VerslagenHet boek Oahspe (1881)
Introductie tot het boek Oahspe - 7 januari 2008
Door Rein Hougée, vertaler van het boek Oahspe in het Nederlands voor STICHTING OAHSPE CENTRUM HOLLAND: "Het boek OAHSPE verscheen aan het einde van de vorige eeuw in de Verenigde Staten en bevat opzienbarende mededelingen over de oorsprong van de sterfelijke mensheid op aarde en hoe deze zich langzaam gedurende talrijke tijdscyclussen ontwikkelde in het verre verleden. Het werd geschreven door Dr. John B. Newbrough, een tandarts uit New York met ongewone paranormale gaven. Dr. Newbrough was het kanaal door wie geestelijke auteurs in het jaar 1881 dit boek schreven. Het boek kan met recht verbazingwekkend en uniek genoemd worden. Het oorspronkelijke boek, dat meer dan 1000 pagina's omvat, geeft een grote hoeveelheid wetenschappelijke informatie, beschrijft de eeuwige voortgang van de mens na de stoffelijke dood door de hemelse firmamenten, en hoe in het huidige Kosmon-tijdperk miljoenen hoog ontwikkelde geestwezens in gigantische ruimteschepen rondreizen door de uitgestrekte hemelse firmamenten."
Nu hier online te lezen ! - 7 januari 2008
Nu hier online te lezen !
Het Boek OahspeOAHSPE
een nieuwe bijbel volgens
DE WOORDEN VAN JEHOVIH
En Zijn Engel afgezanten.


Een sacrale geschiedenis over de heerschappijen van de hoge en lagere hemelen van de aarde gedurende de afgelopen 24.000 jaar, sinds de overstroming van het continent PAN in de Stille Oceaan, gewoonlijk de Vloed of Zondvloed genoemd, tot aan het KOSMON TIJDPERK. Eveneens een korte geschiedenis van de voorafgaande 55.000 jaar, tezamen met een korte samenvatting van de kosmogonie van het universum; de schepping van de planeten; de schepping van de hemel; de onzichtbare werelden; het werk en de glorie van de goden en godinnen in de etherische hemelen, met inbegrip van nieuwe geboden van Jehovih voor de mensen van deze tijd, en openbaringen over de tweede verrijzenis, onder woorden gebracht in het 33e jaar van het KOSMON TIJDPERK.

/static/onlinebooks/oahspe/nl-Oahspe.pdf 31mb

Het beste kunt u met de rechtermuisknop kiezen voor Doel opslaan als en het bestand dan downloaden en opslaan op uw computer om te lezen. Pdf documenten kunnen geopend worden met Adobe Acrobat Reader.
Inhoudelijk overzicht van Oahspe - 7 januari 2008
Boeken

DE STEM VAN DE MENS blz. 21

Het eerst van alles vrijheid, dan harmonie en orde en vervolgens alle gaven die Jehovih in elk van ons schiep, tot ontwikkeling brengen. Dit is een boek dat uit boeken is samengesteld, namelijk:

BOEK VAN JEHOVIH
naar Zijn eigen woorden; wie Hij is; Zijn scheppingen; hoe Hij werelden schept, hun tijdperken, bestemming en ontbinding; Zijn etherische hemelen; woonplaatsen van de engelen; de oorsprong van het leven op een planeet; de oorsprong van de mens; en ook hoe die mens was. blz. 25

Periode van Se'mu. Het hoofd van de engelen wordt god genoemd.
Ashars, beschermengelen en heren. blz. 31

BOEK VAN HANTES, de Zoon van Jehovih, eerste god van de aarde en haar hemelen, naar zijn eigen voorden. De mens wordt geleerd op beide voeten te lopen; het onderwijs van de spraak; de mens wordt voorzien van beschermengelen en heren. God vestigt de eerste hemel van de aarde. Hij bezoekt de aarde. De loo'is, meesters der geslachten. Einde van het sub tijdperk. Gods opvolger. Huwelijk in de hemel. Opstijgen van de eerste god van de aarde met zijn oogst naar de hogere hemelen. Druja’s. blz. 37

EERSTE BOEK VAN DE EERSTE HEREN. De I'hins, de druks, de yaks, de a'su mens, Zie vergelijkende afbeelding. Een volgend hemels koninkrijk gesticht, Yeshua genaamd; oorsprong van de woorden IEUE en IESU op aarde. Oorsprong van de uitdrukking "mis". blz. 86

BOEK VAN AH'SHONG, Zoon van Jehovih, tweede god van de aarde en haar hemelen, volgens zijn eigen woorden. Het ontstaan van dorpen en steden; begin van het dragen van kleding. blz. 94

TWEEDE BOEK VAN DE EERSTE HEREN, volgens hun eigen woorden. Blz. 112

KORT OVERZICHT VAN ZESTIEN CYCLUSSEN van elk 3000 jaar, volgens de woorden van Jehovih’s engel afgezanten. De overstroming van het continent PAN in de Stille Oceaan, gewoonlijk de zondvloed genoemd. Dit verplaatst de geschiedenis naar 24.000 jaar geleden. blz. 116

BOEK VAN APH, de Zoon van Jehovih, naar zijn eigen woorden. Hij had de leiding bij het breken van de aardkorst en het verzinken van het continent; hoe hij het teweegbracht; waarom hij dit deed; de tweede hemel van de aarde door hem gevestigd; benoeming van vijf nieuwe heren; drieduizend jaar. blz. 127

HET EERSTE BOEK VAN DE VIJF HEREN, in hun eigen woorden. De grote en hoge staat van beschaving die de mens verwierf; de aarde door driemaal zoveel mensen bewoond als tegenwoordig; daarna de ondergang van de beschaving; de oorzaak; de aarde werd weer een onvruchtbare woestenij; drieduizend jaar. blz. 166

BOEK VAN SUE, de Zoon van Jehovih, in zijn eigen woorden. De aarde opnieuw bevolkt; opeenvolgende perioden van oorlog; mismaakt heden van de mensenrassen: de aarde door gedrochten overstroomd; drieduizend jaar. blz. 180

HET TWEEDE BOEK VAN DE VIJF HEREN blz. 197

BOEK VAN APOLLO, de Zoon van Jehovih, naar de woorden van Jehovih's engelafgezant. Het veranderen van gedrochten in goed gevormde mensen: hoe dit gedaan werd; waarom dit werk door Apollo werd verricht, nieuwe hemelen voor de aarde, door Apollo gevestigd: drieduizend jaar. blz. 202

HET DERDE BOEK VAN DE VIJF HEREN, naar hun eigen woorden. Hoe zij met stervelingen omgingen; het begin van monogame huwelijken. De mens herkrijgt het gebruik van zijn stemorganen; drieduizend jaar. blz. 226

BOEK VAN THOR, Zoon van Jehovih, in zijn eigen woorden. Een tijdperk van wonderen; engelen wandelen weer met de stervelingen op de aarde. blz. 232

HET VIERDE BOEK VAN DE VIJF HEREN blz. 246

BOEK VAN OSIRIS, de Zoon van Jehovih. Openbaringen over de sterren, de zon, maan en andere planeten; instrumenten om ze te berekenen; een tijd van ongeloof; er verschijnen geen engelen gedurende meer dan drieduizend jaar. blz. 255

HET VIJFDE BOEK VAN DE VIJF HEREN blz. 290

BOEK VAN FRAGAPATTI, de Zoon van Jehovih. De verwekking van ZARATHOESTRA
(Zoroaster) , zijn geboorte uit een maagd, zijn leven, woonomgeving, zijn prediken, het wiel van de
kruisiging, zijn dood: oorsprong van de rode hoed, ( kardinaalshoed ), bloed in de leeuwenkuil,
de Zodiak, Fragapatti stelt de plannen op voor de uiteindelijke verlossing van de aarde. Dit plaatst
ons bijna negenduizend jaar in de tijd terug. Fragapatti openbaart de bedoelingen van de hogere en
lagere hemelen. Ook vestigt hij verschillende hemelen voor elk van de aardse continenten en
hij benoemt voor ieder er van een heer : drieduizend jaar. Zarathoestra bijbel. blz. 307

BOEK VAN GODS WOORD. Openbaringen aan de mens, naar de woorden van God. blz. 415

ZARATHOESTRA (Zoroaster), zijn geboorte uit een maagd; zijn leven; woonomgeving, zijn prediken; het wiel van de kruisiging; zijn dood; in een leeuwenkuil geworpen; zijn herverschijnen na de dood; oorsprong van de rode hoed (kardinaalshoed); bloed in de leeuwenkuil; de zodiak; Fragapatti stelt de plannen op voor de uiteindelijke verlossing van de aarde. Dit plaatst ons bijna 9000 jaar in de tijd terug. Fragapatti openbaart de bedoelingen van de hogere en lagere hemelen. Ook vestigt hij verschillende hemelen voor elk van de aardse continenten en hij benoemt voor elk ervan een heer: 3000 jaar.
Zarathoestra-bijbel. blz. 417

BOEK VAN DE GODDELIJKHEID, de Divan Wetten, wie was de DIV; de duur ervan, drieduizend jaar het gezag van de DIV over de aarde en in de aardse hemelen; het Divan-zegel. blz. 486

BOEK VAN CPENTA ARMIJ, de Dochter van Jehovih. Dit was de dageraad van Spe ta, de tijd van Abraham van Arabië, Brahma van India en Po van China; de tijd van de Koninkrijken van de Zon op aarde. Wie deze mensen waren en hoe zij verwekt werden: Yutiv, Brahma's vrouw; hun verrijzenis in een zee van vuur. De bijbel van Abraham, die van Brahma en die van Po, alle opnieuw vermeld. Eawahtah (Hiawatha); de plathoofden, de Heuvelbouwers, hun bijbel, hun taal en wijze van leven. Volgens de woorden van God. blz. 537

EERSTE BOEK VAN GOD. 573

Begin en einde Chinese bijbel Po
Begin en einde Foenicische bijbel Abram Of Abraham
Begin en einde van de Vind’yu bijbel Brahma en Yutiv
Begin en Einde van de Algonquin bijbel Eawatha

BOEK VAN DE OORLOGEN TEGEN JEHOVIH. De profeet Isaah (Isaiah) wordt in tweeën gezaagd; het bloedbad onder de I'ua'Mazdiërs (volgelingen van Jehovih) in India en China. De valse heer god; de oorspronkelijke De'yus of Dyaus of Deity (Goddelijk wezen); de neergang van de Divan-wetten van de hemel. De nieuwe hemelse koninkrijken van de aarde; de koninkrijken van de valse goden; het begin van de orakels. Naar de woorden van Jehovih’s afgezant. Verbond van valse goden in de lagere hemelen. Bouw van de grote piramide en de bedoeling ervan. blz. 641

BOEK VAN LIKA, de Zoon van Jehovih. Neerdalen van de etherische goden en godinnen uit de hogere etherische hemelen; de dageraad van de Arc van Bon; 2400 jaar. blz. 786

BOEK VAN DE ARC VAN BON. Mozes, Capilya en Chine worden verwekt; hun wonderen in Egypte, India en China; de verlossing van de Faithists in Jehovih. Wie deze mensen waren; hoe Mozes in Farao's paleistuin terechtkwam; zijn opvoeding. Naar de woorden van God. De oorsprong van de naam Mozes; de wonderen van Mozes, die vier miljoen mensen uit Egypte leidt; zijn handelen in overeenstemming met de etherische goden. De bijbel van Mozes; het oorspronkelijke lied van Mozes: de bijbel van Capilya; de bijbel van Chine in China; Chine's dood en opstanding uit een veld met as; zijn verschijnen na de verrijzenis; waarom het land naar hem werd genoemd; het tijdperk van vrede in China; hoe dit het Koninkrijk van de Bloesem werd genoemd; de Faithists triomferen; hoe en waarom Lika de Faithists (Israëlieten) aanraadde om naar het westen te trekken, terwijl hun broeders China en India voor de Al-Ene behielden. blz. 844

De geschiedenis van CAPILYA blz. 844

De geschiedenis van MOZES blz. 872

De geschiedenis van CHINE blz. 893

OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER OVER DE BOEKEN VAN HET TUSSENBEDRIJF blz. 948

GODS BOEK VAN BEN. De acht entiteiten (wezenheden) en Jehovih; wetenschap, filosofie, metafysica enz. Opnieuw verschijnen van de etherische goden. blz. 924

BOEK VAN KOSMOGONIE EN PROFETIE. De grondslagen van de stoffelijke werelden; de wetten van aantrekking en zwaartekracht omvergeworpen; er is geen bestaande of zich uitstrekkende kracht van de ene planeet naar de andere; er komt geen licht of warmte van de zon naar de aarde; de atmosferische vortexen; de zonne vortex; de grote slang (zon en reeks van planeten); tekortkomingen van de menselijke berekeningen van de hemellichamen; tekortkomingen in het waarnemen; vergrotende kracht van vortexen; oorzaak van de fotosfeer; poollichten; snelheden, elektriciteit, magnetisme, leven, groei; meteoren, nebula (nevel), wolken, wind en luchtstromingen; oceaanstromingen; hoe de temperatuur van de aarde te regelen door de mens; hoe regenval te brengen; oorzaak van tornado's, waterhozen; hongersnoden, epidemieën, en hoe te voorspellen door kennis van de astronomie. blz. 952

BOEK VAN SAPHAH. Taalkunde; oorsprong van de talen; hoe hun oorsprong en tijdsduur te bepalen alsmede de soort mensen die ze spraken; hiëroglyfen en hoe ze te lezen; naspeuren van de taal vanuit het Panisch via Yi'ha, Chinees, Vedisch, Sanskriet, Hebreeuws enz. tot aan het Engels: hoe we kunnen ontdekken wat een Engels woord in de taal van Pan zou zijn; keelklanken en hun tijdperk; lipklanken en hun tijdperk: neusklanken en hun tijdperk; hoe te bepalen wat de taal van de toekomst zal worden: hoe oorspronkelijke bijbels na te gaan; hoe de spraak van een uitgestorven ras te ontdekken. blz. 1027

DE BASIS VAN DE EZRA BIJBEL blz. 1109

DE BASIS VAN DE VEDA BIJBEL blz. 1113

BONS BOEK VAN DE LOFSPRAKEN. Ongeveer in de stijl van de psalmen van David, maar voornamelijk betrekking hebbend op de aardse hemelen en etherea. blz. 1130

GODS BOEK VAN ESKRA. Een geestelijke geschiedenis van de tijd van Mozes tot aan de ontdekking van Amerika: ook een geschiedenis van de aardse hemelen over hetzelfde tijdsbestek; beschrijvingen van de hemelen van de brahmanen, de boeddhisten, de christenen en de mohammedanen, met regels en tekens om ze te bepalen. blz. 1150

BOEK VAN ES, de Dochter van Jehovih. Een gewijde geschiedenis van de mens over de laatste vierhonderd jaar tot aan de huidige tijd en voor enige tijd in de toekomst. Bovenstaande boeken geven een verslag over de lagere hemelen, of de geestelijke wereld gedurende dezelfde perioden. Ze beschrijven de eerste, tweede en derde verrijzenis in atmosferea; ze vertellen wat de engelen doen, hoe ze leven, hun training en ordelijk handelen; ze beschrijven dwalende geesten, huis-(familie)geesten, vampiers, demonische geesten, geesten die zich aan stervelingen vastklampen en reïncarnatie onderwijzen, geestelijke machten over stervelingen; chaotische geesten op slagvelden; dwalende geesten in spookhuizen; bezetenheid, trancetoestand, geestverschijningen en hoe ze tot stand te brengen; hoe te bepalen in welk gebied een geest thuishoort en wie hij is; hoe geesten de stervelingen bedriegen; hoe zelfzuchtige geesten in de lagere hemelen hun onnozele aanhangers na de dood tot slaven maken als ze de hemel binnenkomen; hoe de gave van profetie en zienerschap (helderziendheid) te verkrijgen; het waanidee van de magnetische slaap; over geestcontrole en hoe de aard van geestelijke communicaties te kennen; hoe de goden de graad van stervelingen bepalen en hun positie in de hemel; hoe naties ten onder gaan: waarom steden worden platgebrand; hoe geesten pestilentie en besmettelijke ziekten kunnen veroorzaken; hoe toezicht wordt gehouden op de nakomelingen van sterfelijke mensen; hoe iedereen bepalen kan in wat voor gebied van de hemel hij na de dood wil binnengaan; hoe de tijdsduur van zijn slavernij of vrijwording te bepalen; hoe de plaats in de hemel te bepalen waar een koning of koningin heen zal gaan; waar een rijk man heengaat; de tijdsduur van slavernij van elk van hen in de lagere hemelen; hoe iedereen zelf zijn eigen graad te weten kan komen in verband met waar hij of zij heen zal gaan; hoe zij zichzelf uit de slavernij in de laagste hemelen omhoog kunnen werken; de noodzaak om onszelf naar lichaam en geest te zuiveren eer we op gelijke voet met zuivere engelen staan; riten en ceremoniën; ordehandhaving en gemeenschappen in de hemel; ruimteschepen in de hogere hemelen, die duizenden miljoenen engelen door de etherische zeeën vervoeren tijdens reizen van duizenden jaren; het grote firmament, etherea, met daarin duizenden miljoenen etherische werelden, vanbinnen en vanbuiten bewoonbaar; de werken van goden en godinnen; de onbeduidendheid van onze aarde en haar hemelen, atmosferea; wat bedoeld wordt met hogere en lagere hemelen; hoe stervelingen ernaar streven kunnen om mededelingen te ontvangen uit de eerste, de tweede en de derde verrijzenis en zelfs van goden en godinnen; wat loutering is; hoe men zichzelf kan reinigen, lichamelijk en geestelijk; hoe we weten dat geestelijke mededelingen afkomstig zijn uit de tweede of de eerste verrijzenis: hoe kinderen op te voeden; het komende ras; de wereldburger, naar de woorden van God; wie god is; wie heer is; wat vrijheid is en hoe het te verkrijgen. De valse Kriste zet aan tot vernietiging van de Quakers (door inspiratie), Cotton Mather. Engelen van de inquisitie; hoe ze worden aangewend door de heer. De republiek gevestigd. Over Thomas Paine, door God geïnspireerd. Washington beschermd door Gods engelen. God werpt de vier valse goden uit. Jehovih oordeelt de valse goden. Over de mormonen, shakers, swedenborgianen. President Lincoln door Jehovih’s engelen aangewezen om de slaven te bevrijden. blz. 1282

BOEK VAN HET OORDEEL. Gods oordeel over de brahmanen, boeddhisten, kriste'yans (christenen), mohammedanen, confucianen en joden. De aantallen die onder bet oordeel vallen, in de woorden van God. Over de joden. Over verrijzenissen. Een oordeelsdag. God spreekt zich uit tegen trouweloosheid. Over het koninkrijk van de Vader op aarde. God toont, hoe de engelen te beoordelen die stervelingen bijstaan. Over de tweede verrijzenis. Over asceten (kluizenaars). God beoordeelt liefdadigheden. God toont, hoe naastenliefde behoort te zijn. God oordeelt de zendelingen. God oordeelt over heerschappijen. God spreekt oordeel over de man die alles belooft; tegen oorlog; God oordeelt over de apartheid. China en Japan opengelegd. God verklaart zich tegen de regering van de mensen. blz. 1331

BOEK VAN INSPIRATIE. Het begin van kennis. Hoe kennis tot de mensen komt; alles bestaat uit inspiratie. Tijden en seizoenen van het Kosmon Tijdperk. Heilige Verbondsdag. Heilige Voorhangsdag. Heilige Dag van het Gevallen Zwaard. Heilige Kosmondag. blz. 1419
Waarin:
OUD en NIEUWJAARSDAG.
HEILIGE DAG van de SLUIER
ES-DAG.
DAG van het GEVALLEN ZWAARD
DAG van de VRIJHEID
HEILIGE KOSMONDAG

BOEK VAN JEHOVIH'S KONINKRIJK OP AARDE, met daarin opgenomen het BOEK VAN SHALAM. Het Heilige Verbond. Het Verbond der Broederschap. blz. 1450

En aanvullend:

Commentaar door R.H.Aston, C.W.Ward, A.Frost en R.K.Hougee. blz. 1514

Geschiedenis van Shalam blz. 1458

Het Heilige verbond blz. 1461

Commentaar op Oahspe: blz. 1512

Bewijs van echtheid van de aardse verslagen blz. 1514

Lijst van Portretten blz. 1567

BIJLAGE over Newbrough blz. 1581

BOEK VAN DISCIPLINE blz. 1585

BIJLAGE, OPMERKINGEN VAN DE UITGEVER blz. 1611

EEN VERKLARING OVER HET REGISTER IN DEZE UITGAVE VAN OAHSPE blz. 1616

REGISTER blz. 1617 t/m 1726
De ontstaansgeschiedenis van Oahspe en meer over de inhoud - 7 januari 2008
Uit de inleiding - pagina 21: "Oahspe is een hoogst merkwaardig boek in de Engelse taal. Oahspe betekent hemelruim, aarde en geest en is de titel van een nieuwe bijbel, die in het jaar 1881 aan de wereld geschonken werd. Hoewel dit boek meer dan een eeuw oud is, twee uitgaven en vele herdrukken in de Verenigde Staten heeft gehad alsmede drie uitgaven en vele herdrukken in Engeland, is het weinig bekend bij het bijbellezend publiek. Even vreemd als het boek, is de totstandkoming ervan. Een gediplomeerd medicus, zowel arts als tandarts, dr. John B. Newbrough geheten, was ook begaafd met een verbazend vermogen tot buitenzintuiglijke waarneming. Vele jaren lang bestond zijn liefhebberij uit het doen van paranormaal onderzoek. Vele van de vooraanstaande mediums uit zijn tijd werden bij hem thuis uitgenodigd en in hun loopbaan door hem gevolgd, teneinde de waarheid of het bedrog van geestelijke verschijnselen te kunnen verklaren. Nadat hij verscheidene jaren met diverse mediums was omgegaan, walgde hij van de onzinnige zaken die ze hem vertelden, als ze onder invloed stonden van de geesten. Overtuigd als hij was in aanraking te zijn gekomen met ontlichaamde geesten, boezemde de lage intelligentie die ze tentoonspreidden hem een hevige afkeer in. Dr. Newbrough was echter een oprecht zoeker naar geestelijke verlichting en hij was onder de indruk van de gedachte dat, als hij zelf zuiver zou kunnen worden, hij ook de aandacht zou kunnen trekken van het soort geestelijke intelligentie waarmee hij graag in contact wilde treden. De jaren tussen 1871 en 1881 werden in geestelijke reiniging doorgebracht en gedurende die tijd werd hij zich bewust van een geestelijke leiding, Nadat hem was aangeraden een schrijfmachine aan te schaffen, die overigens kort daarvoor was uitgevonden deed hij dit dan ook. Zodra hij een uur voordat de dageraad aanbrak achter het instrument plaatsnam, merkte hij dat zijn vingers buiten zijn bewuste wil om begonnen te typen. In feite was hij zich niet bewust wat hij typte, tenzij hij zou gaan lezen wat er op het papier gezet werd. Er werd hem gezegd dat hij een boek aan het schrijven was, maar hij moest niets lezen voordat het geheel voltooid was. Toen het manuscript na verloop van een jaar gereed was, werd hem gezegd het te lezen en het boek getiteld Oahspe, een nieuwe Bijbel, te publiceren. Oahspe beweert geschreven te zijn op gezag van God, die verklaart dat hij niet de Schepper is maar slechts de uitvoerend hoofddienaar (zoals de president van de Ver. Staten) van onze planeet aarde. Hij legt ons uit wie de Schepper is en maakt ook het verschil duidelijk tussen de Heer, Heer God, God en de Schepper.
Dit merkwaardige boek vertelt ons dat de wereld in het jaar 1848 een nieuw tijdperk binnenging; waarin dit tijdperk verschilt van de voorgaanden en welke veranderingen er voor de mensheid zullen plaatshebben in de komende jaren. Dr.George Lawton van de Columbia Universiteit verrichtte in de dertiger jaren een studie met betrekking tot de meest belangrijke vragen van jeugdigen van 14 tot 18 jaar. De meeste vragen die ze stelden, waren: Waarom zijn we geboren en wat voor nut heeft het leven? Wat maakt mensen onvriendelijk, egoïstisch enz? Wat is platonische liefde of ware liefde? Bestaat er een god? Bestaat er zoiets als reïncarnatie? Wat gebeurt er met ons (onze zielen) als we sterven? Waarom moeten er oorlogen zijn en waarom doen de mensen eraan mee? Waarom schijnt een nieuw voorval eerder te zijn gebeurd? Hoe komt het dat de aarde draait en waarom merken we dat niet? Waarom moet de mens iets aanbidden?
Niet alleen wordt elke vraag van hun lijst beantwoord in dit boek, dat we gerust het wonder van de eeuw kunnen noemen, maar ook de antwoorden op elke spirituele, intellectuele en economische vraag, die men zou kunnen stellen. Oahspe bestaat uit 36 boekdelen die de geschiedenis van de planeet beschrijven, de geschiedenis van het menselijk ras, de geschiedenis van elke belangrijke godsdienst in verleden en heden, een analyse van vandaag en voorspellingen voor morgen. De christenen hebben eeuwenlang gebeden: 'Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde' zonder te weten wat Gods wil is op aarde of in de hemel of hoe zijn koninkrijk eruitziet. Oahspe geeft ons een uitgebreide en volledige beschrijving over vele van de aardse hemelen met een beeld van Gods koninkrijk en de verklaring, wanneer en hoe dit koninkrijk op aarde komen zal. In zekere zin, openlijk of bedekt, is dit Koninkrijk des hemels, het Duizendjarige Rijk, de Theocratische Commune, de Sociale Gemeenschap of hoe u het maar noemen wilt, een essentieel onderdeel van elke bestaande bijbel. Geen enkel ander boek of bijbel zal u zo'n duidelijk beeld geven van de gouden dagen van vrede en overvloed, die onze kinderen zullen beërven, zoals Oahspe dit doet. Een van de merkwaardigste delen in dit vreemde geschrift is er een met de titel Kosmogonie en Profetie. Hierin wordt verteld wat licht, warmte, elektriciteit, zwaartekracht enz. zijn, en de oorzaken er van; waardoor planeten in hun baan blijven; het vermeldt de vele perioden die de Ouden in hun profetie tafelen toepasten; het geeft de relativiteit, kromming van de ruimte, de lenswerking van de planetaire atmosfeer en andere ontdekkingen van de laatste tijd, die onze astrofysici deden. Een ander deel van Oahspe geeft de sleutels van de oude talen en veel van de rituelen die in de oude geheime orden toegepast werden. Een boek getiteld 'discipline' vermeldt een manier om geestelijke vermogens te ontwikkelen, profetische bekwaamheden en buitenzintuiglijke waarnemingen. Dit boek Oahspe verscheen bijna een eeuw voor zijn tijd. Ten aanzien van het opvoedkundig terrein zien we, dat recente ontwikkelingen in opvoeding en psychologie reeds voorspeld werden en een methode werd gegeven om kinderen te oefenen, die vooruitstrevende opvoeders in praktijk trachten te brengen. Het zou inderdaad vreemd zijn geweest, als God de mensheid geen antwoord zou hebben gegeven op de talloze vragen die in deze hachelijke tijden naar voren komen. Om na het bestuderen van Oahspe de huidige wereldomvattende veranderingen gade te slaan, is als het kijken naar een toneelstuk, waarvan het thema, het verloop en het slot bekend zijn. Het is niet de bedoeling van Oahspe om de eerdere bijbels, Veda's of andere heilige boeken te vervangen, ook is Oahspe geen herziening of bijdrage voor een ervan, maar het is een nieuwe bijbel, Het is veeleer een bijbel, die de motieven van alle anderen samenvat en eveneens openbaringen van de hemelen geeft. Andere bijbels waren slechts voor een volksstam of een ras bedoeld; deze is voor alle rassen en volkeren van de aarde en toont aan dat de vroegere gewijde boeken delen waren van een groots opgezet plan van onze Vader om licht te schenken aan de stervelingen. Door Oahspe leren we, waarom de Chinezen volgelingen van Confucius werden, de Hindoes brahmanen en boeddhisten en waarom de naar het westen getrokken mensen joden en christenen werden. In Oahspe ontdekken we de noodzaak voor deze openbaring, die voorziet in een broederschap van alle volkeren. Het is ook de enige bijbel die de aangelegenheden bekendmaakt van de engelen in de hemel; wat zij doen, hoe ze leven en reizen en de rollen, die velen van hen met de stervelingen vervullen. In feite openbaart het ons een hemel die waard is om voor te leven."

Een nog uitgebreider verslag van de totstandkoming van Oahspe kunt u lezen in het hierboven genoemde pdf document dat ook het gehele boek Oahspe bevat. U moet dan bladeren naar pagina 1585.

Hieronder nogmaals dezelfde link naar het volledige boek online te lezen of te downloaden van de IHAO website.

Nu hier online te lezen !
Het Boek Oahspe
/static/onlinebooks/oahspe/nl-Oahspe.pdf 31mb

Het beste kunt u met de rechtermuisknop kiezen voor Doel opslaan als en het bestand dan downloaden en opslaan op uw computer om te lezen. Pdf documenten kunnen geopend worden met Adobe Acrobat Reader.


Met dank aan http://www.spiritualbooks.tk/
OAHSPE, de nieuwe bijbel - door Rein Hougée - 7 januari 2008
Een uitgebreidere introductie tot en samenvatting van het boek Oahspe.
Vertaalt Door Rein Hougée, vertaler van het boek Oahspe in het Nederlands voor STICHTING OAHSPE CENTRUM HOLLAND: "

DRIE OPENBARINGEN

1 . De JOODS-HEBREEUWSE GESCHRIFTEN of het Oude Testament

2. De OPENBARING van JEZUS genaamd de CHRISTUS - het Nieuwe Testament

3. OAHSPE, de nieuwe KOSMON BIJBEL

Elk van deze drie heeft weer drie onderdelen of aspecten:

1

a. De MYTHEN en LEGENDEN die vermoedelijk ABRAHAM en MOZES hebben geïnspireerd
b. De MOZAÏSCHE GESCHRIFTEN en het PRIESTERSCHAP, de ETHIEK en de eredienst van het offer
c. De PROFETEN, hun geschreven en gesproken boodschappen

2

a. De voorspellingen en verwachtingen van een (de) MESSIAS De LERINGEN van JEZUS zelf
b. De vormende bijdrage van PAULUS en van de DISCIPELEN in het algemeen
c. De politieke (staatkundige) inbreng van CONSTANTIJN de GROTE en zijn invloed op het CHRISTENDOM

3

a. De nieuwe bijbel OAHSPE openbaart een nieuwe kosmogonie

b. Wisselwerking tussen ES en CORPOR (geest en materie)

c. Samenhang van de openbaringsprocessen

In het onderdeel van de openbaringen in OAHSPE wordt aangetoond hoe deze aan de nood van de huidige wereld tegemoetkomen

Het OUDE TESTAMENT

De uitdrukking 'Oude Testament’ is modern. Ze werd bedacht door degenen die een Nieuw Testament erkenden. Dit betekent een progressief antwoord op een reeds ontwikkelde behoefte, een voortgeschreden vraag. Hierover straks meer.
De oorsprong van de eerste boeken van het Oude Testament ligt in het duister van de oudheid begraven. Egypte, Syrië, Chaldea droegen allemaal bij tot de legendarische kennis betreffende de hemelse aangelegenheden, zoals de kosmogonie en de daden van de goden, die betrekking hadden op de aardse aangelegenheden en de levens en wapenfeiten van de aardse helden. Onvermijdelijk dat deze twee bronnen werden verward en de aardse helden ertoe bijdroegen dat ze werden opgenomen in het pantheon van de goden.
Of Mozes of iemand anders - waarschijnlijk anderen - deze legenden samenvoegden tot de vijf boeken die we nu de Pentateuch noemen, is niet duidelijk en doet er ook niet veel toe. Wat wel duidelijk is, is dat mondelinge overlevering vermengd met mythe tot geschreven geschiedenis werd en ten langen leste als een directe openbaring van JAHWEH werd aanvaard. Tijdens de ballingschap en na vele afdwalingen in het heidendom maakte Ezra het terugvinden van de verloren documenten bekend en er werd een nieuw verslag gemaakt en aangenomen. Na terugkeer uit de ballingschap werd de tempel herbouwd en het priesterschap en de tempeldiensten opnieuw ingesteld.
Het is van belang om te weten dat de monotheïstische doctrine van Abraham later werd hersteld en dat het systeem van de offeranden krachtig werd bestreden door de profeten - speciaal door Micha en Maleachi, die een meer geestelijke interpretatie bepleitten van de ethiek die gegrond was op het bloed van stieren en geiten - en de doctrine van de plaatsvervanging.
Abraham vormde zich een denkbeeld van een universele Schepper, godgelijk, van de kosmos en dus van al zijn volkeren. Het idee van een uitverkoren volk was klaarblijkelijk gericht op twee wenselijkheden: 1. een bewijsplaats voor het grote publiek van wat deze eenheid van de godheid omvatte en 2. het waarborgen hiervan in het menselijk bewustzijn in een polytheïstische wereld. Alle geestelijke inspiratie en voorstelling wordt door kristallisatie in de menselijke geest begrensd en statisch, en in het geval van Abrahams afstammelingen nam dit de vorm aan van afgescheidenheid, superioriteit en raciale trots, en dat alles bij elkaar om het begrip van verantwoordelijkheid te vernietigen. De profeten waarschuwden, dreigden, pleitten en onderrichtten vergeefs. Het uitverkoren volk raakte in zichzelf verdeeld en verward. Het grote Romeinse Rijk annexeerde hen en hun koningen werden slechts de satrapen van een vreemde macht.

Het NIEUWE TESTAMENT

Vervolgens verhief zich een nieuwe profeet in hun midden, Jezus van Nazareth, die de AL ENE predikte en de noodzaak tot bekering opdat, volgens het nieuwe en herstelde geestelijke inzicht, God en mens met elkaar verzoend konden worden. De Farizeeën, trots, zelfgenoegzaam en conservatief, maakten bezwaar tegen deze schending van de wet en de inbreuk op hun privileges, die hen waren toegekend of liever door hen waren aangenomen. De Sadduceeën, materialistisch en ongelovig, spotten en schimpten. Maar ‘het gewone volk hoorde hem blijmoedig aan’. Hij vatte voor hen de smeekbeden en waarschuwingen van de profeten samen. Al hun uitspraken schenen in zijn persoon verenigd te worden. Behalve dat alles genas hij de zieken, blinden en verlamden en trok al weldoende rond.
Het ‘uitverkoren volk’ was niet langer een eenheid, als het dat al ooit geweest was. De priesterschap was duidelijk corrupt geworden en deed zich te goed aan het systeem van offeranden: men zag het kwaad door de vingers als de prijs voor het offer stipt werd betaald. De Sadduceeën ontkenden openlijk de ‘verrijzenis' en de erbij behorende geestelijke natuur van de mens.
De Farizeeën preekten en vertrouwden op een uiterst zorgvuldige naleving van de wet en stelden zich ten voorbeeld aan de natie, terwijl ze al het kwaad van satan in praktijk brachten onder de dekmantel van overdreven nauwgezette rechtvaardigheid. De nieuwe profeet was voor hen 'van geen enkel nut’, om maar een moderne spreekwijze te gebruiken.
Jezus veegde het denkbeeld van een jaloerse en wraakzuchtige godheid van tafel, en openbaarde in plaats daarvan een liefhebbende Vader van mensen en engelen, die alle geschapen wezens en werelden in een voortdurende en directe liefde en wijsheid omvatte. Hij maakte zich niet erg druk om Mozes, behalve om zijn toehoorders eraan te herinneren dat zijn eigen boodschap gold voor degenen die de wet hadden vervuld - dus herinnerde hij ze aan het onvoorbereid zijn van degenen die er niet in waren geslaagd een groter licht te ontvangen voor ze berouw hadden gekregen. Dat hij bijna dacht dat zijn zending was mislukt wordt onthuld door zijn klaaglijk gebed over Jeruzalem: “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild". Ze hebben hem toch ook gestenigd?
Zijn volgelingen, die zijn boodschap slechts gedeeltelijk begrepen, predikten een nieuw evangelie en een nieuw verbond.
Vervolgens verscheen Paulus, een bekeerde Farizeeër die eerst Saul heette, op het toneel en hij vocht fanatiek om een nieuwe theologie te vestigen. Zonder twijfel zag Paulus in het hele Mozaïsche en Levitische systeem datgene wat hij beschouwde als een aankondiging van het offervaardige leven en de dood van Jezus; vandaar de Paulinische leer van de plaatsvervanging, het reinigen door vergoten bloed, heiliging door heiligheid toe te schrijven aan een uitverkoren slachtoffer dat zodoende tot heiland werd van een zondige mensheid.

Men moet niet vergeten dat de eerste vijf eeuwen van de nieuwe leer een periode waren van ruziemaken en veelvuldige concilies over de lijst van de canonieke boeken, en deze canon werd vele malen herzien en er werd doorlopend over geredetwist. Het woord 'bijbel’ op zich betekent een verzameling documenten of boeken en ieder onderdeel van de christelijke kerk heeft een canon die verschilt van elk van de anderen.
Vanaf Abraham en Mozes tot aan Maleachi had de een na de andere verandering plaatsgevonden hetgeen, geholpen door gewapende conflicten en onderwerping, de weg vrijmaakte voor het goedaardigere evangelie van Jezus. Paulus had, door zijn farizeese theologie, een verhardende invloed op de nieuwe leer. Maar de grootste zonde tegen het licht was de daad van Constantijn de Grote door het nieuwe en meer geestelijke systeem tot politieke bondgenoot van het Romeinse Rijk te maken. Zo nam het ‘christendom' de plaats in van de eenvoudige leringen van Jezus en vestigde weer een kerkelijk systeem.
Toen volgden er immense veranderingen in de wetenschappelijke opvattingen. De platte aarde met haar vier 'hoeken’ werd een bolvormige structuur die in een firmament zweefde. Copernicus en Galileï waren de profeten die een begin maakten met die enorme verruiming van het menselijk blikveld en de weg vrijmaakten voor nog grotere veranderingen. Een hoger kritisch vermogen, bevorderd door deze ontdekkingen, bracht aan de ene kant scepticisme voort en aan de andere kant een indrukwekkender kosmisch en spiritueel denkbeeld over de relatie van Schepper en schepsel. Wederom waren herziening van de schrift en verdere kerkelijke concilies aan de orde van de dag, en ruim een eeuw geleden kwam uit de chaos en het tumult de nieuwe bijbel OAHSPE tevoorschijn.

OAHSPE, de nieuwe bijbel

OAHSPE is geen herziening van een of andere bestaande bijbel. Evenmin is het een verzameling oude, mythologische en legendarische kennis, die steeds opnieuw werd herschreven na een langdurige, mondelinge overdracht vanuit de traditie. Het is een NIEUWE bijbel, die werd doorgegeven vanuit de geestelijke sferen door middel van een getrainde en terdege voorbereide schrijver, en het is één boek met een plan en doel van voor tot achter. Het is een overweldigende openbaring van de geschiedenis van ons planetaire tehuis: van de heerschappij (regering) van goden en heren over de aangelegenheden van de stervelingen, en van het onderlinge verband tussen de werelden, stoffelijk en hemels, en hun aandeel in het doel van de Allerhoogste, de Allereerste Schepper, die in het boek JEHOVIH wordt genoemd.
De schepping van de mens wordt duidelijk onthuld als de bekronende gebeurtenis die voortkomt uit een langdurige voorbereiding van datgene wat zijn ‘woning zou worden’, maar wat vanaf het begin duidelijk wordt omschreven als niet meer dan ‘het nest van een jong’ te zijn, waaruit hij wordt verlost bij de dood van zijn sterfelijk (aardse) deel, opdat hij door vele stadia van ontplooiing van zijn inherente vermogens zal kunnen stijgen door werelden van toenemende verfijning naar een actieve, volkomen bewuste samenwerking in de eeuwige processen van de Scheppende Openbaarmaking.
Dit plan en doel wordt onthuld in een reeks openbaringen die geselecteerd werden uit verslagen, bewaard in atmosferea, de hemelen van de planeet zelf, en aangevuld met verslagen van de daden en handelingen van superieure wezens die (ooit zelf stervelingen), onder leiding van de Schepper, enorme etherische ruimten met hun inwoners besturen. Zij zijn overigens ook verantwoordelijk voor het welzijn van die planetaire lichamen met hun bewoners die door hun gebieden reizen, op doortocht langs hun eigen uitgestrekte omloopbanen. De onderlinge afhankelijkheid en doordringbaarheid van deze verschillende graden van scheppende ruimten (materieel, geestelijk en hemels) verschaffen een oneindige verscheidenheid aan ervaringen, die geschikt zijn voor de ontplooiing van oneindige graden van geestelijke kwaliteiten. Dit vormt een van de belangrijkste openbaringen in OAHSPE.
OAHSPE zelf is de beste getuige voor zijn toepasbaarheid voor de tegenwoordige nood van de mensheid. Zoals eerder werd verklaard is het geen herziening van de of welke andere bestaande bijbel ook. Het is een verklaring of testament. In plaats van te openen met een parabel of scheppingsmythe treffen we een duidelijke uiteenzetting aan over de manier waarop de werelden worden geschapen, en de juistheid daarvan wordt voortdurend aangetoond door iedere vooruitgang van de wetenschap in deze tijd van onthullingen. De kosmogonie van OAHSPE wordt meer en meer bevestigd door iedere ontdekking in de natuurkunde. Door de ether als middenstof aan te nemen voor iedere manifestatie is OAHSPE de natuurwetenschap een stap voor.

Dat is echter niet het meest naar voren gebrachte punt. Door middel van het onderrichten van de actieve, eeuwige tegenwoordigheid van de Al Persoon van de geopenbaarde schepping als de onontkoombare conclusie van elke geëmancipeerde denker brengt OAHSPE ons in het meer subtiele rijk van de gedachte en werpt licht op duistere problemen. Het brengt Schepper en geschapene tot een eenheid, die in lang voorbije tijden vaag werd bespeurd in een pantheïstische theorie, waaraan hier leven en substantie wordt geschonken.
Het Boek van Jehovih openbaart hoe de werelden (planeten) worden geschapen, evenals de zonnen, sterren, universums, in feite de KOSMOS. Het AL dat IS, WAS en EEUWIG ZAL BESTAAN wordt getoond de ENE BEWEGER te zijn, wiens PERSOON het AL is. HIJ is niet louter een engelachtig wezen. Geen overdreven mensvormige GOD die er was voor alles bestond; maar de eeuwig liefhebbende bron van alle voortreffelijkheden: het plenum van alle kracht, de bron van alle gratie en schoonheid, die zich zelf wegschenkt in OPENBARING, tot verrukking van alle wezens - Zijn veelvuldige schepselen.
Het Boek van Inspiratie onthult hoe de MENS en alle voelende wezens tot hun variërende graden van bewustzijn worden gebracht en stelt ons in staat de stadia te beoordelen waardoor dat bewustzijn wordt voortgebracht, in voertuigen van steeds toenemende geschiktheid, totdat na verloop van tijd de intellectuele kracht en geestelijk bewuste waarneming verschijnen, hetgeen voorspelt hoe de MENS GAAT WORDEN!, vol schoonheid en gratie, zoals werd gezegd van ons voorbeeld en onze getuige - JEZUS.
‘Uit niets komt niets voort' is een oude en vaststaande waarheid. Daarom volgt aantoonbaar dat ieder geopenbaard 'ding’, ieder feit, ieder voorwerp, iedere eigenschap van mens, engel of goden het gevolg en resultaat is van de a priori oorzaak, in Wie allen leven voordat zij bestaan. Vanaf dit punt gaat OAHSPE verder met het afschilderen van kosmische gebeurtenissen als geschiedenis; ofschoon het de geschiedenis betreft van goden en verheven wezens, wier oorsprong maar weinig minder wordt begrepen dan die van hun eeuwig tegenwoordige Schepper, van wie bevestigd wordt dat hij nimmer in zijn geheel wordt waargenomen zoals we onze medemens waarnemen. Het verhaal van de schepping en bewoning van ons planetaire tehuis kan derhalve beschouwd worden als kenmerkend te zijn voor alle kosmische processen - niet te vergeten dat Jehovih ‘oneindige verscheidenheid’ is, overvloeiend van werelden die elke mogelijke voorstelling te boven gaan - daarom aanvaard als de Al-mogelijkheid! De grondslag en kroon van de Oahspe-openbaring is dus de Al Persoon van de schepping of kosmos; zo brengt hij alle waarnemende wezens tot een onverbrekelijke eenheid met zichzelf.

Dan komt de eigenlijke geschiedenis van mensen en engelen gedurende uitgestrekte perioden, waarin vele verbazingwekkende verklaringen en afgeleide lessen van de hoogste ethische en spirituele waarde zijn verweven en wordt de lezer in contact gebracht met vele nieuwe ideeën, b.v. de wet van de cyclussen en het beheer over het planetaire leven in al zijn fasen, vanaf het fysieke niveau tot aan het punt waarop het nu geëmancipeerde wezen - ooit sterveling - het beperkende planetaire bestaan verlaat voor een werkelijke verrijzenis naar een nieuw leven met een eindeloze verscheidenheid aan vormen in de interplanetaire en interstellaire ruimte, etherea geheten.
In plaats van eindeloze ellende of onveranderlijke gelukzaligheid wordt ons verteld dat de geest van de mens zich oneindig ontplooit, in een eeuwig toenemend bewustzijn naar een grotere en diepere bewustheid (eenheid) van de Al-Scheppende-Wil, waarin men vreugde kent in voortdurende dienstverlening met anderen, in de verrukkelijke harmonie van de Ene ( verenigde ) Geest.
In al deze oneindige verscheidenheid zitten geen waterdichte garanties - maar iedere fase van creatieve werkzaamheid staat open voor de verrijzende ziel naarmate zijn graad de hoogte ingaat.
De kosmogonie van OAHSPE beeldt een kosmos af die onontwarbaar verweven is. Er worden drie soorten werelden geponeerd. Aan het ene uiterste de materiële of stoffelijke werelden - planeten enz. en aan het andere de etherische lichamen of etherische werelden. In dichtheid tussen deze twee zijn er de atmosferische werelden. Deze kennen een grotere verdichting en tragere beweging dan de etherische werelden, en soms zijn het planeten of kometen, die zich in een proces van verdichting of ontbinding bevinden, al naar het geval kan zijn.
Ook wordt er onthuld dat alle planeten een soort atmosfeer bezitten waarin vele plateaus zweven, die geschikt zijn om te worden bewoond door de gestegen geesten van stervelingen, en met vele graden van verdichting, geschikt voor de diverse stadia van vooruitgang van de geesten, vanaf de laagste tot aan de hoogste graden, d.w.z. van 1 tot 100. Wanneer de volle atmosferische graad is bereikt kan de menselijke geest de hemelen van de aarde verlaten en een etheriër worden, met mogelijkheden die geheel buiten het begrip van de sterveling vallen.

Uit deze gevorderde rijken, de ‘vrije hemelen' genaamd, komt de kracht tot verrijzenis en verlossing naar de stervelingen, aan het begin van iedere nieuwe cyclus (van ongeveer 3000 jaar). In zulke tijden doen zich grote raciale en andere veranderingen voor. Versleten en dode systemen, hetzij van sociale, religieuze of wetenschappelijke aard, worden weggevaagd; nieuwe religies en filosofieën komen op en er verschijnen zelfs nieuwe mensenrassen.

Meer dan de helft van de inhoud van OAHSPE is gewijd aan de voorbije tijdperken van de mensheid op deze planeet, voornamelijk in verhalende trant gegeven, met daarin de handelingen van de hoogverheven wezens die de instrumenten zijn voor het uitvoeren van de wil van de Schepper.
Met deze verslagen over de daden van goden en engelen van hoge graad in de aardse hemelen vallen andere openbaringen samen, en die hebben meer in het bijzonder betrekking op de stervelingen, hun vormen van eredienst en van regeringen en culturen; de oorzaken van oorlogen en de perioden van vooruitgang en achteruitgang. Er wordt een nieuwe en enigszins verrassende versie van de zondvloed gegeven, waarin de gebeurtenis ongeveer 24000 jaar geleden zou hebben plaatsgevonden, en Noachs ark wordt in plaats daarvan een voorval in de Arc van Noe, een etherische wereld of gebied waar de planeet aarde doorheen ging tijdens haar reis langs de omloopbaan. De opkomst en ondergang van rassen, beschavingen en wereldrijken wordt afgebeeld en de redenen daarvan; en de rol die elk van hen vervulde in het algemene bestel van de mensheid als een eenheid - de vruchten van de planeet - en haar raison d’être.
Over het geheel genomen kan men stellen dat OAHSPE zeven grote openbaringen geeft, die als volgt kunnen worden samengevat:

1. De openbaring van JEHOVIH als de Al Persoon van de kosmos, apart en
boven alle goden, heren enz.

2. De engelen: wie zij zijn en hun dienst aan de stervelingen.

3. De cyclische wet - of de wet van de geregelde terugkeer.
haar grondslag.

4. De nieuwe wetenschap, of het op de vortex (energiewerveling) gebaseerde plan van
de kosmos.

5. De inrichting van de hemelen (van deze planeet enz.) en de werkzaamheden en het leven van de engelen daarin.

6. Valse goden, en de rol die zij speelden in de geschiedenis van de aarde en haar hemelen; het ruïneren van het aardse bestuur, vervalsen van spirituele openbaringen en verbasteren van religieuze leringen.

7. De methode voor het stichten van het KONINKRIJK van de VADER op de aarde.

Elk hiervan vraagt eigenlijk om een verhandeling op zichzelf, maar de student van OAHSPE zal alle benodigde informatie in het boek aantreffen. OAHSPE laat duidelijk zien dat de toestand waarnaar in het gebed van Joshu (Onze Vader) wordt verwezen, identiek is met de komst van een groot tijdperk van licht, vreugde en vrede op de aarde, waar we nu naar op weg zijn en dat het KOSMON TIJDPERK wordt genoemd.

Zie het Boek van Jehovih’s koninkrijk op aarde, en de vele verwijzingen, profetisch en anderszins, verspreid door de inhoud. "De groei van wijsheid in de mens, naarmate de aarde ouder wordt, is de boom van licht”. Oahspe, Gods Boek van Ben.
Het is niet de bedoeling van deze kleine brochure om OAHSPE met andere bijbels te vergelijken op een voor hen nadelige wijze. De STEM van de SCHEPPER wordt in vele tijden en plaatsen vernomen en spreekt noodzakelijkerwijze in de taal en het dialect die daarvoor geschikt zijn. Het is ook nodig om onderscheid te maken tussen de directe en indirecte inspiraties die door de mens worden ontvangen. Dit is werkelijk een van de belangrijkste leringen in het boek.
Zarathoestra, Brahma, Boeddha (Sakaya), Abraham, Mozes, Confucius en vele anderen zijn, in hun eigen tijd en op hun eigen plaats, de openbaarders van de Schepper geweest, overeenkomstig de behoefte van dat moment. En de behoeften van die tijd worden in OAHSPE behandeld. De hedendaagse en toekomstige mens nadert een tijd van grotere kennis en inzicht. De vrees voor elkaar, die de naties nog altijd teistert, zal worden overwonnen. Vrede en broederschap worden opnieuw geboren. Waarnemers overal bevestigen het verschijnen van een nieuw soort mensen in de geboorten van de huidige generatie. Het materiële welzijn verbetert en de mentale scherpzinnigheid evenzo of meer. Voor hen komt de nieuwe openbaring, en brengt vrijheid van afgeleefde dogma’s en een meer letterlijk begrip van de archaïsche kennis en de oude mythen; en bovendien een gemakkelijker begrip voor en een groter verlangen naar eenheid en onderling contact op alle bestaansniveaus. OAHSPE moedigt dat allemaal aan. De verhalen van het verleden, zowel aardse als hemelse, werpen een groot licht op duistere zaken en geven zin en betekenis aan de uiterlijke en vaak misleidende voorstellingen van grote en kostbare waarheden - openbaringen zijn het inderdaad! Vroeger raadde men de studenten aan: lees, let op, leer en denk erover na, en dat is de juiste instelling om deze bron van wijsheid te benaderen, ofschoon het soms eerder leest als een sprookje met kosmische inhoud en dimensies.

De zegen van de AL ENE - buiten Hem is er geen ander - zal zeer beslist iedere onbevooroordeelde lezer vergezellen en hem of haar in vervoering brengen door de schoonheid ervan en de doelmatigheid voor de noden van deze tijd.

Extension Booklet "Three Revelations"
KOSMON UNITY
BM/KCKP, LONDON
WV1N 3XX, ENGLAND
(vert. Rein Hougee)"
Diverse aanvullende info Oahspe (origin and plates) - 22 januari 2008

Nog een aanvullende pdf document over de ontstaansgeschiedenis:
Dr. Newbrough en Oahspe.pdf (1,63 mb)

___________________


YouTube filmpje Oahspe Plates


___________________


Pdf Oahspe Plate Position Reference:
Oahspe Plate Position Reference.pdf (3,96 MB)

___________________


Net dank aan:
Spiritual Books

___________________


Aanvullend filmpje: Ancient UFO Paintings
Indirect wel gerelateerd aan Oahspe.
(als de muziek irritant begint te worden gewoon je geluid uitzetten)