Veel Gestelde VragenDiverse vragen (1) 1 juni 2003

Meneer Nul, Black Ice, Glaciers, Gods Robot, Schuilnamen, Uitleg van de geestelijke ijsprincipes versus vals vuur in de kerk, Geestelijk vampirisme, Ervaringen met demonie in dromen en geestelijk reizen, Informatie over Ken Thornberg.

Wie is Meneer Nul ?
Uitleg schuilnamen en geestelijke ijsprincipes
Geestelijk vampirisme
Ervaringen met demonie in dromen en geestelijk reizen
Reactie van IHAO
(verzoek om) Informatie over Ken Thornberg
Reageren

Onderwerp: Wie is Meneer Nul ?
Wie is "Meneer Nul" ? 0 = niets, dus uw website staat onder toezicht van niemand ? Of mag ik niet kritisch zijn ?
Antwoord Deze vraag werd gesteld voordat de strips van meneer Nul gepubliceerd waren. Toen was al wel in de linkerbovenhoek te zien "onder Toezicht van Meneer Nul" zonder dat hier een link aan verbonden was naar de pagina's van Meneer Nul en aanverwanten. Hopelijk is het ook voor deze briefschrijver nu duidelijker wie meneer Nul is. Meneer Nul is iemand die z,n leven volledig afgelegd heeft. Daarom is hij niks/nul en Jezus alles in hem. Dat de site onder toezicht staat van Niemand is dus niet correct, alhoewel... meneer Nul heeft wel een familielid genaamd meneer Niemand.
Dus..Zeg dat nou niet te snel, lees eerst de Stripalbums van Meneer Nul.

Iemand anders vroeg na het lezen van de geloofsbelijdens helemaal onderaan op het derde gedeelte waarom we schuilnamen gebruiken omdat ook Meneer Nul daar vermeld staat. Aangezien Meneer Nul dusdanig belangrijke bijbelse principes vertegenwoordigd vonden wij hem belangrijk genoeg om hem daar ook te vermelden. Is hij daarmee een fictief figuur ? Wat is fictief ? God geeft Zijn wetten en principes graag handen en voeten, Hij zoekt naar manieren om ze te uiten, vorm te geven. Er zal dus vast ook wel een engel zijn in de geestelijke wereld die Meneer Nul heet en daarbij bepaalde taken op zich genomen heeft/ vertegenwoordigd.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Uitleg schuilnamen en geestelijke ijsprincipes
Black Ice, Glaciers, Gods Robot, Schuilnamen, Uitleg van de geestelijke ijsprincipes versus vals vuur in de kerk
  • Brief 1: Ik vind het erg raar dat u zichzelf "Black Ice" noemt. Misschien ben ik wat te confronterend. Waarom Black Ice ? De duisternis wijkt voor het Licht en het ijs smelt voor het Vuur.
  • Brief 2: Met grote interesse lees ik de artikelen op uw site. IJs doet me aan kilheid denken en niet aan God, maar als dit waar is dan zal Hij het mij t.z.t. wel openbaren. Ik ben in ieder geval geprikkeld om mijn geestelijke luiheid te overwinnen en mijn plaats in de strijd weer in te nemen. Ook wil ik weer dieper en vaker in Zijn Woord gaan lezen zodat Hij mij ook kan openbaren wat Zijn wil is en hoe de geestelijke wereld in elkaar zit. Mijn dank voor deze prikkeling !
  • Brief 3: Jullie hebben maar een koude bedoening met al die namen met 'ice' en glacier' erin. Ik ben benieuwd waarom jullie voor dergelijke namen kiezen. Waarom gebruiken jullie schuilnamen als godsrobot en meneer nul ?
  • Brief 4: Hoe koos je voor de naam 'godsrobot'? Wat moet ik hierin verstaan, of juist niet verstaan ?
  • Brief 5 God werkt niet met en door robots, maar juist met en door mensen !
Antwoord De laatste vraag heb ik hierbij gezet omdat hij te maken heeft met de andere vragen. Allereerst, godsrobot, blackice en dergelijke, zijn geen schuilnamen. In de striktste zin van het woord zijn het gebruikersnamen die we hebben bedacht bij het nemen van een nieuw account bij een internetprovider. Zo was er het adres van de zustersite home.zonnet.nl/godsrobot (deze site in het Engels en later Hotel Dagdroom) en het glaciers.myweb.nl (uitleg in Engels over de ijsprincipes). Deze adressen zijn (om wat meer orde te brengen) inmiddels opgeheven en de sites zijn verhuist naar ihao.deds.nl.

Ten tweede, wat zou er op tegen zijn wanneer we wel schuilnamen zouden gebruiken ? Wanneer we dat zouden doen dan zouden we daar hele goede redenen voor hebben. Een van die redenen zou dan voorzichtigheid wezen vanwege onze ervaringen met satanisten. Hier kunt u over lezen in diverse artikels op onze website. Deze vind u door een zoekopdracht te doen op deze site met het woordje new age of new agers door in google in te tikken
new age site:https://ihao.deds.nl .
Ook schrijven we over deze ervaringen op Het Anti-New Age Web, in het Handboek ter Bestrijding van de New Age Deel 1 tm 3.

Dan rest natuurlijk de vraag, waarom kiezen we dan toch voor deze namen. Welnu, in plaats van een onzin naam te kiezen (of een naam binnen de geeikte christelijke paadjes) proberen we gelijk iets van een principe uit het Koninkrijk van God in de gebruikersnaam naar voren te laten komen. Natuurlijk weten wij dat God met en door mensen werk, dat is ontzettend belangrijk. Dit laat niet weg dat dit niet samen kan gaan met andere zaken. God vertegenwoordigd een heleboel strakke wetten, wetmatigheden. Dit in zichzelf en onder andere ook het "niets kunnen doen zonder de Vader" waar Jezus over spreekt zijn een heenwijzing naar het robot-principe. Een robot volgt zijn programmering en wijkt daar niet van af. Hij is een robot, doet exact wat hem verteld wordt. We moeten Gods programmering in ons krijgen voor volmaakte gehoorzaamheid en het volmaakte doen van Zijn Wil. Dit kan alleen bereikt worden door een diep proces van toetsen. De exacte programmatie is de weg om te gaan leven zonder zonde. Computers zijn gebouwd op het binaire stelsel van nullen en enen. Iets is of een 0 of een 1, wel van God of niet van God. Dit kun je dus verder integreren en uitbouwen in de toetssystemen. We zullen hier zeker nog op verder gaan in de serie De Lawine of andere te verschijnen bladen. We hebben hier al een beginnetje mee gemaakt in de serie De Weg van de Vlinder - De Bediening van Innerlijke Genezing Deel 1 Hoofdstuk 3: Technologie en Techniek in Innerlijke Genezing.

Over de ijs-principes is al veel geschreven op de site inmiddels. Met een zoekopdracht (ijs) of (ice) op onze website kunt u snel alle artikels vinden die hier over gaan. Dit doet u door in google in te tikken:
ijs site:https://ihao.deds.nl
U zou kunnen beginnen met de serie De Strijd Tegen de Territoriale Machten.
Zowel de ijs-krachten als de vuur-krachten zijn enorme geestelijke krachten. Achter een stelsel van principes gaat altijd een kracht geestelijke kracht schuil (beter gezegd andersom). Een kracht die we bij God vinden en ook als duplicaat bij de duivel. Men is meer bekend met Gods heiligende vuur-krachten dan met Gods heiligende ijs-krachten. Toch zijn ze allebei even belangrijk en beide in de Bijbel terug te vinden. Wij leggen de nadruk op "bij Gods vuur komen door Gods ijs" ! Alleen dan kom je bij het Ware Vuur. Wanneer deze weg niet gevolgd wordt komen we bij de valse heiligingsvuren terecht die verantwoordelijk zijn voor een hoop geestelijke verontreiniging. We zien zowel de goede als de slechte ijskrachten om ons heen werkzaam en ook de goede en de slechte vuurkrachten. Het goede ijs vertegenwoordigd een heel stelsel van bijbelse principes die allemaal te maken hebben met afstand scheppen, met als doel ware reinheid en heiliging (heiliging = apart gezet worden van) (reinheid = loskomen van). We gebruiken hierbij veel woorden als: afzondering, (geestelijk) vasten (in relaties, in seizoenen enz), afstand nemen (tot behoud van overzicht en eerst zaken onderzoeken met het toetsende oog), loslaten, zaken in de wachtkamer plaatsen enz.

Wanneer er over Gods vuur gesproken wordt dan is dit meestal in verband met heiliging. Heiliging door vuur in de zin van purifying, loutering is een heel bijbels principe. Maar het houdt meer in. De vuur-krachten/principes gaan ook over warmte, toenadering zoeken, bij elkaar komen en dergelijke, doch hier schuilt direct ook het gevaar dat wanneer dit niet bereikt wordt, deze weg niet bewandeld wordt door de weg van het ijs (de ijsprincipes), we bij het valse vuur terecht komen. Het is net als met het principe van de brede en de smalle weg, de brede weg voelt prettig aan (voor het vlees), maar voor hen die hun zintuigen hier in leren trainen wordt het al snel één hoop viezigheid. Het valse vuur is gebouwd op overmoed, op valse toenadering, op valse contacten. Veel gemeentes zijn gebouwd op vals vuur. Ze hebben het ook over niks anders. De relaties zijn er oppervlakkig, de mensen plakken aan elkaar en er zijn veel verborgen zondes van sexuele onreinheid. Deze mensen willen direct bij Gods vuur komen, maar dat kan niet, met als gevolg dat ze bij Satans valse demonische vuren komen, resulterend in bovenstaande. Juist door afstand te nemen kom je dichter bij elkaar. Bekijk deze afbeelding eens.


Als je via het ware ijs bij elkaar komt, dan heb je daar veel meer moeite voor moeten doen, je bent door veel meer beproevingen gegaan, je hebt veel meer keuzes moeten maken enz, en dus, de beloning is veel groter. Als je echt in die ijsprincipes gaat leven dat is echt heerlijk, maar goed het is voor veel mensen nieuw, dus niet gevreesd, onderzoek het en denkt er biddend over na. Het heeft dus niks met kilheid te maken, dat is juist het valse ijs. Nee, het heeft met ware liefde te maken, met bedachtzaamheid, met voorzichtigheid, met toetsen, met vreze des Heren, met heiliging.
Wij zeggen dus ook, net als dat in kerken geroepen wordt "Heer zend Uw Vuur": "Heer zend uw IJs" ! uit verlangen naar ware reinheid en heiliging. En die uitspraak is minstens even rechtmatig en Bijbels. Valse ijskrachten zijn ook in de kerk te vinden, misschien minder dan de valse vuur krachten en soms heel karakteriserend voor bepaalde gemeenten, maar ze zijn er zeker. We hebben het dan over zaken als kilheid !, valse koudheid, valse hardheid, valse afstand nemen (valse afstandelijkheid), valse afzondering, vasten op verkeerde tijden enz.

Dan nog als laatste, het black (zwart) in Black Ice (dit was een van onze e-mail adressen : blackice@wish.net) Waar komt dat dan vandaan ? Ik kwam het begrip een keer tegen in een boek over de Noorse mythologie en heb het daarvan overgenomen. Het werd daarin beschreven als een van de zwaarste vormen van ijs. Verder is het ook een wetenschappelijk gegeven dat er twee soorten (natuur)ijs zijn. Het ene is vrijwel doorzichtig en het andere is vrijwel zwart/ondoorzichtig. Dit heeft geloof ik met het zuurstofgehalte te maken.
Omdat zwart ijs beschreven wordt als een van de zwaarste vormen van ijs staat het symbool voor extra bescherming. Wat wel frappant is, is dat ik later ontdekte dat er een beveiligingssoftware programma is wat Black Ice Defender heet. Wat doet dit programma, het beschermd je computer tegen indringers ! Zwart ijs is dus een van de zwaarste vormen van ijs, ter bescherming, anti-binnendringing van het valse demonische vuur wat leidt tot onreinheid, klefheid, plakkerigheid, enz.

Rest mij nog op te merken dat duisternis en de kleur zwart niet alleen als synoniem gezien kan worden voor het kwaad in de zin van goed en kwaad of negativiteit. Duisternis staat bijvoorbeeld ook symbool voor het verborgene en het onbekende. Wees dus niet al te snel in uw oordeel wanneer u in het zwart geklede mensen ziet. Dit zegt niets over het hart van die persoon en of hij wel of niet een kind van God is. Er valt ook heel veel te zeggen tegen het lopen in fel gekleurde kleren om maar een andere kant van de medaile te laten zien.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Geestelijk vampirisme
Naar aanleiding van het artikel Vampirisme in de kerk ontvingen wij de volgende brief: Bedoelen jullie met "vampieren" de duivels ? Ik zie de vampieren meer als de boze geesten Satan en zijn gezellen. Maak het dan niet moeilijker dan het is. Het is goed om de geestelijke wereld te ontmaskeren, maar draaf niet te veel door in karikaturen, zoals dat vampierenverhaal. Als wij een natuurlijk beeld proberen te schetsen van iets geestelijks, lukt dat altijd maar gedeeltelijk. Probeer dan ook niet alles vast te leggen in één natuurlijk beeld. De geestelijke wereld is mijns inziens nog veel echter dan de natuurlijke wereld en ook veel groter en onbegrijpelijker voor ons beperkte mensen. Een vampier is een natuurlijk beeld en kan daarom nooit iets geestelijks totaal afbeelden. Het is vanuit een perspectief. Net als een tekening nooit iets 2-dimensionaals volledig weer kan geven. Of zie ik dat verkeerd ?
Antwoord Duivels en boze geesten is volgens mij een verschil in vertaling, vergelijk Staten- met NBG- vertaling. Dat het boze geesten zijn dat is correct. In het algemeen zou je iedere demon een vampier kunnen noemen, in die zin dat demonen per definitie vampiristisch van aard zijn, doch wij hebben het hier over groepen demonen die er heel specifiek hun taak van hebben gemaakt zich toe te leggen op de vampiristische principes: de vampier van valse genezing, de vampier van projectie, de vampier van ijdele praat, de vampier van jaloezie en vergelijking. Deze werden besproken in het artikel, maar het is slechts een greep uit de vampier-demon soorten.
In principe is dit een indeling op categorie, taak, specialiteit, doch tot welke demonische rassen ze uiteindelijk behoren kan heel verschillen. Andersom is het wel zo dat er bepaalde demonische rassen zijn die als een van hun specifieke karakteristieken het vampiristische taakwerk hebben.
U zegt dat wij een natuurlijk beeld proberen te betrekken op het geestelijke, doch ik denk dat het precies andersom is. Met andere woorden, dat het vampirisme per definitie iets is wat afkomstig is uit de geestelijke wereld en zich uit in de vele gedragingen hoe mensen met elkaar omgaan. Het hele bloedgebeuren, het drinken van andersmans bloed (symbool voor levenskracht) uit films en series is hier ook een afspiegeling van.

Dat de geestelijke wereld veel groter en echter is dan de natuurlijke wereld ben ik helemaal met u eens. De geestelijke wereld is onnoemelijk groot en we weten er nog maar heel weinig vanaf. Ons gebrek aan kennis daarin is voor een deel zeker te wijden aan de zondeval waardoor onze perceptie van de zaken om ons heen zeer verdraaid is. We kunnen ons zeer zeker afvragen of dit wel de wereld is die God geschapen heeft of dat de zondeval de gehele werkelijkheid, wat wij nu aanduiden als de natuurlijke wereld, in een lagere staat van zijn heeft geworpen. De bijbel spreekt over de lagere aardse gewesten. Zou dit dan een van de hogere aardse gewesten zijn ?
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Ervaringen met demonie in dromen en geestelijk reizen
Een van onze lezers, een trouwe broeder in de Heer vertelde ons over zijn geestelijke-reis ervaringen en schreef ons daarover na het lezen van het artikel De Veel Gestelde Vragen over het geestelijke reizen. Allereerst een greep uit het getuigenis van deze broeder:
Antwoord Eerstens wat ik noem in mijn tienertijd (onbekeerd) een uittreding; ik zag mijn lichaam in bed liggen en wist dat ik kon gaan reizen doch of ik daarna nog in mijn lichaam zou kunnen terugkeren ? Nee, dus ! En dus werd ik bang en vroeg aan 'God' (die ik als R.K. opgevoedde nog niet kende) om te stoppen.
Gedurende mijn bekeringstijd 'zag' ook ik de duivel over mij heen komen, wakker zijnde koste het mij grote moeite om het bloed van Jezus aan te roepen.
Een jong meisje mocht onder mijn handen verlost worden van een onrustige geest, waarna de vader de volgende dag naar de evangelisatiegroep toekwam met de vraag wát er met zijn dochter gebeurt was...
Een droom: In een gitzwarte nacht zag ik de torenspits van een robuuste sokkel vallen. Op mijn vraag aan God hoe dit geschiedde (door mensenhanden of niet) zag ik een felle bliksemflits uit de hemel komen, waarop het beeld veranderde in een groene, grazige weide met zomerbloemen en een wit windmolentje hetwelk - tegen mijn verwachting in... - linksom ging draaien.
In Ghana kreeg ik een droom over een echtpaar. De man nam ons geestelijk mee op zijn rug over de wereld. Diens vrouw nam het na verloop van tijd over, hetwelk mij niet aanstond. Verleidt zijnde door mijn twee medebroeders ging ik gedeeltelijk mee en zweefde ik over de wereld. Op een bepaald punt stapte ik af daar ik het niet eens was (en ben) dat een vrouw leidt. Aan de overkant van het water, ver weg, zond de vrouw mij twee demonen die bezit van mij trachtte te nemen hetwelk echter op vrij eenvoudige wijze (door mijn "nee"-zeggen) niet lukte. Tot zo ver mijn eigen geestelijke ervaringen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Reactie van IHAO
Antwoord Geachte broeder, dat is nogal wat. Ik zie dit toch als een zegen van God op je leven dat je wat meer mag meemaken van de geestelijke realiteiten achter de schermen van deze natuurlijke wereld, want dat is het. Geweldig. Als andere mensen dit zouden lezen zoals bijvoorbeeld meneer Matsken of andere zeur-mannetjes in de christelijke wereld dan zouden ze gelijk weer zeggen "ooh wat demonisch". Maar, ze vergeten een aantal belangrijke geestelijke principes !

A. Een ontmoeting met de demonische wereld wil niet persee zeggen dat de droom of geestelijke reis zelf een demonische oorsprong heeft. Nee, God laat ons vanuit Zijn Heilige Geest demonische zaken zien. Dit zijn de zogenoemde onderscheidingsdromen die laten zien welke machten jouw tegenwerken in je bediening. Onderscheid is dus juist heel belangrijk. Een ander simpel voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld in de muziek van de Gospelzanger Carmen waarin hij de duivel aan het woord laat komen en stukjes van de hel laat zien. Heleboel christenen gelijk: "Allarm, die muziek is demonisch". NEE, helemaal niet, goed juist. Soms is het heel belangrijk om een kijkje in de demonische werkelijkheid te krijgen. Het zijn deze machten die ons actief tegenwerken. Ken uw vijand. Onderzoek, analyse is dus heel belangrijk.

B. Verder worden wij er ook wel is van beschuldigd op onze site dat we het zoveel over het rijk van de duisternis hebben maar het punt is gewoon dat het allemaal om balans gaat en de balans ligt in de christelijke wereld helemaal scheef. Het wordt direct als negatief bestempeld terwijl de bijbel zegt de werken van de duisternis te ontmaskeren en aan het licht te brengen. En dit klinkt misschien vreemd, maar het is heel logisch: eerst de duisternis, dan het licht. Veel christenen willen direct zich bezighouden met het licht, maar als ze de andere kant negeren dan komen ze met vals licht in aanraking. Het ware licht ontmoet je door de duisternis. Moeilijk om dit onder woorden te brengen, maar als je echt radicaal wilt zijn en de wil van God wilt doen juist dan komen de demonische machten op je af. Snap je hem ? Een voorbeeld: Stel je zou in de geestelijke wereld boven mijn huis kijken dan zou je allemaal dondere wolken zien, allemaal duistenis. Van die ondoordachte christenen zouden dan gelijk zeggen ooh help dat moet wel een heel occult en demonisch persoon zijn. Nee, fout, het zegt helemaal niks ! Want juist daar waar het licht is komt de duistenis. Snap je hem, veel mensen denken zo opppervlakkig, lekker vlug oordelen en op die manier blijf je lui want het oordeel is al klaar, dus hoef je niet te gaan leren onderscheiden en zoals de bijbel het zegt: je geestelijke zintuigen trainen in het onderscheiden van goed en kwaad !

Wat betreft je droom/dromen het volgende. Onderschat je dromen niet want ze zijn ALTIJD indicators ergens van. Of de droom nu van God is of van de duivel, je kunt er altijd informatie uithalen voor jezelf over jezelf en wat er rondom je heen gaande is. Laat ik dit wat verder uitleggen.
Stel een demon geeft jouw een droom dan hoef je deze droom niet gelijk in de prullenbak te gooien omdat hij van een demon afkomstig was. De droom werd je door die demon namelijk om een rede gegeven, dat is dus al een deel van de informatie waar je dus dan over na kan denken. Wat wil deze demon met mij, waarom geeft hij mij deze droom, in welke hoek probeert hij me te manoeuvreren, wat zegt dit over mij, over waar ik nu mee bezig ben of over Gods toekomstplannen met mij.
Aan de ander kant kunnen dromen OVER demonen of het rijk van de duisternis of zondige gebeurtenissen juist afkomstig zijn van God. De droom zelf wordt vanwege de inhoud dan niet demonisch alhoewel er wel demonische gebeurtenissen in kunnen plaatsvinden.
Andere soorten onderscheidingsdromen kunnen je bijvoorbeeld bepaalde informatie verschaffen over een bepaalde persoon (). Ook zijn er dromen die AAN JOUW gegeven kunnen worden DOOR andere personen, een vorm van demonische telepatie, met als doel je in een bepaalde positie te manoeuvreren. Onder andere geinfiltreerde new agers in de kerk zijn hierin geoefend. De hele droom is dan zogezegd nep, een vorm van geestelijke simulatie.

Zo had ik bijvoorbeeld een keer een onderscheidingsdroom over iemand uit mijn verleden. Deze persoon vloog mij in die droom met een mes en pijl naar de keel. Dit was voor mij een duidelijke waarschuwing dat deze persoon nogsteeds levensgevaarlijk was. Dit was letterlijk een ontmoeting met deze persoon tussen mijn en zijn geest in de geestelijke wereld, iets wat niet ongebruikelijk is in onderscheidingsdromen en vaak zelfs de oorzaak ervan. Zo'n aanval hoeft niet persee bewust van de persoon zelf uit te gaan, maar is het de boze geest achter die persoon die de aanval uitvoert. Wanneer we het dus hebben over territoriale oorlogsvoering en we spreken over de geest van die en die dan kan daar die persoon zelf mee worden bedoeld of de demonische geest achter die persoon, dus die door die persoon heenwerkt. Soms gaan deze twee dingen met elkaar samen. Aangezien deze geest verbonden is aan deze persoon heeft hij vaak ook de gedaante van deze persoon. Vaak kan zo'n demonische ervaring op haar beurt ook weer resulteren in een diepere ontmoeting met een van God engelen gestationeert achter deze persoon of bediening.

Nogmaals het belang van het toetsen ! Maak studie van de toetsonderwerpen besproken op deze site zodat u een rechte koers kan blijven of gaan varen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: (verzoek om) Informatie over Ken Thornberg
Ik zou graag iets meer willen weten van Ken Thorberg van zijn leer en wie hij is.
Antwoord De heer Strijker heeft wat persoonlijke correspondenties met Ken Thornberg gehad, misschien dat hij nog wat meer over de persoon en zijn leer kan vertellen. Ik heb hem zelf een aantal jaren terug ontmoet toen hij sprak in een Berea gemeente hier in Nederland. Hij houdt zich intensief bezig met territoriale oorlogsvoering en heeft daar veel openbaring over en spreekt daar over in gemeenten. De website van zijn bediening is www.freedomencounters.com.

Aanvulling van T. Strijker:

Om even een overzicht te geven :

Ken Thornberg geeft gedegen onderwijs over territoriale oorlogsvoering, heeft veel ervaring in de bevrijdings-bediening en de daarbij behorende psychologie. Zijn drijfveer is ook vooral om mensen die door het satanisme zijn "misbruikt" (SRA=satanic ritual abuse) vrij te zetten.

Ik ken Ken Thornberg als een nederige, zachtmoedige man, met een hart voor de mens. Hij is aanvankelijk door Stichting Herstel en Berea in Nederland geintroduceerd, waarna hij langs verschillende gemeentes is gegaan om onderwijs te geven over territoriale oorlogsvoering.

Zijn punten zijn als volgt :

Namen van hoofdrangen moeten bekend gemaakt worden door openbaring, om zo specifiek de wortel van een probleem weg te halen. Ook mensen kunnen lijden of geblokkeerd worden door territoriale machten.

Symboliek en getallen worden gebruikt om dieper inzicht te krijgen in de problematiek, en om tot verfijndere resultaten te komen in de bediening. Voorbeeld : iemand komt voor bevrijding, en de bediening wordt stapsgewijs opgebouwd door te beginnen met een klein stukje. Er kan dan een opdracht aan de engelen worden gegeven om bijvoorbeeld eerst 20% van het demonische kader te verbranden/ vernietigen. Het stapsgewijze komt telkens weer terug in Ken's bediening. Er wordt aandacht besteed aan elke factor stap voor stap, waardoor er een diepere genezing kan plaatsvinden.

De technieken van zowel God als de duivel worden besproken. Ken heeft hierover specifieke openbaringen gehad. Volgens Ken tappen demonen zelfs energie af van natuurlijke bronnen, zoals electriciteits-centrales. Ken zegt dat het belangrijk is dat de mensen van de verschillende gebieden zich verzamelen, en voor zo'n gebied bidden en strijden.

Dit zijn een paar punten die je kunt tegenkomen in zijn bediening. Hij heeft een website zoals Hall al aangaf, genaamd "Freedom Encounters".

Voor meer vragen kunt u gerust schrijven,
met vriendelijke groet,
T. Strijker
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Reageren
Antwoord Wilt u verder praten over de onderwerpen besproken op deze website dan kan dat op het Forum en Members Area.

Gods Rijke Zegen toegebeden,

Namens de redactie van de Hermitatische Orders

ha-ell, apostel
[ Terug naar boven ]