Profetische boeken en artikelen Boodschap van Michael aan de Kerk van Christus II 1 januari 1970
 
‘Teveel wordt er de nadruk gelegd op wonderen en tekenen, en niet meer op het bouwen, de procesgewijze natuur van de hemel. Anderen verwaarlozen de wonderen en de tekenen helemaal, terwijl het gewoon zijn juiste plaats moet krijgen. Als er verkeerd mee omgegaan wordt, dan verandert zo’n wonder of teken juist in een zegel, een gesloten poort. Zo worden mensen slaaf van een cirkel waar ze niet meer uit kunnen komen. Het verstand is dan het merkteken van zo’n slaaf.

Verder wil ik het hebben over sexualiteit. De Heere huilt om het misbruik ervan, en ook de engelen. Sexualiteit is het beeld van de hogere besnijdenis, en is de poort tot het goddelijke. Men moet daarom in vreze en beven met sexualiteit omgaan, maar men doet dat veelal niet. Zo is sexualiteit veelal een poort tot de hel geworden. Het is uw eigen schuld, zegt de Heere, omdat u niet naar Hem hebt willen luisteren. U heeft sexualiteit gescheiden van uw omgang met de Heer, en er zo iets vuils van gemaakt. Keer dan om, zegt de Heere, want als u buiten Hem en buiten de Vreze des Heeren om gebruik maakt van de sexualiteit die door God geschapen is, dan zal het u branden. Ja, u zult branden voor de troon van God, met het merkteken van misbruik op uw hoofd. Zo zult u in schaamte ten onder gaan wanneer u u niet bekeert.’

Verder sprak Michael :

‘Weent voor uw God, want er zijn velen die niet voor God wenen. Hoe kunt gij deel aan Hem hebben als u niet met Hem weent ? Niemand kan tot God komen dan door tranen, en niemand kan wenen dan door verbrokenheid. In het oude Europa was Balder de heenwijzer naar Christus. Balder raakte verwond doordat een blinde hem doorstak met een maretak. Balder stierf, en omdat hij het beeld van de zomer was trad de winter in. Balder daalde via het dodenrijk tot de hel, en zou weer ten hemel rijzen als iedereen om hem zou wenen. De winter zou tot een tijdperk worden in het grote Ragnarok, het oordeel, en dit tijdperk zou Balder opnieuw voortbrengen om op de nieuwe wereld te regeren. Dit was het geloof van uw voorouders, en zij geloofden in de maretak als de heenwijzer naar het kruis. Het waren de voorchristelijke verhalen die tot de komst van Christus zouden leiden. Veel wijsheid en symboliek was er in die verhalen te vinden. Denkt niet dat u wijzer bent dan uw voorouders, en dat u beter leeft dan hen, want zij werkten met het licht wat zij gekregen hadden, en droegen de schaduw van Christus. Eerder zijn de tijden bozer geworden. Weet dan dat er voor uw voorouders die in hun onwetendheid Balder hebben gedient meer genade zal zijn dan voor hen die een valse Christus dienen.’