VerslagenArtikel: David Icke en The Reptilian Connection
- 25 oktober 2007
Het Broederschap van de Slang

Toen ik zo'n 8 jaar geleden door twee vrienden werd uitgenodigd om mee te gaan naar een ufo conferentie ontmoette we een man die ons wist te verbazen met informatie die we nog niet eerder gehoord hadden. En we hadden toch al heel wat eigen onderzoek achter de rug inmiddels. Al snel raakten we als groep druk aan de praat en zaten we eigenlijk heel de dag in de kantine in plaats van in de zaal naar de lezingen te luisteren. Hij wist veel te vertellen over getallen symboliek, over symbolen als de driehoek en de cirkel en van het een kwam het ander. Zo hadden we het even later over het dollar biljet en al de merkwaardige zaken die daar op te zien zijn en ook de voor mij al bekende term 33e graads vrijmetselaar werd op tafel gegooid. Het gesprek vervolgde zich en we kwamen op het onderwerp koningshuizen, eeuwenoude bloedlijnen, en een tiende planeet die beschreven zou zijn in de Sumerische mythologie.

Op dat moment was ik al bekend met deze Sumerische mythologie die staat beschreven op oude kleitabletten die zo gezegt wordt dateren van voor/ten grondslag zou liggen aan de oudste geschriften van de bijbel. Hierin wordt, net als in de bijbel, de interactie tussen de Goden en de mens verteld. Volgens Sitchen wordt op deze kleitabletten beschreven dat deze goden afkomstig zijn van een tiende planeet in ons zonnestelsel. Sitchin zegt dat de goden uit de oudheid geen mythische wezens zijn, maar fysieke wezens van vlees en bloed afkomstig van buiten de aarde, buitenaardsen. Hij zegt dat bij nader onderzoek blijkt dat in principe alle verschillende mythologische stelsels van goden, zowel die van de Indianen, de Noorse mythologie, de Griekse en Hindoeïstische Mythologie enz, terug te leiden zijn tot de activiteiten van deze goden beschreven op deze kleitabletten. Een onderwerp waar Erich von Däniken al enkele tientallen jaren over schreef in zijn boeken in z,n algemeenheid, en Zacharia Sitchen in het specifiek over de kleitabletten en de tiende (12e met zon en maan meegeteld) planeet. Deels berust dit wel op interpratatie. Andere theorienen zeggen dat deze planeet zich voortbeweegt door de vierde dimensie of als een tegenhanger van de planeet in de derde dimensie. Zou dit zo wezen dan hebben we het dus niet in eerste instantie over goden van vlees en bloed, maar over gematerialiseerde (stoffelijk geworden/vaste vorm gekregen in de natuurlijke wereld) wezens/demonen, die zich hebben gedragen op aarde als "goden". We spreken dan dus niet over buiten-aardsen, maar over ultra-aardsen. Verderop in dit hoofdstuk meer hierover.

Wat nieuw voor mij was en wat ook tijdens bovenstaand gesprek naar voren kwam was dat de leden van de koningshuizen via hun eeuwenoude zuivere bloedlijnen aan de top van de wereldelite zouden staan en daarmee de binnenste kern vormen van de eeuwenoude Illuminati. Nog bijzonder was dat personen geen mensen zouden zijn maar gedaante verwisselende reptielen (shapeshifting reptilians) die terug te voeren zijn tot het "slangenras" dewelke in verband gebracht worden met de goden beschreven in de boeken van Sitchen. Met deze ongelofelijke informatie (ik was inmiddels al aardig wat gewend) ging ik op verder onderzoek uit en kwam zo ook terecht bij de boeken en de website van David Icke, een van de top onderzoekers betreffende de wereldelite en de Nieuwe Wereld Orde. David Icke zegt over dit onderwerp: " If you are new to my work, the most bizarre information you will find on this site is that concerning the reptilian connection. I understand that. It is quite something to absorb from our conditioned version of reality. But, then, that is the very point. If you want to keep something from the people, give them a version of reality and possibility that is so far from what is really going on that even if the truth comes to light it will seem far too ludicrous and extreme for most people to believe it."

Vervolgens gaat hij verder met te beschrijven hoe hij via zijn onderzoek uiteindelijk op het spoor kwam van deze shapeshifting reptilians. Tijdens zijn onderzoek naar de geheime genootschappen, verborgen groepen beschreven in de vorige hoofdstukken ontdekte hij al snel dat bloedlijnen en genetica op de een of andere manier erg belangrijk waren voor de manipulators van het wereldgebeuren dus begon hij het spoor nog verder terug te volgen via de middeleeuwen en verder tot uiteindelijk de pre-historische tijden. Hij ontdekte dat er over de gehele wereld verhalen waren over goden van een andere wereld, die naar de aarde kwamen en zich genetisch vermengden met het menselijke ras waardoor de bastaard bloedlijnen ontstonden. Hierover kunnen we ook lezen in de bijbel in genesis 6 waar beschreven wordt hoe "de zonen van de goden" de dochters der mensen begeerden en kinderen bij hen baarden. De Sumerische kleitabletten vertellen ook soortgelijke verhalen.

Vervolgens verteld de oude geschiedenis ons dat deze bastaard bloedlijnen, de vermenging van de genen van een geselecteerd groepje mensen met die van de goden, in koninklijke heersende posities werden gesteld in het bijzonder in het oude nabije en midden Oosten, in geavanceerde culturen als Sumerië, Babylonië en Egypte. En dit gebeurde ook op andere plaatsen zoals bijvoorbeeld in de zwarte Afrikaanse traditie waar dezelfde verhalen worden beschreven. Of er nu wel of niet een directe verbinding is met de goden van de tiende planeet (er is rapportage van meerdere buitenaardse rassen), vast staat wel dat het "slangenras" wijdverspreide is terug te vinden in oude culturen in de vorm van slangen, reptielen en symboliek. Neem alleen al de slang die naar voren komt in de Hof van Eden en de staf van Mozes in de bijbel.

Vanuit deze bloedlijnen komt de oorsprong van "het goddelijk recht van koningen", het geloof dat alleen bepaalde bloedlijnen het god-gegeven recht hebben om te heersen. hier is ook het woord "adel" van afgeleid. wanneer je het woordje adel opsplitst krijg je AD.EL. EL staat voor God of Goden (Elohim = Zonen Gods), het woordenboek geeft voor AD, ten bedrage van, met andere woorden ten bedrage van de Goden. Ook vinden hier het woord edel; voortreffelijk, onversneden, in terug. hierin is de genetisch "zuiverdere" graad van de bloedlijnen in terug te vinden. Ze beweren dan ook blauw bloed te hebben. Natuurlijk is er niks goddelijks aan het god gegeven rechts om te mogen heersen, maar is het het recht om te heersen van de reptielen goden. Deze bloedlijnen vormden later de koninklijke en aristocratische families van Europa en via het grote Britse koninkrijk en andere Europese koninkrijken kwamen ze uiteindelijk in Amerika, Australië, Afrika en nieuw Zeeland terecht en het Verre Oosten van bijvoorbeeld China (waar het symbool van de draak aan de basis staat van de gehele cultuur) waar ze zich weer verbonden met andere reptielen bastaard bloedlijnen. In deze landen werden ze de politieke en economische leiders van het land onder de bezetting van de Europese koninkrijken en heersen daar nog steeds tot op de dag van vandaag.

David Icke legt verder uit: "This is why the so called Eastern Establishment families of the United States interbreed with each other as obsessively as the European royal and "noble" families have always done. And similar families across the world. It is not because of snobbery, it is to hold as best they can a genetic structure - the reptilian-mammalian DNA combination which allows them to "shape-shift". Het shapeshiften, van gedaante verwisselen is dus volgens hem een van de kwaliteiten die deze "mensen van adel" bezitten. Het geeft hen de mogelijkheid om hun ware reptielen aard verborgen te houden en zich in menselijke gedaante voor te doen. Hij heeft hier diverse getuigenverslagen van op z,n site en in z,n boeken van mensen die mensen voor hun ogen getransformeerd zagen worden van menselijke vorm naar reptielen vorm en weer terug. En meestal betrof dit "mensen" in posities van macht. Hij vervolgt: "Once again, ancient and modern accounts support each other. The ancient gods of the Indus Valley, the Nagas, were said to have been able to take either human or reptilian form".

Een verslag van z,n getuigenverklaringen:
"In a remarkable period of 15 days as I travelled, around the United States in 1998, I met more than a dozen separate people who told me of how they had seen humans transform into reptiles and go back again in front of their eyes. Two television presenters had just such an experience while interviewing, a man who was in favour of the global centralisation of power known as the New World Order. After the live interview, the male presenter said to his colleague that he had experienced an amazing sight during the interview. He had seen the man's face transform into a lizard-like creature and then return to human. His female fellow presenter was astounded because she had seen the interviewee's hands turn reptilian.

The male presenter also told me of an experience a policeman friend had while making a routine visit: to an office block in Aurora, near Denver, Colorado. The policeman had commented to an executive of one of the companies on the ground: floor of the extreme nature o f security in the building. She told him he should look at the higher floors if he wanted to know how extensive it really was. She also pointed to a lift which only went to certain floors at the top of the building and, as they chatted, she told him of something she had seen some weeks earlier. The lift had opened and a very strange figure had emerged. He was white to the point of: being albino, but he had a face shaped like a lizard and his eye pupils were vertical like a reptile's. This lizard-like figure, had walked out of the lift a nd in to an official-looking car waiting outside. The policeman was so intrigued that lie used his own time to check on the companies at the top of the building served, by the mystery lift. He found they were all fronts for the Central Intelligence Agency, the CIA.

Terugkomend op de Illuminati verklaard David Icke dat hij voor zichzelf tot de veronderstelling gekomen is dat dit reptielen ras haar werkelijke controle uitvoert vanuit de vierde dimensie. Om dit te begrijpen een korte uitleg. De vierde dimensie kunnen we alleen begrijpen als we een begrip krijgen van de multi-dimensionale aard van de werkelijkheid / kosmos. Kort verklaart vormt de vierde dimensie een schaduw dimensie die parallel naast de onze bestaat en van daaruit haar controle uitoefent. Dit brengt ons ook bij het begrip parallelle werelden, een begrip wat ook in de wetenschap steeds meer gehoord wordt. Het legt uit dat de gehele schepping bestaat uit een oneindig aantal frequenties of dimensies die in principe allemaal dezelfde "ruimte" met elkaar kunnen delen net zoals bijvoorbeeld radio en televisie golven dat doen. Normaal gesproken heb je je ingesteld op de drie-dimensionale werkelijkheid, de derde dimensie en dat is daarom wat je beschouwd als "de realiteit". En nu is het vanuit een van deze andere dimensies dat het slangenras haar controle uitoefent op en via de bloedlijnen en het menselijke ras in z,n geheel. In de esoterische literatuur staat deze dimensie bekend als de lagere astrale wereld, de plaats waar de demonen zich schuilhouden en christenen spreken wat betreft dit onderwerp over de hemelse gewesten.

Kent u de film de Matrix. Ik wel en nadat ik hem gezien had zat ik een uur lang gedesillusioneerd voor me uit te staren met grote vraagtekens of die stoel waar ik nu op zat wel echt was en of het echt lucht was wat ik inademde. Sommige van u die hem gezien hebben zullen nu een herkennende glimlach over hun gezicht krijgen. De film The Matrix was voor David Icke een uitgesproken kans om zijn denkbeelden duidelijk te maken. Twee elementen komen heel sterk naar voren in The Matrix. De wereld wordt geregeerd door een elite/handjevol mensen aan de top met daaronder de massa en ten tweede is onze waarneming van de werkelijkheid volledig verkeerd en wordt die gevormd door diezelfde elite of machten die zich buiten The Matrix bevinden. Ook zijn er sinds het verschijnen van deze film meerdere auteurs en websites gekomen die deze zelfde film hebben aangegrepen om hun denkbeelden over de werkelijkheid duidelijk te maken of te zeggen wat er nu fout is aan deze film.

Wat is nu precies de matrix, vanwaar die naam, dat is ook wat Neo, een computer hacker zich afvroeg nadat hij zo hier en daar vage geruchten hier over gehoord had. Op een goede dag neemt de geheimzinnige Morphius contact met hem op. Ook van hem had hij al eerder gehoord. Het zou de persoon wezen die al die vragen over de Matrix zou kunnen beantwoorden. Neo gaat in op de uitnodiging en krijgt uiteindelijk Morphius in levende lijve voor zich. Na een kort gesprek is daar dan eindelijk het moment van de waarheid. Morphius opent z,n hand en houd Neo twee pillen voor, een rode en een blauwe waar Neo een keuze uit zal moeten maken:

"You take the blue pill and the story ends. You wake in your bed and you believe whatever you want to believe."
"You take the red pill and you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit-hole goes."

Moest u even nadenken ? In ieder geval Neo maakte de goeie keuze en koos voor de rode pil. Voor hij het weet begint de realiteit om hem heen zich te vervormen en enkele momenten later bevind hij zich in een soort vloeistof met slangen aan z,n hele lichaam die een voor een van hem afspringen. De vloeistof loopt weg en hij glijd door een soort slurf naar beneden waar hij in een ijzig donker water valt.

Vervolgens komt er een soort hovercraft voertuig aanvliegen die hem oppakt uit het water. In het schip blijken zich dezelfde mensen te bevinden als die hij even daarvoor nog in de kamer gesproken had voordat hij de pil innam. Zij verzorgen hem en dan na een aantal dagen en nog steeds half gedesillusioneerd krijgt hij dezelfde Morphius weer te ontmoeten.

Morphius vertelt hem wat de Matrix is. Kort gezegd komt het er op neer dat het een door computers gecreëerde omgeving is, een virtuele wereld, m.a.w. Virtual Reality. De wereld zoals Neo die kende in de Matrix was de wereld van zo,n 400 jaar geleden rond het jaar 2000. In die tijd kwamen de wetenschappers ertoe kunstmatige intelligentie te ontwikkelen, maar wat bleek, die namen het na een tijdje op tegen de mensheid in een nucleaire oorlog. Deze zorgde ervoor dat de zon dusdanig verduisterd werd dat de KI,s niet langer via zonlicht aan hun energie voorziening konden komen. Dit bracht hen op het idee de mensheid als levende batterij te gaan gebruiken en zodoende werden ze aangesloten via hun hersens op computers die hen vervolgens projecteerde in de virtuele omgeving genaamd de Matrix. Deze werkelijkheid werd voor de hersenen even echt als dat u en ik nu denken dat wat wij om ons heen ervaren "de werkelijkheid" is.

Feitelijk was dus de gehele "werkelijkheid" of beschouwing van de werkelijkheid in de wereld van de Matrix op een grote leugen gebouwd. De structuur binnen de wereld van de Matrix was eigenlijk heel eenvoudig: de massa, de agenten van het systeem en een handjevol rebellen die ontsnapt waren aan de Matrix en naar willekeur het systeem konden binnendringen.

Meer info:
Wiki nl http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Matrix

Wiki en http://en.wikipedia.org/wiki/The_Matrix

"Ontvangt de absolute top van de Illuminati op haar beurt haar orders rechtstreeks vanuit een nog hogere piramide structuur vanuit de geestelijke wereld ?"


Reptielen invloed in boeken, films en logo's van bedrijven

Maar er is nog meer. De reptielen invloed is soms terug te vinden in de logo,s van bedrijven en ook niet al te subtiel lijkt het of we via boeken en films dat we er alvast maar aan moeten wennen dat er zoiets is als een shapeshifting reptiel.

Leest u Hoofdstuk 17 The secret language uit the Biggest secret van David Icke

zie ook:
https://www.youtube.com/watch?v=etYwtFb2Zyo
en
http://www.whale.to/b/symbols_h.html

Alsof we het dollar biljet nog niet goed genoeg bekeken hebben doen we het nu nog een keer. En wat zien we dan ? Het oog is bedekt met de huid van een reptiel !

http://en.wikipedia.org/wiki/Animorphs

Populaire boek en tv serie voor de jeugd die ook op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden via het Fox-kids kanaal. De serie gaat over een groep bijzondere kinderen die in twee gedaantes bestaan, zowel mens als dier en daarin willekeurig in heen en weer kunnen shiften.

http://en.wikipedia.org/wiki/V_(TV_series)

De televisie serie V waarin reptielen de wereld overnemen....

en Independance Day al gezien ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Independence_Day_%28film%29

David Icke: "These "gods" could not take over the planet openly because there are not enough of them, so they are doing it covertly by appearing human. Movies like They Live, The Arrival (the first, not the sequel), and the television series V, tell the story of what is REALLY going on. I urge you to think about watching these movies to get up to speed if you are new to all of this."

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Arrival_%28film%29

------------------------------------------------------
Eventuele verwijzingen die ik zelf kon vinden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hannibal_%28novel%29
Cover van het boek Hannibal met daarop een slang-draak die een mens verslind. Zelfde afbeelding op het Alfa Romeo logo...
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo
Als je zoekt zijn er best wel wat bedrijven die gebruik maken van slangen draken in hun logo's bijvoorbeeld Arcadis of Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
(zelf even zoeken via google)
Recent ging de stichting het Gelders Landschap samen met de stichting Gelderse kastelen en voeren gezamenlijk een draak als logo en een Gelderse (Rozenkruisers) roos. Frappant is ook dat ze twee uilen in hun logo verwerkt hebben !
Zie ook Sobe / Sinclair Oil / American Medical Association / Anoz
------------------------------------------------------

David Icke nogmaals aan het woord:
"As well as an obsession with interbreeding with each other to preserve their genetic structure, the Illuminati are also obsessed with symbolism and ritual. Interestingly, conventional science has documented that the reptilian part of the human brain (the R-complex as they call it) is the source of the following behavior traits: An obsession with ritual, cold blooded behavior, territorialism "this belongs to me", and an obsession with top-down hierarchical structures. This sums up the Illuminati mentality perfectly, and it goes that if you have more of that R-complex, or that it is activated more than normal, you will manifest these traits far more profoundly."


Een buitenaarde invasie ?

In de de film Independance Day zien we inmens groote schotels zo groot als steden vanuit een moederschip neerdalen op de aarde en iedere grote stad in de wereld haast vernietigen.

Wanneer de Wereldelite van dit scenario gebruik zal maken zal dit ook weer gebeuren volgens het thesis - antithesis - syntheses principe. Al jaren gaan er geruchten, en niet geheel ongegrond, dat de Amerikaanse overheid in het diepste geheim samenwerkt met een buitenaards ras genaamd "de grijzen" en dat alle grote technologische ontwikkelingen van de afgelopen eeuw niet te danken zijn aan grote wetenschappelijke ontdekkingen, maar van buitenaardse oorsprong zijn.

In de boeken van Sitchen is te lezen dat na de zondvloed, veroorzaakt door het door ons zonnestelsel scheren van de tiende planeet, het klimaat dusdanig veranderde dat het voor de goden niet langer mogelijk was om zich vrijelijk in onze atmosfeer te begeven. Voor de zondvloed kwam de atmosfeer veel meer overeen met het klimaat van hun eigen planeet. Door deze onleefbaarheid waren ze gedwongen om of te vertrekken of om ondergronds te gaan. Een van de hedendaagse theorieën ontrent deze aliens zegt dat deze groep die achterbleef en ondergronds ging de "slechten" zijn en dat diegenen die terug komen wanneer de tiende planeet zich weer in ons zonnestelsel zal begeven de "goeien" zijn die daadwerkelijk het beste met de mensheid voor hebben. Dat gaat natuurlijk tegen de plannen van de wereldelite in en het verklaart ook waarom er zo hard gewerkt wordt aan programma's als het project Star Wars en daaraan gerelateerde verdedigings technologieën.

De baan van deze planeet verloopt zeer anders dan die van de normale overige planeten. Hij doet er dan ook enkele duizenden jaren over om een cyclus te voltooien. tiende planeet kenners beweren dat het best wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat deze planeet zich binnen enkele jaren weer zal aandienen in ons zonnestelsel. Ze schatten de omlooptijd op 3600 of 4160 jaren en daarmee zou het nu weer tijd moeten zijn om langs te komen. Opmerkelijk is wel dat de wereldgeschiedenis meerdere malen rapporteert van wereldwijde rampen die toegekend zouden kunnen worden aan deze planeet.

Natuurlijk is het ook mogelijk dat ook deze aliens die zich nu op de tiende planeet bevinden ook niet tot de goeien gerekend kunnen worden en dat de wereldelite ook met hen al lang in het verborgene samenwerkt. De antithese zal een reactie zijn van angst en onrust. De mensheid zal denken, ooh help wat een bedreiging en ze zullen maar al te blij zijn wanneer deze zelfde wereldelite natuurlijk vervolgens ook (weer) met de uiteindelijke oplossing komt.


Nawoord

Of het allemaal waar is wat u wat David Icke beweerd over de Illuminati, bloedlijnen en koningshuizen, shapeshifting reptielen enz is aan uzelf om te beoordelen. In ieder geval zijn er interessante parallellen met territoriale oorlogsvoering te vinden en het begrip bloedlijnen is ook geen onbekende. Ook schijnt hij nogal wat te weten over satanisme en ritueel misbruik. Ook bepaalde ideeen en concepten die hij heeft over de geestelijke wereld zijn zeker interesant om verder uit te werken. Ook heeft hij veel studie gedaan in de kerkgeschiedenis naar de verdachte ontstaansgeschiedenis van het christendom en probeert hij theorieen op tafel te leggen naar het ontsaan van de verschillende religies en hun doel en de machten die erachter schuil gaan. Toch moet zijn werk weer in verband gebracht worden met andere ontdekkingen en kennis van weer andere onderzoekers en schrijvers om een echt overzicht te krijgen van wat er nu werkelijk om ons heen gaande is en welke territoriale machten over ons heersen en controle over ons uitoefenen vanuit de geestelijke wereld en ook op wat voor een manier ze dat doen en waarom want juist die informatie maakt het allemaal zo interessant als het gaat om bijvoorbeeld implantaten en het ontrekken van geestelijke energieen aan mensen door middel van bijvoorbeeld hun negatieve emoties of door middel van aanbidding en verering hetgeen iets is waar Goden altijd weer op uit schijnen te zijn aan het einde van de dag.. en wel weer een nieuwe licht schijnt op duizenden jaren van geschiedenis. You do the math zeg ik dan maar zo. 1+1 = 2..


Aanbevolen links

David Icke links
The Biggest Secret - Online
http://www.davidicke.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Reptilian_humanoid
http://www.reptilianagenda.com/menu.shtml

Een overzicht van David Icke's boeken:
http://www.davidickebooks.co.uk/index.php?act=viewCat&catId=1

Waarvan vele verkrijgbaar via Bol.com

En vele conferenties van David Icke zijn te zien op YouTube:
https://nl.youtube.com/results?search_query=Daid+Icke
https://nl.youtube.com/results?search_query=Daid+Icke+Matrix

Andere interesante links:
http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/anunnaki/1-anunnaki-main.html

Vriendelijke Groet,

ha-ell