Gebedsspelen Gebedsspelen online - De Lichte Vlam 15 maart 2009
Je krijgt een opdracht van de Heer die aan het kruis hangt. Je hebt Hem opgezocht in een grot, en er schijnt niets te zijn dat je kan doen. "Ga naar de Filistijnen," spreekt Hij, "en versla hen." De Filistijnen hebben een kooi om het kruis heengebouwd, en je komt er niet doorheen. Christus wijst met zijn hoofd naar één van de wanden van de grot waar een flinke gun hangt.
'Neem die gun mee,' spreekt Hij. Je grijpt naar de gun en door 'x' kun je hem telkens activeren. Door de cursors beweeg je.

Al snel ben je op weg. 'Oh, je vergeet wat,' roept Christus. Je gaat terug en vanuit Zijn ogen komt de Simsonische Zalving als een wapenrusting op je.

Wanneer je bij de vestigingen van de Filistijnen komt, komen er direkt twee honden op je afrennen. Door 'x' is dat snel afgehandeld. Filistijnen zijn snelle renners, dus schiet snel, want ze komen in hordes op je af. Je gaat de stad binnen, en door 'z' voor te stellen kun je meerderen te gelijk door de Zalving van Simson verzengen. Via een trap kom je op de stadsmuur terecht. Hier lopen de wachters. Werk je weg naar een groot kasteel over de stadsmuur. Voor de poort van het kasteel staan twee Filistijnse ridders. Vanuit de verte schieten ze oranje vlammen op je, hoog en laag. Spring door het gebruik van de cursors of buk. In het kasteel worden gorilla's gevangen gehouden. Schiet hun kooien open, en schenk hen de Simsonische Zalving. Ga met hen naar de zaal waar de Filistijnse Koning zit. Er komen slangen vanuit de koning om je aan te vallen. Schiet hen neer door 'x', of verzeng grote groepen tegelijk door 'z' voor te stellen. De koning gebruikt pijl en boog met vuurpijlen, dus spring of buk weer door de cursors als hij schiet. Als je hem hebt verslagen, grijp de speer die achter hem hangt, die de vinger van de Filistijnen wordt genoemd, en breek de speer. Dan zal het Oog van Simson op je neerdalen, waardoor je snelle lange afstands-laser-aanvallen kunt doen, door 'e' voor te stellen.

Ga de stad weer in. Nu je het Oog van Simson draagt ben je de koning van de Filistijnen. Maar nu is er nog één gevaar : de koningin van de Filistijnen. Zij is niet makkelijk te verslaan. Ze rijdt de stad binnen met haar roofdieren. Ze stapt van haar oorlogswagen af, neemt een speer en werpt hem op je af. Eén van de gorilla's vangt de speer op en overhandigt je een zwaard wat je door 'k' voor te stellen kan gebruiken. Ook de koningin van de Filistijnen pakt een zwaard, en het gevecht begint. Soms pakt ze een speer uit haar wagen, springt op om de speer in je proberen te boren. Versla haar en haar roofdieren, en daarna haar leger. Als je dat gedaan hebt daalt er een engel af, die spreekt : 'Ga snel de stad uit, want ik ga de stad vernietigen.'

Ren de stad uit en zie het in vlammen staan. De gorilla's leiden je terug naar de grot waar Christus gekruisigd is in de kooi. Met het Oog van Simson kun je de kooi openen, en Christus zal opstaan.

'Nu heb ik nog een opdracht voor je,' spreekt Christus. Vanuit Zijn ogen komt de Zalving van Gideon op je. 'Ga naar de Midjanieten en versla hen.' De gorilla's gaan met je mee, en leiden je tot de vestingen van de Midjanieten. Direkt komt er een vrouw op je aflopen vanuit de stad. Ze grijpt haar speer van achter haar rug en probeert je te doorsteken. Gebruik je wapens. Door 'j' voor te stellen kun je harde trappen uitdelen. Deze Midjanieten zijn goed met schilden. Ook kunnen ze meppen uitdelen met die schilden. Als je haar verslagen hebt schenkt één van de gorilla's je een boog met pijlen. Je kan pijlen schieten door 'g' voor te stellen. Schiet de wachters van de stadsmuren af. Loop dan de stad binnen. Versla de Midjanieten in de stad, en kom tot het stadscentrum. Daar komt de koning naar buiten rennen. Hij neemt zijn boog en begint pijlen te schieten. Spring of buk door de cursors en kom dichterbij. Als je dichtbij gekomen bent versla hem door je zwaard, door 'k' voor te stellen. Maar pas op, want hij kan meppen uitdelen met zijn kroon en ook kan hij die kroon als een disc werpen. Als hij bijna verslagen is rent hij weer naar binnen. Dan komen wachters naar buiten die je buiten de stad zetten samen met je gorilla's. Teleurgesteld ga je terug naar Jezus in de grot. 'Je bent nog niet sterk genoeg,' zegt Jezus. 'Eerst moet je wat andere zalvingen verzamelen door wat steden in te nemen.'

'Je zult Ai moeten innemen, en Jericho,' zegt Jezus. Hiervoor komt de Zalving van Jozua op je vanuit Jezus' ogen.

Je loopt naar buiten, de gorilla's achterna, die je allereerst leiden naar Ai, door de woestijn. Diep in de woestijn ligt het stadje. Je ziet de hoge stadsmuren gemaakt van hout. Vreemde wezens staan er op de stadsmuren. Met je boog schiet je hen eraf, door 'g' voor te stellen. Door een trap op te klimmen kom je op de stadsmuur. Je moet hier een gevaarlijk raderwerk uitschakelen. Pas op voor de vreemde kleinere soorten roofdieren die hier rondlopen. Je moet een pijl schieten door een ballon die het pompsysteem in werking houdt. Kijk om je heen, en als je de ballon ziet, schiet door 'g'. Beneden in de stad gaat er dan een verborgen tunnel in de grond open. Zorg dat je zo snel mogelijk beneden komt over de trappen. Versla de eventuele wachters die je op weg naar beneden tegenkomt. Je moet over vele trappen heen. Ga dan door het gat in de grond de diepte in. Hier worden wezens in slavernij gehouden. Schiet hun kooien open door het Oog van Simson, 'e' voor te stellen. Mist en zand begint voort te stromen, en je moet zo snel mogelijk de stad weer uit. Je hebt je werk in Ai gedaan. Nu moet je naar Jericho.

In Jericho staat je hetzelfde te wachten. Je moet naar een ballon op zoek gaan die de pomp in standhoudt, en daar doorheen schieten met een pijl, door 'g' voor te stellen. Ook hier moet je wezens vrijzetten, en dan zo snel mogelijk vertrekken, omdat het zand los gaat komen. Dan moet je terug naar de stad van de Midjanieten om met de vrijgekomen wezens de koning te verslaan, en zijn wachters. Als je dat hebt gedaan ontvang je de Adam Laarzen. Die zul je nodig hebben, want nu moet je naar de stad der Enakieten, de reuzenstad. Met de Adam Laarzen kun je extra hoog springen en extra hard trappen. Je springt door de cursor, en je trapt zoals gewoonlijk door 'j' voor te stellen. Spring op de stadsmuur als je daar aangekomen bent en versla de reuzenwachters door flinke trappen uit te delen. De stadsmuur loopt over in een soort kasteel, een soort burcht, maar eerst moet je een hele rij wachters verslaan. Sommigen hebben pijlen en bogen, dus blijf springen en bukken. In het kasteel woont de reuzenkoning van de Enakieten. Hij heeft een zon als hoofd waarmee hij stralen schiet. Deze ketsen eerst op de grond en vliegen daarna hoog of laag op je af. Even een inventaris :

wapens:

  • gun - x
  • verzenging groep/ zalving van Simson - z
  • lange afstands-laser/ oog van Simson - e
  • zwaard - k
  • harde trap - j
  • pijl en boog - g

bewegingen:

  • springen/bukken - cursors
  • richting - cursors

Ga de strijd met hem aan. Hij heeft een vlammend zwaard wat eens in de zoveel tijd uitbarst als een vuurfontein. Verberg je dan voor een tijdje achter de gorilla's die met je meestrijden. Als je hem verslagen hebt is het vlammend zwaard voor jou. Wil je het vlammend zwaard gebruiken, stel dan de dubbele z ('zz') voor. Het normale zwaard werkt nog steeds door 'k'. Ook ontvang je een extra cursor voor je wapens om nog doelgerichter en effectiever toe te slaan. Het is een zilveren cursor die een lichte vlam toevoegt aan iedere aanval, om deze krachtiger te maken.

Dan leiden de gorilla's je naar de stad der Amalekkieten. Ook hier moet je op zoek gaan naar de koning om hem te verslaan. Daarna is Moab aan de beurt, daarna Sichon, en daarna Basan. Leg je daarbij toe op de drie Zalvingen die je in het spel hebt ontvangen : De Zalving van Simson, de Zalving van Gideon en de Zalving van Jozua. Naarmate je beter met deze Zalvingen leert omgaan worden je wapens erdoor bekrachtigd.

Zalving van Simson

Oog van Simson

Het Openen van Kooien

Zalving van Gideon

Zalving van Jozua


Pas deze Zalvingen toe in je harnas, en maak het sterk door meditatie. Heb je de demoon-koningen verslagen, dan komt de Ster van Bethlehem over je, om je te leiden tot de kribbe. Hier mag je komen tot het kindje Jezus aan wie je je wapenrusting offert. De Ster van Bethlehem is nu je wapenrusting, die ervoor zal zorgen dat je altijd als een kind bent, en altijd alles aan het kindje Jezus opoffert. De Ster van Bethlehem is als een krachtige zon waarmee je stralen op de vijand kan doen laten regenen door de dubbele w ('ww') voor te stellen. Na een lange reis door de woestijn waarin je veel woestijnvijanden moet verslaan kom. Uiteindelijk kom je op een heuvel terecht waar een oase ligt met een koel meertje. Hier moet je de Ster van Bethlehem brengen. Eén straal van de ster zal bij blijven. Aan het einde van het spel komt het er op aan alles weer af te leggen, en dieper weg te zakken in het koele meertje. Je kunt gewoon onder water ademen door de straal van de ster, en je gaat op zoek naar de dieptes van het koele meertje, waar de parels en sieraden van het ijs verborgen liggen. Zo kunnen we meditatief ook het spel achter ons laten en te mediteren over het zoeken naar die sieraden van het ijs en hun betekenis. Hierbij zal het spel als een lichte vlam in ons achterhoofd blijven als een herinnering aan die zoektocht. Ook Christus legde Zich toe op het kruis, en legde alles af om zo de lichtere vlam van alles als een herinnering te ontvangen, die Hem uit de doden opwekte.