Schokkende Kerkgeschiedenis

Bent u bekeert, wedergeboren en behouden en toch twijfelt u aan dingen in de bijbel ? Dan bent u hier aan het goede adres !

Wat de kerkleiders u niet vertellen ! Een project om de kerkgeschiedenis aan het licht te brengen.

Onderzoek naar de Heidense wortels van het Christendom, vervalsing van de Bijbel en een God die niet de Hoogste Moraal nastreeft

Gaat het u echt om de Waarheid ?


Introductie
Welkom op een Thema Site geheel gewijd aan het onderzoek naar de kerkgeschiedenis en daarmee de fundamenten van u en mijn geloof. Nee we gaan het hier niet over Calvijn of Luther hebben, dat noemen we de ondiepe kerkgeschiedenis. Nee, we gaan hier de diepe kerkgeschiedenis onderzoeken. We spreken dan over zaken als de wortels van, en het ontstaan van. Binnen het mainstream Christendom is hier heel weinig informatie over of het wordt afgedaan als onzin of doodgezwegen. Wel, daar willen we verandering inbrengen want de waarheid gaat ons boven alles. We gaan dan ook niks onder stoelen of banken steken en alles is bespreekbaar. Op de Thema Site IHAO Europe is in het verleden een zacht begin gemaakt met het onderzoek naar de kerkgeschiedenis dmv de serie De Put van de kerkgeschiedenis en De Lawine. Aan bod kwamen onderwerpen als het ontstaan van de Bijbel, de feestdagen maar later ook diepere zaken als de bloedreligies in De Weg van de vlinder (deel II). Op al deze onderwerpen gaan we hier uitgebreider in en we lieten ook al wel doorschemeren dat er nog wel meer aan de hand was.

Deze site is niet bedoeld om u van uw geloof af te brengen, we brengen alleen maar verslag uit, het gaat ons slechts om de waarheid. We hebben deze ontdekkingen zelf ook gedaan in de afgelopen jaren.

Het verhaal gaat verder
We duiken nog verder terug de tijd in. We nemen de offerdiensten onder de loep en we gaan inhoudelijk kijken naar het Oude Testament. Dit brengt ons bij zaken als noodplan, ware of valse God, moraal en ethiek, en de geheimen achter bloedreligies. Verder bespreken we zaken als het kinderlokker principe en simulator christendom. Zaken die nodig zijn om nog iets te maken van het geloof wat veel mensen zo dierbaar is. Ook blijkt dat er al verlossers waren voor Christus en dat er toch nog wel wat meer ontleend is aan de Babylon Mysterie religies en de gnostiek dan ons eigenlijk lief is. Er staat u dus nog het een en ander te wachten maar als u wilt weten hoe het werkelijk zit dan beloven wij u een veilige thuishaven.

Deze site kan u in een serieuze geloofs crisis brengen !

Definitie van crisis volgens het woordenboek: Ernstige verstoring van de normale gang van zaken !

Moeilijk te verteren
Voor sommigen zal het een en ander moelijk te verteren zijn en voor andere zal hetgeen u zult gaan lezen op deze site grote vraagtekens oproepen bij een heleboel dingen waar u in gelooft. Misschien zal dit ook gepaard gaan met een gevoel van hulpeloosheid. We willen daarom ook in antwoorden voorzien in de vragen die alles op gaat roepen. De waarheid moet tenslotte toch mooier zijn dan de leugen. Voor mij is dat hetgene wat mij de afgelopen jaren in dit onderzoek op de been heeft gehouden en waardoor ik God ook in een veel diepere dimensie heb mogen leren kennen en begrijpen. In eerste instantie zal het onderzoek zoveel mogelijk in verslagen plaatsvinden die opgebouwd zijn uit losse items waardoor er telkens onderwerpen toegevoegd kunnen worden. Ook zullen die links naar andere websites bevatten want u zult ook zelf het een en ander moeten gaan lezen en bestuderen. Heeft u vragen aan ons dan kunt u die stellen in het Forum. Ook zullen we vragen beantwoorden in Faq's (Veel Gestelde Vragen). Er is al 1 Faq waarin we een begin maken om het een en ander uit te leggen. U vindt daarin ook meer de uitleg van IHAO van het een en ander omdat wat in een verslag staat niet altijd de definitieve mening van IHAO reflecteert.

Verschillende Niveau's van kerkgeschiedkundig onderzoek
Langzaam maar zeker begonnen zich 4 vlakken uit te kristaliseren waarin het onderzoek van de kerkgeschiedenis ingedeeld kan worden, en die allemaal aantonen dat er nogal wat happert. Deze vier vlakken vind u hieronder ieder met een introductie en een link naar een eigen pagina met menu's. Mocht het u toch allemaal even te veel worden dan kunt u uw toevlucht nemen tot De Profetische database of even lekker bijkomen met een van Meneer Nuls verhalen op Hotel Dagdroom.

Op Level 4 zijn we begonnen met de bespreking van diverse boeken die gelden als voortgaande openbaring of zeggen dat te zijn. Via de knop Nieuw bovenaan deze pagina en via de Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

Level 1: Vanuit de Bijbel

In dit eerste level pakken we onze bijbel en gaan we kijken naar gebruiken en handelingen die mensen uitvoerden en naar de opdrachten die ze van God kregen. Concreet kun je dan denken aan bijvoorbeeld de bloedoffers of het doden van vrouwen en kinderen in opdracht van God. Dit breng ons ook bij kwesties als moraal en ethiek en het vraagstuk ware en valse God.
Klik hier om naar Level 1 te gaan

Level 2: Vanuit de Grondtekst

De rijkdom van de grondtekst komt tot ons in diverse artikels op het Nederlandse en Engelse gedeelte van de Thema Site van IHAO Europe. De diverse atikels laten vooral ook zien hoe foute of halve vertalingen kunnen leiden tot valse leer. Zo bleek de "slang" geen of niet alleen slang te zijn en de "boom" geen of niet alleen boom en is God niet simpelweg God. Op dit niveau zullen we voornamelijk samenvattingen geven en de dingen op een rij zetten met verwijzingen naar bovengenoemde studies. Toch vormt het een belangrijk level in het kerkgeschiedenis onderzoek want het laat weer zien dat de dingen niet zijn zoals ze ons voorgeschoteld worden.
Klik hier om naar Level 2 te gaan

Level 3: Vanuit de Geschiedenis

Er zijn de afgelopen jaren nogal wat interessante boeken over de kerkgeschiedenis verschenen, die gaan over het ontstaan van de bijbel, het christendom en Jezus. Zo zou het christendom al bestaan voor Jezus, zo zouden er ook verlossers zijn in andere religies en het christendom een mix zijn van diverse religies. We gaan kijken wat hier van waar is.
Klik hier om naar Level 3 te gaan

Level 4: Vanuit de Geestelijke Wereld

We zeiden wel is: wat als...wat als michael God niet meer dient en wat gebeurde er de afgelopen 2000 jaar in de geestelijke wereld. Of kun je het zo niet bekijken. Wat is precies het simulator christendom en wat als al die dingen bijvoorbeeld van level 1 en 3 nu waar zijn hoe gaat God daar nu mee om. Wat gebeurt er allemaal in de geestelijke wereld boven het christendom. Verder kijken we naar voortgaande openbaringen en geschriften die ontstaan zijn uit inspiratie waar we ook al een begin mee maakten in Terug naar de Basis Deel 2. Hoe kijken we daar tegen aan.
Klik hier om naar Level 4 te gaan

Level 5: Aliens, Goden en de schepping van de mens

We maken kennis met de Sumerische mythologie die staat beschreven op oude kleitabletten die dateren van voor/ten grondslag zouden liggen aan de oudste geschriften van de bijbel. Hierin wordt, net als in de bijbel, de interactie tussen de Goden en de mens verteld. Volgens Sitchen wordt op deze kleitabletten beschreven dat deze goden afkomstig zijn van een tiende planeet in ons zonnestelsel. Sitchin zegt dat de goden uit de oudheid geen mythische wezens zijn, maar fysieke wezens van vlees en bloed afkomstig van buiten de aarde, buitenaardsen. Hij zegt dat bij nader onderzoek blijkt dat in principe alle verschillende mythologische stelsels van goden, zowel die van de Indianen, de Noorse mythologie, de Griekse en Hindoeïstische Mythologie en dus ook de Joodse mythologie, terug te leiden zijn tot de activiteiten van deze goden beschreven op deze kleitabletten. Een onderwerp waar Erich von Däniken al enkele tientallen jaren over schreef in zijn boeken. Maar er is meer aan de hand. Volgens deze mythologie haddden de Goden slaven nodig om voor hen grondstoffen te delven en daarvoor creeerden ze via genetische experimenten vanuit de al bestaande pre-mens het Adamitische ras. Leest u verder.
Klik hier om naar Level 5 te gaan

 

De Naam: IHAO Eclasta
De naam van deze Thema Site is een afgeleide van het Griekse woord ekklesia wat kan wijzen op een specifieke groep van gelovige mensen of alle gelovigen bij elkaar. De meest gebruikte en bekende vertaling is voor dit woordje is Kerk of De kerk. Men kan dan nog onderscheid maken in "de zichtbare kerk" wat inhoud alle gelovigen die nu op aarde leven of ze nu werkelijk gered zijn of zondaars in hun hart en "de onzichtbare kerk" wat inhoud alle ware gelovigen van alle tijden dewelke ook wel de benaming de Bruid van Christus of het Lichaam van Christus krijgt. Andere vertalingen en betekenissen waarin het woordje ekklesia gebruikt worden zijn verzameling of samenkomst, bijeenkomst van gelovigen of geroepen, gemeente, Een afgeleide hiervan en wat hier alles mee te maken heeft is het woord Ecclesiology wat kortgezegd kerkleer betekend maar ook zelfonderzoek. De engelse definitie luid als volgt: "In Christian theology, ecclesiology is the study of doctrine pertaining to the Church itself as a community or organic entity, and with the understanding of what the church is — ie., its role in salvation, its origin, its relationship to the historical Christ, its discipline, its destiny (see Eschatology) and its leadership. It is, therefore, the study of the Church as a thing in itself, and of the Church's self-understanding of its mission and role.".
In het Nederlands vertaald: "De studie of leer betrekking hebbende op DE KERK zichzelf als een
gemeenschap of organisch wezen en met het begrijpen van wat DE KERK is, in essentie
ontleed en wordt bepaald door haar rol in redding, haar oorsprong, haar relatie tot de historische Jezus, haar vakgebied, haar bestemming en leiderschap. Het is dus een studie van de kerk zelf en haar eigen zelfbegrip, missie en rol wat tot uiting kan komen in een breed scala aan theologische onderwerpen". Of in het geval van deze website het ontkrachten van een breed scala aan theologische onderwerpen door de studie van  de oorsprong van deze kerk."

Kort samengevat:

Wat gelooft de kerk nou eigenlijk en waar basseren ze dat op waarmee we terug komen op het woordje zelfonderzoek. Wie ben ik ? Wat geloof ik nou eigenlijk ? Waar is het op gebaseerd ? Klopt het wel wat ik geloof ook al zeggen anderen dat het zo is ? Is het waar ? En in bredere zin: wat zit er achter religies en welke intentie heeft een bepaalde leerstelling, waar moet het je heen sturen als individu en als groep ?
Bronnenmateriaal:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecclesia_(Church)
http://sacred-texts.com/bib/ebd/ebd083.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecclesiology

Vriendelijke Groet,

Second Bible Arsenal - Continental Gateway - IHAO Eclasta