijk los gekomen is van de verlangens en dreigingen van anderen. Degene die de wereld verlaten heeft, om het Ware Aangezicht van God te bestuderen en te onderzoeken, ja, te ontmoeten.

Deze twee staan tegenover elkaar zoals David tegenover Goliath stond. Het volk Israel had vroeger vijanden, maar ze zijn er nog steeds. Het volk Israel, vroeger afgedwaald, en vaak door God als "werelds" bestempeld. Gods Volk, nog steeds werelds, vandaag de dag.

Wie of wat is het Gouden Kalf van vandaag de dag ? Dat kan alleen Mozes zeggen, die zich als een ware hermiet van het volk afzonderde om de berg op te gaan om Gods Wetten te kunnen zien. Ja, het kost wat om de leugen te verliezen en de mantel van Waarheid om te doen. Bent u bereid om Mozes te volgen in zijn reis op de berg, zijn reis naar God ? Dit is de uitdaging, dit is hermitatisch leven, dit is wat God voor Zijn profeten heeft weggelegd.

Maarten Luther nog niet klaar

Wat is de komende tijd onze bedoeling ? Wij willen het werk van Maarten Luther voortzetten, want lieve mensen, deze man Gods had op aarde het eeuwige leven niet, hij is heengegaan om dat op een andere plaats voort te zetten, en heeft daarbij zijn heilige taak aan anderen overgedragen : VERDER BREKEN MET DE ROOMSE HOER ! Ja, Maarten Luther heeft veel lijntjes met dit systeem doorgeknipt, maar het probleem was dat men zich teveel blind staarde op Maarten Luther, en niet op Gods Geest die door hem werkte en nog niet klaar was. Na John Wimber was Hij ook nog niet klaar, dus Gods Geest zal rustig doorgaan.

De kooi, de leugen. De kooi gebruikt de leugen om kooi te blijven. Deze kooi wordt vandaag de dag mooi opgesiert door de Toronto-Beweging, het Lachende Evangelie. Met edelstenen, met goud en zilver. In het Grieks noemt men het "The Midas Touch", want Bacchus, de god van de wijn, gaf koning Midas de autoriteit om alles wat hij aanraakte in goud te veranderen. De zg. Toronto-Blessing, wat men "De Nieuwe Wijn" noemt, heeft daarom nogal hedonistische trekjes (hedonisme=genotszucht). Na de lach en lig opwekking is er nu een gouden eeuw aangebroken voor de Toronto-fans zoals u dat in hun bladen kunt lezen : Er schijnt overal goud te verschijnen, als een soort zegel op de wijn. Eerst kreeg men de wijn te drinken, nu krijgt men dan de beker te zien. Ik zeg u : straks krijgen ze de schenker te zien.

Wij zijn vandaag de dag vaak nalopertjes, robotjes van ons eigen kerkgenootschap, maar durven wij los te breken uit onze kooi ?

Nu dan zie hier het Gouden Kalf van dit millennium. Waar zal dit Gouden Kalf hen naartoe leiden ?

Uri Geller wist het al : Zilver en goud is er om mee te spelen, hij boog meer lepeltjes dan menig mens. Niet met zijn handen, maar met zijn geest.

Ja, de Roomse Hoer heeft vele kinderen en kleinkinderen, het is een grote familie, en hier en daar worden er kinderen geadopteerd. En oh wat wordt er aangetrouwd. Wij hebben in de loop der tijden getracht u een beeld te geven van deze familie en het reilen en zeilen binnen hun huishouding, en wij zullen daarmee doorgaan, want we zijn er nog niet.

Enkele vage familie-leden van Rome :

De Roomse canon - Het opstellen van de kooi

De geest van canonisatie

Ja, dit is ook zo'n lekkere kooi. Er zijn allerlei concilies geweest in de jaren na Christus met allerlei ingewikkelde pogingen om de Bijbel nu eens heerlijk af te ronden, zodat de machthebbers hun kooi klaarkregen. Er werd eerst lekker in gesneden en gehakt om het toneel voor de komende tijden klaar te krijgen. Ketters werden "geofferd" aan deze geest van canonisatie. Het was een apparaat in handen van de kerk-heersers om het volk mee te besturen. Deze boze geest uit de afgrond heeft men aangezien voor de Heilige Geest, en nog steeds doet men dat. Dit hele canonisatie-gebeuren wordt door iedere nauwlettende student van de kerkgeschiedenis al snel ontmaskerd, want er zijn vele verschillende canons, allemaal pretenderende dat ze van God afkomen. De canon is bedacht door een geest die de Heilige Geest wil blokkeren om verder te spreken. Nergens wordt er in de Heilige Schrift vermeld dat daar een afronding zou moeten komen. De gedachte van de canon is zo Onbijbels als de Hoer van Rome zelf. In het Oude Testament en Nieuwe Testament wordt er doorverwezen naar andere geregistreerde boeken, die wel bestaan, maar die niet overal in de zg. canon voorkomen. Toch zijn er enkele kerken die deze geschriften wel hebben geadopteerd. Bijvoorbeeld in het gecanoniseerde boek "Judas" uit het Nieuwe Testament wordt er geciteerd uit het boek Henoch, wat dus inderdaad bestaat en wat in sommige canons is opgenomen, en in anderen weer niet. Dit boek hoort dus wel in de Bijbel, want :
 1. De Bijbel gebruikt het zelf al als betrouwbaar geschrift.


 2. Er wordt veel over de geschiedenis van de geestenwereld verteld in relatie tot de wereld. Er worden o.a. demonen besproken, zeg maar : ontmaskerd. Er worden eveneens namen genoemd van belangrijke engelen, die zeer nuttig zijn in onze relatie met God.
Hetzelfde is aan de gang met de Apocrieve Boeken, die gelukkig al in sommige Bijbelvertalingen te vinden zijn. Ik raad u echt aan om deze boeken, zij het critisch, te lezen. Er is voor mij destijds een wereld open gegaan, alsof mijn kooi werd geopend.

De geesten van canonisatie : Dit is een hele kliek. "GERTIE" is een soort moeder-demoon die haar kroost regelmatig troostend toespreekt. In een droom zag ik haar bemoedigend profeteren over Benny Hinn. Een geest die veel door Hinn heenwerkt is "GEKE" (in het Engels spreek uit als "djeek"), een handlanger van haar. GEKE is een nieuwsgierige geest binnen de canons (Ja, u hoort het goed : Benny Hinn heeft z'n eigen canon, en wie daar vanafwijkt of aan twijfelt loopt gevaar, volgens GEKE). Blindelinge gehoorzaamheid eisen ze, terwijl God ons leert dat Hij juist de toetsers tegemoet komt. VALS EN OVERMOEDIG VERTROUWEN IS AFGODERIJ ! Hieraan zijn Gertie en Geke, moeder en zoon, schuldig. Zij hebben grote delen van de christelijke wereld onder hun klauwen.

Er zijn altijd mensen die het systeem zullen blijven dienen, Rome leeft, dus laat het u niet verschrikken. Het beest wil nou immers niet graag dat uw kooi opengaat, want dan zou hij zijn lekkere hapje kwijt zijn. Dit is een feit, en dat laat nou direct even de schijnwerper richten op een ander vaag familie-lid van Rome :

De altijddurende pijniging - Het slot van de kooi

De geest van masochisme

En of deze geest met canonisatie samenwerkt. Dit staaltje bangmakerij houdt de kooi goed in de gaten. Waar opening dreigt te ontstaan wordt weer even flink gedreigd. Je durft gewoon niet meer te denken en te onderzoeken. Bang om voor altijd te moeten branden in de hel. Laat ik even duidelijk zijn : De hel bestaat, jazeker, en er lopen hier mensen op de aardbodem rond die nooit in de hemel zullen komen, omdat ze liever wat anders doen, maar deze leerstelling is gebouwd op een slim systeem namelijk : machtsbehoud. Intimidatie is de behouder van macht. De hel zoals de Bijbel hem in z'n context beschrijft is een dienaar van rechtvaardigheid en orde, gezeteld op een loonsysteem genaamd : loon naar werken en dus straf naar werken. Als iemand het Grieks niet kent kan men in de war raken met het woordje "eeuwig". In de Griekse grondtekst is dit het woordje "aeon" wat niets anders dan "eeuw" of "tijdperk" betekent. Dit wordt met name duidelijk als we zien dat de Bijbel spreekt over meerdere eeuwigheden ( bijvoorbeeld : "van eeuwigheid tot eeuwigheid", en "tot in aller eeuwigheden").

"Ja, maar die worm dan ?" vroeg iemand mij eens. Hij bedoelde de worm waarover de bijbel spreekt die in iedere helbewoner woont, en die niet sterft. Nee, die worm die zal niet sterven, omdat deze door God daar is geplaatst om terug te nemen wat de zondaar stal, en zal dooreten totdat alles "terug" is. Deze worm sterft niet omdat het Gods Rechtvaardigheid vertegenwoordigt.

Sommige canons hebben helaas het woordje "Gehenna" geschrapt uit de Griekse grondtekst, hetgeen "hel" betekent als "plaats der vernietiging". Zonde wordt namelijk niet voor altijd in stand gehouden. Het doel is "vernietiging". God is geen Masochist. De geest van masochisme dient overboord gegooid te worden. Er zijn net als op aarde gevangenissen in Gods Koningrijk, jawel, en die zijn nodig, maar deze zijn puur voor de beveiliging, en om de mensen grenzen te leren.

Degenen die overbodige marteling blijven verkondigen, en hiermee gevoelige mensen geestelijk onder hun hete ijzeren tangen blijven houden, zullen hierover verantwoording moeten afleggen. Ik heb vele van mijn broeders en zusters onnodig zien lijden onder deze verdrukkingen, en ik kom bij deze voor hen op door te zeggen : Laat hen los ! Als u problemen op dit gebied heeft, neemt u alstublieft contact op met ons netwerk. Tegen de onderdrukkers wil ik nogmaals zeggen : Laat los ! U doet anderen en uzelf hier veel kwaad mee. U gaat andere dingen prediken vanaf nu, op een andere manier, of God zal u ten tijde bezoeken, en u de rekening op een schaaltje laten zien. Het is buigen of breken. God laat niet met zich spotten.
De geest van masochisme zorgt voor paniek als men de kooi probeert te onsnappen, als een soort alarm van Docter No, de aloude schurk uit de Bond-verhalen.

Wie is die geest van masochisme ? Haar naam is BEUS, of BEUSE. Het woord "hel" komt uit de germaanse mythologie. Het is de eigennaam van de dochter van LOKI, de duivel en god van het vuur, in de scandinavische mythology (een soort scandinavische Lucifer). Haar domein is de onderwereld, waar ze heerste over zieken en ouden. Haar naam duidt op leugen, gierigheid en verwerping, als machtsmiddel. Dit is de geest waar grote delen van het hedendaagse christendom op gebouwd is. Ze is de heerser over de bossen, en gebruikt haar machtsmiddelen uiteindelijk tot het scheppen van genot. Ze is daarom een gewiekste geest in het hele Toronto-gebeuren, de vrucht van de altijd-durende verdoemenis-leer. Dit is de hoer die dronken is van het bloed van anderen. BEUSE zorgt er ook voor dat er binnen deze kringen haast geen ruimte is voor kritiek/ vermaning. Onderling verwent men elkaar en andere groeperingen krijgen de zak. Het is de verzameling van de vampieren. Het bloed van de martelaren wordt door hen gezamenlijk gedronken.

Satans Gouden Einstein-Formule

Ja, de geest van masochisme bleek een vampier te zijn. Zoveel zielen werden aan deze zogenaamde "altijddurende hel" geofferd, zij het alleen al door de angst ervoor. Angst doet lijden. Vrees doet zinken. En wij weten wie er achter deze kassa te vinden is. Als canonisatie trouwt met masochisme, dan is GENOT, TORONTO, het grote ei van Columbus : Ze hebben ontdekt dat deze alchemistische verbinding SUCCES brengt, let wel : VALS SUCCES, oftewel : GESTOLEN SUCCES.

Zie hier het welvaarts-evangelie.

"Eureka", dacht de duivel, toen hij deze formule ontdekte :

CANONISATIE + MASOCHISME = VERBORGEN KERKELIJK VAMPIRISME

Je kunt dus tijdelijk gewoon je naam, status, en eer behouden in deze cirkel, want het is allemaal onder de leden, onder de huid, om het zo maar eens te zeggen.

Belangrijke noot : Naast "JOM" is "BEUSE" een van de verschrikkelijkste geesten die ik ooit ben tegengekomen !

Over Jom :

Wij zijn met deze geest nog niet klaar. Zij is een verwende geest, die begint te klagen en te jammeren als ze haar zin niet krijgt. We besproken haar als een van de wortels van TORONTO, oftewel de geest van Kathryn Kuhlman. Jom is de grootmoeder van alle duivelen, de trooster en voedster van "De Verwende Kerk".

Ze kan huilen als een baby en hiermee veel voor elkaar krijgen. Ze houdt ervan om mensen gebonden te houden in over-empathische en over-emotionele gedachtes en gevoelens. Ze is de geest van verwachting, de plak-geest, en toornt hevig als er niet aan haar toegegeven wordt. Lieve mensen, zij is een van de drie gedrochten die in het boek Openbaring wordt besproken. "JOM" is de eigenlijke naam van het tweede beest, het beest uit de afgrond, die de aandacht van de mens op het beest der zee moet richten. Ze kan hiervoor wonderen en tekenen verrichten en werkt met vuur-energie, zoals Openbaring dat toont. Ze brengt mensen weer terug tot het valse woord, het ingebonden woord. (Voor verdere informatie over de beesten kunt u het Anti-New Age Web bezoeken)

Het Gokkast-Evangelie

Er word ingespeeld op de emoties van mensen, dat mag duidelijk zijn. Er wordt een enorm beroep gedaan op de persoonlijkheid van mensen, met name "welgevendheid". Zo worden onoplettende zieltjes geheel uitgemolken. En dit geheel wordt aantrekkelijk gemaakt door het christelijk geloof als een soort casino voor te spiegelen : "Geef zo en zoveel, dan zult u het 30, 60, of 100-voudig terugontvangen." Dagobert Duck is in het land, het is John Avanzini, een beste maat van Morris Cerulo. Zij hebben van het evangelie een soort gokkast gemaakt. Verdere lieden die zich op dit gebied waagden:
 1. Robert Tilton
 2. Fred Price
 3. Kenneth Copeland
Wij noemen ze wel eens : "de gekke gokkers", of "wandelende fruit-automaten". Babylon is er in geslaagd van de kerk een casino te maken. Deze kermis-markt werd al in het boek Openbaring aangekondigd (Openbaring 18).

Met vele aanhangers, ook in Nederland. Zo kunt u dus blindelings rijk worden, maar velen kwamen er al achter dat deze gokkast niet altijd meegeeft. En ja, deze mensen werden rijk, maar niet door geloof, maar door collectes. Zeg, zo kan ik ook rijk worden. "Ja, God heeft me gezegend," zeggen ze dan achteraf. Een cabaretier zei eens : "Die collectebus vormt hun drie-enigheid met God en Jezus." Hij zat er niet ver naast. De canon, de collectebus en een flink grote mond. De duivel kan u ook rijk maken. U kunt uw ziel aan hem "verkopen". Dit is dus de ware kracht achter het zg. welvaarts-denken.

En iedereen weet het : DE DRAAK, TWEE BEESTEN EN DE GROTE HOER : VIER HOEREN, OP WEG NAAR BABYLON, VERKLEED. MAAR IN BABYLON WACHT HEN EEN VERASSING : GOD WACHT HEN DAAR OP. DAG ROME, DAG TORONTO, EN DAG BABYLON. POPPETJE GEZIEN, KASTJE DICHT.

Gegroet in De Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest,

H.T.J Strijker, Hermitaat in de Wil en Autoriteit van De Allerhoogste
H.T.J. Strijker wordt beschouwd als Neerlands leidinggevende autoriteit op het gebied van Territoriaal Exorcisme en Kerk-Reformatie. Zijn leven is een aaneenschakeling van wonderen en tekenen, een aaneenschakeling van engelen-verschijningen die hem voortdurend onderwijzen over datgeen wat moet gebeuren, datgene wat verloren is gegaan gedurende de kerkgeschiedenis en terug moet worden gebracht in het kerkelijk wezen.

Zelf is hij hier nogal nuchter onder, steeds de aandacht richtende op datgene wat God vraagt en verlangt, steeds blijvende waarschuwen tegen het egoistisch kerkelijk bestaan. Hij is een aanhanger van de stromen van Heiliging die ons land en de gehele wereld nodig hebben en mogen ervaren.

Wij bevelen zijn geschriften dan ook van harte bij u aan.

Wij zijn blij te vermelden dat sinds 1999 de hermitaat/ profeet Ruud van Zijl (1933) definitief is aangesloten aan ons netwerk na een lange tijd van intensieve samenwerking. De samenwerking is wat dat betreft uniek omdat zij beiden hermitaten zijn, en Ruud ook een achtergrond met een extra-bovennatuurlijke profetische bediening heeft. Hij heeft wat zo genoemd wordt : "de mantel van Daniel", het op een bovennatuurlijke wijze weten welke dromen mensen zullen dromen of hebben gedroomd, en op een bovennatuurlijke manier mensen bij name kennen. Het is niet voor niets dat hij daarom ook vergeleken wordt met de bekende Amerikaanse profeet Bob Jones.

Met groet in Christus,

Br. A. Moolenburgh

Namens De Internationale Hermitatische Orders "The Eternal Ice".

Klik hier voor deel 2
Bij Klaas Vaak op de koffie