Veel Gestelde VragenAlgemene Faq over IHAO Eclasta 24 januari 2008
Streven jullie naar 1 wereldreligie ?
Hoe komt het dat ik nog nooit van deze dingen gehoord heb ?
Waar zullen die dan eindigen ?
Van wie er in zouden moeten geloven ?
Hoe komt u tot dit onderzoek ?

Onderwerp: Streven jullie naar 1 wereldreligie ?
Antwoord Nee, natuurlijk niet. Als je dat doet dan krijg je een of andere vreemde mix van kennis en leringen die niet getoetst zijn op waarheid.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Hoe komt het dat ik nog nooit van deze dingen gehoord heb ?
Antwoord Omdat het kerkelijke christendom een gesloten systeem is gecontroleerd door demonen van de kerkgeschiedenis die je gevangen willen houden in de canon en standaard christelijke theologie.
Je kan ook zeggen: Omdat de meeste christenen naief en onwetend zijn en de waarheid al in handen denken te hebben. En omdat ze denken dat die dominee of die prediker het heus wel zou weten of vertellen als het anders zou zitten.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Waar zullen die dan eindigen ?
Antwoord Wel, zo makkelijk is dat niet. De ware God is uitermate geinteresseerd in een religie die beweerd de ultieme waarheid te zijn en de vertegenwoordiger van Hem te zijn. Hij heeft zich dan ook helemaal daarin gemeng en probeert de gelovigen wiens hart volkomen naar Hem uitgaat ook met Hem in een diepere relatie te brengen. Zolang dat niet lukt werkt hij door de kinderlokker god heen om toch Zijn kinderen te berijken. Het zelfde geldt voor theologie. Er is een hoop buikbaar materiaal in het christendom en in de bijbel omdat de bijbel opgezet is door slimme mannetjes. Het is wel degelijk zo dat er telkens nieuwe golven van waarheid over de kerk komen die op hun beurt weer overschaduwd worden door pseudo golven. Voor iedere valse Michael is een ware Michael, voor iedere valse Mozes is een ware Mozes, voor iedere valse Abraham is een ware Abraham voor iedere valse Jezus is een ware Jezus. Als het valse een leugen blijkt te zijn vanuit de kerkgeschiedenis dan toch heeft God daarvoor een engel opgesteld in de geestelijke wereld die die rol op zich neemt zodat alles toch in goede banen wordt geleid. Dat heet het simulator christendom. Als iets kerkgeschiedkundig onjuist blijkt te zijn dan toch kun je die zaken tegen komen in de geestelijke wereld.
Ook is er een hoop waarheid in de bijbel te vinden maar eigenlijk zijn het zoethoudertjes waar we helemaal lekker mee worden gemaakt door die bijbel demonen dat we denken dat we heel wat in handen hebben en niet verder zullen graven. Je kunt mensen ook niet helemaal voor de gek houden dus je moet ze toch wat geven. Ondertussen zijn het maar kleine deeltjes en afspiegelingen van veel grotere realiteiten. Als de bijbel er niet was had God je wel op een andere manier weten te bereiken.
God werkt er door de profetische beweging. Mensen komen toch vanuit de zonde en de wereld tot bekering en gaan heiliger leven. Dat is het goede eraan. Jammer genoeg worden ze ook beladen gelijk met valse theologieen. Steeds meer mensen gaan inzien dat God in stappen werk, zo ook met de wederkomst. Sommige theologische leringen zijn gewoonweg fout ook onder de schelp vanuit de grondtekst van de bijbel. Boven de schelp kun je dan ook echt aantonen waar ze echt vandaan komen en met welk doel we er in zouden moeten geloven.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Van wie er in zouden moeten geloven ?
Antwoord Van de geesten die het christendom besturen. Er staan grote territoriale kerkdemonen boven het christendom. Het christendom is een van de religies om mensen te vangen. Bepaalde facties in het demonische rijk willen dit zo houden. Uiteindelijk is het maar schijn en zitten daar geesten achter die achter de opzet van andere religies zitten. Dit is ingewikkelde materie. Je kunt zeggen dat het christendom en de andere religies ieder opgezet zijn door gevallen engelen die een deelwaarheid met zich meegenomen hebben uit de hemel. Maar die gedachte is eigenlijk veel te christelijk. Het zit anders en dieper maar als tussenstap kun je het zo bekijken. Alles werkt met tussenstappen ook als je boven de schelp gaat werken anders verdwaal je hopeloos. Ga altijd terug naar datgene wat je al weet. Wordt het je boven de schelp te veel ga dan terug naar onder de schelp.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Hoe komt u tot dit onderzoek ?
Antwoord Ik ben er zelf ingerold door het onderzoek naar de drie-eenheid en de feestdagen door middel van bijvoorbeeld het boekje De Mysterie Godsdiensten van Babylon. Hieruit blijkt o.a. dat het kerkelijk systeem van de feestdagen vals is. Natuurlijk weet iedereen dat onze week en maanddagen en onze hele kalender opgelegd is door de Romeinen maar dat is zo "normaal" geworden dat we er geen eens meer bij stilstaan. Ook wbt de feestdagen, de roomse mis, het avondmaal, de roomse priester en bisschoppen kleding en ook de drie-eenheid zijn alle terug te herleiden tot de Rooms Katolieke Kerk die op haar beurt terug te herleiden is tot de Babylonische religies. Zo werd de zwarte kleding van de priesters gedragen door de satanische babylonische priesters.
De meeste christenen stoppen hier als ze al zover durven te gaan. Wat de meeste donimees (die zo lijkt het, in dezelfde zwarte kleding lopen) en bijbelvertalers en bijbel studenten ook wel weten is het probleem van de grondteksten en dat er zinnetjes niet in de vertalingen horen. Die zijn ook cursief aangegeven meestal of tussen haakjes in de bekende Nbg en Statenvertalingen. Dat is dus gewoon bekend. Ook met een beetje lezen over het ontstaan van de drie-eenheid kom je ook op al die concilies waar de waarheid even voor ons werd vastgelegd en je komt op het hele proces van canonisatie waar even bepaald werd welke boeken van God waren. Dat die boeken deels zelf ook vervalsingen zijn wordt ons niet verteld. Er schijnt een hoop archeologisch en schrift onderzoek te zijn waar de meeste christenen niet een twee drie van op de hoogte worden gesteld. Zelfs al wordt je lid van een blad als Bijbel en Archeologie dan nog worden de artikels zo geschreven dat de vondsten de "bijbelse" waarheid moeten staven en dat bijvoobeeld geschriften als de Nag Hammadi geschriften de dode zeerollen of de gnostiek geen bedreigingen zijn voor het "bijbelse" christendom. Het mooiste is nog het sprookje (blijkt inmiddels) dat de eerste gemeenten zo mooi in harmonie leefden, dat alle gaven en waarheden aanwezig waren en dat we terug moeten naar dat mooie ideaal plaatje gezuiverd van alle misleiding van de afgelopen 2000 jaar. Let wel, ik geloofde daar ook in. Wel, vergeet dat plaatje maar is even. Ook zou de gnostiek een latere dwaling zijn terwijl het misschien wel juist aan de basis van het christendom ligt. Ik zeg niet dat we die kant op gaan maar het zou best goed kunnen.
Goed, om niet in preken te vervallen maar terug te komen op de vraag. Ik ben altijd al een boekenwurm geweest en misschien wordt het ook wel op m'n pad gebracht op de een of ander manier en heb ik er een neus voor. Wat bleek is dat er een heel arsenaal aan boeken zijn die het tegendeel schrijven en bewijzen van wat ons verteld wordt vanaf de preekstoel ook zijn er (vooral in het Engels) vele websites over te vinden. Dat gaat dan ook over het Oude Testament en het Joodse volk en de oorsprong van het Oude Testament. En die boeken zijn we gaan verzamelen en aan het lezen.

ha-ell
[ Terug naar boven ]