Profetische boeken en artikelen Boven Verwachting 15 maart 2009

Hoevelen hebben wel niet een verkeerd Gods beeld. Maar als je dan uiteindelijk in de charismatische of pinkster wereld beland wil het nog niet zeggen dat je God nu op de juiste wijze leert kennen. Weer moeten we loskomen van machtscontrole en daar doorheen ook weer bepaalde ideeen over God weer loslaten. Hij is toch weer anders.


Kom dichterbij, broeder of zuster, kom dichter bij het kruis waar Christus hangt. Leg alles af bij dit kruis opdat de gebedsreis begint. In de verte staat de ster van Bethlehem die u wast en u leidt tot de kribbe. Offer bij de kribbe zoals de wijzen eens deden het dierbaarste wat u heeft tot een lieflijk reukoffer. Wij volgen het kindje Jezus om zelf ook door de kribbe weer kind te worden. Al die zogenaamde volwassenheid, die statigheid en gewichtigheid waarmee we anderen onderdrukken moeten we hier afleggen. We moeten ons laten verjongen door de kribbe, en weer gaan spelen. Niet zoals de dwazen doen, maar zoals Christus eens deed. Wij mogen met Christus spelen, en door Zijn spel zal Hij ons tot een diepe genezing brengen.

Kom maar dichterbij, broeder of zuster, als u waarlijk een kind wil zijn, want kinderen dragen de sleutels tot het koninkrijk, tot het paradijs. Wilt u weer terugkeren tot de tuin ? Het kindje Jezus weet de weg, en weet ook de weg door uw hart om uw diepste wonden te raken. Daar waar niemand u ziet en niemand u begrijpt. De ogen van het kindje Jezus staren u aan. En u kunt weer geheel kind worden met Hem.

Kom maar, broeder of zuster. Christus heeft Zijn kinderlijk hart nooit verloren, maar de volwassen wereld om u heen wel, en het heeft hen tot de verstening geleid. Laat Christus u uit het gesteente rukken, laat Hem de banden wegbranden door Zijn vuur. Legt uw gewichtigheid af, anders kunt u niet samen met Hem vliegen.

Kijk maar in Zijn ogen, lieve broeder of zuster, en laat Hem al die gewichtigheid maar weg smelten Wij hebben maar een klein vonkje van Christus nodig om te kunnen leven, maar gewichtigheid staat in de weg. . We hebben maar een klein vonkje nodig om met Christus te kunnen vliegen. Strek u uit naar de openbaring. We hebben maar een klein vonkje nodig om terug te keren tot de tuin, de hof van Eeden. Vergeet die koude harde blikken van de volwassen wereld die zo veeleisend zijn, maar denk aan de dromerige ogen van Christus die dwars door u heenkijken naar uw hart. Keer terug tot de droom.

Door het kruis keren wij terug tot de droom. Door de kou om ons heen staren we weer dankbaar naar iedere vlam. De ondankbare wereld zal vergaan. Altijd willen ze meer, nooit is het genoeg. Door hun hebzucht gaan ze ten gronde. Wees zuinig op iedere kleine vlam die je hebt, want je zult ze nodig hebben. Elk zwavelstokje is van oneindige waarde, omdat het altijd zal voortbranden in de herinnering. Het zal ons leiden door de dood heen, en ons brengen naar de wereld waar de diepste kou de kleinste vlammetjes heeft voortgebracht. Adem diep in, broeder of zuster, en vergeet nooit dat God Liefde is. God is niet als de wereld om u heen. God schiep de wereld als een paradijs, en daar mogen wij naar terug gaan. Er is daar geen haat, geen zonde, geen hebzucht of spot. Er is daar alleen liefde door liefde werkend als een groot geheimenis. Alle kennis is daar liefdeskennis, en alle wijsheid liefdeswijsheid, en alles is vervuld door de kracht van liefde. Daarom, ga met mij mee, broeder of zuster, lieve vriend, en laat u omhullen door die wereld, om zo de volwassen wereld te vergeten. De volwassen wereld zal geheel wegsmelten in de kribbe, en zal zich niet staande kunnen houden voor de ogen van het kindje Jezus.

De liefde in de volwassen wereld is geen liefde. Het is een veeleisende, hebzuchtige liefde, uitgezonden om te strikken en te vernietigen. Het is het web van een verschrikkelijke spin waaraan zovelen ten prooi zijn gevallen. God zal die liefde aan het kruis brengen, haar openlijk ten toon spreiden en tot spot brengen. Zij zal geheel wegsmelten. Christus is de ware liefde. Hij liet Zich gewillig kruisigen en gaf Zijn leven. Oh, dat wij zullen komen tot de voet van het kruis, om Hem ons dierbaarste bezit te geven. Zo zal ons hart als reukwerk zijn, zich met Christus in liefde versmeltende. Wij kunnen de wereld niet veranderen. We kunnen alleen zelf tot verandering komen door het kruis. De wereld ligt onder Gods Oordeel, en er is in de wereld niets te zoeken. Ons licht zal opgaan als we de vlam in onszelf vinden, in de dieptes van ons hart, daar waar God verblijft. Kom tot die plaats, en kom weer tot leven. De wereld om u heen is de dood, maar binnenin is er leven. Kom tot die laatste vlam die is overgebleven, en koester deze vlam en wees dankbaar. Dan zal de vlam zich vanzelf vermenigvuldigen, en u brengen tot een plaats van eeuwig leven.

De liefde is het allergrootste. De liefde telt niet. De liefde meet niet op. U bent voor de liefde niet een nummer of een stuk vlees. U bent voor de liefde zeldzaam en een uniek wonder. Deze liefde stijgt altijd weer uit boven elke verwachting.

De liefde is zo'n groot vuur dat het zal wegbranden alle haat. De liefde is iets waar geen hoogmoedige bij kan. Geen hoogmoedige en trotse van hart kan blijven staan voor de troon van ware liefde. Het koninkrijk van God is voor de zachtmoedigen, de gevoeligen, de mysterieuzen en de dromers, voor kinderen en martelaars. Velen vluchten vandaag de dag van de alsmaar verschrikkelijker wordende wereld. Ze vluchten in de muziek of in de kunst, om zo hun dromen uit te leven en een glimp van het paradijs op te vangen. Blijf vasthouden aan je dromen. Laat niemand je dromen afroven, want het is je hart. Al deze dromen zijn in Christus aan elkaar verbonden als engelen. Bekijk de wereld niet maar letterlijk, maar cryptisch, en zie God weer spreken. Als wij profetisch met de wereld omgaan, dan zullen we merken dat we al in het paradijs zijn. Het paradijs is niets meer dan een openbaring van hetgeen er al is. Laat deze boodschap je hart verwarmen, keer op keer, komende van de troon van God. Liefde is groter dan het letterlijke, het rationele. Liefde is groter dan al die gewichtigheid om ons heen. De Liefde overwint, dwars door de dood heen. De Liefde is het geheim van het kruis, en het kruis is het geheim van de Liefde. Deze twee gaan altijd samen. De Liefde schenkt je de droom, maar je moet durven te dromen, durven uit te stijgen boven je eigen rationalisme. Er zijn altijd zoveel stemmen die ons terugroepen, en daarom moeten we ons afzonderen. Ook de kerkkooien zijn vol stemmen die ons terugroepen, en daarom moeten we het aandurven zelf voor God te verschijnen, en ons niet meer te verstoppen achter de gewichtige theologieen van de dominee, de pastor of de voorganger. God doet niet gewichtig, maar is als een dromerig kind, speels, avontuurlijk. Maak vandaag de beslissing met God dit avontuur aan te gaan. Durf los te breken uit je kooi. God is niet het beeld wat ze van Hem hebben gemaakt. God is amoureus, sprookjesachtig, fabelachtig, plagerig, uitdagend, mysterieus, cryptisch, onvoorspelbaar, eigenzinnig, gevoelig, zachtmoedig, liefdevol, diep, avontuurlijk, zwoel, natuurlijk, vulkanisch en boven verwachting. Dit zijn de woorden waarmee ik God zou willen beschrijven zoals ik hem ken.