Aliens, Goden en de schepping van de mensWe maken kennis met de Sumerische mythologie die staat beschreven op oude kleitabletten die dateren van voor/ten grondslag zouden liggen aan de oudste geschriften van de bijbel. Hierin wordt, net als in de bijbel, de interactie tussen de Goden en de mens verteld. Volgens Sitchen wordt op deze kleitabletten beschreven dat deze goden afkomstig zijn van een tiende planeet in ons zonnestelsel. Sitchin zegt dat de goden uit de oudheid geen mythische wezens zijn, maar fysieke wezens van vlees en bloed afkomstig van buiten de aarde, buitenaardsen. Hij zegt dat bij nader onderzoek blijkt dat in principe alle verschillende mythologische stelsels van goden, zowel die van de Indianen, de Noorse mythologie, de Griekse en Hindoeïstische Mythologie en dus ook de Joodse mythologie, terug te leiden zijn tot de activiteiten van deze goden beschreven op deze kleitabletten. Een onderwerp waar Erich von Däniken al enkele tientallen jaren over schreef in zijn boeken. Maar er is meer aan de hand. Volgens deze mythologie haddden de Goden slaven nodig om voor hen grondstoffen te delven en daarvoor creeerden ze via genetische experimenten vanuit de al bestaande pre-mens het Adamitische ras. Leest u verder.