Profetische boeken en artikelen Dromenjournaal 15 maart 2009
Dit journaal gaat over de nieuwe ontmoetingen die de schrijver heeft gehad met Michael.

‘Het geestelijk lichaam bestaat uit verschillende zuren,’ sprak Michael, ‘en dit lichaam gaat pas goed functioneren wanneer de bronnen van dit geestelijk lichaam zijn geopend.’

Michael sprak daarna over hoe het hart in Gods Woord vaak samen met de nieren genoemd worden. God is degene die zowel hart als nieren doorzoekt en beproeft. In spreuken lezen we van het jubelen van de nieren, en in Job over de doorboring van de nieren. Natuurlijk is dit geestelijk. Nieren staan voor filtering, en zijn daarom onmisbaar voor het geestelijk lichaam. Michael sprak dat onze geestelijke nieren net zoals het hart verbroken moesten worden, zodat de opgesloten kracht van God vrij kan komen. Wij spreken dus niet alleen van de verbrokenheid van de geest, maar ook van de nieren. Hoeveel nieren zijn er in het geestelijke lichaam ? Michael zei : ‘Meer dan twee.’ De ene ‘normale’ geestesnier bevat het geluid van de Heere, en de andere het beeld, en daarom moeten beide geestesnieren opengebroken worden, in een proces om profetie en visioen te ontvangen. Hier mogen wij voor bidden, en hier moeten we ons naar uitstrekken, zodat zowel het geluid als het beeld van de hemel wordt vrijgezet in ons, om ons te leiden. Maar toen wees Michael mij op de basis-nier, en deze bevatte drie lagen : reuk, gevoel en adem. Eigenlijk waren dit drie nieren bij elkaar die ook weer de twee ‘normale’ geestesnieren droegen. Deze nier die eigenlijk drie nieren was was veel groter dan de twee normale nieren, en lag dus lager, maar wel gewoon in het midden. Michael sprak dat ook deze basis-nier opengebroken moest worden, zodat de reuk des Heeren zou beginnen te vloeien, om zo gevoel en adem voort te brengen voor het geestelijk lichaam. Dat is de grote basis voor beeld en geluid.

Als onze geestes-nieren opengebroken zijn, dan kan ook ons hart openbreken, en onze geest op zich, als het zintuig van de smaak. Basis is dus het reuk-offer-altaar, zoals we in Openbaring zien, waaruit de bazuinen voortkomen. De reuk is een veel gevoeliger zintuig dan alle anderen, en kan veel dieper reiken. De reuk gaat open bij de opening van het zevende zegel, het Roomse, en komt vanuit de stilte, zoals we in Openbaring lezen. Michael sprak over het feit dat engelen soms weken moesten strijden om een bepaalde boodschap over te brengen, maar dat voor deze boodschap de engelen eeuwen moesten strijden. Michael vertelde dat de macht genaamd Sunday (vertaald : Zondag) was verslagen, en zelfs was ‘gedood’. Deze hield het volk lang in een ijzeren/gouden klem. Geschiedkundig gezien werd de zaterdag als rustdag die ons verbond aan het Joodse Volk verschoven naar de zondag die de rustdag was van het Roomse, een feestdag waarbij de zon werd aanbeden. Zo kwam het volk op Roomse fundamenten, en verloor het contact met haar Joodse wortels, en met Christus. Een Roomse Christus kwam opzetten, een valse Christus. Michael zei echter dat de strijd nog niet over was, omdat iedereen nu persoonlijk Sunday moest overwinnen als in een reis terug naar de Joodse Wortels. Sunday is nu uit de hoogste hemelen gevallen, en is razend. Hij zal zoeken naar wie hij nog kan verslinden.

Ook sprak Michael over de oude Europese mythologie nog voor de christelijke invasies. Het woordje ‘hel’ bestond al en was de naam van de koningin van de onderwereld. Alle doden kwamen hier terecht, en als zij dapper streden voor verlichting, dan kwamen zij in het valhalla, de hemel. Zij werden hiervoor uitgekozen door de walkuren, de engelen van Odin, het woord voor God in het oude Europa. De hel had meer de betekenis van een vagevuur waar iedereen doorheen moest om de hemel te kunnen bereiken. Michael was woedend over de manier hoe populaire predikers de boodschap van de hel verkondigden. Verder liet Michael zien dat het populaire christendom groot werd op aarde door slavernij te drijven en oorlog te voeren. Michael zei dat van het populaire christendom niet veel klopt, en dat men alsmaar in cirkels redeneert.