Inhoud:Profetische boeken en artikelen
 
Boodschap van Michael aan de Kerk van Christus I
 
Boodschap van Michael aan de Kerk van Christus II
 
Boodschap van Michael aan de Kerk van Christus III
 
Boven Verwachting

Hoevelen hebben wel niet een verkeerd Gods beeld. Maar als je dan uiteindelijk in de charismatische of pinkster wereld beland wil het nog niet zeggen dat je God nu op de juiste wijze leert kennen. Weer moeten we loskomen van machtscontrole en daar doorheen ook weer bepaalde ideeen over God weer loslaten. Hij is toch weer anders.

Chawila, het Land van het Goede Goud
Tijd is iets van de ratio. God leeft buiten de tijd. De mens was min of meer tijdloos, maar toch niet helemaal. De mens had nog niet van de boom des levens gegeten zodat hij in eeuwigheid zou leven. De mens zou in de hof van Eeden ongeveer tien tot twintigduizend jaar oud kunnen worden, liet de Heere mij zien ....
De Davidische Zalving
Voorwoord door: A. Moolenburgh: Wat een wonderlijk boek is dit. De sleutels van het Oude Testament worden besproken, en tegelijkertijd laat de schrijver een duidelijk waarschuwend geluid horen, met daarbij inzichten vanuit zijn eigen verleden.
De Grote Maaltijd Gods
Voorwoord door E. Buijtenhof: Dit is één van de belangrijkste boodschappen voor Gods Volk vandaag over hoe om te gaan met 'vlees en bloed' en hoe om te gaan met het theologisch erg verwarrende onderwerp 'de hel'. De schrijver brengt na alle tiranie en bangmakerij over dit onderwerp een hele andere, meer blijde boodschap over wat de hel is. Moge de Heere u rijkelijk zegenen wanneer u leest over Zijn Maaltijd. Treffend is ook dat de schrijver weer duidelijk laat zien waar Gods Woord over gaat. Het gaat uiteindelijk om de akker, het groeiproces wat nodig is om eeuwig leven te verkrijgen, en zo haalt de schrijver dan ook alle mysterie omtrend het eeuwige lijden weg. Oude tradities worden achterhaald en in een nieuw daglicht geplaatst, en zo begint er voor de gelovige een nieuwe weg die hij met God mag gaan. Een opmerkelijke uitleg wordt gegeven over de dodelijke wond van het beest die genas. Verder verwijst de schrijver met losse hand naar het Woord van God, blijkbaar omdat hij er vanuit gaat dat christenen het Woord van God goed kennen, of om hen aan te sporen dat eens te gaan doen. Het is niet zo'n lange studie, maar meer kort en krachtig, als één van de juweeltjes van ons christelijk geloofsgoed. Opbouwend, genezend, en bovenal veerkrachtig.
De Juwelen van het Kruis
Voorwoord door A. Moolenburgh: Voorwoord door A. Moolenburgh - In voor een avontuur ? Een profetisch avontuur ? Dan is dit boek voor u. Dit boek is één van de fundamenten van de zogeheten lijdensbeweging, een beweging in het christelijke frame-werk die de gelovige terugbrengt tot het kruis, om zo door verbrokenheid, en juist door het aanvaarden van het lijden een glimp op te vangen van God. Misschien kent u de boekjes van M. Basilea Schlink wel. De schrijver zelf heeft op dit punt ook ontmoetingen met de Heere gehad, en begon er al snel over te schrijven. Verschillende onderdelen van dit boek verschenen allereerst in christelijk-profetische magazines die te lezen zijn op IHAO Europe zoals ‘De Vloedgolf’ en het apostolische frontnieuws ‘De Orkaan’. Ook komen diverse delen uit de serie ‘Operatie Eindtijd.’ Al met al is het een prachtige collectie geworden met alle belangrijke werken over het belang van het lijden en hoe ermee om te gaan, verzameld tot één boek. Moge de Heere u rijkelijk zegenen tijdens het lezen ervan.
De Kandelaar in de Woestijn
Voorwoord door A. Moolenburgh - Profetisch, allegorisch, zeer diepgaand. Een zeldzaam boek met prachtige inzichten die worden beschreven aan de hand van een visioen wat de schrijver heeft gehad.
De Lege Kerk - Van Hart tot Hart
Lees dit indrukwekkende visionaire stuk over de toestand van de kerk en wat de Heere wil gaan doen.
De Nieuwe Kleren van de Keizer
Voorwoord Lineke Buijtenhof: Een interessante studie over waar de kleedzucht en sierzucht in de kerken uit voortkomt. Schokkend en openbarend.
De Nieuwe Wijn
Voorwoord door A. Moolenburgh: Nee, dit is geen slap Toronto-achtig verhaal. We hebben het hier over een nieuw boek van deze schrijver, en dit is bepaald niet kinderachtig. Het boek gaat diep, diep in op de achtergronden van het Oude Testament, en schuwt de details niet, maar brengt ze in het juiste licht. Het is een controversieel en confronterend boek, wat we wel van de schrijver gewend zijn. Het is een 'deep-digger' reikend tot in de verst liggende mijnen van Salomo. Ik kan niet anders zeggen dan dat dit een fundamenteel boek is voor hen die meer willen weten van wat God van plan is met de aarde, en wat de Wederkomst van Christus precies inhoudt.
De Reuk van het Kruis
Wat wij nodig hebben in deze tijden is wijsheid, want dat is beter dan oorlogstuig. Over welke wijsheid hebben we het dan ? Over wereldse wijsheid of kerkelijke wijsheid ? Nee, we hebben het dan over openbarings-wijsheid, want zonder openbaring verwildert het volk. Wij moeten komen tot herkenning en ontdekking ...
De Stenen Kerk - De Overwinning over de Geest van Griekenland
Een pseudo-tragisch artikel over de vier wereldkerken. Hun ouders ? De Griekse Panter en het Roomse Beest, en hoe dezen te overwinnen.
Dromenjournaal
Dit journaal gaat over de nieuwe ontmoetingen die de schrijver heeft gehad met Michael.
Ekkrastiek – De Leer omtrend het Lijden van Christus
De Leer omtrend het Lijden van Christus, de Leer van het Kruis, wordt ook wel de Ekkrastiek genoemd, en is een van de belangrijkste vakken op de School van de Heilige Geest. Natuurlijk wijst Christus ook terug op de Joodse Geschiedenis, waar het Geheimenis van Christus al aanwezig was. Wij hebben een Vol Evangelie gekregen, en dat komt juist tot Zijn recht in het Oude Testament. Lees dit interessante artikel.
Het Bonenkruis
Vaak lijden wij nog zoveel omdat wij zo weinig kennis hebben. Omdat we zo weinig weet hebben van de dingen om ons heen zijn wij niet in staat om alles wat op ons afkomt goed te verwerken. Nu is dat probleem niet al te snel opgelost want er is zoveel gevaarlijke kennis om ons heen. Denkt u aan de kennis der dwazen, de kennis der wereld, de boom van kennis van goed en kwaad, en de opgeblazen kennis. Hoe kunnen we dan veilig kennis tot ons nemen ? Lees hierover in dit artikel.
Het Verhaal van Orkaan
Geestelijk oorlogsvoering kan heel mooi en verzadigend zijn als onze dromen ons daarbij helpen.
Hooglied – Poort van het Paradijs
Stilte is belangrijk in het leven van een volgeling van Christus. Wij komen tot het kruis van stilte voor een dieper lijden, een lijden dat leidt tot het kloppende hart van God. De Heilige Stilte neemt een belangrijke plaats in de Ekkrastiek in, de Leer omtrend het Lijden van Christus. Zo komen wij dan tot de uitgestrekte bloemenvelden van het paradijs, zo ver het oog reikt.
Reis door het Paradijs
Lees over de visioenen en dromen die de schrijver vanaf kindzijn had over het paradijs. Verder is dit nogal een gepeperde boodschap aan het adres van de vier wereldkerken.
Visioenen van het Paradijs - Het Geheimenis van Griekenland
Voorwoord door A.K. Stafleu - Dit is een profetisch artikel, een beschrijving van het oordeel tot in de kleinste details. Ik heb het met plezier gelezen, terwijl een grote rust mij overviel. Ik kon voelen hoe diep dit woord groef in mijn hart en ziel, en genezing was het resultaat. Dit is zo van Gods Woord, zo helder en zo ordenend dat hier geen misverstanden meer over hoeven te zijn. De schrijver heeft hierbij een rijke achtergrond vanuit de visioenen die hij in de loop van zijn leven over het paradijs heeft gehad, en deze zijn tot verduidelijking van het Woord van God gegeven. Dit artikel mag eigenlijk niet in uw profetische verzameling ontbreken.

De schrijver pakt weer de hel in alle geuren en kleuren aan, omdat hij daar zo'n strijd mee heeft gehad. Hij predikt hierbij over zaken die in veel gemeentes verwaarloosd worden. Kortom een echte aanrader, zonder tot dwepen te vervallen. Sommige woorden van God zijn gewoon belangrijk, en dit geschrift is daar één van. Opmerkelijk is de verhouding die de schrijver aangeeft tussen de geestelijke oorlogsvoering en de geestelijke jacht, en hij laat dan ook goed zien waar die jacht op gericht is. De schrijver duikt hierbij in de geschiedenis om te laten zien hoe diverse oude wereldrijken nog steeds een flinke klauw hebben in het hedendaagse kerk-gebeuren. Ook laat hij zien hoe dat in het Woord van God tot uiting komt, en hoe het Woord van God beschrijft wat we er tegen kunnen doen.
Wat is precies heilige dronkenschap, hoe belangrijk is het, en zijn er ook valse vormen van dronkenschap waarvoor we moeten oppassen ? De schrijver beantwoord het allemaal.
Wijn uit de Scheur
Lees dit artikel over de Joodse geschiedenis, en wat het voor waarde heeft voor ons vandaag.