Profetische boeken en artikelen De Stenen Kerk - De Overwinning over de Geest van Griekenland 15 maart 2009
Een pseudo-tragisch artikel over de vier wereldkerken. Hun ouders ? De Griekse Panter en het Roomse Beest, en hoe dezen te overwinnen.

Er was een duizendjarig rijk in het Oude Testament, in het verleden. Het gaat er niet om dat dit rijk duizend jaar duurde en zal duren, maar om aan te geven dat de mensen toen ongeveer zo oud werden. Dit was het tijdperk direkt na de val uit het paradijs, waar de mens in een overgangsperiode zat naar een andere dimensie. Het hoefde zover niet te komen. God wilde de mens helemaal niet uit dat eerste duizendjarig rijk wegsturen. Vandaag de dag leven we niet in het duizendjarig rijk, maar in het hondertwintigjarig rijk. De reden hiervoor lezen we in Genesis 6. Vrouwen gingen met gevallen engelen, de zonen Gods, relaties aan. Deze gevallen engelen waren reuzen, en zij brachten ook reuzen voort. Er zijn vele theologische twisten over dit stuk. De vraag is of deze reuzen letterlijk reuzen waren. Verderop in Genesis 6 lezen we namelijk wie die reuzen waren : de geweldigen uit de voortijd : mannen van naam. Weer zien we dat zowel man als vrouw zondigden. De vrouw wilde een man van stand, een man met naam, een reus, en bracht deze ook voort. Het was voor God reden om de mens nog verder van het voorportaal van het paradijs weg te drijven, naar het rijk van de honderdtwintig jaren. Vandaag de dag worden we namelijk niet meer zo oud als de bomen, geen duizend jaar, maar hoogstens honderdtwintig jaar. De aandacht wordt vaak op de eerste zondeval van de mens gericht, de zonde van Adam en Eva, het was de zonde van het door kennis als god te willen worden, onderscheidende goed en kwaad. Het was de zonde van het rechter willen zijn buiten God om. Als het daarbij was gebleven dan waren wij nog steeds in dat eerste duizendjarig rijk, en nog steeds in het voorportaal van het paradijs. De uiteindelijke reden waarom we zijn waar we nu zijn vinden we in Genesis 6. De mens wilde naam maken en geweldig zijn. Het was alsof de mens voor de tweede keer van de verboden boom at, en God daarmee overhoop stak. We zien in dit rijk op zijn retour dat Babylon en Egypte een centrale plaats innemen. Het werden een paar van de voornaamste vijanden van het volk van God. Door Jozef worden we onderkoning over Egypte, om zo te komen tot de Zalvingen van Efraim en Manasse, zijn zonen. Door Daniel worden we de derde heerser over Babylon, en ook nog eens onderheerser over de Meden. Maar zowel Jozef als Daniel waren in de eerste plaats profeet, en zij ontvingen het koningschap op een profetische manier. Het was nooit Gods bedoeling geweest om te regeren door aardse koningen, door naammakers, maar door richters en profeten, zoals dat oorspronkelijk ging. Het was het volk die om aardse koningen zeurde, en die hebben ze ook gekregen. Het was de tweede zondeval die ervoor zorgde dat de mens uit het duizendjarig rijk werd geknikkerd. De mens kwam in het hondertwintigjarig rijk terecht waar de mens een prooi werd van wereldrijken en wereldkerken. De Griekse panter had vier koppen en vier vleugels, en de Griekse bok had een hoorn die in vier hoornen uiteen viel. Elk van de vier kreeg een eigen windstreek, maar dit waren niet de Griekse nakomelingen, en ze hadden ook niet dezelfde Griekse macht en kracht. Waarom niet ? Omdat het hier over de vier wereldkerken gaat en niet meer over een wereldrijk, alhoewel de eerste wereldkerk, de Roomse, wel begon als een wereldrijk.

In een droom zag ik dat Babylon toen het tijdperk der wereldkerken begon een machtsplaats terug wilde krijgen. Ik zag dat hij voor de Heere kwam en een deel vroeg. De Heere zei toen : 'Ik zal je een plaats geven in zowel de kerk als de wereld, omdat het volk niet naar Mij heeft geluisterd.' Toen zag ik dat de geest van Babylon de gevestigde pinksterkerk wereldwijd mocht oprichten en de psychiatrie. Het deed me weer denken aan dat verhaal waarin het volk om een koning vroeg, en dat de Heere het hen maar gaf omdat ze toch niet naar Hem wilde luisteren. De Heere wilde profeten en richters geven, maar het volk wilde naam maken, de tweede zondeval. Nu is de wereld overgeleverd aan de vier wereldrichtingen, de vier koningen die telkens weer in het Woord van God worden genoemd. We verspeelden onze ballen van het paradijs, toen ook nog eens van het voorparadijs, en kwamen zo op de aarde des doods terecht. Dit is de wereld van de vier wereldkerken, van het vierde zegel, de dood, Hades, die door het dodenrijk wordt nagevolgd. Toch hebben zij maar macht over het vierde deel der aarde om te doden met hun vier wapens :

1. het zwaard - de Roomse wereldkerk

2. de honger - de Reformatorische wereldkerk

3. de zwarte dood - de Evangelische wereldkerk

4. de wilde dieren der aarde - de Pinkster wereldkerk

Deze dingen komen we ook tegen in Samuel en de Kronieken toen David het volk liet tellen. Zowel Satan als de Heere zelf gebruikten dit tegen het volk van Israel. Het werd als zonde en schuld bestempeld en God zond een profeet die David uit verschillende straffen liet kiezen. Het tellen komt voort uit naammakerij, macht en eerzucht, en dit is de basis van de wereldkerk waar het volk zelf om heeft gevraagd. Maar er is een weg terug uit deze windrichtingen. Wij mogen terugkeren tot het duizendjarig rijk waar profeten en richters het voor het zeggen zullen hebben, en zo mogen wij tot het paradijs wederkeren waar God onze rechter is. Gaat weg uit die kerken die naam willen maken, waar u niets anders dan een nummer en een stuk vlees voor de herders bent, want zij houden u af en leiden u weg van het vrederijk. U bevredigt het vlees van mannen met naam als u telkens op dezelfde plaats kerkt. Zo kerkt u in een doos, en wordt u ook een doos voor anderen. Vlucht zolang het nog kan, want velen zijn al ten prooi gevallen aan het vierde zegel, aan één van die vier windstreken. Het zijn vier tekenen van Gods oordeel over het honderdtwintigjarig rijk, het rijk van de dood.

We hebben het in dit stuk gehad over de verboden boom gehad van het paradijs, de aardse rechterlijke boom, en de verboden boom van het duizendjarig rijk, de aardse koninklijke boom. Door het eten van deze twee bomen is de mens nu uiteindelijk waar hij is. Wij dragen allemaal het gif van deze twee bomen in ons, en daarom zullen wij moeten komen tot de verborgen bomen van het paradijs om te kunnen genezen. In een visioen werd er op de deur geklopt. Het was de geest van de Evangelische wereldkerk, Jom, oftewel het tweede beest, het beest uit de aarde en afgrond. Mijn zaadballen waren heel groot, en waren bedekt door een ketel. Waarom ? In vroegere ontmoetingen met deze geest in dromen, of zeg maar gerust nachtmerries, kneep ze zo hard in mijn zaadballen dat ik met een enorme pijn wakker werd daar, wat langzaam weer moest wegtrekken. Zaadballen zijn het beeld van de vruchtbaarheid van de man, en die moeten aangesloten zijn op de verborgen bomen van het paradijs, en niet op de verboden bomen. Ik moest weglopen naar de deur van de andere kant van het huis, en toen kwam ik in een paradijselijke tuin. De eerste boom heette Chin, en ik moest mijn schoenen uitdoen. Als wij tot de paradijselijke bomen komen moeten wij altijd iets uitdoen, anders komen we niet verder. Bij volgende bomen moest ik alles afleggen wat ik van de vier wereldkerken met me meedroeg. Ik moest als het ware weer helemaal gedeprogrammeerd worden. De groepsgeesten van deze kerken zijn zo sterk dat alles door een gekleurde bril wordt bekeken, en alles wordt automatisch getoetst aan de geesten van deze kerken. Ze worden zo onder een muts gehouden dat God maar moeilijk kan spreken. Wij moeten teruggaan naar de tuin om vrij te worden. Helaas kunnen wij niet nu naar buiten gaan om als bevrijder op te treden naar al die mensen. Het zijn kooien die al een plaats hebben in Gods Oordeel. God heeft die kooien zelf neergezet, omdat zijn volk daarom vroeg. We mogen daarom ook niet het volk gaan 'tellen'. Het gaat er namelijk niet om voor quantiteit te werken, maar voor kwaliteit. Als het ons gaat om hoeveelheid en onszelf daaraan toetsen, dan zijn we weer gevangenen van een gevestigde kerk, en eten we weer van de verboden bomen. Als profeet komt u bijvoorbeeld een gemeente binnen, brengt het Woord, niet om de mensen in de kerkbanken te houden en om nog meer mensen te trekken. Neen. Daar doen we het allemaal niet voor. Christus kwam om het zwaard te brengen, de grote scheiding. In de vroegere kringen van oordeelsprofeten was het een uitdaging om in gemeentes te preken en zo de helft te zien opstaan om te vertrekken. Dan had je als profeet wat bereikt, en dan was je als Jezus die namelijk hetzelfde deed. Als je kerk maar blijft groeien en niemand loopt van je weg, dan mag je je afvragen of je de Heere wel volgt. Zo deden de mensen namelijk ook met de valse profeten die alleen maar voorspoed en vrede preekten. Wee u wanneer iedereen wel van u spreekt. Ook moeten we loskomen van dat gedoe rond onze aardse en gevestigde vaders. Er is een boom van het paradijs voor om met die aardse banden af te rekenen.

Bereid uzelf voor als profeet op een kruis, en niet op populariteit en op handendragerijen. De vier wereldkerken hebben hun klankborden in de wereld en deze zijn niet misselijk. Gevallen engelen zijn op de wereld gekomen om zichzelf als een god in de tempel te plaatsen. U verdoet u tijd als u probeert dezen te bekeren of naar uw hand te zetten. En vaak als ze zich dan bekeren dan is dat om u ten gronde te brengen, dus wees op uw hoede. De duivel is slinkser dan u denkt. Heeft u een profetisch werk opgezet, een apostolisch werk of richterlijk werk, dan bent u hun doelwit, en dan zal het vaak via het paard van Troye zijn waarop ze u behandelen. Ga daarom niet uw volk 'tellen', want het zal vol zitten met bedriegers en hen die u te gronde zullen richten wanneer u uzelf teveel met hen inlaat. Richt uzelf niet op diepgaande vestiging, want dan zal het zaakje verstenen voordat u het weet, en dan is daar bijna geen ontkomen meer aan. U moet doorgroeien, ook in de bedieningen. Lieve mensen, op het profetisch fundament zijn wij veilig, en ook op het apostolisch fundament. Geloof zonder profetie is niks waard. Het gaat om onze omgang met God, en niet ons verblijf binnen de vier grote muren van onze kerk. De ware kerk is naar het hart. De materie, oftewel het honderdtwintigjarig rijk, is tot een oordeel geschonken. Zij die de materie volgen zijn door de materie geknecht en worden geleid tot de rots, de eeuwige verstening. Dat is het tragische sprookje van de vier wereldkerken. Ze hebben stenen gezichten gekregen die niet meer gevoelig zijn voor Gods Geest. Zo maken ze hun rekensommetjes om ook anderen in dit lot mee te slepen. Er is geen redden meer aan. Ze zijn onder Gods oordeel. Ze hebben de Mammon tot vriend, en God tot vijand metterdaad. De boodschap van Gods Woord is zoals altijd : vlucht zolang het nog kan. Kijk niet om, want dan verander je in een zoutpilaar. Strek je uit naar de profetische bediening, naar de profetische kerk. Alleen door armoe, het heilige vasten, worden we hierop ge-ent. Er zijn zoveel valse profetische kerken in de omloop. De ware profetische kerk is ge-ent op de apostolische kerk, de beginkerk, en is op weg naar het richterlijke en patriarchische, de verloren fundamenten van het Oude Testament, en het Joodse. De ware profetische kerk is op die fundamenten op weg naar het duizendjarig rijk, om zo te naderen tot het paradijs. Vele profetische kerken zijn gegrepen door het voorspoedsvirus, maar dat is de weg niet. Hoe vaak, en u mag dat in het Oude Testament nalezen, waarschuwt het Woord van God tegen de voorspoeds en vredesprofeten ?

Wij moeten net als Daniel heerser over Babylon worden, koning, en het ons niet laten overheersen. Er is geen andere weg. Samen met Michael zal Daniel terugkomen om het volk op die manier uit te leiden. Wij dienen te heersen over de demonen en de dieren van het paradijs. Dat was de opdracht die God gaf. Door Jozef heersen we over Egypte. Om dit juist te kunnen doen moeten we komen tot de bomen van het paradijs en alles achter ons laten. De bomen, zo was dat altijd in mijn dromen sinds kindzijn, zullen ons leiden tot de Indiaanse fundamenten, oftewel ten Westen van Eeden. Door de zondeval kwam de mens ten Oosten van Eeden, het voorparadijs, en zo tot deze wereld. Onze reis is dus terug te keren tot het Westen van Eeden, de dieptes van het paradijs. Hoe werd Daniel heerser over Babylon en onderheerser over de Meden ? Door profetie. Hoe werd Jozef onderkoning over Egypte ? Door profetie. Moet het allemaal nog duidelijker zijn ? Maar ik zal u vertellen : Hen die onder het verstenings-oordeel zijn gekomen hebben zo'n haat naar God dat ze Hem ook trachten te verstenen. Het berust allemaal op jaloezie. Het is niet zo dat God deze dingen doet. Het gaat om eeuwige wetten waar God hen op heeft gewezen. Daar kan Hij niks aan veranderen. Wat dat betreft is God net zo machteloos en gebonden als ons als het aankomt op zuivere eeuwige wetten. Door gericht te zijn op materie versteen je. Dat gebeurt er als je geest wordt verwaarloosd. Je geest is namelijk je vrijheid. Daarom schuwen profeten de materie zoveel mogelijk en gaan er alleen profetisch mee om. Alles is straling, alleen de materie is verdichte straling, in gevaar van verstening. De losse straling, de liefde, maakt alles prachtig, en op die kracht zijn profeten gericht. Sluit je ogen zoveel mogelijk en denk aan je God. Mediteer en luister, en laat je leiden door Zijn Geest door deze gevaarlijke wereld heen. Laat je niet opsluiten door de materie, want dat is het kwaad, dat is de duivel. Wijd jezelf toe aan de liefde, en laat de liefde je tot de dieptes van het woud leiden. Ik ben je broeder, en in de geest waak ik over je. Laat de kracht van de liefde de kiem van je geest doen ontwaken, om deel te nemen aan een heel leger, namelijk het leger van liefde. Daartoe werd je gemaakt, daartoe werd je geboren. Onze geest is zo boven denken, boven gevoel, een vuur krachtig genoeg om je te omhullen. Laat me je meenemen naar boven, broeder of zuster. Liefde is krachtig genoeg. We hebben niets anders nodig. In de liefde hebben we alles. Laat me u leiden tot de hogere weg waar Paulus het al over had. Mijn woorden en mijn stem zijn ge-ent op de bomen van het paradijs die ik sinds kindzijn mocht ontmoeten. Laat de geest u ook enten. Het is al laat. Straks zullen er deuren gaan dichtvallen, en dan zullen de dwazen op de deuren kloppen, maar voor hen zal niet opengedaan worden. God is niet goedkoop. Het kost je alles.

In een ander stuk lazen we dat Adam en Eva tot de verboden boom werden gedreven omdat ze niet genoeg joegen op de demonische dieren in het paradijs. Ze verwaarloosden hun taak als jagers, en kwamen door het Oosten tot de beschaving in plaats door het Westen tot de wildernis. Adam en Eva aten van de valse Richterlijke Boom, de overmoedige kennis, de kennis zonder liefde, de wereldse, verblinde kennis, de opgeblazen beschaafde kennis. Door dit gif ging hun stof zich verdichten en kwamen ze al tot een eerste graad in het verstenings-proces. Hun geest werd al deels verduisterd hierdoor. Adam en Eva aten te weinig van het vlees en bloed van de demonen, en waren teveel gericht op vruchten. De geest van Kain was al met hen bezig, de geest van de landbouwers. Natuurlijk wilde de Heere dat ze de hof zouden bewerken en bewaren, maar ze moesten ook heersen over de dieren. Er was geen balans hierin, en daardoor werden ze naar het Oosten gedreven, de eerste stap in het verstenings-proces. Ze verloren meer en meer hun paradijselijke kwaliteiten zoals het leven onder water en het vliegen. Ook verloren ze veel jacht kwaliteiten en hun bovennatuurlijke vermogens zoals scherp zicht. Door van de valse koninklijke boom te eten, de boom van naam en faam, kwam de mens in de tweede verstenings-graad, waarin de stof nog dichter werd, zodat de mens het rijk van hondertwintig jaar binnenging. We moeten terug, laat dat duidelijk zijn. Wij moeten onze jagers-taak weer op ons nemen. In een visioen zag ik dat de Jager de Griekse panter met de vier koppen, de vier wereldkerken, doorstak. De vier vleugels zijn de vier wereldrijken. De Jager is een belangrijk element in onze reis terug naar het paradijs. Door de Jager wordt ons contact met God op een machtige manier hersteld. Zo zal de paradijselijke kiem van onze geest ontwaken om ons een nieuw bewustzijn geven en een nieuw vuur. Abel en Set waren wel goede jagers en door hun zalvingen worden we weer op de Jagersboom van het paradijs ge-ent. Door de kracht van liefde werd de stof van het paradijs harmonieus bij elkaar gehouden en was een transformatieve kracht. In een visioen zag ik de kracht van liefde de panter verslinden. Het klinkt misschien een beetje krom, maar het was een soort object uit de tempel, als een soort heilige hierodule. Het was een soort beeldje als een kandelaar, en de beschaving werd getransformeerd tot een wildernis. Dit zal gebeuren wanneer het heilige vuur zal neerdalen. Ook zag ik een soort van heilige huursoldaat die toen de resten van de panter nam en er een soort tent van bouwde. Ook gebruikte hij de onderdelen als een soort wapenrusting. Door deze symboliek zien we hoe God afrekent met de geest van Griekenland, één van de belangrijkste fundamenten van de kooi van de hedendaagse beschaving, en één van de belangrijkste voortbrengers van de vier wereldkerken. Houdt het in gedachten : de Jager, de Kracht van Liefde en de Huursoldaat, een machtige symbolische drietand tegen de geest van Griekenland die ik in mijn visioenen van God heb doorgekregen. Het zijn drie kaarten in een soort profetisch kaartspel voor de eindtijd. De panter is als het ware de ziel van Griekenland, en de bok is de geest van Griekenland. De Heere liet mij zien dat zijn kern een vlier is. Zoals alle boze geesten wordt ook de geest van Griekenland naar de rots geleid, door een soort verstenings-proces. De vijand is voor veel dingen nuttig : vlees, huid, woongereedschap, wapentuig, vervoer, maar ook heeft het medicinale doeleinden, vooral als we de vijand tot het plantaardige weten te ontleden, en het minerale. Dan is de vijand ineens een drug en een geneesmiddel, en dan vragen we ons af waar we ons al die tijd over druk hebben gemaakt. Er is geen vijand. Alles is een natuurproduct, en alles is het paradijs, alleen we moeten weten in welke verhoudingen we het tot ons moeten nemen. Door gebrek aan balans vielen Adam en Eva uit het paradijs, en zagen de dingen niet meer scherp. Wij hebben daarom veel kennis nodig om terug te kunnen keren naar de tuin. Wat voor kennis ? Liefdeskennis, sprookjeskennis, oftewel profetische kennis in onze relatie met God verkregen. De verborgen bomen van het paradijs geven deze kennis beetje bij beetje, naarmate wij ons leven afleggen. Zo ontkomen wij aan de krachten van de verderfelijke kennis. In de wereldkerken zult u deze dingen niet zo snel horen. Zij willen u een uittocht onthouden. Zij willen dat u de Bijbel hoogstens door hun bril leest, onder leiding van een hooggeplaatste, want ook zij zullen u vertellen dat er gevaren op de loer staan. Zolang u elke zondag bij hen kerkt en goed meedoet, dan is er niets aan de hand, en zult u in de hemel komen, maar zodra u naar de Heilige Geest gaat luisteren en u uw mond opentrekt, dan gaat er ineens een alarm aan. Zo gaat dat telkens weer, en ik, en velen met mij, kunnen daar boeken over schrijven. Maar het profetische paradijs zet u vrij. Bent u in voor een profetisch avontuur ? Daar hebt u mij en geen wereldkerk voor nodig. U vindt dat avontuur dieper in uw hart, wanneer u u afsluit van alle invloeden van mensen om zelf een ontmoeting met de Heer te hebben. Daarvoor kunt u alles wat hier geschreven is vergeten, en verder al mijn boeken en artikels. Het heeft allemaal geen waarde wanneer u voor de Heere staat. Dan gaat alles tussen u en Hem. Ik sta daar niet tussen, en ik mag daar ook niet tussen staan. Ook geen enkele wereldkerk of wereldrijk mag daar tussen staan. God stijgt boven alles uit, boven alle boeken. Alle boeken zullen op dat moment dicht worden geslagen, alle monden zullen gesloten worden, en dan zal God persoonlijk openbaren, niet door woorden, maar door kracht. Welke kracht ? De kracht van de aarde ? De kracht van de mensen, van de beschaving of van de materie ? Neen. Duizendmaal neen. Alleen door de kracht van Liefde. Heeft u daar alleen oog voor, dan zal God die hogere weg ook voor u openen.

De Overwinning over de Roomse Draak

Weet u dat deze hele Westerse Beschaving is voortgekomen vanuit het Vrome Oosten ? Lees de geschiedenis er maar op na. Wat was er voor de Westerse Beschaving ? Juist ja, het Wilde Westen. Daar gaat de reis naartoe, even plastisch gesproken. Maar daarvoor zullen wij het Roomse Beest moeten verslaan. We zullen het Roomse Beest moeten leren berijden, moeten leren beheersen, als een soort rodeo. Het Roomse Beest kwam voort uit het Griekse Wereldrijk, en wees daar graag naar terug. Het was als een duivels huwelijk, wat vier vervelende kinderen voortbracht om de profeten om zeep te helpen : de vier wereldkerken. Het zijn vier verschrikkelijke plaaggeesten, de spotklederen der profeten. Het is een stapel van vier kooien, en vaak moeten profeten helemaal van onderen af aan beginnen. Ikzelf groeide reformatorisch op, maar in een Roomse wereld, en klom zo via de Evangelische kooi tot de Pinkster kooi, hongerend naar God. John Wimber was voor mij het teken van bevrijding, en door wat Wimberiaanse discipelen kwam ik in de Profetische Wereld terecht. Dit was het eerste teken van de grote bevrijding uit de kooien. Het Apostolische was het tweede, het Richterlijke het derde en het Patriarchische het vierde. Maar het Roomse Beest laat zijn slaven en gladiatoren niet zo maar los, en daarom gaf de Heere mij strategische visioenen over hoe met dit beest af te rekenen. Want je kunt uit alle vier wereldkerken met luid gejuich vertrekken, maar hoe krijg je ze uit je hart weg ? We komen uit de Roomse baarmoeder, dus we zijn deels kinderen van dit beest, door verschrikkelijke bloedbanden. Het Roomse wereldrijk kwam tot zijn hoogtepunt in het vestigen van de Roomse wereldkerk, de draak, waar alle verdere beesten en hoeren uit voortkwamen. Ik wil me daarom allereerst beperken tot deze draak. Ik zag een Wachter komen van God die de draak doorstak, een hemelse wachter. Deze wachter was zo verschrikkelijk dat ik er als kind nachtmerries van had. Hij kwam me in de nacht opzoeken, en dan hoorde ik hem stap voor stap op de trap dichterbij komen, terwijl ik helemaal bezweek van angst. Kunnen engelen dan nachtmerries veroorzaken ? Jazeker, dat kunnen ze. Ze brengen de Vreze des Heeren. Ze komen van Gods Troon, dus dan hebben we nogal met wat dingen te maken. De Heere vertelde mij dat deze Hemelse Wachter door wijlen Smith Wigglesworth heenwerkte. Hij was een richter en een profeet die doden opwekte en ernstig zieken genas. Dit kon hij door deze wachter, en hij had een van de meest bovennatuurlijke bedieningen aan het begin van de vorige eeuw. Deze hemelse wachter doorstak de draak in een visioen. Een legeroverste van Gods Leger bond de draak en wierp hem in de afgrond. Toen zag ik het Vrederijk beginnen, en na het vrederijk kwam er een andere legeroverste van Gods Leger om de draak te vernietigen. Los van dit visioen had ik een ander visioen waarin ik weer een andere legeroverste zag die de draak dronken maakte en tot de eeuwige slaap leidde, en in een ander visioen zag ik een vierde legeroverste die de draak bereed om hem tot de witte troon te leiden, tot de vergetelheid. Een smid maakte van de onderdelen van de draak een woning, en maakte er wapenrustingen van. Een strijder zag ik het vlees van de draak eten. Dus in de overwinning over de draak zag ik deze symboliek : een hemelse wachter, vier legeroversten, een smid en een strijder. Dit zijn zeven kaarten in een profetisch kaartspel.

Het plan van Deprogrammatie is een groot plan waar we niet te licht over mogen denken. Het Getuigenis van Christus, het ware getuigenis, is nog altijd de geest van profetie, zoals het Woord van God dit zegt. Het Heilsplan is en was dus 'profetie', en geen stenen kerkelijk beeld. De geest moet zich kunnen uiten, moet kunnen spreken, anders is alles voor niets geweest. De Geest leeft, en we moeten de Geest laten leven. De vier wereldkerken zijn vier kooien waarin de Geest doodbloedt. Ware profeten die van de Geest houden komen hiertegen in actie. De Lijdensweg van de Geest is een erg lange. De Geest is gespijkerd aan de opgestapelde vier wereldkerken als aan een totempaal, maar hierdoor zal Hij ook tot een opstanding komen. De Opstanding des Geestes is een machtig heilsplan des Heeren om de gemeente vrij te zetten van de goddeloze wereldkerken. Alle ware profeten zijn aan deze totempaal gespijkerd, en zullen met de Geest ook opstaan. Het is een afschuwelijk lijden, maar het brengt de profeet de zweren van het paradijs die geneeskracht bezitten. De vier wereldkerken zijn vier sectarische karikaturen van de bedieningen van God, de spotklederen die de profeten dragen, maar dezen vormen ook hun wapenrustingen. God slaat met kromme stokken recht, en God gebruikt hen als wapens. Zo deed hij dat al in het Oude Testament, en een profeet dient dat alleen nog te ontdekken om zo tot een machtige bevrijding te komen. We hoeven niet te dramatiseren. God is al verder met Zijn oordeel dan wij denken. Wij moeten dat alleen nog ontdekken. Daarvoor moeten wij tot de bomen van het paradijs komen.

Het profetische leven is zo fijn. Wat is er nu heerlijker dan te luisteren naar de wonderlijke verhalen van de wilde drugsbloemen van het paradijs, en zo nog dieper in het paradijs af te dalen tot aan haar pilaren. Deze pilaren geven ons de allerheiligste, hemelse, inwijdingen, als entingen en besnijdingen. En zo mogen we dan gaan ontdekken dat ons hele leven hieruit bestaat. Zo komen we los van al dat gedramatiseer. Worden we daar vrolijk van, van dat eeuwige gepreek over zondaren die voor eeuwig verloren gaan ? Waar draait het nu in het leven om ? Het leven is een prachtige bloem die op het eerste gezicht erg wreed lijkt, maar bij nader inzien wijdt deze bloem ons in tot de hemelse geheimenissen. Het is de taal van de hemel die wij moeten leren verstaan. De klappen van de hemelse zweep lijken hard en snijdend, maar het is om ons los te slaan van de versteningen.