LinksBijbelstudie sites
Bassilea Schlink Nederlandse site
De nederlandse site van de Protestantse Gemeenschap van Mariazusters opgericht door zuster Bassilea Schlink. Via de link lektuur kun je tegen een kleine vergoeding de boekjes bestellen van deze inmiddels overleden zuster die voornamelijk over het lijden gaan.
In Geest en Waarheid - Bijbelstudies van Broeder Noordzij
Welkom op deze homepage met bijbelstudies, waarin de schrift consequent wordt toegepast op geestelijke realiteiten, dus niet op aardse schaduwbeelden. Het gaat ons dus niet om tijdelijke schaduwbeelden alleen, maar vooral om de hemelse goederen (Hebr.10:1), de blijvende realiteiten in geest en waarheid.
JG Progressie
Jehovah's Getuigen en ondergetekende geloven in voortschreidend inzicht. (bv. Spr. 4:18, 1Kor. 13:9,10 en 1Petr. 1:10,11)
Ondergetekende heeft de Getuigen leren kennen als mensen die heel hun leven in dienst stellen van Gods Koninkrijk. Hij bewondert zowel hun predikingsijver en hun naarstige bestudering van de Heilige Schrift alswel hun doorgaans voorbeeldige levenswijze.
In dezelfde bescheidenheid roept ondergetekende Jehovah's Getuigen op om de artikelen op deze site te bestuderen, en eventueel tot herziening te komen, daar waar 'het glanzende licht (...) steeds helderder wordt.'
Website van Stichting Lamplicht
De site van de (voormalige) stichting Lamplicht bevat grondige bijbelstudies bijvoorbeeld over de pre-adamitische beschaving(en), de drie-eenheid, bijbelstudie, kerkgeschiedenis en achtergronden van de bijbel.