Vanuit de Geestelijke WereldWe zeiden wel is: wat als...wat als michael God niet meer dient en wat gebeurde er de afgelopen 2000 jaar in de geestelijke wereld. Of kun je het zo niet bekijken. Wat is precies het simulator christendom en wat als al die dingen besproken in level 1: vanuit de bijbel en level 3: vanuit de kerkgeschiedenis nu waar zijn, hoe gaat God daar nu mee om. Wat gebeurt er allemaal in de geestelijke wereld boven het christendom. Verder kijken we naar voortgaande openbaringen en geschriften die ontstaan zijn uit inspiratie waar we ook al een begin mee maakten in Terug naar de Basis Deel 2. Hoe kijken we daar tegen aan.


Ons streven is een overzicht te geven van geschriften die in aanmerking komen voor voortgaande openbaring of zelf zeggen dat te zijn of in het bijzonder schrijven over de geestelijke wereld en deze in het kader van parelduiken en onderzoek hier te bespreken met een link naar waar ze te vinden zijn. We hebben het dan in ieder geval over de geschriften genoemd in het het artikel Terug naar de Basis zoals de boeken van Jacob Lorber en Emanuel Swedenborg maar ook het boek Oahspe. Inmiddels is er al een aardige verzameling van boekbesprekingen te vinden.