Veel Gestelde VragenLoslaten en Overgave 1 november 2004
Deze Faq is ontstaan naar aanleiding van een briefwisseling met een van onze lezers. Hij gaat over (dingen) "loslaten" en over (jezelf) "overgeven/overgave". Bekende begrippen in de christelijke wereld maar wat wordt er nu precies mee bedoeld. Met praktische voorbeelden proberen we dit duidelijk te maken.
Introductie
Kun je meer over het loslaten vertellen ?
Nu heb ik er wel een aantal vragen bijgekregen
Het loslaten van een wil
Hoe vaak moet je loslaten voordat je iets mag vasthouden ?
Kun je iets te vaak loslaten ?
Op welke gebieden kun je het loslaat principe toepassen ?
Loslaten of vasthouden ?
Nawoord

Onderwerp: Introductie
Antwoord Deze Faq is ontstaan naar aanleiding van een briefwisseling met een van onze lezers. Hij gaat over (dingen) "loslaten" en over (jezelf) "overgeven/overgave". Bekende begrippen in de christelijke wereld maar wat wordt er nu precies mee bedoeld. Met praktische voorbeelden proberen we dit duidelijk te maken. Loslaten wordt vaak gebruikt in verband met zonde weg doen uit je leven (heiliging), loslaten van het verleden (innerlijke genezing), loslaten in de zin van wegdoen, bv boeken of bepaalde muziek (heiliging en soms ook het verleden loslaten/achterlaten), loslaten in de zin van overgave in Gods handen, dit kan gaan om een gedachte, een probleem, een situatie of een persoon (toetsen=heiliging=goddelijke voorzichtigheid). Deze Faq zal zeker niet volledig zijn en misschien duiken we soms iets te ver in de diepte gelijk, wees dan ook niet bang ons te schrijven n.a.v. deze faq voor meer uitleg als dingen niet duidelijk zijn.

We hebben het over toetsen en loslaten in de Veel Gestelde Vragen - Diverse Vragen (1) wanneer we spreken over de geestelijke ijsprincipes. De briefschrijver refereert bij de eerste vraag onder andere op een vraag over de wederkomst. Dit is later verwerkt in de Veel Gestelde Vragen - Diverse Vragen (2) onder het kopje "Wederkomst van Christus".

In een andere brief schreef hij: "Om in de Waarheid en Liefde van de Heer te wandelen zal ik alles willen loslaten wat er in de weg staat. Ook al zal ik er zo lang mee moeten vechten dat het tot aan m'n dood duurt. Maar soms lijkt het alsof alles je wordt ontnomen ! Maar het zij zo als dat de wil van God is". Hierop antwoord ik: "Soms moet je eerst alles loslaten. Het gaat God slechts om de gehoorzaamheid. Je krijgt de goeie dingen gelijk weer terug ! Spreek je probleemgedachten of strijdvragen gerust uit !". De verdere vragen en antwoorden zijn verwerkt in deze Faq.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Kun je meer over het loslaten vertellen ?
In je brieven loopt het "loslaten" nogal als een rode lijn er doorheen ! Kun je meer over het loslaten vertellen ?
Antwoord Ja, dat loslaten zou je als een rode draad kunnen zien. Dat gaat vanzelf in m,n schrijven alhoewel de tonatie naar iemand anders toe weer anders zou kunnen liggen. Kijk, het is belangrijk dat je het loslaat principe begrijpt anders snap je nog niet waarom je het doet.

Door iets los te laten geef je de Heilige Geest de ruimte. Stel, (even een heel praktisch voorbeeld) je wilt een vriendin. Dan kun je twee dingen doen. A. De poorten van de hemel bidden en smeken enz of B. Loslaten en aan God overgeven. Bij A. ben je er zo mee bezig dat je de Heilige Geest totaal geen ruimte geeft, hij kan er niet bij, de persoon van wie je juist hulp wil kan juist niet bij je komen om je te helpen. Daarentegen, laat je het los, neem je je handen er van af en zeg je Heer hier heeft u het, dan geef je Hem juist de ruimte om Z,n werk te doen. Even tussen haakjes, ook die wil zelf (de wil om een vriendin te willen) moet je loslaten/toetsen/op het altaar leggen, want ook die kan uit het vlees voortkomen.

Het loslaten is dus ook een heel belangrijk toetsprincipe natuurlijk in combinatie met de andere al reeds besproken toetsprincipes. Stel, je krijgt een bepaalde gedachte ergens over, om iets te gaan doen, of over iemand of over een bepaald onderwerp of een openbaring enz, maakt dus niet uit wat voor gedachte. Laat hem los, want je wilt geen gedachtes hebben die niet van God zijn ! Iedere gedachte die niet van God komt, komt van satan, er is geen gulden middenweg. Als de gedachte van God komt dan zal hij vanzelf weer terugkomen. Voor jezelf maak je de keus, Heer ik wil geen gedachten meer hebben/navolgen die niet van u afkomstig zijn. Let wel dit is een lange en moeizame weg, maar het gaat hier even om die keus. Je kunt je dit ook voorstellen als dat je op een wit vlak gaat staan. Komt de gedachte weer terug, laat hem dan weer los, en weer en weer en weer enz -> de herhaling. Wanneer de gedachte van God komt zal hij steeds sterker terugkomen. Zelfs dan moet je hem blijven loslaten totdat de gedachte jouw als het ware overwint, maar dan heeft de Heilige Geest gewonnen.

Let wel dat het fundament voor zuiver toetsen altijd is dat je recht staat in je hart tegenover God, anders loopt je toetsen ook op niets uit. Dan ga je juist dingen van God aanmerken als van satan en dingen van satan aanmerken als van God. Recht staan in je hart tegenover God wil niet zeggen dat je zonder zonde bent maar wel dat je niet bewust in bepaalde zondes blijft leven of aan verkeerde dingen vasthoudt. Dit kunnen ook verkeerde fundamenten zijn in je geloofsleven/ levenswandel. We hebben het hier dan niet over zaken als "vallen en opstaan" of "gebondenheid", nee we hebben het in eerste instantie alleen over een keuze die je maakt in je diepste hart, de keus om 100% voor God te gaan (even los van wat dat verder inhoud) en een 100% streven naar heiliging op alle gebieden van je leven.

Kijk, je hebt twee soorten van overgave in het christendom, een goede en een foute. De foute vorm is Heer ik geef me over aan u, ik doe alles wat u zegt. In de kern natuurlijk goed, want daar gaat het nu juist om, maar wat doen deze mensen vervolgens, iedere gedachte is vervolgens van de Heer en alles waarvan zij denken dat het van de Heer is (of waarvan hun voorganger zegt dat het van de Heer is) gaan ze actief aan werken en denken dan dat ze in volle overgave bezig zijn de Heer te dienen. Er lopen genoeg van zulk soort christenen rond en misschien behoort u zelf ook wel tot deze groep.
De goede vorm van overgave is Heer ik geef me over aan u waarmee je bedoeld mijn leven is van u, niet mijn wil, maar uw Wil geschiede, en daarbij hoort dan ook die keus voor de vole 100% zoals hierboven beschreven. Vervolgens zegt de Heer ok, ga maar toetsen dan als het je alleen om Mij gaat. De overgave bestaat dan hieruit dat je alles weer teruggeeft aan God, zowel de goede als de slechte dingen zodat het door de toetsing, de zuivering heen kan. Alleen wat van God is zal dan overblijven. Ga je dit werkelijk toepassen dan kan dit je leven behoorlijk op de kop zetten.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Nu heb ik er wel een aantal vragen bijgekregen
Na aanleiding van wat je hierboven schreef heb ik er wel een aantal nieuwe vragen bij gekregen.
Antwoord Het is goed dat je dingen terugkoppeld want misverstanden moeten we natuurlijk liever niet hebben. Stel je vragen maar.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Het loslaten van een wil
Je zei: "Even tussen haakje, ook die wil zelf (de wil om een vriendin te willen) moet je loslaten/toetsen/op het altaar leggen, want ook die kan uit het vlees voortkomen. Kun je dit nader uitleggen want dit begrijp ik niet.
Antwoord Vanuit je hart kun je kiezen om bepaalde willen in je te hebben. Zo heb je de wil van het vlees en de wil van de Geest. Dit is even hele theoretische kennis, maar het is wel heel praktisch toepasbaar. De bijbel spreekt over de werken van het vlees, de werken van de oude mens. Ik geloof dat het Paulus is die zegt: leg dan af dit, leg dan af dat... Het vlees heeft dus vele willen, de oude mens wil dingen die tegenover de wil van de nieuwe mens staan. En nu even terug naar het prakische voorbeeld: kijk de wil om een vriendin te willen is op zich natuurlijk niet verkeerd. Maar het gaat om het moment (en dan hebben we het ook gelijk over seizoenen). Wanneer jij in het seizoen zit van de verticale relatie (jij en God) en je hebt dan heel sterk de wil in je om een vriendin te hebben dan is het de oude mens, je oude natuur die op dat moment een vriendin wil. Het is dan een afleidingsmanoeuvre van de duivel. Seizoen 2 is dan de horizontale relatie, je gaat God ontmoeten in andere mensen. En mogelijk hoort daar dan de wil bij tot het willen van een vriendin. Ook dan laten we deze wil dus los, we blijven hem dus toetsen ! Is deze wil op dit moment in mij wel van God of is dit een demonische wil in mij. Ik wil heilig zijn, dus uit een soort heilige Vrees omdat je God en andere mensen geen pijn wil doen laat je ook dit weer los. In het NT staat er dat God beide het willen en het werken in ons wil werken naar Zijn welbehagen. Daar zie je dus weer dat God bepaalde willen voor ons heeft en daar zie je ook weer het niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede.

Je kan dus kiezen voor een bepaalde wil in jouw. Laat ik het nog iets moeilijker maken: stel je hebt ergens hele erge strijd mee, (bijvoorbeeld onreinheid) en je gaat jezelf daar is echt op onderzoeken heel diep van binnen, en tot je grote schrik (maar wel heel eerlijk) kom je tot de conclusie dat je hier niet in wil veranderen, je komt tot de conclusie dat dit is wat je wilt, je wilt die onreinheid. Het enigste wat je dan rest te doen is in al die eerlijkheid naar God toe gaan en zeggen, Heer werk Uw wil in mij op dit gebied, Heer ik kies ervoor om deze wil niet langer in mij te hebben. Geef mij een andere wil op dit gebied, Ik kies voor Uw Wil op dit gebied. Wanneer je deze keuze in 100% oprechtheid hebt gemaakt dan moet je je er ook niet meer mee identificeren dan als die foute wil toch weer komt opzetten, dat is dan niet langer jouw wil maar een demonische wil in jouw, die behoort aan je oude mens.
De keuzes die je in je hart maakt zijn dus niet afhankelijk van de willen die je in je hebt. Dit moet je weten te scheiden. Het diepste hart, de keuzes die je maakt liggen dieper dan de willen die je in je hebt.

Ik kan hier nog veel langer over doorschrijven want het is een heel interessant en diepgaand onderwerp. Pluis de bijbel met een concordantie wat dat betrefd maar is uit over het hart van de mens. De bijbel spreekt over verharding van het hart. Daar zijn een aantal hele mooie teksten over. Zoek ze maar op. En dat zijn teksten gericht aan christenen, aan gelovigen. Verharding is iets verschrikkelijks. Het zijn de poortjes waardoor satan de gemeente en je leven binnendringt en is binnengedrongen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Hoe vaak moet je loslaten voordat je iets mag vasthouden ?
Antwoord Nou, we hebben hier als het ware te maken met twee kanten van een goede medaille. Een voorbeeld: ik heb hier een stapel aantekeningen met daarin verzamelde kennis, met ontdekkingen, openbaringen enz. Die kennis moet ik op een gegeven moment ook weer loslaten. Waarom, zodat ik ruimte vrijmaak voor nieuwe kennis, zodat God me zaken kan laten zien die nog dieper gaan, of vanuit een groter overzicht. Het brengt je ergens en daarna laat je het weer los. Je kan het zien als ware je in een flat op een bepaalde verdieping, je hebt hele mooie schatten daar liggen, ze zijn prachtig. Nu kun je twee dingen doen. Die schatten gaan verafgoden, gaan omhelzen enz of beseffen dat hoe mooi ze ook zijn, ze bedoeld zijn om je ergens heen te leiden. Waar naar toe, naar de volgende verdieping. Je neemt de trap, je laat al die mooie schatten die God je gaf in dankbaarheid achter (blijven daar niet liggen hoor, die geeft God dan aan iemand die op die plek is gekomen waar jij toen was toen jij ze nodig had) en je gaat naar de volgende verdieping.
Soms geeft God je iets puur en alleen maar om te kijken wat je er mee doet. Mm, wat zou hij er mee gaan doen, houd hij het of laat hij het weer los en geeft hij het weer terug ? En tot Zijn verheuging ziet Hij dat je het gelijk weer los laat en denkt Hij, he daar kunnen we wat mee, die kan het nog ver gaan schoppen. Hier zitten dus wel een aantal hele diepe principes in verborgen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Kun je iets te vaak loslaten ?
Kun je iets ook zo vaak loslaten dat God op een gegeven moment zegt: Nou als je steeds maar weigert om uit Mijn hand te ontvangen dan bied Ik het je niet meer aan voordat je er om zult smeken !
Antwoord Nee, want zo is God niet !
Wat wel kan is dat God vanwege bepaalde zonden die je maar niet los wilt laten Hij je bepaalde schatten (gaven, inzichten) niet kan geven die Hij je eigenlijk wel wilde geven. En het gevolg daarvan kan zijn dat op dat gebied dan voor een tijdje de deur op slot gaat. Je zult je dan eerst weer moeten bewijzen. Bewijzen bij God ? Jazeker. De Heilige geest (met de nadruk op Heilig) is als een duif. Een duif is heel voorzichtig. Je hoeft maar dit te doen en hij vliegt weg. En dan verwachten zeker wanneer het volgens jouw de tijd is dat God nu maar moet komen met die gave of dat inzicht en vervolgens zou jij er met je vieze voeten gelijk weer boven op gaan staan. Nee, zo werkt het in het andere kamp. Gods koninkrijk is gebouwd op Heilige voorzichtigheid !
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Op welke gebieden kun je het loslaat principe toepassen ?
Kun je het loslaatprincipe op allerlei soorten gebieden toepassen of kent het ook z'n restricties ?
Antwoord Nee, voorzover ik weet kun je dit toepassen op alle gebieden.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Loslaten of vasthouden ?
Wanneer moet je strijden om los te laten en wanneer moet je strijden om vast te houden ?
Antwoord Ik denk dat het strijden om los te laten voor een groot deel al wel is beantwoord hierboven. Over strijd om vast te houden moet je dan meer denken aan het vasthouden van je trouw aan God. Natuurlijk moet die trouw ook weer onderzocht worden op zijn diepste motivaties. Verder kun je het toepassen op praktische zaken zoals volharding of concentratie. Hier valt vast nog wel meer over te zeggen maar ik stop hier nu om alles even te laten bezinken nu. We blijven in de voorzichtigheid.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Nawoord
Antwoord Tot zover deze Faq.

Namens De Internationale Hermitatische Orders "The Eternal Ice"
ha-ell, Apostolisch Leraar
[ Terug naar boven ]