Veel Gestelde VragenDiverse vragen (6) 20 maart 2008
Een andere God, John Wimber, Het avondmaal, Afval der Heiligen - eens gered altijd gered ?, Reactie
Een andere God
John Wimber
Het avondmaal
Afval der Heiligen - eens gered altijd gered ?
Reactie

Onderwerp: Een andere God
Zojuist even je site bezocht, maar ik heb met name n.a.v. het stuk over de woede en haat van God geconcludeerd dat ik in een ander soort - nl. alleen maar een liefdevolle - God geloof. Succes verder met je site.
Antwoord Ik denk wel dat je het artikel dan helemaal verkeerd begrepen hebt!!! Ik geloof ook in een alleen maar liefdevolle God!!! Zijn haat ik gericht op de Zonde, op het Kwaad !!! En daarmee betoon je je liefde voor het Goede. Die 2 dingen zijn niet te scheiden van elkaar. Het ene komt logischer wijs voort uit het andere. Dit heeft verder niks te maken met een wrede God bijvoorbeeld uit het oude testament.
Misschien zul je op een goeie dag zelf nog eens van deze harde woorden moeten spreken en ze nog begrijpen ook. Een profeet wordt gekenmerkt door hardheid voor de zondigen en zachtheid voor de verwonden en gebondenen. Die lijn vinden we door heel de bijbel. Gods hart en liefde is in beide !

Er zijn inmiddels ene hoop artikels die gaan over woede en de woede van God of profetische woede:
Tik in google:
woede+God site:https://ihao.deds.nl
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: John Wimber
Ik heb trouwens vaak gehoord dat Wimber een aanhanger van Toronto was. En dan weet ik nog wat van Toronto af. Ik ben echter bang dat de meeste lezers dat betoog van Strijker totaal niet kunnen volgen wegens het gebrek aan achtergrond- en bijbelkennis.
Antwoord John wimber heeft zich op een gegeven moment heel duidelijk gedistansieerd van Toronto omdat ze in de Toronto stroming niet meer wilden leren, serieuze bijbelstudie enz maar alleen nog maar wilden feestvieren, terwijl John Wimber toch een man was van serieuze bijbelstudie. Hij heeft hier toen dus heel openlijk afstand van genomen.

Er is inmiddels aardig wat over John Wimber geschreven op IHAO.
Tik in google:
John+Wimber site:https://ihao.deds.nl
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Het avondmaal
Het stuk over de geloofbelijdenis sprak me meer aan. Niet alles, zoals: 12. De herontdekking van het Avondmaal als een echte maaltijd Paulus schrijft in 1 Kor 11:22,24 juist dat de maaltijden niet in de samenkomst gehouden dienen te worden. Het gaat erom dat er brood wordt gebroken en een beker wijn wordt doorgegeven.
Antwoord Ik heb de teksten nagelezen. Ik meen hier niet zozeer te lezen dat hij zegt dat maaltijden niet in de samenkomsten gehouden mogen worden, wel dat hij de vraatzuchtigheid en het schaamteloze gedrag van de gemeente aanspreekt, de een vol en zelfs dronken en de ander niets. De orde was dus volledig zoek. En daar werd hard tegen opgetreden. Ik denk dat dit de kern is van paulus betoog hier. Wat dus de kerk er hedentendage van gemaakt heeft is het tegenovergestelde, een vroom ritueel, en daar is ten zeerste van af te vragen of dit Gods bedoeling is geweest, terwijl het om de gemeenschap van de broeders en zusters met elkaar en Christus ging. Het is zeer goed mogelijk dat het avondmaal zoals wij dat nu kennen rechtstreeks afstamd van heidense rituelen door de Rooms Katolieke Kerk binnen gebracht. Het gaat dus om de balans hiertussen, en herbezinning is dus hard nodig. Ik weet nog goed die keer dat de Heilige Geest vertelde niet aan tafel te gaan, dan zou ik deel hebben aan geestelijke hoererij ! Wat daar plaats vond was niet van God. Dit was nadat deze gemeente herhaaldelijk door God gewaarschuwd was en toch doorging en zich verharde in zonde.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Afval der Heiligen - eens gered altijd gered ?
Je keuze maak je maar een keer en de wedergeboorte gebeurt maar een keer ook al ga je 100.000 keer naar een gemeendschap je bent op de dag van je wedergeboorte voor altijd Zijn kind en je hoeft dan ook niet meer te kiezen want het is de Geest die in je leeft die leid mij.
Antwoord U ziet alles heel zwart wit. De bijbel spreekt ook over een afval der heiligen. Dus het wil niet zeggen dat als je Jezus aan genomen hebt dat je dan voor eeuwig gered bent. Het kruis is de deur waardoor je binnenkomt in het koninkrijk van God, maar dan wel Gods wil gaan doen en je oude mens afleggen anders kun je je redding weer verspillen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Reactie
Beste man zou God iemand eerst redden en Zijn kind maken om hem later verloren te laten gaan. Eens in het licht altijd in het licht !
Antwoord Jazeker ! Het ligt niet alleen aan God! Als wij niet meer willen dan houdt het op een gegeven moent op ! Heeft u die bijbelteksten er al bij gezocht ? Ik zuig het niet uit m,n duim hoor. Is algemeen bekend bij vele christenen dat dat bijbels is. Geen valse leerstelling of zo. Dus zeker niet eens in het licht en dan altijd in het licht. Je kunt je redding verspillen en toch echt gered zijn geweest !!! Er zijn zelfs christenen die DENKEN dat ze gered zijn maar het helemaal niet zijn! De Bijbel spreekt over een enge poort/een smalle weg en de afval der heiligen "bewerk u behoudenis met vrezen en beven" ! en zo zijn er meer teksten en geschiedenissen in de Bijbel die dit vertellen. Ik heb nog wel ergens een lijstje met bijbelteksten maar telkens als ik het nodig heb raak ik het kwijt. Als ik het weer vind zal ik de teksten hier plaatsen.
[ Terug naar boven ]