Veel Gestelde Vragen

Welkom bij de Lezers Schrijven met FAQ. Het woordje Faq is een afkorting van het Engelse Frequently Asked Questions, in het Nederlands Veel Gestelde Vragen. U ziet hier aan de linkerkant Lezers Schrijven staan en Faq's. Een Lezers Schrijven bevat diverse vragen over allerlei onderwerpen. Een Faq bevat diverse vragen over een en hetzelfde onderwerp. Heeft u een vraag dan kunt u altijd eerst hier kijken over hij er misschien bij staat. Is dat niet het geval dan kunt u in het Forum kijken of hij daar al gesteld is en zo niet hem daar stellen. De vragen in deze Faqs en Lezers Schrijven zijn de afgelopen jaren aan IHAO gesteld toen er nog geen Forum was.

Vr Groet,
De Beheerder

♢ De Put van de Kerkgeschiedenis

Natuurlijk maakte de serie De Put van de Kerkgeschiedens het nodige los bij de lezers en nogsteeds. De meest gestelde vragen hebben we hier gebundeld tot een Faq. Weer komen onderwerpen als: op welk fundament moeten we bouwen, onfeilbaarheid van de bijbel, vertalingen en canonisatie aan de orde.

♢ De Zondvloed Serie

Vanwege de vele vragen naar aanleiding van eerdere artikels, de Zondvloed en kritiek gericht op onze bedieningen hier onze FAQ. Ook hebben wij in dit artikel enige stukken uit interviews verwerkt.

♢ Deze Website

Opslaan van artikelen, problemen met achtergrond, sites op cd-rom enz. U leest het in deze faq.
Laatst bijgewerkt: maart 2009

♢ Diverse vragen (1)

Meneer Nul, Black Ice, Glaciers, Gods Robot, Schuilnamen, Uitleg van de geestelijke ijsprincipes versus vals vuur in de kerk, Geestelijk vampirisme, Ervaringen met demonie in dromen en geestelijk reizen, Informatie over Ken Thornberg.

♢ Diverse vragen (2)

De herkomst van de strop-das, Het geven van de Tienden, Wederkomst van Christus, Israel/ gedachtestromen achter theologieen in de geestelijke wereld.

♢ Diverse vragen (3)
Matsken & Kabouters, Engelen, Bovennatuurlijke, De bediening van leraar, Apostel/Apostolische bediening, Satanist, Diverse bemoedigende berichten van bezoekers na het ontdekken van onze website.
♢ Diverse vragen (4)
Goddelijke Humor, Kindsoldaten op het geestelijke terrein, Kinderdoop tegenover Volwassendoop, Jullie vallen new agers aan, dat is niet correct (1).
♢ Diverse vragen (5)
Jullie vallen new agers aan, dat is niet correct (2), Alertheid in uw kerk, Roep om Rechtvaardigheid, Territoriale structuren en hun macht over een mensenleven, Is dit wel voor mij ?
♢ Diverse vragen (6)
Een andere God, John Wimber, Het avondmaal, Afval der Heiligen - eens gered altijd gered ?, Reactie
♢ Het Geestelijk Reizen
Grondige uitleg over wat bedoeld wordt met het 'reizen in de geest', de voor en tegens, welke gevaren zijn er enz, met ook een diepere uitleg van het begrip 'de geestelijke wereld'. Dit alles na aanleiding van het verschijnen van het boekje Geestelijk Reizen waarna er vele vragen binnenkwamen.
♢ Het Structureren van Onderwijs
Twee veel gestelde vragen zijn: "waarom heb ik hier niet eerder van gehoord" en "help, ik zie door de bomen het bos niet meer". Met deze faq geven we hier een antwoord op en geven we een leidraad om structuur aan te brengen in de kennis die je hebt, en nieuwe kennis die in de toekomst door studie, een preek, het lezen van een boek enz nog op je pad zal komen.
♢ Informatie en Contact
Vaak krijgen we verzoeken om contact met vragen als wie we zijn, wat onze achtergrond is, of en waar we samenkomsten houden en of we spreken op samenkomsten, hoe ons te kunnen ontmoeten enz. We hebben ons best gedaan deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en te bundelen en verwijzen u dan ook graag door naar deze faq.
♢ Loslaten en Overgave
Deze Faq is ontstaan naar aanleiding van een briefwisseling met een van onze lezers. Hij gaat over (dingen) "loslaten" en over (jezelf) "overgeven/overgave". Bekende begrippen in de christelijke wereld maar wat wordt er nu precies mee bedoeld. Met praktische voorbeelden proberen we dit duidelijk te maken.
♢ Profetie en Toetsen
Meer uitleg over de praktische toepassing van het toetsen van de profeten, hun woorden en de bron waar die uit voortkomt. Naar aanleiding van een vraag hebben we onderaan dit artikel nog meer materiaal toegevoegd over de praktische toepassing van het toetsen van de profeten, hun woorden en de bron waar die uit voortkomt. Ook kregen we de vraag: hoe weten wij of wij de juiste leraren navolgen ?
♢ U bent New Age

Een pittig begin met diverse diverse beschuldigingen geuit naar IHAO en medewerkers over zogenaamde onbijbelsheid en vermening met New Age met onze bijbelse reactie daarop.

♢ Wie bent u ?

In deze lezers schrijven behandelen we een lange brief van een lezer die verschillende vragen stelt over de bedieningen van profeet en apostel. De centrale vraag die hij stelt is: Gaat u samen met de groten uit de recente kerkgeschiedenis ? Aangevuld met een reactie van een van onze nieuwsbrieflezers.