Profetische boeken en artikelen Reis door het Paradijs 15 maart 2009
Lees over de visioenen en dromen die de schrijver vanaf kindzijn had over het paradijs. Verder is dit nogal een gepeperde boodschap aan het adres van de vier wereldkerken.

Wat waren dat voor bomen in het paradijs ? Het waren goddelijke drugsbomen. En ik zal u vertellen dat we geen stap verder komen in onze overwinning over wereldse drugs zoals institutionering, het gevestigd zijn, het algemeen erkend zijn, het rationalisme, het hedonisme, de verderfelijke krachten van de beschaving en alle andere krachten van de Griekse bok als we niet terugkeren tot de drugsbomen van het paradijs. We hebben het dan niet over materiele drugs, maar over de drugs van een relatie hebben met God, door profetie op het fundament van armoe. Echte drugsverslaafden zullen we nooit echt kunnen helpen zonder hen te wijzen op de 'drugs' van God. Vandaar dat het belangrijk is dat ik mijn visionaire reis door het paradijs beschrijf. Meditatie is de weg om tot extase te komen, en niet de wereldse en de materiele drugs, want die leidt zielen alleen maar tot verwoesting. Wij als gemeente van Christus zijn in mijn ogen veel te mutserig om echt een oplossing te bieden aan hen die in hedendaags status quo verwikkeld zijn. Wij moeten veel amoureuzer zijn, het moet allemaal veel zwoeler. Hoe kan de gemeente van Christus hen anders helpen die in de zware en sterke klauwen van de porno en de drugs ten onder gaan ? We moeten een tegengif bieden dat sterker is. Alleen door profetie kan een christen zich aansluiten op die immens diepe en creatieve krachten van God, en profetie komt niet zomaar. Daar moet je alles voor inleveren, vandaar het fundament van armoe, oftewel het heilig vasten. In mijn reis van boom tot boom moest ik telkens weer een ander deel afleggen. Dat zien we ook in het leven van Abraham terug die telkens weer iets anders moest afleggen voor God om verder te kunnen komen. Zonder deze Abrahamitische reis zouden wij het hedendaagse patriarchische fundament niet hebben. Abraham kwam uit Babylon, en ook in deze achtergronden kwamen wij dit fundament al tegen in de vorm van Inana, een mythologisch en legendarische vrouw die haar zuster in de onderwereld wilde opzoeken. Ze moest daarvoor door de vele poorten van de onderwereld en telkens moest ze weer iets dierbaars van haar zelf afleggen, of een kledingstuk, om verder te komen. Je zou kunnen zeggen dat Inana de Sumerische vrouwe Armoe was. De Sumeriers legden een belangrijk fundament voor de primitieve beschaving.

Enkele namen van de bomen die ik in het paradijs tegenkwam : Pulpus, Brannan, Izu, Nirshek, Lbok. Wees bereid alles af te leggen als u tot deze bomen komt, anders komt u geen stap verder. We hebben deze bomen nodig om veilig door het Vrederijk te komen tot de paradijselijke staat. De rest zal door vuur vergaan. Het is al later dan we denken. Gods onzichtbare vuur is al bezig om scheiding te maken tussen de schapen en de bokken. De onzichtbare drugs die God tot de aarde zal zenden zal zo krachtig zijn dat het veel dingen van elkaar zal scheiden die doorvoor onafscheidbaar waren. De boze geesten zullen door deze bomen verslonden worden. De ritmes die ons verstand vandaag de dag in slaap houden en in allerlei illusies zijn afkomstig van de Griekse bok. Het is een mix van rationalisme en hedonisme, en zal uiteindelijk leiden tot de verstening, de rots. De onzichtbare drugs van God maakt echter korte metten met die ritmes, en zal ons in goddelijke ritmes brengen die ons open stellen voor profetie. Zonder het kruis en de armoe werkt deze drugs niet als een vriend in ons leven, maar als een vijand.

De onzichtbare drugs van God zal uiteindelijk de drugs van de Griekse bok en het Roomse beest verbreken. We moeten daarom weten tot welke bomen daarvoor te komen. We moeten naderen tot de drugsbomen van Eeden, en dan zullen zij ons naderen. Zij zullen tot de aardbodem gaan terugkeren. De wachters van deze bomen zijn echter niet al te zoet. De drugsbomen van God worden bewaakt, niet alleen door engelen, maar ook door verschrikkelijke beesten die we moeten verslaan. Ik heb vanaf kindzijn tegen deze wachters moeten strijden. Nu, in deze jaren, heb ik veel doorbraken hierin mogen zien. Deze bomen zullen met gedruis tot de aarde gaan komen. Denk niet dat er te strijden valt tegen de drugs van God. Territoriale demonen die maar niet verslagen konden worden zullen door de bomen van het paradijs opgeslokt worden en opgesloten tot een laatste oordeel. Het verstand is zo'n krachtig instituut dat we daar alleen door Gods onzichtbare drugs mee doorheen breken. Hiervoor zullen we tot Eeden moeten gaan en een reis maken door het paradijs om zo tot deze verborgen bomen te komen. Deze bomen zijn de poorten tot de dieptes van het paradijs, als het pad tot het eeuwig leven en haar bronnen. De prijs zal hoog zijn, want alleen zij die zich met deze bomen verzoenen zullen de krachten van de tijden overleven. De rest zal door vuur vergaan. Dit vuur is al in het onzichtbare werkzaam, en zoals ik al zei is het later dan we denken. Gods oordeel is al werkzaam. Wij staan al voor Gods Troon. Dat moeten wij ontdekken in ons leven. Wij moeten de taal van de geest leren verstaan. Veel dingen om ons heen drukken de eeuwigheden al uit maar zij moeten nog geordend en begrepen worden in onze geest.

De vier wereldkerken zijn al vier tekenen van Gods oordeel, en sommigen zijn al veroordeeld om daar hun hele leven hetzelfde cirkeltje in te draaien. Met zulken valt ook niet te praten. Ze zijn al onder Gods oordeel. Ze zijn al versteend. Hun harten zijn verhard en verharden zich steeds meer. Als u hiervan schrikt, en bijna tranen in u voelt opkomen, of misschien zelfs angst, dan is dat een teken dat de Heilige Geest nog aan uw hart werkt. Het zal goedkomen. Blijf gewoon naar de Heilige Geest luisteren, en vlucht weg uit Babylon. Wij moeten gevoelig worden voor Gods Geest om zo Zijn oordeel te bevestigen, en zo geen parels voor de zwijnen werpen. Het heeft geen zin discussies te voeren met hen wiens harten door God al verhard zijn. Gods bomen zullen onze profetische zintuigen hiervoor openen, zolang we maar door de Geest van Armoe leven en zo alles afleggen om te leven in een heilig vasten. Zo kan de levenszalf tot ons komen, het heilige serum.

Persoonlijk moeten we de geesten van de vier wereldkerken verslaan. Daar zijn verschillende drugsbomen van het paradijs voor, om zo genezen te worden, om zo verder te komen. Kom op, denkt u nu echt dat we met zo'n dozerig iets als de Reformatorische Kerk kunnen aankomen bij God, of zo'n nette stropdassengemeenschap als de Evangelische Beweging die absoluut niet eten wat de boer niet kent, of een christelijke sportvereniging als de pinkstergemeente ? God wil dat er allemaal niet bijhebben, omdat ze Sauls zijn, en niet Davidisch. Allemaal leuk en aardig, maar waar is de profetische vrijheid ? Wij moeten veel liberaler worden als het op geloof aankomt, anders zullen we de boot niet halen. En dit zeg ik vanuit de profetisch-exorcistische bediening. Het zijn kerken die nogal veel op hun geweten hebben, want ze hebben met hun hete hangijzers en hun gewichtigheid ten koste van zoveel en ook zoveel mensen hun tentakels uitgeslagen tot onderdrukking door verstand en traditie met een overgeproduceerd laagje gevoel. God is meer dan het verstand. Het verstand is misleidend en 'overrated'. Traditie is de erfenis van mensen die niet beter wisten. Allemaal mooi en aardig, maar we moeten verder. We moeten steeds weer komen tot een herziening en relativering van het geloof door omgang met God. We hebben te maken met een groeiend organisme, niet een ijzeren organisatie. Alleen profetie zal eeuwig blijven standhouden. De kerk heeft de profeet omgebracht en gekneveld, zelfs een gemeenschap als de pinkstergemeente staat hieraan schuldig. Hoeveel profeten zijn niet op dit systeem stukgelopen ? Het is een conservatieve worstfabriek, een profeten-etende gemeenschap, en daarom werd ook de Toronto-blessing, het spotkleed van de profeten, en uitgezonden om de profetische bediening uit te doven dan wel te misleiden, in vele uithoeken van de pinksterbeweging hartelijk ontvangen. 'Ja, dank u wel, en de groeten thuis.' Zo deed de pinkstergemeente zaken met dit beest. Dodelijk speelgoed haalde men naar binnen. Drugs uit de hel.

Bij welke bomen moeten we dan zijn om aan de institutionerende krachten van de wereldrijken en de daarop volgende wereldkerken te ontkomen ? Dat is een hele goede vraag. Weet u, het is daarom ook zo belangrijk dat ik deze reis die ik sinds kindzijn maakte voor u opteken, want God heeft mij heel nauwkeurig de weg door het paradijs gewezen, van boom tot boom, allemaal met hun eigen kwaliteiten. Deze bomen zijn er tot onze genezing, en geven ons de doorgang tot de dieptes van God en Zijn koninkrijk.

Babylonisch Wereldrijk - Izu

Perzisch Wereldrijk - Brannan

Grieks Wereldrijk - Pulpus

Rooms Wereldrijk - Nirshek

Roomse Wereldkerk - Lbok

Reformatorische Wereldkerk - Karlep

Evangelische Wereldkerk - Karpef

Pinkster Wereldkerk - Karape

Oh dat God ons voor de institutionerende krachten mag bewaren door Zijn onzichtbare drugs. De drugs die de hedendaagse gevestigde ordes hebben geslikt zijn de drugs van macht en eer. Daar is geen sieraad meer aan. Hun sieraad is een materieel teken ergens op of aan hun lichaam, en daar blijft het dan ook echt bij. Echte schoonheid is er vandaag weinig te vinden. Het is allemaal koopwaar als een plastic laagje om het roest en de as te verbergen. Maar tegen Gods drugs valt er niet op te maskeren. Men vermaakt zich met een laagje nepliefde en noemt dat schoonheid. Het schijnt alleen te zijn voor hen met macht, geld en een grote aanhang, voor de geluksvogels zal ik maar zeggen. Maar het gaat om de schoonheid van ware liefde, en dat is als een vuur, als onzichtbare drugs. Niet veel zal er blijven staan door dit vuur zal ik u vertellen. En de wereld begint steeds rijper te worden voor dit oordeel. Wij leven met z'n allen in een grote illusie, ten koste van zoveel derde wereldlanden, ten koste van zoveel gemeenschappen die het veel minder hebben. Als wij doorgaan in deze illusie en onze drugs blijven slikken, dan zullen wij verantwoordelijk staan voor de honger in de derde wereldlanden die onder onze grote opgebulkte visies moeten lijden. Het Westen is een droom, en daar zal grof voor betaald moeten gaan worden. Alleen bij de bomen van het paradijs zal ontkoming zijn. Die bomen zullen tot de aarde komen om te oordelen de levenden en de doden. Gaat u met ons mee ? Wij zullen tot die bomen naderen.

Die bomen zijn als de kruizen en de gekruisigden, als de armoe en de armen, en zij dragen het eeuwig zaad binnenin. Zowel Ezechiel als Openbaring spreken over die bomen, en daarom is het van belang die bomen beter te leren kennen. Ze zijn tot genezing aangesteld. We weten daarbij dat God door wonden en zweren geneest, want daarin zitten de levenszalven en de serums. Het prachtigste in een visioen of droom is de wonden van Christus te aanschouwen. Die zijn zo wonderschoon dat ze ons zullen genezen. Het is daarom belangrijk die wonden in ons te dragen, de paradijselijke zweren. De natuur kent zoveel geheimen. Hoeveel lijden bleek niet een medicinale werking te hebben ? Er liggen zoveel schatten verborgen in het lijden en de armoe, en deze schatten zijn uitgestald door de bomen van het paradijs. Daar moeten wij weer naartoe op zoek gaan, door onze gebeden en onze meditatie, in onze omgang met de Heer. Het kruis brengt ons dieper in deze wildernis. Zonder het kruis zouden wij daar nooit binnen kunnen komen, en zouden onze hoofden verzegeld blijven. Daarom zullen onze herinneringen steeds schoner worden in onze hoofden omdat zij de sleutels zijn tot deze prachtige oorden. Alles wat u heeft meegemaakt is waardevol. Dat is ook de zegen van het ouder worden, want de symboliek van uw verleden zal steeds meer tot u gaan spreken, en u uiteindelijk genezen. Dat is een geheim wat u mag ontdekken bij de bomen van Eeden. Maar de goddelozen en de spotters zullen de geheimen van hun verleden nooit ontdekken. Het verleden zal hen tot een steeds grotere vijand worden, omdat het een wapen van God was, tegen hen gekeerd. Dat is de tragiek van het leven van de rijken die ten koste van anderen leven. Hun leven is een symboliek uitgezonden om hen tot het verderf te brengen. Zij leven al in het vuur, en zullen dat op een dag ten volle ontdekken. De rijkdom is de rijke ten oordeel, als een geheime taal des Heeren. Dat is een grote tragiek. Daarom zijn de rijken ook op geen enkele manier te benijden. Vlucht van uw rijkdom zolang u dat nog kan. Zo zult u een leven tussen de bomen van Eeden winnen, en geloof me : er is geen betere plek.