Gebedsspelen Gebedsspelen online - Het Levenswater 15 maart 2009
Welkom bij een nieuw gebedsspel waar u weer op een veilige manier deel kunt hebben aan de geestelijke oorlogsvoering.
Je strompelt verwond een woestijnstad binnen. Je gun zit onder het stof. Je hebt hem direkt nodig want een paar Amalekkieten rennen op je af. Door 'x' vuur je. Het is een grote stad met hoge stadsmuren. Je strompelt een café binnen. Een vrouw komt op je af, en vraagt om hulp. Haar man leeft hier in slavernij. Je loopt met haar mee, en ze leidt je over stoffige trappen diep onder de grond, waar mannen in een mijn werken. Een man kijkt je aan. Hij is omringd door slavendrijvers. Dan krijgen ook de slavendrijvers je in de gaten. Gebruik je gun door 'x' voor te stellen. Als je de slavendrijvers hebt verslagen zijn de mannen vrij. De vrouw is blij, en jullie lopen naar boven waar een gevecht in de stad begint. Even later komt de koning uit een gebouw naar buiten. Versla de koning. Gebruik je vuist door 'k', en deel trappen uit door 'j' voor te stellen. Verder heb je je gun die je door 'x' gebruikt. De koning is een goed speervechter, dus hij is niet makkelijk. Wanneer je hem verslagen hebt, krijg je zijn speer, de speer van Amalek. De speer gebruik je door 'b'. Nu moet je nog een heleboel wachters verslaan. Ga in het gebouw naar binnen. De mannen die je vrij hebt gezet volgen je. Je loopt de trap op in het gebouw, en bovenaan de trap staat de koningin. De koningin heeft ook een speer, en kan vlammen laten neerdalen. Versla haar ook. Zoek op de bovenverdieping naar de ingang van een tunnel die over de woestijn gaat helemaal naar de vesting van Moab. In Moab zijn veel gevechts-vrouw-demonen. Loop over de stadsmuur, en krijg een overzicht over de vesting. Het is een grote vesting met hoge muren in lagen. Versla de vrouw-demonen. Na een tijdje kom je bij een kasteel of burcht waarin de stadsmuur overloopt. In de burcht of het kasteel wordt de woestijnvleugel bewaakt, een krachtig voorwerp wat over de woestijn heerst. Ga het kasteel of de burcht binnen en versla de wachters daar. Zodra je de woestijnvleugel hebt gevonden roep je de Heere, en dan zal Hij de vleugel opnemen, en jou er een straal van geven als een machtig woestijnwapen. Ga de stad weer uit, en werk je weg naar de stad Chesbon. Gebruik de straal door 'w' voor te stellen wanneer je vijanden tegenkomt. In de stad Chesbon moet je op zoek gaan naar een ballon die de pomp in werking houdt van het radersysteem. Die ballon moet je doorsteken met de speer van Amalek, door 'b' voor te stellen. Werk dan je weg naar het vinden van een gevaarlijke spin in Chesbon die heerst over alle spieren van de inwoners. Ook die spin moet je doorsteken door de speer van Amalek. Als je de spin verslagen hebt komt er een soort melk uit een gat omhoog wat zich mengt in de lucht om de kleefstof van de spin onschadelijk te maken, zodat alle slaven van Chesbon vrijkomen. Maar dan zal de koning van Chesbon, een demoon-man met hoorns, met zijn wagen achter je aankomen.

Even een inventaris :

gun - x

vuist - k

trap - j

speer - b

straal - w

Kijk hoe je hem het beste kunt verslaan. Hij kan heel hoog krijsen en vuur spuwen. Ook is hij een speervechter. Wees aanhoudend in het gebruik van je wapens. Als je hem kunt verslaan ontvang je een gouden cursor waarmee je je wapens nog gerichter kunt gebruiken en kan bekrachtigen door een lichte gouden vlam. Ook zul je daarna zijn wachters moeten verslaan. De wachters houden een kristallen bol met het levenswater van Christus verborgen. Als je ze verslagen hebt komt de kristallen bol tevoorschijn. Maar de kristallen bol kan niet geopend of verplaatst worden. Hiervoor moet je eerst naar de vesting van Hebron. In Hebron wonen reus-demonen. Eerst moet je daarvoor een heleboel trappen oplopen om op de stadsmuur te komen. Ook in Hebron moet je op zoek gaan naar de spin die de spieren van de inwoners beheerst, en die spin doorsteken met de speer van Amalek. En je moet op zoek gaan naar de ballon die de pomp van het raderwerk in werking houdt, om die ook met de speer te doorsteken. Als je de leiders-reus van Hebron verslaat krijg je zijn boog en pijlen, waarmee je kunt teruggaan naar Chesbon om de kristallen bol open te schieten, door de dubbele k ('kk') voor te stellen, zodat het levenswater van Christus begint te stromen. Nu zal de woestijn bevloeit worden en gaan bloeien.

Daarna moet je naar de vesting Hasor in het Noorden, ook in de woestijn. Ook daar moet je op zoek gaan naar de ballon van de pomp en de spin die de spieren van de inwoners beheerst. Gebruik je boog om ze te doorspietsen, door de dubbele k ('kk') voor te stellen. Versla de wachters ook. Ga dan op zoek in de gangen onder de vesting naar de kooi waarin de zonen van Ruben opgesloten zijn : Chanok, Pallu, Chesron en Karmi, met hun stammen. Versla de slavendrijvers onder de grond, en open de kooien door de straal van de woestijnvleugel, door 'w' voor te stellen. Als je de slaven bevrijd hebt zullen ze boven verder de vesting innemen.