Veel Gestelde VragenDe Zondvloed Serie 1 april 2000

Vanwege de vele vragen naar aanleiding van eerdere artikels, de Zondvloed en kritiek gericht op onze bedieningen hier onze FAQ. Ook hebben wij in dit artikel enige stukken uit interviews verwerkt.

Introductie
Waarom klagen jullie onze broeders aan ?
Int.: Ik mis de liefde in jullie betichtigingen.
Int.: Oordeels-profeten kunnen het ook weleens mishebben.
Int.: Dat is een goed principe.
Int.: Wat houdt De Zondvloed dan in ?
Int.: Maar er zijn ook valse beschuldigingen in dat wereldje.
Int.: Vanuit welke bron werken jullie eigenlijk ?
Int.: Ai, dit is triggy.
Int.: Profetieën en aanpak van valse profeten moet getoetst worden.
Int.: Waarom proberen jullie voortdurend een verband te leggen tussen Toronto en Prosperity
Int.: De TAFC heeft prosperity niet bepaald in haar vaandel staan
Int.: Jullie beschuldigen mensen die radicaal het evangelie prediken
Int.: Jullie moeten eens leren vergeven.
Gecoördineerd door:

Onderwerp: Introductie
Antwoord Vanwege de vele vragen naar aanleiding van eerdere artikels, de Zondvloed en kritiek gericht op onze bedieningen hier onze FAQ. Ook hebben wij in dit artikel enige stukken uit interviews verwerkt.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Waarom klagen jullie onze broeders aan ?
Int. ( Interviewer ) : Waarom klagen jullie onze broeders aan ? Zo werken jullie mee met de tegenstander.
Antwoord DZ ( De Zondvloed ) : Wij klagen geen broeders aan, wij waarschuwen voor satanisten in de kerk en satanische stromingen. Dit is absoluut goed gedocumenteerd, geen natte vingerwerk.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Int.: Ik mis de liefde in jullie betichtigingen.
Antwoord DZ: Dit heeft niks met liefdeloosheid te maken, maar met bittere ernst. Velen komen nu de imitaties en de verschrikkelijke vruchten ervan onder ogen. Wij hebben teveel meegemaakt om hierover te zwijgen. Bobby Conner zei eens : God houdt genoeg van je om je een flink pak slaag te geven. Je hebt nooit eens een flink pak slaag gehad.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Int.: Oordeels-profeten kunnen het ook weleens mishebben.
Antwoord DZ: Je hebt gelijk dat er ook gevaren op de loer liggen voor waarschuwings-bedieningen. De balk en de splinter, het farizeïsme, het muggenziften, inderdaad, wij zijn ons daar bewust van. Zuivering begint bij jezelf en alleen op dat fundament kunnen we verder bouwen, het is wat dat betreft allemaal koorddansen. Wij hebben voor onszelf dit principe : alle correctie en waarschuwing die je over de ander heen laat gaan, moet eerst over jezelf heengaan. Hierin moet een goede balans zitten.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Int.: Dat is een goed principe.
Antwoord DZ: Je zou ons kunnen zien als schoonmaakbedrijf, om alles hygiënisch te houden. Vaak worden wij gezien als feest-verstoorders, als spel-brekers, maar dat is niet Bijbels. Jezus koppelde opwekking aan oordeel. Dat kun je niet scheiden. Men is vaak selectief aan het bijbellezen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Int.: Wat houdt De Zondvloed dan in ?
Antwoord DZ: De Zondvloed is een waarschuwer, ook van waarschuwings-bedieningen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Int.: Maar er zijn ook valse beschuldigingen in dat wereldje.
Antwoord DZ: Helemaal waar, Wij hebben zelfs een artikeltje hierover geschreven ( DZ nr.2). Wij zijn het niet met alle beschuldigingen tegen Toronto en Benny Hinn e.d. eens. Er is een beweging opgestaan die op verkeerde wijze tegen Toronto strijdt. Wij, als De Zondvloed, blijven onze eigen identiteit behouden en willen elke vorm van onrechtvaardigheid buiten de deur houden. Wij staan a.h.w. tussen de Toronto beweging en de aanvallers in. Wij willen als brugfunctie functioneren.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Int.: Vanuit welke bron werken jullie eigenlijk ?
Antwoord DZ: Goddelijke Openbaringen. De Heer geeft ons bij tijd en wijle openbaringen over leiders of kerkmensen die lid zijn van een satanisch genootschap.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Int.: Ai, dit is triggy.
Int.: Ai, dit is triggy. Jullie zitten hiermee op dezelfde golflengte als Benny Hinn's 'openbaringen' over zijn criticasters ( 'you and your children will pay for it' ). Dit kun je in alle redelijkheid niet als publiek 'bewijs' aandragen.
Antwoord DZ: De Oud-Testamentische profeten leefden ook volgens het principe van dit punt : Goddelijke Openbaringen over valse profeten, en trouwens de gehele bijbel staat vol met deze dingen en dat is het beste bewijs omdat het regelrecht van God afkomt en op Zijn Tijd bevestigt God dit ook op allerlei verschillende manieren. De natuurlijke documentaties ( uitspraken, handelingen, leringen ontmaskeringen e.d. ) zijn alleen ter ondersteuning, maar Gods Woord is de basis van dit alles. Ik vraag me af hoe jij bijvoorbeeld over Micha en Jeremia denkt die de valse profeten moesten aanpakken ( Sidkia met aanhang en Chananja ). Als die vandaag zouden leven en ze stuurden jou wat op hoe zou had je daar dan op gereageerd ?
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Int.: Profetieën en aanpak van valse profeten moet getoetst worden.
Antwoord DZ: Dat is juist waar DZ op hamert, en wij gaan nog een stapje verder : laat je nooit zomaar tot een uiting van oordeel leiden : worstel met God, zoals Jakob en Jeremia, opdat je geen vals oordeel uitspreekt. Wij accepteren geen enkele oordeels-profetie die niet vanuit een diepe Vreze des Heeren wordt uitgesproken. Mensen die zeggen dat DZ onvoorzichtig is, overmoedig en toetsloos weten niet waar ze het over hebben. Vaak is het zo dat degenen die zo ageren tegen oordeels-bedieningen nog wel roekelozer zijn dan degenen die ze daarvan betichten. Binnen DZ heerst een voortdurend klimaat van afremming.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Int.: Waarom proberen jullie voortdurend een verband te leggen tussen Toronto en Prosperity
Int.: Waarom proberen jullie voortdurend een verband te leggen tussen Toronto en de prosperity-beweging, dat is echt een andere tak van de charismatische beweging. En in welk opzicht zou de beweging vampiristisch zijn, zoals jullie beweren ?
Antwoord DZ: Charisma Magazine interviewde Rodney Howard-Browne, een prosperity-discipel. Hij ontving die grote 'zalving' die nu over de wereld heen raast. Hij legde z'n handen op Randy Clark, wiens handen begonnen te branden. Hij ging naar Toronto en daar brak alles los van wat we nu kennen als de Toronto-blessing. De prosperity-beweging is ten eerste onbijbels : Men legt over het algemeen op iedereen de handen, terwijl Paulus daarvoor waarschuwt. Men gaat over het algemeen voorbij aan de tucht. God wacht soms om diverse redenen met het geven van kracht of weldaad. Wil men daarin geen discipline ontwikkelen, dan ontstaan er dingen zoals we die tegenkomen in de prosperity-stroom : het wegredeneren van alles wat onze aardse begeertes in de weg staat ( ziekte, armoede, problemen etc. ). Zo berooft men God, bedroeven en doven ze zijn Geest en komen er andere krachten in het spel. Dit staat gelijk aan vampirisme, uitzuiging.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Int.: De TAFC heeft prosperity niet bepaald in haar vaandel staan
Int.: Rodney Howard-Browne heeft wellicht wat invloed gehad, maar de TAFC heeft prosperity niet bepaald in haar vaandel staan.
Antwoord DZ: Er zijn drie graden in de prosperity : de eerste graad is alleen wat betreft het geestelijke vlak, de tweede voegt daarbij het lichamelijke, de derde bevat ook het materiele gebied. Al met al uit dit zich in een soort van lopende band bediening, waarbij een ieder de zalving mag ontvangen, terwijl de Bijbel Zich hier heel anders over uitlaat.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Int.: Jullie beschuldigen mensen die radicaal het evangelie prediken
Int.: Jullie beschuldigen mensen die radicaal het evangelie prediken en duizenden mensen in een persoonlijke relatie met Christus hebben geleid. Dat kunnen satanisten en vrijmetselaars nooit doen. Het is een totale paradox.
Antwoord DZ: Als je een beetje op de hoogte bent van VM en andere aanverwante groeperingen, dan weet je dat ze juist de hoge posities op het oog hebben, en daar kunnen ze alleen komen als ze een masker opdoen, oftewel als ze zich aanpassen aan de eisen van de kerk en andere systemen waar ze op azen : satan als engel des lichts. De mensen die besproken worden hebben een te duidelijke band met VM, en hebben een te grote verantwoordelijkheid om hen zomaar hun gang daarin te laten gaan.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Int.: Jullie moeten eens leren vergeven.
Antwoord DZ: Als ze zich bekeren.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Gecoördineerd door:
Antwoord Br. Moolenburgh
De Zondvloed
[ Terug naar boven ]