VerslagenHet Urantia Boek (1920-1955)
Waarover gaat het Urantia Boek - 13 januari 2008
In de introductie folder lezen we:
"Het Urantia Boek is in 1955 verschenen in de Engelse taal en telt ca. 2100 pagina's. In 1997 is de vertaling in het Nederlands verschenen.
Het Urantia Boek behandelt de volgende onderwerpen:
”- het wezen en de natuur van God en Zijn relatie met het universum;
”- ontstaan, geschiedenis en toekomst van het universum;
”- ontstaan, geschiedenis en toekomst van de Aarde (die in het boek Urantia wordt genoemd);
”- ontstaan, geschiedenis en toekomst van de mens;
”- oorsprong, evolutie en toekomstige opgaven voor religie, kerk en staat;
”- het leven en onderricht van Jezus."

"De boodschap van het Urantia Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum."

Bron: http://www.urantia.nl/_urantia/docs/brochures/2007_07_22%20introductiefolder.doc (niet beschikbaar tijdelijk)
Nieuwe link: http://www.urantia.nl/pag/inleiding.html

Op de Nederlandse website van Sitchting Urantia lezen we verder : "Het boek geeft antwoorden op vele belangrijke levensvragen. Het is niet verbonden aan een kerk, een instituut, een leider, een bepaalde plaats of bepaalde rituelen. Integendeel, het Urantia Boek geeft aan dat je niemand nodig hebt voor een persoonlijk contact met God en voor antwoorden op je vragen."

"Terwijl bijna elke generatie wel een aantal mensen voortbrengt die zich opwerpen als de dragers van een 'nieuwe openbaring', is het verrassende van het Urantia Boek dat het geen nieuwe georganiseerde religie bepleit. De gezichtspunten in het Boek bouwen voort op de religieuze erfenissen van verleden en heden, en zijn een aanmoediging voor een persoonlijke levende religie, gebaseerd op geloofsvertrouwen en dienstbaarheid aan de medemens. Ook bepleit het Urantia Boek een persoonlijke relatie met God, en beschrijft het hoe aan zo'n relatie gestalte te geven is. Tot in verrassende details wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe het mogelijk is dat God tegelijk ver van ons verwijderd op het Paradijs is en toch in het bewustzijn van elk van ons levend en direct aanwezig is."
Bron: http://www.urantia.nl

In het voorwoord van het Urantia Boek lezen we: "Uw wereld, Urantia, is één van vele soortgelijke bewoonde planeten die samen het plaatselijk universum Nebadon vormen. Tezamen met soortgelijke scheppingen vormt dit universum het superuniversum Orvonton , uit welks hoofdwereld, Uversa, onze commissie afkomstig is. Orvonton is één van de zeven evoluerende superuniversa in tijd en ruimte, die cirkelen rond de goddelijk volmaakte schepping die aanvang noch einde kent – het centrale universum Havona . In het hart van dit eeuwige, centrale universum bevindt zich het stationaire Paradijs-Eiland, het geografische centrum der oneindigheid en de woonplaats van de eeuwige God.

De zeven evoluerende superuniversa, tezamen met het centrale, goddelijke universum, worden door ons gewoonlijk aangeduid als het groot universum ; dit zijn de scheppingen die thans georganiseerd en bewoond zijn. Deze maken alle deel uit van het meester-universum , dat tevens de nog onbewoonde maar reeds in beweging komende universa der buiten-ruimte omvat."
http://www.urantia.org/dutch/ne_u_boek/voorwoord.html


Op weg naar het paradijs dus:


Deze presentatie laat het u allemaal nog is eventjes fijntjes zien:
http://www.squarecircles.com/ascenttoparadise/ascentdutch2008/Presentation_Files/index.html

Het ontstaan van het Urantia Boek - 13 januari 2008
Het ontstaan van het Urantia Boek wordt met enige geheimzinnigheid omhuld. In een informatiefolder over het Urantie Boek staat: "Vroeg in de twintigste eeuw werd een arts die zijn praktijk uitoefende in Chicago het hoofd van een groep die bekend staat als de Contact Commissie.
Deze kleine groep was het aanspreekpunt voor en de eerste beheerder van, de uiteindelijke tekst van Het Urantia Boek. De leden hadden plechtig beloofd nooit details over de precieze gang van zaken te zullen onthullen, zodat toekomstige generaties ervan zouden worden weerhouden de leden te aanbidden. Het werd als belangrijk aangemerkt dat geen enkel individu zou worden vereerd vanwege zijn of haar betrokkenheid bij Het Urantia Boek. Met zijn karakter van openbaring rust het Boek geheel op zijn eigen verdiensten, aard en inhoud."
http://www.urantia.nl/_urantia/docs/brochures/2007_07_22%20introductiefolder.doc
Veel wijzer werd ik daar niet van. Ook een uitgebreider document getiteld: "Het plan voor de openbaring van het Urantia Boek" hielp niet echt:
http://www.urantia.nl/_urantia/docs/brochures/Het%20plan%20voor%20de%20openbaring%20van%20het%20Urantia%20Boek.pdf
Het is niet mijn bedoeling hier negatief te zijn want ik vind het alleen maar te prijzen dat men niet aan naamsverering wil doen en het boek is ook geheel online te lezen wat ik ook een groot pluspunt vind, maar toch vond ik wat meer duidelijkheid op de Engelse Wiki pagina die overigens totaal niet overeenkomt met de Nederlandse als het gaat om het Urantia boek: "The exact circumstances of the origin of The Urantia Book are unknown. The book and its publishers do not name a human author, but instead it is written as if directly presented by numerous celestial beings appointed to the task of providing an "epochal" spiritual revelation to humankind.

As early as 1911, William S. Sadler and his wife Lena Sadler, physicians in Chicago and well known in the community, were approached by a neighbor who was concerned that she would occasionally find her husband in a deep sleep and breathing abnormally. She reported that she was unable to wake him at these times. The Sadlers came to observe the episodes, and over time, the unconscious individual produced communications that seemed as if they were from entities who claimed to be spiritual beings. The Sadlers were both respected physicians, and William Sadler was a debunker of paranormal claims, who is portrayed as not believing in the supernatural. In 1929, he published a book The Mind at Mischief in which he explained fraudulent methods of mediums and how self-deception leads to psychic claims. He wrote in an appendix that there were two cases that he had not explained to his satisfaction.

The other exception has to do with a rather peculiar case of psychic phenomena, one which I find myself unable to classify, and which I would like very much to narrate more fully; I cannot do so here, however, because of a promise which I feel under obligation to keep sacredly. In other words, I have promised not to publish this case during the lifetime of the individual. I hope sometime to secure a modification of that promise and be able to report this case more fully because of its interesting features. I was brought in contact with it, in the summer of 1911, and I have had it under my observation more or less ever since, having been present at probably 250 of the night sessions, many of which have been attended by a stenographer who made voluminous notes.

A thorough study of this case has convinced me that it is not one of ordinary trance. While the sleep seems to be quite of a natural order, it is very profound, and so far we have never been able to awaken the subject when in this state; but the body is never rigid, and the heart action is never modified, though respiration is sometimes markedly interfered with. This man is utterly unconscious, wholly oblivious to what takes place, and unless told about it subsequently, never knows that he has been used as a sort of clearing house for the coming and going of alleged extra-planetary personalities. In fact, he is more or less indifferent to the whole proceeding, and shows a surprising lack of interest in these affairs as they occur from time to time.

Eighteen years of study and careful investigation have failed to reveal the psychic origin of these messages. I find myself at the present time just where I was when I started. Psychoanalysis, hypnotism, intensive comparison, fail to show that the written or spoken messages of this individual have origin in his own mind. Much of the material secured through this subject is quite contrary to his habits of thought, to the way in which he has been taught, and to his entire philosophy. In fact, of much that we have secured, we have failed to find anything of its nature in existence. Its philosophic content is quite new, and we are unable to find where very much of it has ever found human expression.

In 1924, a group of Sadler's friends, former patients, and colleagues began meeting for Sunday intellectual discussions, but became interested in the strange communications when Sadler mentioned the case and read samples at their request. Shortly afterwards, a communication reportedly was received that this group would be allowed to devise questions and that answers would be given by celestial beings through the "contact personality".

Sadler presented this development to the group, and they generated hundreds of questions without full seriousness, but it resulted in the appearance, one by one, of answers in the form of fully written papers. They became more impressed with the quality of the answers and continued to ask questions, until all papers now collected together as The Urantia Book were received. The group was known as the Forum. A smaller group of five individuals called the Contact Commission, including the Sadlers, was responsible for gathering the questions from the Forum, acting as the custodians of the handwritten manuscripts that were presented as answers, and arranging for proofreading and typing of the material that arrived.

The Sadlers and others involved, now all deceased, claimed that the papers of the book were physically materialized from 1925 until 1935 in a way that was not understood even by them, with the first three parts being completed in 1934 and the fourth in 1935. The last Forum gathering was in 1942. Also documented are methods of reception that Sadler refuted as the way the papers were received. The individual known as the "contact personality" or "sleeping subject" is said to have been kept anonymous in order to prevent undesirable future veneration or reverence for him.

After all of the written material was received in 1935, an additional period of time took place where requests for clarifications resulted in revisions. Sadler and his son William (Bill) Sadler, Jr. at one point wrote a draft introduction but were supposedly told that they could not add their introduction because "A city can not be lit by a candle." The Foreword was then provided. Bill Sadler is noted to have composed the table of contents that is published with the book.

The communications with the celestial beings purportedly continued for another two decades while members of the Forum began to study the book in depth, and according to Sadler and others, permission to publish it was given to them in 1955. The Urantia Foundation was formed in 1950, and through privately raised funds, the book was published under international copyright on October 12, 1955."
Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Urantia_Book

Er wordt dus gesproken over celestial beings (hemelse wezens) die spraken door een persoon die in een diepe slaap was. De rede waarom ik het woord geheimzinnig gebruik is omdat ook daarna nog niet geheel duidelijk is hoe de communicatie met deze wezens verliep. Ik citeer: "The name of the patient has been kept secret and the exact manner of communication is not clear. However, Dr. Sadler insisted that this process did not involve spiritualism, channeling, or automatic writing. The contact personality was entirely unconscious (asleep) during the transmission (bron: http://www.religioustolerance.org/urantia.htm, juist omdat dus benadrukt wordt dat het niet gaat om channeling (inspiratie) en ook in bovengenoemd pdf document wordt dit nogeens benadrukt. Op sommige site wordt ook gesproken over deze ce;estial beings als Aliens (buitenaardsen). Dit is maar net hoe je het allemaal bekijkt.

Het Urantia Boek wordt door sommigen ook wel aangeduid als The Blue Book Alien Bible of Update on the Bible.
The Blue Book Alien Bible - 13 januari 2008
Documantaire over het Urantia Boek van de website van Disclose Tv:

Klik op onderstaande afbeelding om af te spelen:Bron: http://www.disclose.tv
Hoofdstukindeling van het Urantia Boek - 13 januari 2008
Het Urantia Boek bestaat uit vier delen:

DEEL I
HET CENTRALE UNIVERSUM EN DE SUPERUNIVERSA
Onder verantwoordelijkheid van een Uversa-korps van Superuniversum-Persoonlijkheden die handelen op gezag van de Ouden der Dagen van Orvonton.

DEEL 2
HET PLAATSELIJK UNIVERSUM
Verzorgd door een Nabadon-korps van Persoonlijkheden uit het Plaatselijk Universum, handelend op gezag van Gabriël van Salvington.

DEEL 3
DE GESCHIEDENIS VAN URANTIA
Deze verhandelingen zijn verzorgd door een Korps Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum, op gezag van Gabriël van Salvington.

DEEL 4
HET LEVEN EN ONDERRICHT VAN JEZUS
Deze groep verhandelingen is verzorgd door een commissie van twaalf middenwezens van Urantia, handelend onder toezicht van een Melchizedek die leiding gaf aan deze openbaring. De basis voor dit relaas werd verschaft door een secundair middenwezen dat eens was belast met de bovenmenselijke zorgende hoede over de Apostel Andreas.

Bron: http://www.urantia.org/dutch/ne_u_boek/index.html

Het boek is in zijn geheel online te lezen op Nederlandse afdeling van de website van de Urantia Foundation:
http://www.urantia.org/dutch/ne_u_boek/index.html
Het Urantia Boek op papier - 13 januari 2008

Los van het feit dat het Urantia Boek geheel online te lezen is zowel in het Engels al in het Nederlands en in andere talen is er ook een papieren versie verkrijgbaar. Deze is te bestellen bij:

Bol.com
Hardcover | Frontier Publishing
ISBN10: 9090111514 | ISBN13: 9789090111513
bol.com prijs: € 29,95
Link naar dit boek op de Bol.com website

Een citaat van een van de lezers: "Wanneer je de korte beschrijving leest, zou je denken dat het science fiction is. Niets is minder waar. Het betreft hier de opvolger van de Bijbel, de Vijfde Openbaring, een Bijbel voor de mens van de 21e eeuw. Eenmaal begonnen kan je het niet meer loslaten. Het eerste deel vergt studie, het tweede deel is buitengewoon interessant (het betreft het ontstaan en de evolutie tot nu toe van de aarde en ons mensen) en het derde deel leest als een roman (over het leven en de lessen van Jezus). De Bijbel is geschreven voor mensen met een ontwikkelings-niveau van de achterliggende 2000 jaar. Deze Openbaring is voor de mens van de volgende 1000 jaar en geeft antwoord op de vragen die de Bijbel heeft opgeroepen. Dat maakt de Bijbel niet minder waardevol, maar vult deze aan. Sterker, dit boek bewijst de waarde van de Bijbel. Het lezen van dit enorme boek heeft mijn geloof verdiept en mijn zekerheid over onze toekomst vergroot. Het geeft zelfs inzicht in wat er na ons aardse bestaan staat te gebeuren. Het geeft inzicht in de overeenkomsten en verschillen van de verschillende godsdiensten en laat pijnlijk zien wat wij er zelf hebben bijbedacht. Kortom een must voor ieder die kan lezen!"
Lees ook de andere recensies op de bol.com site !

Rechtstreeks bij de uitgever: Uitgeverij Frontier

Title: Het Urantia Boek
Code: URBO
pages/minutes: 2100
Cover: Hardcover
Language: Dutch
Price: Euro 29.90
Link naar de Frontier Bookshop
(Tik Urantia in bij Zoeken)

Het Urantia Boek online in het Nederlands en in andere talen ! - 13 januari 2008
In het Nederlands online te lezen op de Nederlandse afdeling van de website van de Urantia Foundation

http://www.urantia.org/dutch/ne_u_boek/index.html

In het Engels online te lezen op de website van de Urantia Foundation
http://www.urantia.org/papers/index.html

In vele andere talen te lezen op de website van de Urantia Foundation
http://www.urantia.org

In het Engels te beluisteren in Mp3 formaat op de website van de Urantia Book Felloship
http://www.urantiabook.org/audio/Uversa_Press_DVD/toc_p1.html

In het Engels als Video te beluisteren op YouTube

https://www.youtube.com/results?search_query=urantia+book+paper&search=Search
In the Spotlight - 13 januari 2008

De Engelse Wiki over het Urantia Boek

Allereert wil ik toch nog even wijzen op de Engelse Wiki pagina over het Boek Urantia omdat die toch vrij informatief is.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Urantia_Book
Zie ook op Wiki:
Glossary of terms in The Urantia Book
en
Revelation

Website van Truthbook

Op de website van Truthbook zijn diverse Urantia plaatjes te bezien.
Truthbook Gallery

Website van de Urantia Foundation

http://www.urantia.org