LinksCharismatische Geschiedenis
Wie, wat, waar, wanneer, personen, goede en slechte kanten, enz
Ellen G. White
Nederlands talige website over de profetes Ellen G. White. Sommige van u kennen haar misschien van het boek Het Grote Conflict. Ellen White leefde van 1827 tm 1915. Ze ontvind haar hele leven profetische visioenen en dromen en schreef veel boeken waarvan en ook redelijk wat online gelezen kunnen worden. Haar werken worden vaak in een adem genoemd met de Zevende Dags Adventisten.
Nederlandse Watchman Nee website
"Van alle Chinezen heeft niemand zo'n grote invloed gehad op christenen in het Westen als Watchman Nee. Zowel reformatorische christenen als evangelischen getuigen dat hun geloof blijvend is beinvloed door de boeken van Watchman Nee."
Harold Eberle sprak ook over Watchman Nee dat hij fout zat met zijn leer over geest ziel en lichaam. Volgens Eberle is de bijbelse leer dat zowel geest ziel en lichaam te scheiden zijn in een goed deel en een slecht deel ipv geest goed en ziel en lichaam slecht.
Toronto Brownsville Nederland
Voormalige website van Gods Reddende Ark. Niet alles geloven wat ze zeggen. Verkopen ook een hoop onzin, bijvoorbeeld over C.S. Lewis.
Website van A.P. Geelhoed
Niet veel dingen kunnen het daglicht verdragen volgens deze meneer.
Werkgroep "Terug naar de Bijbel"
Website van de werkgroep Terug naar de Bijbel. Op deze website zijn de nieuwsbrieven die op papier verspreid zijn in het verleden terug te vinden online. Dit is weer zo'n bediening die zonder onderscheid alles aanpakt en op een hoop gooit maar dat laat niet weg dat ze daarmee een hoop interessante informatie aan de lezer bieden.
(O.a. zit H. Frinsel hierachter van de Stichting tot Heil des Volks die al sinds jaar en dag op dezelfde toer bezig zijn waarmee ik bedoel dat ze geen onderscheid maken tussen een goed charismatisch deel en een demonisch charismatisch deel in de charismatische wereld.) U zult hier een hoop bekende namen tegenkomen !