Profetische boeken en artikelen Boodschap van Michael aan de Kerk van Christus III 1 januari 1970
 
De maretak is het symbool van het kruis in het oude Europa, en kan zich van buitenaf enten op een boom. Balder was de christus-figuur van het oude Europa, en was als het ware het zaad waardoor jullie voorouders Christus makkelijker konden oppikken. Balder was voor Europa dus de spruit en de wortel waaruit Christus voortkwam. Zo is dan de maretak het zaad van het kruis geweest voor het oude Europa, opdat de boodschap van het kruis makkelijker opgepikt kon worden. Wat is mijn doel waarom ik tot jullie gekomen ben ? Ik zal het volk doorleiden door het einde der tijden. Ik zal Nederland maken tot een poortstad, maar ik wil bekering zien. De Heere staat op het punt de mantel van Nederland weg te nemen, vanwege de zonden, maar ook wil Hij die mantel aan Zijn getrouwe profeten geven. Ik zal Nederland schudden, en ik zal Nederland geven in de handen van de getrouwe profeten. Zij weten dit veelal nog niet, maar ik bereid hen voor in het verborgene. Er zal een dag zijn waarop zij komen vanuit hun holen en schuilplaatsen, en dan zullen zij de autoriteit ontvangen om wonderen en tekenen te doen. Zij zaaien op het moment veelal in tranen. Met tranen zijn zij bedekt en gepantserd, want daardoor werkt de Geest.

Ik, Michael, zal mijn zwaard over Nederland laten gaan om te oogsten. Ik zal tot de harten van de leiders spreken, maar vele harten zijn hard, en zij zullen zich verharden. Op andere plaatsen zal ik juist zachtheid en gevoeligheid tegen komen en zullen grote bronnen zich openen, om grote verschuivingen in de geestelijke wereld te veroorzaken. Strek u daarnaar uit, heft uw hoofden op.

Ik, Michael, ben de brenger van Gods Woord, en heb vele legerscharen die voor dit Woord strijden. Voor sommige boodschappen strijden zij eeuwen of zelfs millennia, en voor andere boodschappen slechts enkele dagen. Zelden worden boodschappen overgebracht zonder strijd. Weet daarom dat het profetenleven een voortdurende geestelijke oorlog is, voortkomende vanuit doorbraken. Ik beroer de winden van God, van de hemelen, en ik beroer de wateren, om doorgang te geven aan het Woord van God. Ik sta op de poorten en roep als een bazuin, en ik besnijd de landen. Ik voer de hemelse continenten aan, en geef gestalte aan het Woord van God. Heft uw harten op, want ik ben aan u gegeven in het einde der dagen. Ik zal Gods volk doorgang verschaffen, zoals het in de profetieen opgetekend staat. Ja, door besnijdenissen heen voer ik hen binnen. God schenkt genade aan hen die naar Zijn Woord luisteren, en naar het bazuinen van Zijn engelen. Ik, Michael, sta voor dit land, met mijn banier. Ik heb uw geween gehoord, en ben op uw woord gekomen.