Rechterlijk Journaal De Zondvloed Deel 1 - De valse leer van de onintegratie van God 1999
Er zijn twee krachten in het Christendom bezig: het geïntegreerde kruis en het ongeïntegreerde kruis. Het eerste zegt: Jezus draagt het kruis en jij ook. Het tweede zegt: Jezus draagt het en 'thats it !'
Citaat: Alles van God moet je persoonlijk ondergaan. Het is niet 'God buiten de mens', het is God in de mens. Dat getuigt van opzij schuiven, zelfverloochening en nederigheid, maar veel kerken draaien de boel om, ze noemen het hoogmoed als je zegt dat je een profeet of apostel bent; ze denken zelfs dat het onbijbels is.

De valse leer van de onintegratie van God


Inleiding

Welkom bij ons nieuwe blad. Velen zullen ons nog wel kennen van de ‘De Vloedgolf’, profetisch info-blad, van ‘De Orkaan’, 'apostolisch frontnieuws' en van de vele uitgaven over de meervoudige bedieningen en de bovennatuurlijke werkingen van God. Wij zien graag dat àlle gaven worden hersteld en niet een paar.


Telkens komen wij weer tegen dat mensen denken dat ze ‘bijbelgetrouw' zijn, maar de bijbel niet kennen, er wordt weinig in Gods woord gelezen, dat merken we steeds weer. Vaak worden alleen de favoriete stukken gelezen. De oude profeten zijn over het algemeen niet geliefd.

Voorgeschiedenis

Ik weet nog wel dat na een preek die ik eens hield een dametje op me afkwam en me aansprak op een stuk wat volgens haar ‘vreemde bewoordingen’ waren, Het zou ‘onbijbels zijn’. Ik sloeg de bijbel open in Jeremia, wat velen gewoonweg niet lezen, en toonde haar precies aan dat gene wat ik in de preek verteld had. Ze werd schaamrood en ik heb nooit geen last meer van haar gehad. En zo heb ik vele voorbeelden.

Men leutert vaak maar wat, maar lieve mensen, de bijbel is een dik boek, geen a-4-tje, met grote koeienletters, kennen wij elke druppel van de oceaan? Nee toch? Laten we voorzichtig omgaan met het woord, het ingeburgerde woord ‘bijbelgetrouw’, want zo bijbelgetrouw zijn we niet.

Dit blad is er om dingen recht te zetten.

Vanochtend werd ik wakker en de Heer zei me: "het is nu de tijd, start ermee". En zoals Jeremia kon ik dit woord en deze kracht met geen mogelijkheid stoppen. En dat hoor ik vaker. Eergisteren had ik een gesprek met mijn buurman over zijn gemeente. Hij zei dat een paar mensen vermaningen moesten geven aan die gemeente, en dat ze het met geen mogelijkheid konden inhouden. En toch nam men hen dat niet in dank af.

Paul Cain zei eens: "wat wil je, iemand heeft hun snoep afgepakt.". Ik ken die situatie maar al te goed.


Al heel snel merkte ik dat de Heere mij richting het oordeels-profeten-schap leidde. Eerst kreeg ik zelf dit oordeel ter zuivering over mijn leven, wat ik bijna niet overleefde, maar wat mij klaarmaakte voor deze bediening, dit ambt. En wat mensen daar ook van zeggen: ik heb daar zelf niet om gevraagd, ik kon niet anders. De hand van de Heere was te zwaar. Ik heb veel worstelingen met God daarover gehad, maar het gebeurde gewoon.

Van Otto de Bruyne weet ik hetzelfde. Hij moest vorig jaar tijdens de walibi-pinkster-conferentie de menigte ernstig waarschuwen. Hij had de Heer, van tevoren gezegd: ‘ik wil niet spreken’, maar de Heer zei: "je zúlt spreken!" Als die zalving komt kun je weinig anders.

Al snel moest ik van de Heere de hedendaagse evangelische markt aanpakken, het verkopen van de dingen van God. Een paar jaar terug sprak ik in een van onze geschriften uit dat degenen die hier niet mee zouden stoppen onder een bepaald oordeel van de Heer zouden komen. Ook per telefoon heb ik velen hiervoor gewaarschuwd. Verder hebben we ernstig gewaarschuwd voor de Toronto-beweging en het voorspoeds-evangele.

Velen beseffen niet wat dat oordeel dan inhoudt. De bijbel spreekt nogal veelvoudig en ingewikkeld hierover. Er valt veel over te zeggen.

Een oordeels-profeet behoort dat te weten. Er is altijd een bepaalde mate van oordeel. Er is tuchtigend oordeel en definitief oordeel Er is het oordeel van overlevering aan zonde en misleiding, en er is het oordeel van ziekte, ongeluk en dood. Over welk oordeel hebben we het nu.

Niet altijd slaat de Heer direct met ziekte en dood. Hij zend ook zijn leugen, en zelfs valse voorspoed. Ook ken ik vele situaties waarin de Heere wel direct, of op korte termijn, slaat met ziekte, dood en ongeluk. God heeft na het uitgesproken oordeel over de markt, toronto en voorspoed de twee top-profeten van dit land op dit gebied weggenomen.

Ik kreeg eens een woord van de Heere voor een man die na ontvangst van profetische gaven zich af wilde keren van de Heer. Ik zie hem dat de Heere hem dan zo hard zou slaan, dat hij het niet zou overleven. Binnen enkele weken was de man dood.

Vaak moest ik naar gemeentes om hen te waarschuwen, en het oordeel te brengen. Ik heb heel wat meegemaakt met ongehoorzame gemeentes die ik van de Heer moest aanpakken: ontmaskeringen van overspel, oplichting, satanisme, de komst van de geest van zelfmoord over grote delen van die gemeentes, scheuringen, etc. God laat niet met zich spotten. Er zijn wel eens mensen gillend voor me weggelopen.

Soms weet ik door openbaring van tevoren wie ons zullen verraden of wie ons de rug zullen toekeren en zelf op wat voor manier.

Een keer zou ik spreken op een bijeenkomst, maar die ochtend ervoor kwam er een engel tot me met de boodschap dat ik niet moest gaan, want ze zouden mijn bediening niet accepteren. ’s Middags kreeg ik een telefoontje dat ik niet meer hoefde te komen, ze hadden toch maar van afgezien, omdat mijn bediening eigenlijk niets voor hen was.

Omdat ik veel waarschuwingen uit moest spreken over gemeentes kreeg ik veel tegenstand. Maar sommige profeten van de gemeentes gaven toe dat de boodschappen die ik kreeg van God kwamen. Zelfs een profeet men hoog internationaal aanzien, Ashley mc Guicken, heeft ons verzekerd dat onze boodschappen goed waren, door God gegeven, Martie Haayer heeft zich hierbij aangesloten en heeft gezegd dat onze bladen door de heilige geest geïnspireerd werden.( M.Haaijer hielp mee met de verspreiding van onze bladen) omdat hun eigen mensen, hoogstaande leiders, ons bevestigden, kwam er een grote verwarring in die gemeentes en konden we alsnog een aantal helpen.

Opmerking: Ashley mc Guicken staat heden ten dage niet meer achter onze bediening, openbaringen en denkwijze. Bovenstaande situatie verwijst naar een periode in het verleden, zelfs nog voor het toronto gebeuren.


Ook vandaag heb ik van de Heer deze opdracht: strijden tegen de markt, de voorspoed en toronto. John Wimber heeft toronto afgewezen, heeft gehamerd op onderwijs, profetische training. In dat spoor willen we bijven.

Twee krachten !

Er zijn twee krachten in het Christendom bezig: het geïntegreerde kruis en het ongeïntegreerde kruis. Het eerste zegt: Jezus draagt het kruis en jij ook. Het tweede zegt: Jezus draagt het en 'thats it !'

Alles van God moet je persoonlijk ondergaan. Het is niet ‘God buiten de mens’ , het is God in de mens. Dat getuigt van opzij schuiven, zelfverloochening en nederigheid, maar veel kerken draaien de boel om , ze noemen het hoogmoed als je zegt dat je een profeet of apostel bent; ze denken zelfs dat het onbijbels is. Die kritiek kregen wij ook. Ik leer de mensen om God in zichzelf te integreren met alles erop en eraan. Het kruis maar ook de toorn, de wraak, alles.

Benoem het, geef God de ruimte in je, zodat het vlees ruimte verliest. 'Onbijbels!' Roepen sommigen dan, 'want de profeten in de bijbel noemden zichzelf nooit zo!' . . . Oh nee ? Weer zo’n geval van mensen die de bijbel maar half lezen en denken dat ze dan precies weten wat er wel en niet instaat. En ook al heeft u hem geheel gelezen, de mens is vergeetachtig. Je moet wel een sterk foto-grafisch geheugen hebben, wil je zo kunnen praten.

Elisa noemde zichzelf 'profeet' , (2 koningen 5: 8 ) en zie dat de mensen tot hem moesten komen. Duidelijk toch? Of moet ik nog meer voorbeelden geven? Paulus noemde zichzelf voortdurend 'apostel' , lees zijn brieven er maar op na.

Die kritiek komt voort uit het vlees, dat zèlf de controle wil bewaren, 'profeet' betekent namelijk: 'ik stel me open voor Gods woorden, niet voor mijn eigen woorden'. Dat heeft dus niks met hoogmoed en trots te maken.

Drie geesten !

Maar ik zei al: de ouden profeten zijn vaak niet geliefd. Dezelfde Elisa had een knecht: Gehazi. Elisa vroeg geen geld of goederen voor de dingen van God: 'zo waar de Heere leeft, in wiens dienst ik sta, ik neem niks aan' (2 kon 5: 15-17). Maar Gehazi dacht er anders over en ging de persoon in kwestie achterna, met een leugen vroeg hij om betaling.

Dit is de geest van Gehazi die vandaag in de gemeente werkt, niet de geest van Elisa.

De Heer liet mij zien dat hij een nieuwe schaal van oordeel uit zal gieten over de geestes markt-bedrijvers. We moeten strijden tegen de geest van Gehazi, anders zullen we ook onder hetzelfde oordeel komen als waar Gehazi onder kwam (2 koningen 5:25-27).

Al deze dingen hebben met elkaar te maken. De boodschap van de ongeïntegreerde God, de God op afstand, geeft ruimte aan het vlees en die eist: betaling, die eist: aanzien.

De geest van Kajafas, die Jezus om zeep hielp, oordeelde hem op grond van Gods-integratie. Jezus zei namelijk dat hij Gods zoon was.

Deze geest bevindt zich ook in de gemeente vandaag, en pakt je als je het waagt te benoemen wie God in je is. De 'Leer van de onintegratie van God' zoekt een schuilplaats in de geestesmarkt om zo toch nog als God te worden aanbeden. De geest van Kajafas werkt samen met de geest van Gehazi.

Mensen en gemeentes die behept zijn met deze geesten zullen gewoonlijk dezelfde vrucht voortbrengen: weinig tucht. Want om de geestesmarkt draaiende te houden heb je de goedkeuring van mensen nodig. Zo wordt je meer gebonden aan mensen dan aan God. Dit is de geest van Eli, die zijn zonen niet bestrafte en daarmee het oordeel van de Heer op z’n hals haalde.


Deze driehoek circuleert in de gemeente vandaag en richt veel verderf aan. Het is de hoer van Babylon die weer op het podium is verschenen met haar toeters en bellen. Deze driehoek waait vanuit toronto en bereidt de komst van de anti-christ voor.

Nawoord

Ik moet nu stoppen van de Heer, maar ik zou graag uw mening willen weten en met u in een bepaald contact willen komen. U kunt op de hoogte blijven via de Het Forum en Members Area en geef ons adres door aan anderen als de Heere u zo leidt.

Met Groet,

Tim. Strijker, richter i/d wil en autoriteit v God.

Klik hier voor deel 2
Het anti strijd complex

Of voor de Veel Gestelde Vragen waarin opnieuw onderwerpen aanbod komen die in dit artikel besproken werden.
Veel Gestelde Vragen - Wie bent u ?