Gebedsspelen Gebedsspelen online - Jacht op het Levensbrood 15 maart 2009
Welkom bij dit Gebedsspel waarmee u als in een simulator veilig geestelijke oorlogsvoering kunt doen. Dit spel werkt als een verhaal, zodat u u altijd kunt dissocieren. U bepaalt altijd zelf in hoeverre het realiteit is. Het werkt door uw geloof, uw gebed en uw voorstellingsvermogen, uw gedachten, waarop God profetisch aanvullingen kan geven door Zijn engelen. Daarom is het ook een soort goddelijke "virtual reality". Het spel begint met een kerker waarin u als speler gevangene bent van Egypte.
Welkom bij het Gebedsspel 'Jacht op het Levensbrood', een spel waarmee u als in een simulator veilig geestelijke oorlogsvoering kunt doen, al is het alleen al voor uw innerlijke genezing. Dit spel werkt als een verhaal, zodat u u altijd kunt dissocieren. U bepaalt altijd zelf in hoeverre het realiteit is. Het werkt door uw geloof, uw gebed en uw voorstellingsvermogen, uw gedachten, waarop God profetisch aanvullingen kan geven door Zijn engelen. Daarom is het ook een soort goddelijke 'virtual reality'.

Het spel begint met een kerker waarin u als speler gevangene bent van Egypte. Een Egyptenaar opent de gevangenisdeur om u voedsel te brengen. Stel 'x' voor om hem een krachtige stomp te geven. Door 'w' voor te stellen loopt u de gevangenis uit, en werkt uzelf naar de uitgang. U kunt bijvoorbeeld een cursor voorstellen die naar links en rechts kan, maar door 'w' voor te stellen komt u vooruit. U rent naar buiten, en verbaasd u er over hoe makkelijk het eigenlijk gaat. U komt in een woestijn terecht, maar de Egyptenaren beginnen erachter te komen wat er gaande is en zetten de achtervolging in. Gelukkig vind u een paard in de woestijn. Door 'b' voor te stellen klimt u op dat paard, en weer door 'w' voor te stellen gaat het paard vooruit. De Egyptenaren schieten pijlen op u af, en u weet niet wat u moet doen. Door een dubbele w ('ww') voor te stellen dalen er telkens engelen neer die die pijlen tegenhouden.

Na een tijdje komt u terecht bij een oase. Door de dubbele b ('bb') springt u van uw paard af. Een jongetje zit bij de oase, en leidt u naar een grot beneden in een dal. Hij geeft u een sleutel en u gaat een deur binnen. Hier is een schatkamer waar wapens liggen. Zoveel wapens heeft u nog nooit bij elkaar gezien. Er wordt op de deur gebonkt. Het jongetje had de deur weer gesloten. U hoort de Egyptenaren, en het jongetje gilt. Zoek een wapen uit in uw voorstellingsvermogen. Welk wapen u dan ook kiest, u activeert het door 'k'. U gaat weer naar buiten, en gaat de Egyptenaren te lijf. Ook kunt u de dubbele w gebruiken om ook de engelen te laten meevechten. Het zijn nogal veel Egyptenaren, en uiteindelijk verliest u de strijd. Ze nemen u weer gevangen, en ook het jongetje, en ditmaal brengen ze u naar een kerker veel dieper onder de grond. Maar het jongetje heeft een schepje waarmee hij een kuil begint te graven. U heeft er niet veel hoop in, maar na een tijdje blijkt hij toch al ver te zijn gekomen, en is hij in een andere tunnel terechtgekomen diep onder de grond. U gaat hem achterna, en door de tunnel te volgen komen jullie bij een deur waar een lichtgevende ster voor zweeft. De jongen gaat door de deur naar binnen en u volgt hem.

Er zijn hier slangenworstelaars die hun krachten testen en oefenen door met slangen te worstelen. Het jongetje zegt dat u daar maar beter niet aan kan beginnen, en leidt u verder. Het lijkt alsof het jongetje hier al eerder is geweest, alsof hij het gebied kent, en u bent maar wat blij dat hij in dezelfde kerker als u zat. Het jongetje vertelt u dat zijn naam Mozes is, en dat hij hier alle wegen kent. Jullie komen bij een ondergronds riviertje waar een biezen mandje ligt. Jullie kunnen er net met z'n tweeen in, en zo varen jullie de rivier af, tot de open zee. Het jongetje peddelt, en zo komen jullie bij een enorm groot piratenschip. Het piratenschip heet Assur, en opnieuw hebben jullie een strijd te voeren. Het is een lange klimtocht op het schip, en jullie gebruiken je wapens goed. Met hulp van het jongetje en de engelen is het schip al gauw in uw handen. Het jongetje kroont u tot de nieuwe kapitein. Nu gaat het erom vanuit het schip de kanonnen te leren gebruiken. Er zijn vele zeemonsters en vele vijandige schepen op zee. Gebruik de cursors in uw voorstellingsvermogen om een kanon te selecteren en gebruik de dubbele x ('xx') om af te vuren. Het jongetje zal het schip voeren naar een veilige haven. Gebruik uw voorstellingsvermogen volop, en versla alles wat zich tegen het schip keert.

Is een bepaald schip of een bepaald zeemonster te moeilijk, gebruik dan de 's' om een heel leger met engelen neer te laten dalen om de vijand te slaan. Na een tijdje bereiken jullie de haven, maar al gauw blijkt het een vreemd stadje te zijn. Er lopen veel dronkelappen op de straten die met flessen gooien, en ook lopen er duistere piraten rond. Mocht het op een gevecht uitlopen, dan weet u welke knoppen u kunt gebruiken. Het jongetje loopt een café binnen en bestelt een fles met het bloed van Christus. Hij neemt een slok en geeft u een slok. Nu kunnen jullie beiden vuurspuwen, wanneer u 't' voorstelt. Verderop in de stad zullen meer aanvallen zijn, dus dan heeft u de 't' echt nodig. Ook kunt u uw wapen gebruiken door de 'k', of gewoon een flinke mep uitdelen door 'x'. De jongen leidt u binnen in een ander gebouw of huis. Hier staan flessen met de zalvingen van de profeten, maar die nemen jullie niet. Er woont een oude man in dit huis die een exodus-gun verkoopt. De jongen koopt de gun van hem en geeft het aan u. De exodus-gun schiet door 'g' voor te stellen. Jullie lopen het huis weer uit, en de vijanden zijn nu makkelijk te verslaan, zelfs op afstand.

Achter de stad staat een woestijn. Ook is daar een kameel waar u op kunt klimmen door 'b' voor te stellen, en door 'w' gaat hij vooruit. Het jongetje zit ook op het kameel, en het kameel komt uiteindelijk bij een oase. Nu moeten jullie nog even afrekenen met een heleboel demoon-vogels die over de oase heersen. Telkens als u een demoon-vogel hebt verslagen verandert de vogel in een steen die u kunt gebruiken om om de oase heen een stadsmuur te bouwen. Het jongetje wordt koning van de stad, en ontvangt de Heilige Geest in de vorm van een wolk met een duif. Maar u moet verder. Achter de oase staat weer een kameel en het jongetje Mozes bedankt u voor alles. U gaat verder met de kameel en komt bij een volgende oase terecht. Hier heersen gevaarlijke demoon-leeuwen, dus u moet nu alles uit de kast halen om dezen te kunnen verslaan. In het midden van de oase hangt Christus aan een kruis. U ziet zijn hart kloppen en bloeden. Dan wordt uw hart ineens met Zijn hart verbonden door een straal, en de Heilige Geest in de vorm van een wolk met een duif wekt Hem op. Hij komt naar u toe, en maakt u tot koning van de oase.

Maar u zegt : 'Och Heer, ik ben het niet waard een koning te zijn. Laat mij toch verder reizen om dichter bij u te komen.' En de Heere laat u het hemels Jeruzalem zien in de verte, als een stad in de wolken. 'Wil je dan daarvan koning zijn ?' vraagt Hij. Maar u zegt : 'Och Heer, alles wat ik verlang is bij u te zijn en mezelf te verliezen. Maak mij één met uw hart.' En dan daalt ook de Geest op u als een wolk. U ontvangt vleugels om te kunnen vliegen. 'Ga, Mijn kind,' zegt Jezus. 'Doordat je het beste hebt gekozen kun je nu je vleugels gebruiken om te gaan waar je wil. Weet, er zijn demonische gevechten in de hemelen. Houdt jezelf rein, en grijp niet overmoedig naar je wapenen. Vlieg verder, kom hogerop, want in de hogere hemelen wachten belangrijkere dingen op je. Zij die overmoedig naar het zwaard grijpen zullen erdoor verzwaard worden en dalen af.'

U kijkt naar uw zwaard dat Hij u zojuist gegeven hebt, en u ziet dat het zwaard vleugels krijgt en wegvliegt. 'Volg het Zwaard des Geestes, want het is het Woord van God, een Persoon. Misbruik deze Persoon niet. Grijp er niet overmoedig en wellustig naar, maar bouw een relatie op met deze Persoon, bouw een lieflijke relatie op met het Zwaard, en onthoud dat het de Speer is geweest die mij doodde, en dat het de Speer is geweest die mij opwekte. Zoek daarom Mijn Speer in de hemelse gewesten.'

En u volgt het zwaard tot een groot licht, en u gaat dat licht binnen. Het is als een oerwoud van de Geest, en u ziet apen in de bomen, grote apen. In de verte staat een tempel, maar er worden pijlen van links en rechts geschoten, hoog en laag. Gebruik de cursors in uw voorstellingsvermogen om te springen of te bukken. Na een tijdje komt u bij de tempel aan. Hier zijn ook een heleboel grote apen. Eén aap leidt u naar binnen, maar u moet direkt oppassen, want er vallen stenen vanaf het plafond naar beneden, en gevaarlijke zware steekmessen. Ook moet u over geulen springen, en gebruik dan ook goed de 'w' in uw voorstellingsvermogen om vooruit te komen terwijl u door de cursor springt. Aan het einde van de tunnel is een kist waarin de Speer is gestoken. U trekt de Speer eruit, en ontvangt de Zalvingen van de Profeten. Achter de kist is een deur die u binnen gaat, en hier moet u een reuzen-gorilla-demoon verslaan. Er verschijnt een nieuwe cursor in uw voorstellingsvermogen geheel om deze speer te gebruiken. Deze cursor is drie-dimensionaal, zodat u hem alle kanten op kunt schuiven. Door de cursor te gebruiken bepaalt u zelf hoe snel hij gaat.

Ook moet u de andere cursor blijven gebruiken, zodat de reuzen-gorilla-demoon niet op u springt. Probeer het hart van de demoon te doorsteken. Als u dat hebt gedaan dan zal de Exodus Gun gevuld worden met nieuwe energieen. Nu kunt u ook met de Exodus Gun deuren openschieten. De straal uit de Exodus Gun gaat veel sneller nu, en u kunt er heel snel veel vijanden mee verslaan. Doorzoek de tempel met vele hallen en deuren. Als u de uitgang van de tempel bereikt hebt komt u op een veld waar een tent staat. Hier zit een oude man die Noach heet die u zegent. Achter de tent staat een wijngaard, en hij geeft u wat te drinken van die wijn. Dan verteld hij over een reus genaamd Vleermingel die een eind verderop woont, en die vaak komt om de wijngaard te plunderen. Noach vraagt of je hem wilt helpen de reus te verslaan. Samen gaan jullie er naartoe. De reus woont in een duistere grot die vol met skeletten hangt. Na een tijdje lopen door de gangen van de grot horen jullie uiteindelijk het bulderend gelach van Vleermingel. Noach grijpt een fakkel van de grotwand waar jullie zijn en loopt rechtstreeks op de reus af. Gebruik je speer en de Exodus Gun om de reus te verslaan. De zwakke plekken van de reus zijn oranje gekleurd, en worden steeds lichter naarmate je ze raakt. Als je ze vaak genoeg hebt geraakt komen ze in brand te staan, zodat een stuk van de reus wegbrandt. Maar pas op voor de grote vuisten van de reus die je flink kunnen dreunen.

Na een tijdje is de grot van jullie. De reus is verslagen, en Noach is blij. Hij legt zijn hand op de Exodus Gun en zegt dat je vanaf nu de grootste spinnen en reuzen in één flits ermee kan verslaan. Alleen moet je nog oppassen voor de honden, want die zijn moeilijk. Noach neemt afscheid van je, terwijl hij vanaf nu in de reuzengrot gaat wonen. Jij reist verder, en komt inderdaad naast grote monsters ook honden tegen. De honden springen tegen je op, en jij moet vechten voor je leven. Gebruik alle wapens die je hebt, en geef flinke meppen met de 'x' in je voorstellingsvermogen. Gebruik de 'f' in je voorstelling om harde trappen uit te delen. Hierdoor zul je ze van je wegtrappen, maar dan komen ze ook weer terug, dus je moet combinaties gaan gebruiken. Na een tijdje komt iemand je helpen. Het is een engel. Hij vertelt je dat zodra je je een hand voorstelt met daarop geschreven ELIA, dan komt vuur vanuit de hemel om de vijand die je aanvalt te verteren. Je doet het en het schijnt te werken. Al gauw zijn er vele honden niets meer dan hoopjes as. En jij hebt vanaf nu de Elia-hand als een krachtig wapen.

Nu heb je al aardig wat wapenen in je voorstellingsvermogen op een rijtje. Geestelijke oorlogsvoering moet je doen vanuit een simulator, een hemels spel. Dat is altijd het veiligst, en heel leerzaam. Laat meditatie altijd je leidsraad zijn zodat je niet in het wilde weg strijdt.

Even een inventaris :

wapens
  • krachtige stomp/ mep - x
  • wapen - k
  • speer - 3D-cursor
  • Exodus-Gun - g
  • vuurspuwen - t
  • Elia-hand - voorstelling
  • harde trap - f
schild
  • engelenschild - ww

 

op schip
  • engelenleger - s
  • kanonnen - cursor/xx

De engel brengt je nu naar een nog groter schip op een nog grotere zee. Het schip heet 'De Vloedgolf', en jij bent de kapitein om het te leiden in geestelijke oorlogsvoering. Er was ook nog een andere inventaris, namelijk van bewegen :

vooruitkomen/lopen - w/cursor

springen/bukken - cursor

ergens opklimmen - b

ergens afspringen - bb

Er zijn ook wat mede-soldaten op het schip die je kunt gebruiken :

Orkaan, voor krachtige vuur-aanvallen - a

Groenoog, voor krachtige ijs-aanvallen - h

Tania, voor het zenden van vuurvogels - o

Lawine, voor het zenden van ijsvogels - 1 (één)

De Vloed, voor het zenden van storm- en bliksemvogels - 2

Dit zijn barbaarse, doorgewinterde strijders die aan jou zijde staan. Met deze bemanning kun je gevaarlijke skelettenschepen aanvallen en ten onder brengen, en ook andere geestenschepen. Een goede reis toegewenst. Neem de schepen in, en maak je vloot steeds groter. Op de schepen worden veel gevangenen en slaven gehouden die je dan vrijzet, en zij zullen dan jouw soldaten worden.

De vloot voert helemaal tot aan de ijszeeen, waar een heleboel demoon-haaien, demoon-orca's, demoon-walvissen en andere demoon-zeewezens zijn die je moet verslaan. Schepen die je hebt verslagen kun je besturen door extra cursors, en ze hebben allemaal hun eigen specialiteiten. Verderop op de ijszeeen is een levensgrote kooi waar de orca's, haaien, walvissen en verdere zeewezens van God zitten opgesloten. Maak die kooi open. Daarna zul je het moeten opnemen tegen een lange zeeslang. Als je de zeeslang uiteindelijk hebt verslagen worden alle schatten van God die hij had opgeslokt vrijgezet. Achter de ijszeeen vindt je uiteindelijk het Beloofde Land, als een groot eiland, waar je op zoek moet gaan naar het Brood van Christus. Het Brood van Christus wordt bewaakt door een heleboel roofdieren die je eerst moet verslaan.

Als je het Brood van Christus hebt gevonden wordt je hart met Christus verzoend. Zodra je een roofdier hebt verslagen verandert het roofdier in een steen waarmee je de nieuwe stad kunt bouwen. De andere soldaten bouwen nu ook kanonnen in de stadsmuren, die je door cursor/xx kunt gebruiken. Zo kun je vijandige oorlogsschepen uit de buurt houden en zwermen gevaarlijke demoon-vogels. In het midden van de stad zal een boom groeien met het Brood van Christus, zodat jullie altijd genoeg hebben.