VerslagenAnthony Borgia en Het leven in de Ongeziene Wereld (1954)
Introductie - 20 januari 2008

Een nogal vreemde eend in de bijt is Het Leven in de Ongeziene Wereld. Het valt niet zozeer in de categorie voortzetting van de bijbel maar valt wel in de categorie bijzondere boeken die schrijven over de geestelijke wereld alsmede boeken die wel een deel van de christelijke theologie recht willen zetten en schrijven over de hogere en lagere sferen, de hemelen en de hellen.
Het boek is tot stand gekomen doordat Monseigneur Robert Hugh Benson, Engels predikant en schrijver, een zoon van Edward White Benson, de vroegere aartsbisschop van Canterbury na zijn overgaan in de ongeziene wereld in 1914, contact opnam met zijn aardse vriend Anthony Borgia, medium en helderziende en hem vroeg op te willen treden als schrijver zodat Benson het een en ander recht kon zetten van wat hij geleerd had op aarde en kon vertellen hoe het werkelijk er aan toe ging na je overlijden en om de angst voor de dood weg te nemen. Dit resulteerde uiteindelijk in 5 boeken:
- Facts
- Heaven & Earth
- Life in the World Unseen
- More about Life in the World Unseen
- More Light
De boeken vertonen een opmerkelijke gelijkenis met de boeken van Gijsbert van de Zeeuw en Jozef Rulof die soortgelijke wetmatigheden beschrijven over de werking van de geestelijke wereld, de hogere en lage hemelen dat iemand terecht komt op het niveau wat overeenstemd met zijn zielsniveau of niveau van geestelijke ontwikkeling en de kacht van onze gedachten en overtuigingen en de sferen die daaraan vorm geven. Ongetwijfeld zullen er ook overeenkomsten zijn met de werken van Swedenborg of Jacob Lorber maar daar kan ik nu niet meer over vertellen want daar voor ben ik niet goed genoed bekend met hun werken. U zou deze boeken kunnen lezen in het kader van het parelduiken om meer te leren over de geestelijke wereld en haar wetmatigheden want er bevind zich veel waarheid in over de hogere en lagere regionen.
Twee van zijn boeken zijn uiteindelijk in het Nederlands vertaald namelijk Het Leven in de Ongeziene Wereld en Meer over het Leven in de Onzichtbare Wereld en zijn hieronder te downloaden van de website van IHAO.
Lees de boeken online - 20 januari 2008
Zowel Het Leven in de Ongeziene Wereld als Meer over het Leven in de Onzichtbare wereld zijn online te lezen of te downloaden van de website van IHAO. Voor zover wij begrepen hebben zijn deze boeken vrij van copyrights.


HET LEVEN IN DE ONGEZIENE WERELD

Voorwoord van de vertaalster

INLEIDEND WOORD

DEEL I Aan gene zijde van dit Ieven
I. MIJN AARDSE LEVEN
II. DE OVERGANG NAAR HET GEESTELIJK LEVEN
III. MIJN EERSTE ERVARINGEN
IV. HET RUSTHUIS
V. GEBOUWEN DER WETENSCHAP
VII. Muziek
VIII . PLANNEN VOOR TOEKOMSTIG WERK
IX. DE DUISTERE SFEREN
X . EEN BEZOEK

DEEL II De ongeziene wereld
I. DE BLOEMEN
II. DE BODEM
III . METHODEN VAN BOUWEN
IV. TIJD EN RUIMTE
V. DE GEOGRAFISCHE LIGGING
VI. DE LAAGSTE GEBIEDEN
VII . ENKELE EERSTE INDRUKKEN
VIII. ONTSPANNING
IX . GEESTEN - PERSONALIA
X . DE KINDERSFEER
XI. BEZIGHEDEN
XII. BEROEMDE FIGUREN
XIII. ORGANISATIES
XIV. DE INVLOED VAN DE GEESTELIJKE WERELD
XV. DE HOOGSTE REGIONEN
Klik hier om Het Leven in de Ongeziene Wereld te lezen (597kb)


INLEIDING
I EEN STERFGEVAL
II HET ONTWAKEN
III EEN EERSTE BLIK
IV EEN BEZOEK
V GESPREKKEN IN DE GEESTELIJKE WERELD
VI VOORTBEWEGEN IN DE GEESTELIJKE WERELD
VII DE STAD
VIII WIJ BEZOEKEN EEN 'KERK'
IX EEN KWESTIE VAN LEEFTIJD
X EEN LES IN HET SCHEPPEN
XI DE MAN IN HET LANDHUIS
XII DE DWAASHEID VAN DE FILOSOOF
XIII EEN HUIS IN HET BOS
XIV TWEE BEZOEKERS
XV DE HEERSER VAN DE SFEREN
SLOTWOORD
Klik hier om Meer over Het Leven in de Onzichtbare Wereld te lezen (450 kb)

Als u de bestanden wilt downloaden kunt u met de rechtermuisknop kiezen voor Doel opslaan als. Pdf documenten kunnen geopend worden met Adobe Acrobat Reader.
Inleidend woord door Anthony Borgia van het Leven in de Ongeziene Wereld - 20 januari 2008
Wetenschap is het beste tegengif tegen vrees; in het bijzonder, wanneer dit vrees is voor het mogelijke of waarschijnlijke bestaan, nadat we de verandering hebben ondergaan, welke van dit leven naar het volgende voert.

Om te weten te komen wat voor soort plaats de volgende wereld is, moeten we navraag doen en bij iemand, die daar leeft en vermelden, wat deze heeft te zeggen. Dat wordt in dit boek dan ook gedaan.

De berichtgever, die ik voor het eerst leerde kennen in 1909 - vijf jaar voor zijn overgang naar de geestelijke wereld - was op aarde bekend als monseigneur Robert Hugh Benson, een zoon van Edward White Benson, de vroegere aartsbisschop van Canterbury.

Totdat deze geschriften waren geschreven had hij nooit direct contact met mij gehad, doch eens was me gezegd (door een vriend van gene zijde), dat er bepaalde zaken waren, die hij Benson, wenste recht te zetten. De moeilijkheden van communicatie waren hem uitgelegd door vrienden en raadgevers van gene zijde, doch hij hield vast aan zijn voornemen. Toen de geschikte tijd was aangebroken, werd hem medegedeeld, dat hij contact kon krijgen door een vriend uit zijn aardse dagen. Het is mijn voorrecht geweest als zijn schrijver te mogen optreden.

Het eerste geschrift werd samengevat onder de titel "Beyond This Life" (Aan gene zijde van dit leven); het tweede onder die van "The World unseen" (De ongeziene wereld).

In het eerste geeft de verteller in een algemeen overzicht een verslag van zijn overgang van zijn aardse naar zijn bovenaardse leven en zijn daaropvolgende reizen door de verschillende delen van de gebieden van de geestelijke wereld. In het laatste geschrift behandelt hij veel uitvoeriger een aantal belangrijke en interessante feiten en facetten van het geestesleven, welke hij te voren slechts oppervlakkig of terloops had aangeroerd.

Hij vermeldt bijvoorbeeld in: "Aan gene zijde van dit leven" de hoogste en de laagste gebieden. In "De ongeziene wereld" bezoekt hij ze daadwerkelijk en beschrijft hij wat hij heeft gezien en wat in beide regionen gebeurde. Hoewel elk van de beide geschriften op zichzelf compleet is, is het tweede veel uitvoeriger en uitgebreider dan het eerste. Tezamen vermeld zijn zij een geheel.

Wij zijn oude vrienden en zijn heengaan heeft onze oude vriendschap nooit verbroken; integendeel, de band is juist hechter geworden en zijn overgang heeft ons veel meer mogelijkheden verschaft elkaar te ontmoeten dan mogelijk geweest zou zijn, wanneer hij op aarde zou zijn gebleven. Hij drukt voortdurend zijn vreugde uit over zijn vermogen om op een natuurlijke, normale, gezonde en prettige wijze, tot de aarde te kunnen terugkeren, om iets te kunnen vertellen van zijn avonturen en ondervindingen in de geestelijke wereld als een, die "dood" is (zoals velen hem zouden beschouwen) "en toch spreekt".

A.B
Klik hier om verder te lezen...
Inleidend woord door Anthony Borgia van Meer over Het Leven in de Onzichtbare Wereld - 20 januari 2008
De geestelijke voorlichter in dit boek stond op aarde bekend als Monseigneur Robert Hugh Benson, zoon van Edward White Benson, gewezen aartsbisschop van Canterbury, en hij bevond zich op het hoogtepunt van zijn roem als predikant en auteur, toen ik hem vele jaren geleden voor de eerste keer ontmoette.

Nadat hij dit leven had verlaten vroeg ik me dikwijls af hoe het met hem zou gaan. Door middel van een vriend in de geest werd mij verteld dat het hem goed ging, en dat ik na verloop van tijd rechtstreeks van hem zou horen.

Dit bleek tenslotte het geval te zijn, en er ontstond een reeks geschriften die door hem gegeven werden en de eerste daarvan, "Leven in de ongeziene wereld", gaf een enigszins gedetailleerd verslag van zijn feitelijke overlijden.

Hij verhaalde uitvoerig hoe hij, aan het einde van zijn aardse leven, werd verwelkomd door een vroegere collega die Edwin heette en door hem naar de geestelijke wereld werd gebracht, waar zijn huis op hem wachtte, een duplicaat van zijn huis op aarde. Na een korte rust begon hij, onder leiding van Edwin, het land van zijn nieuwe leven te onderzoeken.

Gedurende de loop van hun omzwervingen ontmoetten zij een heel charmant jong meisje genaamd Ruth, en ook een nieuwkomer in de geestelijke wereld, die zich bij hen aansloot, en deze drie zijn sinds die tijd bij elkaar gebleven en nauw verbonden bij het werk en de vrije tijd.

In de geschriften die volgden heeft de monseigneur een uitgebreide verscheidenheid aan onderwerpen behandeld die verband houden met de geestelijke wereld, en niet het minste daarvan betrof zijn 'theologie' die een grootschalige en drastische herziening onderging.

Zijn voornaamste bezigheid bestaat eruit om de mensen tegemoet te komen tijdens hun sterven en ze te begeleiden naar de geestelijke wereld. Zijn vrienden Edwin en Ruth werken daarin met hem samen.

Het is mij een voorrecht en genoegen geweest om aldoor op te treden als zijn secretaris voor het noteren van de geschriften. Door middel van andere communicatiebronnen hebben we letterlijk honderden samenkomsten gehad, waarbij hij een behoorlijk gezelschap van geestelijke vrienden heeft meegebracht.

In het huidige manuscript, door mij in 1951 opgeschreven, verhaalt de monseigneur hoe Ruth en hij, maar bij deze gelegenheid zonder Edwin, zich op een van hun bezoeken naar de aarde begaven, voor 'begeleidingswerk', in dit geval naar een jonge knul van achttien jaar. In plaats van hem echter over te geven aan de zorg van andere handen zoals gewoonlijk plaatsheeft, nodigen zij hem uit om bij hen in hun huis te logeren (waar hij aanvankelijk ontwaakt in zijn nieuwe leven), en daarna, wanneer hij volledig hersteld is, vertrekken zij voor 'begeleidingswerk' van een andere aard: door de sferen waarin zij wonen, om de wonderen te zien en sommige van de mensen te ontmoeten.

A.B.
Klik hier om verder te lezen...
Alle Engelse boeken van Anthony Borgia online te lezen - 20 januari 2008
Op diverse website zijn alle boeken van Anthony Borgia te lezen in het Engels.

In ieder geval vind u ze allemaal op de volgende pagina in pdf formaat en dus makkelijk te downloaden:

Anthony Borgia - Facts
Anthony Borgia - Heaven & Earth
Anthony Borgia - Here and Hereafter
Anthony Borgia - Life in the World Unseen
Anthony Borgia - more Life in the World Unseen

Op de website van Devine Truth Online waar overigens ook nog over een andere openbaring gesproken wordt.

http://www.divinetruth.com/THE%20CD/natural%20pdfs.htm

Ook vind u ze op andere pagina's door de titel tussen "titel" in te tikken in Google.
Meer info over Anthony Borgia en Robert Hugh Benson - 20 januari 2008
Ik kon verder niet veel meer info vinden over Anthony Borgia en Robert Hugh Benson behalve dan het volgende:

Biografie over Anthony Borgia en zijn werk op de website over een Engels medium


"Anthony Borgia was a medium who transcribed the thoughts of a deceased priest and author whom he had known in life; the Catholic priest's name was Monsignor Robert Hugh Benson (1871-1914), and he was a son of a former Archbishop of Canterbury, Edward White Benson. From the Next World, the spirit priest dictated a wealth of scripts to his friend, Anthony Borgia, and many of these were converted into books. He has a great deal to say, which he hopes will correct the teachings contained in his previous influential Christian books, written when he was living on earth. He speaks about Life in the Spirit World, the Orthodox Church, religious belief, faith, spirit communication, mediumship, and what existence is really like for those who have crossed over into the next stages of life (...)" Lees verder op de site...
U vind daar ook diverse uitspraken van Benson te lezen over de kerk, Jezus en het koninkrijk van God.

Engelse Biografie van het leven van Robert Hugh Benson op Wiki
"Robert Hugh Benson (born November 18, 1871; died October 19, 1914) was the youngest son of Edward White Benson, Archbishop of Canterbury, and younger brother of Edward Frederic Benson. Benson studied Classics and Theology at Trinity College, Cambridge, from 1890 to 1893. In 1895, he was ordained a priest in the Church of England by his father, Edward White Benson, who was then Archbishop of Canterbury.

Msgr. R. H. Benson, 1912, age 40His father died suddenly in 1896, and Benson was sent on a trip to the Middle East to recover his own health. While there, he began to question the status of the Church of England and to consider the claims of the Roman Catholic Church. His own piety began to tend toward the High Church variety, and he started exploring religious life in various Anglican communities, eventually obtaining permission to join the Community of the Resurrection." Lees verder op Wiki...

Wat lezers vinden van dit boek van de website van Hearth for Christ online bookstore
"Life in the World Unseen by Anthony Borgia What can we expect after we die? Does life really continue? What will be our relationship to God? Does heaven have physical properties; water, dirt, air, food, bodies? What can we expect to do in heaven; transportation, relationships, occupations, government, religion, worship, free will? What about hell and punishment? What happens to good Catholics who strongly believe in purgatory; to Christians who fear God (...)"

"Although raised as a catholic, I believe what the author is saying about the afterlife, and about the great misconception of religious dogmas. I was amazed at the details of the descriptions of the afterlife, and what spirit life will be like when I cross over. There are times that I just can't wait to "kick the bucket". (...)"
Leest u verder op: De website van Hearth for Christ waar drie pagina's aan lezers getuigenissen staan.

Life in the World unseen

Een online Engelse editie van Life in the World Unseen met twee schitterende schilderijen waarvan ik de oorsprong nog niet heb kunnen achterhalen.

"(...) On passing to the spirit world, every person, regardless of color or creed, will find themselves the inheritors of precisely the spiritual abode to which their earthly lives have befitted them. The spirit world is the land of the great harvest, the seeds of which were sown upon the earth: "Whatever a man sows, that shall he reap" has its full and just application. Those who find themselves in the bleak and meagre surroundings of the dark realms have only themselves to reproach, for what they see about them is an outward expression of the current state of their spiritual progression. Just as the beauties of the light realms are created and upheld by theirs inhabitants, so have the conditions of the dark realms been brought about: beauty of deed and thought can produce nothing but beauty.(...)"
http://anthony3741.tripod.com