Veel Gestelde VragenHet Structureren van Onderwijs 1 november 2004
Twee veel gestelde vragen zijn: "waarom heb ik hier niet eerder van gehoord" en "help, ik zie door de bomen het bos niet meer". Met deze faq geven we hier een antwoord op en geven we een leidraad om structuur aan te brengen in de kennis die je hebt, en nieuwe kennis die in de toekomst door studie, een preek, het lezen van een boek enz nog op je pad zal komen.
Introductie
Is het seizoenenbegrip een elementair iets ?
Is dit nu voor mij ?
Waarom ben ik hier niet eerder over onderwezen ?
Er moet toch een bepaalde structuur zijn in onderwijs ?
Verwarring
Categoriserend / in vakken leren denken, breng zaken op onderwerp onder
Hoe leer ik categoriserend te denken ?
Nawoord

Onderwerp: Introductie
Antwoord Twee veel gestelde vragen zijn: "waarom heb ik hier niet eerder van gehoord" en "help, ik zie door de bomen het bos niet meer". Met deze faq geven we hier een antwoord op en geven we een leidraad om structuur aan te brengen in de kennis die je hebt, en nieuwe kennis die in de toekomst door studie, een preek, het lezen van een boek enz nog op je pad zal komen.
Ook deze Faq is weer een bundeling van een aantal briefwisselingen. Het ging daarin onder andere over de geestelijke seizoenen. Geestelijke seizoenen keren op alle vlakken terug in het christenleven. Een belangrijk onderwerp dus wanneer we dieper willen leren groeien in relatie met onze medemens en God. In Het Apostolisch Front-nieuws De Orkaan Deel 2 - De vier seizoenen in ons leven maakte we een begin met het begrip geestelijke seizoenen. Het doen plaatsvinden van de nodige processen in de juiste tijdvlakken om van de mens een gezond groeiend en bloeiend kunstwerk te maken. Om dit duidelijk te maken gebruikten we de aardse seizoenen die als heenwijzer dienen naar geestelijke klokken/ seizoenen-indelingen. Dit is weer het leren uit de natuur. Dat alles zijn tijd heeft vinden we ook al een heenwijzing naar in het boek Prediker. Satan wil graag dat we dingen doen voor Zijn tijd (overmoed/ snelle paarden) of te laat.

We kennen allemaal wel het "woestijnseizoen" die een periode van droogte vertegenwoordigd in een christenleven. In De Weg van de Vlinder Part I - De Bediening van Innerlijke Genezing wordt ook gesproken over dit woestijd seizoen: "Toch gaat ook hij door tijden en seizoenen van droogte en pijn, van vermoeidheid en strijd. Elke bediening heeft z'n eigen woestijnen waar men doorheen moet. Deze woestijnen vertegenwoordigen de geesten die men moet verslaan. Deze woestijnen vertegenwoordigen ook nog de onwetendheid waarin men deels leeft, maar hierin is altijd een pad te vinden."

In de Veel Gestelde Vragen - Diverse Vragen (2) onder het kopje 'Het geven van de Tienden' legde we uit dat er in de bijbel wat betreft een bepaald onderwerp vaak meerdere seizoenen te onderscheiden zijn, waardoor bijbelteksten die in strijd lijken met elkaar dit in feite helemaal niet zijn maar behoren bij verschillende seizoenen. Soms bevind je je in het ene seizoen en is de ene bijbeltekst op je van toepassing en dan weer bevind je je in het andere seizoen en is de andere bijbeltekst op je of de situatie van toepassing.

Zo zijn er in de bijbel bijvoorbeeld seizoenen te onderscheiden in:
 • In de omgangangssfeer (God, jezelf en anderen)
 • In het volgen van Jezus (er op uit gaan / in het verborgenen gaan)
 • In de gaven van de Geest
 • In financieen (sparen / lenen / uitgeven)
 • In geestelijke strijd / geestelijke oorlogsvoering (aanval / verdediging enz)
 • In de feestdagen (van symbool naar doorleving - zie weer de lezers schrijven 4)
 • In muziek / lofprijs

Maar ook in zwaardere onderwerpen als bijvoorbeeld uitverkiezing / de natuur van de mens. Deze onderwerpen zullen we ook nog is aan gaan pakken want de teksten die er aan verbonden zijn hebben de denkwereld van vele gelovigen in hun greep. Betrek je het seizoenen begrip hierbij (de ene tekst gaat over het een en de ander tekst over het ander) dan kom je op z'n minst op paradoxen=schijnbare tegenstrijdigheden en niet werkelijke tegenstrijdigheden die naar voren komen in discussies met gereformeerden en zo ontzettend veel frustraties opleveren voor mensen die nu is echt willen weten hoe het zit zonder weer met een kluitje het riet in gestuurd te worden.

In de komende artikelen zullen deze seizoenen nog wel verder ter sprake gaan komen met meer uitleg erbij. U zou ze voor uzelf appart kunnen noteren om op die manier een beter overzicht te gaan krijgen voor uzelf.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Is het seizoenenbegrip een elementair iets ?
Antwoord Als ik je vraag goed begrijp, dan is het antwoord hierop ja. Of je nu in een bepaalde bediening staat of niet of je nu profeet bent of apostel of geens van beide, het seizoenen begrip kom je altijd weer tegen. Er is geen fase in het geloofsleven waarvan je kan zeggen, he he, nu geen seizoenen meer, nee, want het vormt een onderdeel van het bestaan, van het leven.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Is dit nu voor mij ?
Begrijp ik het goed dat ik mij in een fase bevind waarin ik het seizoenen-werk kan leren begrijpen ?
Antwoord Ja, zijn er dan dingen die je daarin nog niet begrijpt of bedoel je het anders ?
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Waarom ben ik hier niet eerder over onderwezen ?
Ik bedoelde eigenlijk te vragen: is het seizoenenbegrip een elementair onderdeel van het geloofsleven en is het voor mij nu de tijd is om te leren over seizoenen ? Hoe moet ik er mee omgaan en het in de praktijk van m'n eigen leven gaan toepassen ? In mijn vorige gemeente heb ik nooit over seizoenen gehoord en waar ik nu zit is het enkel zijdelings ter sprake gekomen. Dus tot jij er over begon had ik nog nooit over seizoenen gehoord ! Maar goed, niemand heeft mij ook ooit onderwezen !
Antwoord Je hebt gelijk hoor. Er is wat dat betreft gewoon heel veel gebrek aan kennis in heel veel kerken. Soms worden zaken ook bewust verzwegen omdat ze de aandacht zouden verplaatsen van gelovige pastoor naar gelovige God.
Kijk, als nieuw gelovige kom je tegenwoordig in een lastig pakket. De ene prediker zegt dit, de andere prediker zegt dat. Die kerk of dat boek zegt dat en die zeggen weer wat anders. Door de bomen zie je het bos niet meer. In mijn beginjaren toen in net tot geloof was gekomen en de Heer mij leide door de evangelische wereld en charismatische wereld hoorde ik ook niet over het seizoenen gebeuren. Pas toen ik met het onderwijs van Harol Eberle in contact kwam en gelijktijdig met een ander profeet/prediker maakte ik kennis met het seizoenen onderscheid in de bijbel wat betreft de studie van verschillende onderwerpen en ging ik ook echt mezelf aanleren af te vragen: in welk seizoen bevind ik me nu ? Zoals je zelf nu ook wel weet is de huidige kerk een produkt van 2000 jaar ellende, zonde enz. En vandaaruit richt God nieuwe leraren op die Gods volk weer terugbrengen bij Zijn woord, bij Zijn principes. Hier schreef ik ook over in De Put van de Kerkgeschiedenis deel 1: tongentaal kwam weer in de kerk, doop in de geest, gebedsgenezing, profetie, allemaal reformatie golven van de afgelopen honderd jaar. Het zijn zaken die zijn her-ontdekt ! Ze waren er altijd al. En het seizoenen onderwijs is nog vrij nieuw wat dat betreft en vandaar ook de nadruk erop, maar het behoord tot de basis van het geloof met andere belangrijke zaken. Juist doordat de bijbel de afgelopen paar honderd jaar niet vanuit het seizoenen begrip gelezen is zijn er zoveel richtingen kerken gekomen omdat de een vasthield aan die tekst en de ander aan die andere tekst en ze hadden allebei gelijk en zo kwam er dan weer een nieuwe kerkscheuring erbij. Het is vaak niet of of, maar en en.
Naarmate je meer leert over de diverse seizoenen ga je ze ook beter leren toepassen en leren onderscheiden in je eigen leven. Dan weet je van o ik zit nu in dit seizoen dus dit en dit is nu belangrijk.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Er moet toch een bepaalde structuur zijn in onderwijs ?
Kijk toen ik op school zat zat er een bepaalde structuur in het onderwijs. En het lijkt me toch dat er in het geestelijk onderwijs ook een structuur aanwezig zal zijn ? Maar ik mis ontzettend een degelijke en gestructureerde onderwijs. Ik weet niet wat er goed is aan mijn bijeengesprokkelde kennis en wat niet goed is ! Ik leer zelf wel dingen uit het Woord, maar ik weet niet of deze leringen in overeenstemming zijn met het gangbare onderwijs. Soms hoor ik mensen een bepaalde interpretatie geven van een bijbeltekst welke ik zelf heel anders lees. Een tijdje geleden hoorde ik iemand Jacobus 3:1 als volgt interpreteren: "je moet als gelovige niet vele leraren hebben want anders wordt je er des te strenger op geoordeelt". Volgens mij slaat dit nergens op, en moet je het zo lezen dat niet iedereen zomaar de leraar moet gaan uithangen, want dan zul je er des te strenger om geoordeeld worden.
Antwoord Het is al zoals ik hierboven schreef dat je als nieuwgelovige tegenwoordig in een lastig pakket komt. Ik zal verder op in deze Faq helpen om weer wat structuur en overzicht terug te krijgen maar laten we hier eerst nog even verder bij stilstaan. In de praktijk is de opvang en nazorg voor nieuwgelovigen/pasbekeerden in de ene kerk beter geregeld dan in de andere. Soms denken ze dat het goed geregeld is maar er slippen wel degelijk mensen door de mazen van het net heen die tussen wal en schip belanden en het allemaal uiteindelijk zelf maar moeten uitzoeken. Uiteindelijk heeft iedereen in de praktijk zijn eigen verhaal en de een is dingen over het geloof weer op een heel andere manier te weten gekomen dan de ander. Sommigen hebben een Alpha cursus gevolg of een andere basis studie over het christelijk geloof gekregen, of krijgen een goed boekje. Anderen ook weer niet. Zo kreeg ik zelf toen in net tot bekering kwam een goed boekje in handen van de auteur Floyd Mcclung wat ging over God plan met jouw leven. Ook leerde ik dat er twee koninkrijken zijn, het koninkrijk van God en het Koninkrijk van satan, het rijk der duisternis en over geestelijke strijd in een christenleven. Dit boekje stippelde voor mij toch een bepaalde weg uit en legde een bepaalde basis voor de verdere jaren. Ik had gewoon een rust in mijn binnenste dat ik wist dat God een plan had met mijn leven. Het spoorde mij van het begin af aan te zoeken naar de wil van God voor mijn leven en het leren verstaan van Zijn Stem. Ook leerde ik uit dit boekje of via ander materiaal over schoon schip maken, het wegdoen van zondige dingen uit je oude leven en vergeving vragen aan God en ook vergeving vragen aan je medemens en proberen dingen recht te zetten dmv belijdenis aan mensen aan wie je wat misdaan had in je verleden voordat je een christen was geworden. Weer een andere onderwerpen waren bijvoorbeeld de gaven van de Geest, de doop met de Heilige Geest, de vervulling met de Heilige Geest, omdat ik al snel in een Vol Evangelie terecht kwam, geloof, en bevrijding van demonische gebondenheden uit je leven. Allemaal zaken dus die in mijn verdere christenjaren verder uitgewerkt werden. Dit laat niet weg dat ik nog met een hele hoop vragen bleef zitten die pas jaren later goed beantwoord werden en het heeft vele jaren gekost voordat ik genezing kon ontvangen in mijn Godsbeeld van tiran of wrede uitverkiezer naar Liefdevolle Vader, dit mede door een aantal geestelijke vaders die God op mijn pad bracht de afgelopen jaren en die het juiste voorbeeld mochten geven. God werkt door mensen heen, besef dat goed.

Ik was ook heel nieuwsgierig en verslond allerlei christelijke boeken en samen met een vriend gingen we ook wel is op kerkenjacht. We besloten dan iedere zondag een andere kerk te bezoeken en zo gingen we een keer langs bij de mormonen, bij de jehova getuigen, bij de baptisten, bij de vergadering der gelovigen, bij de alverzoening in rotterdam en bij de oud gereformeerden en ook allerlei pinkster samenkomsten en conferenties. Bij de alverzoening werden we er trouwens haast uitgegooid na de dienst. We vroegen de voorganger zijn mening over tongentaal en hij werd verschrikkelijk pissig tegen ons hoe verschrikkelijk tongentaal volgens hem van de duivel was. We schrokken er erg van want het was een reactie geheel buiten proporties. Ook gingen we wel eens expres naar de nazorg tent van de eo jongerendag met een vraag waar we van te voren al van wisten dat de beste man er waarschijnlijk geen antwoord op had, dit ging dan over de uitverkiezing en de natuur van de mens en wij waren niet zo snel tevreden met een antwoord want dan kwamen we met, ja maar hoe zit het dan met dit en dat en uiteindelijk wist de beste man het ook niet meer en kregen we een gebed en we konden weer gaan. We waren nog jong en beleefden hier een hoop plezier aan.

De Heer heeft mij de afgelopen tientallen jaren ook telkens in aanraking gebracht met verschilllende zienswijzen en theologieen via de gemeenten waar ik in vertoefde en mij ook dienstbaar opstelde als actief gemeente lid. Let wel dit waren theologieen en zienswijzen, allemaal gebouwd op de bijbel en claimend het bij het juiste end te hebben. Erg verwarend zul je zeggen en dat was het zeker. Zo zijn er gemeenten waar ze het zo weten te brengen dat als je ieder zondag trouw de kerk bezoekt en je bijbel leest en naar de bijbelstudie komt en meedoet aan de straat evangelisatie en meehelpt in de gemeente met klussen dat je dan honderd procent op de goede weg zit en een trouw dienaar van God bent en een pilaar en trouw dicipel waar God zijn kerk op kan bouwen. Allemaal reuze gezellig hoor en er is niks mis met je dienstbaar opstellen maar wat gebeurt er als je het er opeens niet meer mee eens bent met wat er geleerd wordt in de gemeente, dan ben je een rebel, heb je een geest van rebellie en in het "ergste" geval sta je op straat want je vormt een bedreiging voor de medegelovigen. Geloof je me niet, ik zou zeggen, probeer het maar eens. Stop maar is met lofprijzen en ga achterin zitten met je armen over elkaar. Klap is een keer niet mee, of blijf is lekker zitten als de voorganger vraagt te gaan staan, of kom is wat minder naar de bijbelstudie en lees ipv daarvan een geloofsopbouwend boek thuis, of stap uit de box en bezoek is een andere gemeente om te kijken hoe het er daar aan toe gaat. Maak kennis met gods zalvingen in andere gemeenten. In het minst "erge" geval zul je vanzelf reactie gaan krijgen van mensen. Sommigen zullen zich "zorgen" om je gaan maken want ogenschijnlijk gaat het vast niet goed met je. In ieder geval zul je zien dat je kijk op je gemeente veranderd doordat je er afstand van neemt waardoor je ook loskomt van allerlei vleselijk geplak en de Heilige Geest je de zaken is vanuit een breder perspectief kan gaan laten zien.

Terug naar mijn reis door de christelijke wereld. Telkens als ik dacht dat ik wist hoe het zat dan bracht de Heer me weer in een ander stroming terecht en leerde ik dingen weer van een heel andere kant bekijken. Soms zaten dingen gewoon fout in de kennis die ik had of waren ze helemaal niet zo simpel als ze wel voorgesteld werden. Een hoop aantekeningen konden dan weer gewoon regelrecht de prullebak in, wat ik ook deed en ik kon gewoon weer overnieuw beginnen. Erg vond ik dat niet want uiteindelijk ging het me toch om de waarheid en om niets anders. Gewoon hoe zit het nu werkelijk. Het heeft me wel steeds voorzichtiger gemaakt om niet zomaar meer iets aan te nemen wat een prediker of bijbelleraar vertelde. Veel leraren hebben het zelf ook verkeerd geleerd, er is een hoop napraterij wat dat betreft, laat staan dat ze de fundamenten van het christendom zelf onder de loep hebben genomen. Dan heb ik het nog geen eens over leraren of instanties die bewust hun leerstellingen in stand houden zelfs al moeten ze daarvoor flink uit hun nek klessen omdat die leerstellingen nu eenmaal de stroming vertegenwoordigen die ze vertegenwoordigen en hun achterban. Uiteindelijk wordt je helemaal op jezelf teruggeworpen en is het jij en God en je hart en de waarheid.
Ik weet dat er mensen zijn die dit alles lezen wat ik hier schrijf die zich in sommige delen wel degelijk zullen herkennen. Anderen ook weer niet, maar ik schrijf deze dingen als steun voor hen die door soortgelijke situaties heen zijn gegaan en gaan en strijden met vragen als wat is waarheid, wie spreekt nu de waarheid, wat is nu de basis van het geloof, hoe zit het met je dagelijkse wandel, wat behoort een christen nu echt te doen aan zijn relatie met zijn Schepper ? Vragen die ook deels wel in deze Faq beantwoord worden. En wat mij betreft staak je al je activiteiten tot je deze dingen duidelijk hebt voor jezelf. Dat is God vrezendheid, je zet bij alles een vraagteken in je leven en je durft niets meer te doen zonder dat je weet of het uit God is of niet. Ook schrijf ik deze dingen om duidelijk te maken dat je niet van de een op de andere dag alles duidelijk kunt hebben en zelfs al je denkt dat je alles duidelijk hebt God je denkwereld alsnog weer helemaal op z'n kop kan zetten. Wacht maar tot God je in aanraking brengt met onderwijs van buiten het christendom. Je geloofsleven kan dan nog veel verder op de kop worden gezet. Ben je werkelijk op zoek naar de waarheid ? Durf achter ieder fundament waarop je geloof gebouwd is een gezond vraagteken te zetten ! Heb je dit al gedaan of als denkt je dat dit niet nodig is omdat je meent de waarheid al te kennen of te bezitten, doe het dan toch maar. Als het je echt om de waarheid gaat zul je hier zeker geen probleem mee hebben. Dit is de weg voor de Heilige Geest om bij je binnen te kunnen komen en je zekerheid te bevestigen of omver te werpen.

Ja, wat zou het geweldig zijn als er meer sructuur in onderwijs zou zitten. In ieder geval willen wij als Hermitatische Orders hierin wel duidelijkheid geven en een lijddraad en methodes aanrijken die helpen om meer overzicht te krijgen en sleutels aan te rijken om dingen te leren ontleden. Het gaat de Heer er niet om of jij NU op dit moment al je leerstelllingen juist hebt, al je waarheden juist hebt, alle juiste fundamenten juist hebt. Nee, want ten eerste kijkt God niet met dat oog naar de mensen. Ten tweede kan dat niet, je kunt niet nu alles weten en weten wat fout is en hoe alles zit, daar is Gods school voor waar je nu op zit en die is ook onderverdeeld in klassen. Het gaat God om heiliging, om je hart, om je keuzes, om jouw trouw aan Hem ook voor de toekomst en van daaruit werk je aan de fundamenten in je leven.

Soms moet je al je kennis ook weer afleggen. God zegt, zo en zo zit het, en toch zegt Hij dan later, eigenlijk zit het zo en dan krijg je een hoger schema waar ook die oude kennis wel een plaatsje in heeft, maar dan vanuit een groter overzicht. Gods school is ook onderverdeeld in de kleuterschool, de basisschool, het voortgezet onderwijs en dan de universiteit en bij God begint het ook allemaal heel eenvoudig of beter gezegd vereenvoudigd uitgelegd. Je zet een kind van 8 toch ook niet in de vierde van de Havo. Soms stel je een vraag die behoort bij het voortgezet onderwijs van God en moet je eerst nog bepaald dingen leren op Gods lagere school. Zou God je direct het antwoord geven dan zou je het nog niet kunnen begrijpen omdat er nog gaten zitten in je kennis. Eerst moeten de muren van een huis gebouwd worden voordat het plafond en het dak erop kunnen. Zou u het begrijpen als ik nu ging schrijven over simulator-christendom of een simulator-Jezus ? Ik vraag me dus ook altijd weer af: hoe zit het nu werkelijk ? Ook als ik al denk te weten hoe het zit dan toch vraag ik me weer af, zit hier weer een niveau boven, is dit werkelijk hoe het zit ?
Je kan dus niet zeggen zeggen zo en zo zit het en klaar. Bij God heb je niet zo snel het dak bereikt. Er is altijd weer een hoger niveau. Daarom moet je niet alles op een grote hoop gooien maar onderverdelen in niveau's. Je zou dus kunnen zeggen dat bepaalde kennis en dus bepaalde waarheid hoort bij een bepaald niveau, voor dat niveau is het waar. Misschien begrijp je dit nu nog niet, maar dan zal dit later nog wel duidelijk worden. We leggen in deze Faq een basis voor verder onderwijs.

Hopelijk worden de twee voorbeelden die ik hierboven gebruikt heb niet door elkaar gehaald. Het voorbeeld van het huis gaat over iets niet kunnen begrijpen en het voorbeeld van het flatgebouw gaat over het feit dat je bij God altijd weer verder kan, dat je nooit uitgeleerd bent bij God.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Verwarring
Zoals je me aanraadde ben ik "De vier seizoenen in ons leven" eens gaan doorlezen. En hier kwam ik de volgende woorden van je tegen:"Een voorganger/ leider mag nooit afhankelijk worden van z'n schaapjes ! Schud de mensen van je af, want het wurgt je en trekt je naar beneden. Tuchtig ze ! Laat ze los. Leg ze op het altaar, in Gods Hand ! Schud ze van je nek af, van je armen, van je benen, van je hoofd en je lichaam. Schud ze van je af, want het leidt je naar de dood ! Stel ze op de proef ! Je mag ze op de proef stellen door de Heilige Geest. Probeer door de Heilige Geest van ze af te komen. Verblijd je erin, als het lukt, want dan waren ze het niet waard ! Dan hielden ze je alleen maar tegen. Wees een dwaas voor God ( 1 Korint. 1-2 ) !" (...)
Misschien komen er als ik dit lees weer ten onrechte herinneringen naar boven uit het verleden, maar ik vind het toch pijnlijk om dit te lezen ! Als deze manier van spreken van God komt, dan ga ik er kapot aan, want dan weet ik niet meer hoe ik God nog moet zien! Je moest eens weten hoe ik op het randje heb gezeten om van God te worden afgeschud, (en ik dacht soms wel eens dat God van me af wou) en nu lees ik dat dit een manier is die God prefereert! Wou God soms kijken of ik niet van Hem afgeschud zou worden ? En hoe zit het met al die andere mensen die wel van God zijn afgeschud en misschien wel nooit meer iets van God willen weten na hetgeen ze hebben meegemaakt? Waren zij het soms niet waard ? Dit doet heel erg pijn in m'n hart als dit de God moet zijn die ik trouw wil blijven. Is er soms iets mis met de manier waarop ik God zie. Wijkt mijn Godsbeeld zo zeer af van wie Hij werkelijk is? IK SNAP DIT NIET ! (...)
Laat deze woorden hierboven maar eens beluisteren door een zogenaamde afglijer die psychisch in de knoop is geraakt door de last die op hem is gelegd. De verantwoordelijkheid van zulke woorden zou ik in ieder geval niet willen dragen. Misschien ben ik nu wel te emotioneel en zul je als antwoord tegen me gaan zeggen dat ik het beter moet lezen, namelijk vanuit de context en dan zal ik het wel begrijpen, maar ondanks dat ik emotioneel ben, ben ik niet woordenblind! Als ik niet had meegemaakt wat ik had meegemaakt zou ik er waarschijnlijk over heen hebben gelezen, maar deze woorden vind ik hard en liefdeloos ! (...)
Antwoord Je haalt inderdaad vanuit je verwondingen het hele stukje uit z'n context. Het gaat hierover voorgangers die door mensen aanbeden worden, het gaat hier om voorgangers die problemen hebben met hoogmoed en eerzucht. Dit is de reden waarom Paul Cain zich tientallen jaren van het podium heeft teruggetrokken. Het gaat in dit stukje duidelijk om voorgangers die zelf afhankelijk zijn geworden van hun schaapjes, die daardoor niet meer durven voort te groeien, omdat ze bang zijn dat hun portemonee daardoor gaat slinken. Het gaat hier om gebonden voorgangers die schuldig staan aan het misleiden van hun schaapjes. Dat staat heel duidelijk voor het stukje waar je zo overstuur van werd vermeld :

ik citeer :

"Voorgangers/ leiders doen dit vaak niet. Ze blijven zich vastklemmen aan hun schaapjes op de plek van die schaapjes. Die groeien niet, omdat de voorganger/ leider niet verder loopt ! Een voorganger/ leider mag nooit afhankelijk worden van z'n schaapjes !
Schud de mensen van je af, want het wurgt je en trekt je naar beneden. Tuchtig ze ! Laat ze los. Leg ze op het altaar, in Gods Hand ! Schud ze van je nek af, van je armen, van je benen, van je hoofd en je lichaam. Schud ze van je af, want het leidt je naar de dood !
Stel ze op de proef ! Je mag ze op de proef stellen door de Heilige Geest. Probeer door de Heilige Geest van ze af te komen. Verblijd je erin, als het lukt, want dan waren ze het niet waard ! Dan hielden ze je alleen maar tegen. Wees een dwaas voor God ( 1 Korint. 1-2 ) !"

Lees het nog eens vanuit dit licht, en vanuit de context. Het hele stuk gaat hierover. En het staat er trouwens ook nog duidelijk achter : "Als mensen op een vleselijke manier aan je vastplakken, schud ze dan van je af. Wij mogen dat niet toestaan."

De nadruk ligt hier dus op VLESELIJK DOOR DE HEILIGE GEEST. Het is belangrijk dat je in vakken gaat leren denken, anders blijft je in de war raken, het is seizoenen-werk, maar ook ander soort hokkenwerk. Leer te catagoriseren in je gedachten. Niet alles op 1 grote hoop gooien. Breng zaken op onderwerp onder, waar gaat het hier over, heeft het betrekking op mij, moet ik me aangesproken voelen, over wat voor soort mensen en situatie gaat het hier enz.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Categoriserend / in vakken leren denken, breng zaken op onderwerp onder
Waarom moet ik echt in vakken leren denken en wat bedoel je precies met ook ander soort hokkenwerk, en hoe moet ik dit concreet zien ?
Antwoord Om zulk soort onnodige verwarring zoals die nu ontstond te voorkomen ! Als je alles op een grote hoop gooit, logisch dat je dan door de bomen het bos niet meer ziet en zaken verkeerd gaat plaatsen en gaat verbinden aan dingen die er niks mee te maken hebben. In vakken leren denken is dus nodig om je denkwereld op orde te krijgen. Om de dingen te leren zien zoals ze werkelijk zijn, om te leren onderscheiden. Wat je vervolgens ook weer brengt bij nieuwe inzichten.

In werkelijkheid zijn dingen ook onderveeld in groepen en verdelingen. Gooi je alles dus op 1 grote hoop dan creeer je een beeld wat niet representatief is voor de werkelijkheid. Het komt voort uit een oppervlakkige wereldvisie en ideeen als eenheid en verdraagzaamheid. (We hebben het hier dan over valse eenheid en valse verdraagzaamheid en daar valt natuurlijk wel meer over te zeggen maar daar is het hier niet de ruimte voor).
De bijbel spreekt ook over tweesnijdenzwaarden, over scheiding maken, over heiliging en appart zetten, over de gaven van onderscheiden. De bijbel gebruikt heel veel hokjes voor begrippen: zoet, zuur, zout, bitter, goed, kwaad, licht, duisternis, maar ook voor personen: de wijze, de goddeloze, de dwaas, het kind en de oude van dagen, de verstandigen en onverstandigen, de lankmoedige, de barmhartige, de hoogmoedige, de nederige. Ook Jezus maakte in zijn gelijkenissen veel gebruik van verschillende soorten mensen, vergelijkingen en tegenstellingen. Zelf kun je er waarschijnlijk nog wel meer bedenken of meer categorieen.

De bijbel roept aan de ene kant op om niet te oordelen, het is uit de boze. Maar dan gaat het over het oordelen uit het vlees. Andere teksten roepen juist op tot oordelen, naar de Geest ! Wanneer je oordeeld of beter gezegd beoordeeld, dan ben je aan het onderscheiden, aan het scheiden, aan het snijden met het zwaard van de Geest, Gods licht schijnt ergens en er komt scheiding tussen de goede en de slechte elementen, zaken worden ontleed, gecategoriseerd, je gaat zien hoe het werkelijk zit en het benoemen. Als ik zo vrij mag zijn hier een concreet voorbeeld te noemen en nu ga ik een taboe in de christelijke wereld aansnijden want we willen het allemaal graag zo lief en leuk houden:
De afgelopen jaren heeft de Heer mij laten zien dat christenen of beter gezegd "gelovigen" of "kerkgangers" of "gemeenteleden" nogsteeds onder te verdelen zijn in vele categorieen. Hier zijn er enkele:
 • Vleselijke christenen
 • Afvallige christenen
 • Stijger christenen
 • Misleide christenenen
 • Gebonden christenen: maar goed van hart
 • Verwonde christenen: maar goed van hart
 • De oprecht naar de waarheid zoekende christenen
Combinaties en overlappingen zijn er natuurlijk ook en nog wel meer catagorieen en subcategorieen maar het gaat hier even om het voorbeeld.

Ik zeg hier wel gelijk bij: mensen wees hier voorzichtig mee. Bekijk dit vanuit profetisch perspectief, als onderdeel van de profetische bediening. Ik begon dit stukje niet voor niks met oordelen uit het vlees en oordelen naar de Geest. Hier komt wel een leerproces van toetsing om de hoek kijken. God wil ons het hart van de ander laten zien. Veel mensen zijn niet wat ze lijken en leven van binnen een heel ander leven. Het hart van de mens is een wereld in zichzelf, niets is wat het lijkt wordt er wel is gezegt en profetisch inzicht is hier hard nodig. Ik zal er kort nog wat meer over uitleggen.
De diepste en meest eerlijke indeling is de indeling naar het diepste hart, de kern van de persoon, van zijn wezen waar zijn diepste keuzes voor goed of voor kwaad gemaakt worden, waar zijn ware aard en toewijding en verlangens te vinden zijn. Iemand kan dus en moordenaar zijn maar onder zulke lagen van demonische gebondenheid liggen dat hij het niet zelf is die moord maar de demonen doen hem moorden. Ten diepste kan deze persoon een waarlijk goed mens zijn met een zuiver hart. Bekering houd voor deze persoon dus in bevrijding. Andersom kan iemand een voorbeeldig christen lijken maar ten diepste in zijn diepste hart een rasechte moordenaar zijn gecamoufleerd door zoveel lagen van (zelf)misleiding. Uiterste voorzichtigheid geboden dus ! Hier is het laatste woord nog niet over geschreven.
Toetsen wil juist zeggen: ik weet het niet, ik weet niet of jij (een gedachte, een persoon, een geest) uit God bent of uit satan, ik wil jouw niet vanuit het vlees beoordelen dus ik plaats een gezond vraagteken op jouw voorhoofd en vervolgens kijken waarheen dat leidt. Hier kan soms rustig een proces van een jaar of langer overheen gaan. Aan de andere kant kan het ook voorkomen dat het helemaal niet belangrijk is of iemand vriend of vijand is, maar dat het puur gaat om wat die persoon tegen je te zeggen heeft. Soms is dat de rede dat God mensen op je pad brengt.

Natuurlijk als je dit zo leest zou je zeggen, nou een aantal van die groepen zou ik geen christen noemen. Maar dat is nou juist het punt ! Een heleboel mensen die rondwandelen in de christelijke wereld zijn geen ware gelovigen. Gods huis is een rotzooitje geworden, iedereen mag in en uit lopen. Natuurlijk mag iedereen tot de Vader komen, maar dat heeft er helemaal niks mee te maken. Opvallend hoe vaak er gesproken wordt in de bijbel over de wachters van het huis van Israel die aan de drempel, deurpost staan van de tempel Gods. Waar zijn die mensen met onderscheid gebleven ? Die gewoon in de meest letterlijke zin van het woord aan de deur van de gemeente staan en met profetish inzicht kunnen zeggen jij mag er wel in en jij niet. Natuurlijk zijn er meer niveau 's in die teksten te vinden. Het spreekt ook over de hoeders die waken over het algehele lichaam van Christus, over delen daarvan en kerken en ook met die autoriteit uitspraken kunnen doen.

Het christendom zelf is niet alleen qua geschiedenis maar ook tegenwoordig, onder te verdelen in velen stromingen en richtingen, soms zelfs zo verschillend dat je op z'n minst moet spreken van water en vuur en mensen die elkaar absoluut de hand niet zullen geven. Laten we maar is even wat onderscheid brengen wat dat betreft in plaats van altijd maar over "Het Christendom" te praten. Een zuiverder begrip is toch wel Het Lichaam van Christus en dan zie je toch dat je het over twee heel verschillende dingen hebt.

Je vraagt, waarom moet ik "echt in vakken leren denken" en wat bedoel je met "ook ander soort hokkenwerk", en hoe moet ik dit concreet zien ?

Op de vraag waarom, is het antwoord omdat het je helpt. Het geeft onderscheid en onderscheid geeft overzicht en rust. Concreet met betrekking tot de verwarring die ontstond na het lezen van het artikel de vier seizoenen kun je dus zeggen dat het hier om het specifieke hokje van "aanbeden worden, afhankelijk geworden zijn van" gaat en dat is dus het specifieke hokje waar je het in moet plaatsen. Het ging niet over het algemene hokje: "hoe een voorganger met z,n schaapjes om behoord te gaan". Duidelijk dus twee verschillende catagorieen.

Ander soort hokkenwerk heeft ook met categoriseren te maken. We hebben het dan niet alleen dus over seizoenen werk maar ook bijvoorbeeld over balanzen werk, perspectieven werk, niveau werk. Allemaal zaken die helpen om orde te scheppen in je denken en dingen van elkaar te gaan leren onderscheiden en ook hun werkelijke waarde te zien.

Je zei ook: "er moet toch een bepaalde structuur zijn in onderwijs, Ik weet niet wat er goed is aan mijn bijeengesprokkelde kennis en wat niet goed is!". Die structuur mis je nu juist. Hier komt dan een belangrijke balans om de hoek kijken die ik je nu aanrijkt, namelijk de balans overzicht - detailwerk:


Je mist nu het overzicht, je weet niet meer wat belangrijk is en wat niet, en mensen let nu goed op want er zijn er meer die dit nu lezen die door kerken heen zijn gegaan en zoveel onderwijs hebben gehad dat ze het ook niet meer weten hoe het nu zit en twijfelen over heel veel dingen. Dit zal u helpen.

Allereerst ga je voor jezelf op een rijtje zetten wat volgens jouw hoofdlijnen/onderwerpen zijn. Je zou de volgende indeling kunnen maken en zoals ik al zei, schema's maken kan heel goed helpen, neem desnoods een groot vel papier of plak een aantal a4-tjes aan elkaar en neem een dikke stift en ga je gang:

Klik hier voor Schema Overzicht->detailwerk

De hoofdgroepen zijn de hoofdlijnen uit de bijbel. De laatste groep aan de rechterkant is de enz groep, want paste niet meer op de tekening. Zijn dus nog een aantal hoofdgroepen. Vervolgens is de hoofdgroep weer onderverdeeld in belangrijke subonderwerpen die dus allemaal met elkaar te maken hebben. Overal staat enz bij want volledig is het natuurlijk niet. Vul het zelf aan. Komt er dus een nieuw onderwerp bij, probeer het dan ergens een plaats te geven. Vraag je af, is dit een nieuwe hoofdgroep, of een subgroep of een subgroep van een subgroep.
Vervolgens zijn er dan weer allerlei onderlinge verbindingen.

Wanneer je dus de hoofdlijnen en de sublijnen voor jezelf op een rijtje hebt dan kun je verder gaan. Kom je nu dus in een preek of in een boek, een website of in je gedachten iets tegen dan ga je vervolgens eerst kijken of het een hoofd of subonderwerp is of een sub-sub onderwerp. Soms kan het zijn dat het een subonderwerp is van een hoofdonderwerp wat je nog niet kent. Dan moet je dus eerst een nieuw hoofdonderwerp hebben.
Vervolgens is dan natuurlijk de vraag, klopt dit onderwijs, is het de waarheid ? En wat zijn de verbanden met de rest. Moet ik hier alleen de hoofdlijnen uithalen en de rest klopt niet helemaal of is het zulk goed onderwijs dat het detailwerk ook klopt ?

Voorbeeld: je krijgt een preek over genezing: dan kun je vaststellen dat genezing dus ook een onderwerp is wat je dus ergens plaatst. Het onderwijs wat vervolgens daarover gegeven wordt hoeft niet persee te kloppen, want.. hebben ze daar wel rekening mee gehouden.. en met dat principe ?

Voorbeeld: je komt met een nieuw begrip in aanraking genaamd "het geestelijke in kaart brengen". Je denkt he leuk, en je brengt het weer ergens onder. Blijkt dat zij.. een bepaalde charismatische groep, het heeft over geschiedkundig onderzoek over wat er zoal allemaal gebeurt is in een stad of dorp. Daarentegen hebben wij het bij het geestelijke in kaart brengen over de heersende engelen boven steden dorpen kerken en werelddelen. Het begrip houd je dus, de inhoud kan verschillen. Ik wil hier wel opmerken dat geschiedkundig onderzoek wel degelijk een onderdeel kan zijn van het geestelijke in kaart brengen.

Voorbeeld: tongentaal: de een zegt: "absoluut noodzakelijk", de ander zegt: "de een heeft die gave, de ander een andere", en nog andere meningen. Het onderwerp houd je en deel je in, hoe er verder over te denken is een ander verhaal.

Soms kom je onderwijs tegen wat o zo bijbels lijkt en toch voelt het ergens totaal verkeerd aan. Het geeft een heel naar gevoel, maar je kunt het met je huidige bijbelkennis niet weerleggen, maar toch weet je dat het niet klopt. Dat is die tien procent vergif die je er dan in voelt die het hele zaakje bederft. Het onderwerp kun je houden, maar de rest laat je rusten. Misschien kom, je hetzelfde onderwerp ergens anders nog is tegen waar het heel anders wordt uitgelegd.
Weet dat kennis nooit op zichzelf staat maar dat er altijd geestelijke krachten achter schuil gaan. Er werkt altijd een bepaalde kracht, een bepaalde geest, een bepaalde plan doorheen. Soms kun je dit ook voelen als je daar gevoelig voor bent. Soms lijkt de kennis te kloppen maar ondertussen heb je het gevoel dat je in iets gegrepen wordt wat niet van God is.
Soms kom je onderwijs tegen wat gewoon helemaal nieuw voor je is, maar wat dan absoluut een resonantie in je binnenste veroorzaakt en waarvan je zelfs zegt, he zo had ik het nog nooit bekeken. Het klikt zogezegd.
Wees voorzichtig en neem nooit zomaar iets aan. En zoals al vaker gezegd: neem wat je al weet ook nog is goed onder de loep !
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Hoe leer ik categoriserend te denken ?
Antwoord Ik denk dat leren hier inderdaad het goede woord is. Het is in je voordeel als je geen chaoot bent maar netjes en geordend. Heb je dat niet in je dan kun je daar God zeker om vragen. God is een God van orde en structuur. Ja, God is zelf de vertegenwoordiger van de hoogste (goede) structuren. Orde in chaos scheppen leid tot overzicht en structuur en duidelijkheid en zelfs nieuwe inzichten omdat je dan juist door die orde dingen gaat verbinden waarvan je voorheen dacht dat ze niks met elkaar te maken hadden. Aan de ene kant is het een gave, aan de andere kant is het iets dat je moet leren met behulp van aangereikte hulpmiddelen.

Wanneer je schema's maakt dan doe je dat volgens het idee van waar hoort wat, volgens het inzicht wat ik op dit moment gekregen hebt. Later kun je zo,n schema dan wel weer verscheuren omdat er een beter schema voor in de plaats komt, een groter overzicht, maar voor dat moment was het schema heel behulpzaam. Hier is dus ook een groeiproces in. Een schema laat een overzicht zien voor een bepaald moment vanuit een bepaald prespectief maar ook heel belangrijk vanaf een bepaald niveau. Bij een hoger overzicht hoort dus ook weer een nieuw schema.
En denk maar niet dat je zo snel het hoogste schema of overzicht hebt want we zijn er voorlopig nog niet wat dat betreft. Net als je denk dat je de hoogste verdieping hebt bereikt, of het plafond dan blijkt er weer een nieuwe verdieping boven te zitten. De Heer laat alles weer vanuit een heel nieuwe perspectief zien en dingen die eerst heel belangrijk leken blijken opeens zelf een subcategorie te zijn. Misschien denk je nu van dat lijkt me niet mogelijk, maar er zijn zeker nog wel hogere schema's of schema's die de zaken vanuit een heel ander perspectief laten zien.

Kijk, het heeft ook met kennis te maken. Als je nog weinig afweet van een bepaald onderwerp dan heb je ook nog weinig hokjes. Kom je dan weer meer te weten dan blijkt dat bepaalde zaken eigenlijk in een van die andere hokjes hoort. Er komen dan dus meer categorieen/hokjes bij. We zijn wat dat betreft zo aangetast in ons denken. We zien allerlei zaken in verkeerde perspectieven. Kennis is hierbij dus heel belangrijk. Vraag om Gods orde in je denkwereld en heel belangrijk, maak ook een hokje voor als je dingen tegenkomt die je nog niet begrijpt of nog niet kan plaatsen. Op die manier is het toch ergens ingedeeld wat toch een stuk rust geeft. Je stelt er dan grenzen aan.

Heeft u hulp nodig om dingen te plaatsen in een bepaalde categorie laat het ons dan weten. Wij helpen u graag. Ik wil in de toekomst nog wel meer schema's aanrijken maar ik kan hier ook niet te snel in gaan.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Nawoord
Antwoord Hiermee beeindigen we de Faq over het structureren van onderwijs. Ik bid en hoop dat ik mensen met deze faq een lijddraad heb kunnen geven om orde te kunnen brengen in het denken en weer overzicht te krijgen. Een sprookje in de christelijke wereld is dat verwarring altijd van de duivel moet zijn. Dat is onzin ! Er is ook goede verwarring. Logisch dat je het allemaal even niet meer begrijpt als je weer nieuwe dingen te weten komt. Maar geen rede tot paniek en zeker niet van de duivel zo van het brengt me in verwarring dus het is niet goed, het is een aanval van de duivel op m'n geloof. Nee, het is God die je tegemoet komt met meer overzicht. Je kan met oogkleppen op blijven lopen en nooit is buiten je gevestigde ideeen en patronen kijken maar om dan te zeggen dat je de waarheid hebt als je geen eens alle factoren in rekening hebt gebracht en alle mogelijkheden en kanten hebt onderzocht. Het uiteindelijke doel van meer overzicht is toch wel meer overwinning over de zonde in je leven, meer overwinning over het rijk van de duisternis, meer heiliging in je leven, meer groei, meer liefde, meer zorg. Kennis op zich is niet het doel.

Vriendelijke Groet,

ha-ell, Apostolisch Leraar
[ Terug naar boven ]