Onderschept Morris Cerullo Bijbel (exclusief) 2002
Belangrijk voor uw redding ...!
Nu voor het eerst gratis

Morris Cerullo Bijbel

exclusief


Aanstelleritus

1.

1. In den beginne was het Woord, en het Woord werd geld, en er was geld. 2. En God zag dat het goed was. En God sprak tot Zijn discipelen : Gaat dan uit in de wereld en verdien veel geld. 3. Maakt dan alle volkeren tot Mijn discipelen en vooral hen die veel geld hebben. Amen.

2.

1. Lees dan goed de brieven van John Avanzini door, opdat gij veel geld hebbe. 2. Geef dan uw geld aan John Avanzini, opdat gij heilig wordt. 3. Zij die niks geven zullen niks krijgen. 4. Volg dan ook de profeet Kenneth Copeland, opdat het uw zielen welga, en gij veel geld hebbe. Ziet, het is dan goed om veel geld te hebben. 5. In den beginne schiep God geld, en hij zag dat het goed was. Op de zondag rustte hij dan, en liet zijn discipelen werken. 6. Gedenk dan de zondag, en geef veel geld, opdat uw zielen behouden worden. 7. En zo zal al het geld naar Morris Cerullo en de zijnen moeten, en gij zult geen geld aan anderen geven.

3.

1. En zo zult gij het boek aanstelleritus aan uw kinderen doorvertellen, opdat zij ook hun geld aan Morris Cerullo geven en daardoor gezegend worden met nog meer geld. 2. Weest dan niet gierig. Amen.

Jokkebrokkeritus

1.

1. Lieg dan veel, opdat gij veel geld hebbe. 2. Gij zult dan veel liegen, omdat dat één van de tien geboden van God is. 3. En dit zijn dan de tien geboden des Heeren : Eerste gebod is : God is God, en Morris Cerullo is zijn profeet. 4. Het tweede gebod is dat gij veel geld zult geven uw leven lang, aan Morris Cerullo en zijn gezanten. 5. Het derde gebod is gij zult hen niet tegenspreken, want dan zal Gods Zalving van u wijken en het geld. 6. Het vierde gebod is, gij zult veel liegen om rijk te kunnen worden. 7. Het vijfde gebod is : Zij die geen geld hebben, leven in diepe zonde. 8. Het zesde gebod is : Volg dan Jezus Bankbiljet, die God tot u heeft gezonden om u te redden en rijk te maken. 9. Het zevende gebod is : Gij zult de profeet Benny Hinn eren, want Hij is de vierde persoon van de vier-enige God. 10. Het achtste gebod is : Gij zult uw bezit verkopen, om Morris Cerullo te volgen. 11. Het negende gebod is : Heiligt dan de collectebus, want het is het sacrament des Heeren. 12. Het tiende gebod is : Laat uzelf dopen in geld. Vergeet de Heilige Geest maar. Morris Cerullo is in zijn plaats gekomen, en zijn naam is geld. Zo zijn dan God, Jezus Bankbiljet, Morris Cerullo en Benny Hinn de viereenheid van God, geliefden. 13. Spot er niet mee, want spotters komen in de hel, waar geen geld is. 14. Acht het geld dan hoog, want het is meer dan de Geest van God.

2.

1. En leest dan veel de brieven van Kenneth Copeland en Rodney Howard Browne, want zij wijzen de weg naar het grote geld. 2. Gelooft dan in deze dingen, want zij die niet geloven, hebben ook geen geld. 3. Gij zult niet stelen, maar met listen geld afhandig maken. 4. Houdt hen dan allen dom onder deze dingen, opdat gij veel geld hebbe.

De Brief van John Avanzini

1.

1. Geld, geld, geld, broeders en zusters. Laten uw monden dan vol zijn met geld. Weest dan vervuld met geld. Zalig zij die veel geld hebben, want zij zullen het koninkrijk gods zien. 2. Vervloekt zijn de armen, want ze hebben geen geld. 3. Vervloekt zij ook hen die hun geld niet aan John Avanzini geven. 3. En ik, John Avanzini ben de apostel van geld. Ga dan van geld tot geld, opdat ik in grotere auto's kan rijden. 4. Ja, gij verdiene dan geld voor mij, omdat ik een apostel van geld ben, en de Heere het zo bepaald heeft.

2.

1. Zalig hen die grote auto's hebben, want zij kunnen snel ergens komen. En misschien zullen ze daar wel veel geld vinden. 2. Zorgt er dan voor dat gij de eerste bent, opdat gij veel geld hebbe, en niet iemand anders het voor uw neus wegstele. 3. Steel dan niet, maar brengt al uw geld naar John Avanzini. 4. Zij die geen geld brengen naar John Avanzini zullen helaas ook niet gezegend worden.

3.

1. Blijf dan veel liegen, en lieg veel, opdat uw zakken vol zijn met geld. Het Koninkrijk der hemelen bestaat dan niet in kracht, maar in geld. 2. Rijd in grote auto's, totdat Hij wederkome.

Het Evangelie van Rodney Howard-Browne

1.

1. Ha ha, val, en blijf liggen, opdat ik u kan bestelen. 2. Ja, ik ben gekomen als een dief in de nacht. 3. Weest dan dom, opdat ik mijn zakken kan vullen. 4. God rekent niet met hen die tegen mij zijn. Zij zullen geen geld hebben. 5. Weest dan dom en blijft dom, want zalig zijn de dommen. 6. Gij moet weer leren luisteren, en niet zoveel babbelen. Val en blijft liggen. 7. En wat jullie niet weten, dat ben ik vergeten. 8. Houdt je smoel, dan bereik ik mijn doel.

2.

1. Ik ben dan een dienstknecht van God, en die God is satan en baccus, maar dat weten jullie lekker toch niet, want jullie lezen niet zoveel. 2. Lees dan niet teveel, maar luister gewoon naar mij, en lach veel. 3. Val op de grond, en verlies je verstand, opdat ik de baas ben. Amen Prijst de Heer.

Het Evangelie van Benny Hinn

1.

1. Zingen, lekker zingen. Zingt veel, opdat ik jullie allemaal kan bedonderen. 2. Nu weet ik niks meer. Laten we er een groot feest van maken. 3. O ja, en vervloekt zijn zij die tegen mijn bediening zijn. 4. Lach maar in de geest nu, en val weer even lekker op de grond. Wat is het leven toch mooi. 5. Zo, ik ga er weer vandoor.

Het Evangelie van Martie Haaijer

1.

1. Nou, toch wel fijn hoor dat mijn naam ook nog in de bijbel van Morris Cerullo staat. 2. Ik heb niet veel te zeggen, maar ik heb altijd al superster in de kerk willen wezen. 3. Zijn mijn dromen nog mooi uitgekomen. 4. Hey, de ballen.

Het Evangelie van Jan met de Fluit

1.

1. Jottems, nou dit is gaaf, hey. Laten we ook nog even een openbaring schrijven om hen die we niet mogen even af te poeieren. 2. Ik heb ook niet veel te zeggen, laten de groten van naam dat maar doen. 3. Nou, hey, de mazzel hey.