LinksBijbel vertalingen, Apocriefe boeken en concordanties
Achtergrond informatie over de verschillende bijbelvertalingen
Achtergrond informatie over de verschillende bijbelvertalingen die er zijn.
Apocriefe boeken online
 
BijbelBar -Bijbel-menubalk bovenin internet explorer
Bijbel-menubalk bovenin internet explorer. De BijbelBar stelt u in staat om gemakkelijk naar elk gewenst hoofdstuk van de Bijbel te gaan. De BijbelBar is gratis en de installatie vergt slechts enkele seconden.
Functies: De volledige Bijbel beschikbaar vanaf elke site. Verschillende vertalingen doorzoeken vanaf elke site.
Het zou leuk zijn als zulke dingen ook is beschikbaar werden voor andere boeken dus bijvoorbeeld: "Het gehele boek Oahspe doorzoeken", of "Het eeuwig evangelie doorzoeken". We mogen dromen van deze dag.
Online bijbelsite van Nederlands bijbelgenoodschap
De site heeft diverse vertalingen zoals de nbg51, de statenvertaling en de nieuwe bijbel vertaling die ook naast elkaar vergeleken kunnen worden en waarin gezocht kan worden.
Statenvertaling met Apocriefe geschriften online
Op deze site staat de complete statenvertaling en Apocriefe geschriften online:
3 Ezra
4 Ezra
Tobit (Tobias)
Judith
Boek der Wijsheid (Wijsheid van Salomo)
Jezus Sirach (Ecclesiasticus)
Baruch incl. Brief van Jeremia (Baruch 6)
Esther (apocriefe deel)
Gebed van Azaria (Dan. 3)
Gezang in de vuuroven (Dan. 3)
Susanna (Dan. 13)
Bel en de draak (Dan. 14)
Gebed van Manasse
1 Makkabeeën
2 Makkabeeën
3 Makkabeeën