Inhoud:Apostolisch Historisch Journaal De Put van de kerkgeschiedenis
In de serie de Put van de Kerkgeschiedenis duiken we de kerkgeschiedenis in om de geschiedenis en ontstaan van de bijbel en het christendom te onderzoeken. Wij kwamen nogal wat schokkende dingen tegen tijdens dit onderzoek die ons geloof deden schudden. Sommige ontdekkingen waren zelfs zo groot dat we moesten gaan spreken van de ondiepe en diepe put van de kerkgeschiedenis. In het derde deel komen we aan in de diepe put van de kerkgeschiedenis en duiken we verder terug de tijd in. We nemen de offerdiensten onder de loep en we gaan inhoudelijk kijken naar het oude testament. Dit brengt ons bij zaken als noodplan, ware of valse God, moraal en ethiek, de geheimen achter bloedreligies. Verder bespreken we zaken als het kinderlokker principe en simulator christendom. Er staat u dus nog het een en ander te wachten maar als u wilt weten hoe het werkelijk zit dan beloven wij u een veilige thuishaven.
Deel 1 - Een inleiding tot het ontstaan van de bijbel
Dit artikel is een samenvatting van onze ontdekkingen n.a.v. het ontstaan van de bijbel. We geven eerst een korte inleiding over het onderzoek van de invloed van de kerkgeschiedenis op ons huidige geloof, kerkelijke denken en gebruiken. Ook hier ligt nog veel materiaal want in de eerste eeuw na Christus was men het verre van met elkaar eens en leren die nu als ketters worden beschouwd door het "mainstream" christendom werden toen mischien wel gewoon gelooft of algemeen geaccepteerd maar vervolgens door de Rk kerk als ketters afgedaan. Op de concilies werd nogal een hoop besloten.
Na deze inleiding gaan we verder over de bijbel en hebben we het over grondteksten, vertalingen en de zogenaamde afsluiting van de canon. Nogmaals het is een samenvatting en we voelen ons niet verantwoord om al het bronnenmateriaal ook aan te moeten rijken. Veel is terug te vinden in dikke pillen mbt de kerkgeschiedenis en valt te controleren in de bibliotheek om de hoek. Als laatste hebben we het in dit deel kort over de feesten en het kerkelijk jaar.
Deel 2 - De kerk weggevlogen op de vleugels van satan

In deel twee gaan we nog even door over de feesten en het kerkelijk jaar met wat meer historische achtergronden. Verder bespreken we "de geest van Jerobeam" en als laatste vragen we ons af welke zegeningen we tot ons mogen nemen.

Schema originele indeling bijbelboeken