Inhoud:De Eindstrijd in de Vijfde Dimensie
Deze serie bevat een aantal belangrijke basis onderwerpen zoals bijvoorbeeld het plaatsvervangend lijden, het samenwerken met Gods engelen en niet alleen de indelingen in de hemelse gewesten maar ook uw positie daarin in Jezus Christus zelf.
Deel 1 - De liefde van Gods Tranen
Citaat: Toen zag ik dat we door de zondeval in een diepe put waren gevallen. Satan heeft zijn boze machten opgesteld in die put. De kleinsten onderaan en de grootste bovenaan. De grootste verdrukkingen, de grootste demonische wereldbeheersers, zullen we uiteindelijk voorbij moeten gaan. Van alle duivelen staan die wel het dichtste bij Gods paradijs om ons tegen te houden.

Weer een belangrijk artikel over het plaatsvervangend lijden met daarin o.a.:
  • Wie ben ik ?
  • De grote verdrukking tegemoet
  • De plaatsvervangende liefde
  • Het geslachte Lam aannemen
Deel 2 - Gods engelen in aktie
Waar zijn de engelen gebleven ? Waar bent u gebleven ? Met een studie van de vier 'hoogste' engelen rangen.
Deel 3 - De indelingen in de hemelse gewesten
Een zeer diepgaande studie over de hemelse gewesten ! Deze wereld, zoals we die om ons heen zien, kent drie dimensies, drie afmetingen : lengte, breedte en hoogte. Tezamen vormen ze de ruimte waarin wij ons kunnen bevinden, maar, WAT speelt er zich allemaal af in de vierde dimensie in de hemelse gewesten ? Vanuit een profetisch overzicht tonen wij u de strijd die gaande is, om u en mij, in de geografische gewesten, de godsdienstige gewesten, de tijdsgewesten en de levensgewesten. Ontdek vervolgens ook waar Christus U geplaatst heeft in de hemelse gewesten in Zijn Macht en Autoriteit.