Terug naar de Basis Deel 2 - Voortgaande Openbaring, Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber 1 maart 2006
Is het niet belangrijk om te weten of Michael God nogsteeds trouw is en of er nog meerdere engelenvallen zijn geweest in latere perioden. Allemaal vragen waar je geen antwoord op zult krijgen als je niet in voortgaande openbaring gelooft. Ook gaan we kijken wat het begrip inspiratie precies is en welke visies er op de bijbel zijn wat dat betreft. Dit document is mede gebasseerd op in ieder geval twee brieven die we binnen gekregen hebben van lezers en vragen uit eerdere brieven met als onderwerp de werken van Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber.
Welkom bij weer een nieuw deel van de serie Terug naar de Basis. Een serie geboren uit noodzaak waarin onderwerpen aangesneden zullen gaan worden die anderen liever laten liggen omdat ze ook niet weten hoe het zit of omdat het hun theologie of macht over de gelovigen ondermijnt.

Opmerking: enkele links in dit document naar externe sites werken niet meer. Als we de nieuwe juiste link naar een dergelijk document gevonden hebben zullen we hem aanpassen.


In dit nummer o.a. :
  • Inleiding
  • Wie waren Jakob Lorber en Emanuel Swedenborg ?
  • De grote vraag
  • Vragen aan Lorber en Swedenborg mensen
  • Het begrip inspiratie
  • Vragen aan IHAO Europe
  • Meer informatie over Lorber en Swedenborg
  • Links naar (informatie over) de werken van Swedenborg en Lorber online
  • Ten slotte
Inleiding

Als basis en voorbereiding raad ik u aan de diverse andere artikelen op deze website die al over dit onderwerp geschreven zijn eerst te lezen of later te lezen, maar in ieder geval te lezen zodat niet alles hier herhaald of geciteerd hoeft te worden. Ik heb het dan over de onderwerpen voortgaande openbaring, het afsluiten van de canon zoals besproken in de serie De Put van de Kerkgeschiedenis en even ook specifiek de Veel Gestelde Vragen over de Put van de Kerkgeschiedenis, de serie de Lawine en bijbehorende studies, over De Weg van de Vlinder - De Bediening van Innerlijke Genezing - Part II en over het document De Veel Gestelde Vragen over Informatie en Contact - Waar halen jullie je informatie vandaan ?. Deze vormen de basis voor verdere uitpraken die in dit document gedaan zullen worden

Zoals al eerder aangegeven is dit document gebasserd op een aantal binnengekomen brieven:

Brief 1:

Ik ben jaren in verwarring geweest over de werken van Swedenborg en Jakob Lorber. Nu zag ik deze ergens op jullie site staan (*bij de lijst van kerken en sektes). Ik heb door het proces van de Heer in mij er gaandeweg wel steeds meer afstand van kunnen nemen en ervaar dat ook als goed, toch blijven mij hierover nog veel vraagtekens. Kent u deze werken ook en als het mogelijk is, zou u mij hierover een profetisch inzicht kunnen geven ? Vooral wat of wie hier nou werkelijk achter zit ?
(* in de enquette)

Brief 2:

Beste mensen

Kent iemand deze twee lieden en hun zeer uitgebreide werken ook ? 
Ik ben me al jaren aan het verwonderen hoe het mogelijk is dat zo'n enorme en uitgebreide en gedetailleerde "openbaring" enkel toegeschreven kan worden aan "de andere kant/de boze". 
Het gaat in op de hemelen en de hellen, de Bijbel, de persoon en het werk van Jezus Christus en toch mis ik er wel het persoonlijke geloofsbeleven in. Is er iemand die dit ook kent en daar ideeen bij heeft?

Brief 3:

Dag beste mensen,

Ik heb stukken van jullie website gelezen en ik moet zeggen dat het heel goed onderbouwd overkomt. Ik ben zelf ook een echte verdieper in Gods woord. Nu ben ik laatst gestuit op de boeken van Jakob Lorber. Weten jullie hier iets van en of het geinspireerd is door de Heilige Geest ? Deze boeken spreken mij erg aan. Maar in kerkelijke kringen staat men vaak erg afwijzend hier tegenover. Ik ben zelf niet christelijk opgevoed, maar ik ga wel zo nu en dan naar een evangelische gemeente  toe. De boeken van Lorber houden mij nogal bezig.
Ik hoop dat jullie mij enige hulp hierover kunnen verschaffen. Ik zie met volle hoop jullie antwoord tegemoet. Ik ben al een jaar bezig om er een antwoord op te vinden. Ik merk dat vele mensen Lorbers werk niet kennen.


Wie waren Jakob Lorber en Emanuel Swedenborg ?

Nu zal de eerste vraag zijn die bij sommigen of velen van u opkomt zijn: "wie waren Jakob Lorber en Emanuel Swedenborg ? Ik heb ook nog nooit van hun gehoord."

Emanuel Swedenborg was en profeet die leefde van 1688 tot 1772. Over de openbaringen die hij ontving schreef hij het volgende: Citaat van de website van swedenborg.nl: "Maar al wat ik tot dusver heb medegedeeld beschouw ik in vergelijking als van weinig belang; want het wordt verre overtroffen door de omstandigheid dat ik tot een heilig ambt ben geroepen door de Heer Zelf, Die op de barmhartigste wijze aan mij, Zijn dienstknecht, verscheen in het jaar 1743, toen Hij mijn gezicht in de geestelijke wereld opende en mij in staat stelde met geesten en engelen te verkeren, in welke staat ik tot op deze dag gebleven ben. Van die tijd aan ben ik begonnen met het drukken en uitgeven van de onderscheidene Verborgenheden die door mij werden gezien of aan mij werden geopenbaard, betreffende de Hemel en de Hel, de staat van de mens na de dood, de ware eredienst van God, de geestelijke zin van het Woord, behalve vele andere hoogst belangrijke zaken, die voor de zaliging en de wijsheidbevorderlijk zijn.".
Klik hier om het volledige artikel over het leven van Swedenborg te lezen
op de website van swedenborg.nl. 
Klik hier voor een overzicht van zijn werken om een betere indruk te krijgen van hoe omvangrijk het was en waar het allemal over gaat.

Jakob Lorber was een Oostenrijkse profeet die ook wel de "De Schrijfknecht van God" wordt genoemd. Hij leefde van 1800 tot 1864. Hij kreeg vanaf 1840 over een periode van 24 jaar meer dan 10.000 pagina's gedicteerd door wat hij zelf zegt: Citaat van lorber.nl: "In het jaar 1858 schreef Lorber aan een vriend over de in hem sprekende geestelijke bron, dat hij deze ervoer als de stem van Jezus Christus, het levende Woord van God. Bij het schrijfproces was er geen sprake van zogenaamd automatisch schrift. Lorber schreef bij vol bewustzijn woord voor woord op wat hem werd gedicteerd." 
Klik hier om het volledige artikel over het leven van Lorber te lezen op de website van lorber.nl. 
Klik hier voor een overzicht van zijn werken om een betere indruk te krijgen van hoe omvangrijk het was en waar het allemaal over gaat. Ook kreeg ik nog een biografisch document aangeleverd over het leven en werk van Jakob lorber. (Let wel ! Dit document is niet geschreven door IHAO).

Het is mijn persoonlijke mening dat u geen mening over dit onderwerp kunt hebben en over de geschriften van Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber zonder eerst een minimale hoeveelheid over en van hen gelezen te hebben. De vraag hoe het komt dat u en vele mensen uit de traditionele christelijke kringen nog nooit van Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber gehoord hebben komt zometeen te sprake. Vast staat dat we het hier hebben over bijzondere werken die niet zomaar van tafel geveegd kunnen worden. Ik zal dan ook net als hierboven al gedaan de nodige links in dit document geven naar diverse websites.


De grote vraag

De grote vraag voor velen is: waarom heb ik nog nooit van deze personen gehoord. Het antwoord daarop heeft alles te maken met het onderwerp voortgaande openbaring. Kort gezegd komt het er op neer dat als je je afsluit voor alles wat claimt voort te komen uit voortgaande openbaring en geloofd dat de canon afgesloten is dan zul je nooit met deze (en andere) personen in aanraking komen. Ik sprak hier ook al over in de Veel Gestelde Vragen - Diverse vragen (3) bij het onderwerp engelen en het bovennatuurlijke. Het christenleven is per definitie een bovennatuurlijk leven en is het niet belangrijk om te weten of Michael God nogsteeds trouw is en of er nog meerdere engelenvallen zijn geweest in latere perioden. Allemaal vragen waar je geen antwoord op zult krijgen als je niet in voortgaande openbaring geloofd. Lees ook nog eens goed de Veel gestelde vragen over de Put van de Kerkgeschiedenis en De Veel Gestelde Vragen over Informatie en Contact - Waar halen jullie je informatie vandaan ?.
Na zelf een vragenonderzoek op touw te hebben gezet (waarover zometeen meer) ben ik in ieder geval tot de conclusie gekomen dat vanwege bovengenoemde redenen Lorber en Swedenborg door de Reformatie/ de Traditionele kerken bewust buiten de deur zijn gehouden. En aangezien onze evangelische wortels, onze pinkster wortels en charismatische wortels vaak toch weer te herleiden zijn in het verleden naar de reformatorische/ traditionele wortels is er ook daar niks bekend over deze personen. Het had dus allemaal heel anders kunnen lopen.

Uiteindelijk heb ik 2 documenten kunnen vinden op het internet over Lorber geschreven vanuit christelijk perspectief. Dit zijn de volgende:

1. Positief: http://home.planet.nl/~bramjans/lorber/inl_no.htm (met ook een mooi stukje over het Eeuwig Evangelie)

2. Negatief (stichting Promise een zogenaamde christelijke waakhond): 
http://www.stichting-promise.nl/artikelen/sekten/jacob-lorber.htm

Ook wil ik een artikel over voortgaande openbaring van harte bij u aanbevelen. Dit is: Nieuwe Openbaringen, ook nu nog ? van de website van de Jakob Lorber stichting.

Wat vast staat is dat een behoorlijk aantal onderwerpen die u bij Lorber of Swedenborg tegenkomt, vroeg of laat ook hier op de websites van IHAO Europe besproken zullen gaan worden omdat de Heer ons die dingen ook heeft laten zien. Zo is het bij ons bekend dat de engelen ook hun eigen boeken hebben en dat er diverse andere hemelboeken zijn waarin de geschiedenissen van de hemelen en de aarde beschreven staan. Ook u en ik kunnnen inzage krijgen in deze hemelboeken en ze zullen vroeg of laat dan ook doorsijpelen in de natuurlijke wereld en op papier terecht komen. De visie van IHAO Europe over voortgaande openbaring wordt mooi samengevat in het volgende schema:

Klik hier voor het nieuwe Schema Voortgaande openbaring


Vragen aan Lorber en Swedenborg mensen

Om de brieven aan de redactie van IHAO Europe goed te kunnen beantwoorden leek het ons verstandig om op onderzoek uit te gaan middels een 7-tal vragen aan diverse mensen die zich actief bezighouden met de werken van Lorber en Swedenborg. De gegeven antwoorden waren zeer verschillend, informatief en leerzaam en zijn verwerkt tot onderstaand document. Ze verschaffen een hoop informatie en inzicht in de werken van Lorber en Swedenborg en hun verhoudingen tot het traditionele christendom. De antwoorden zijn anoniem verwerkt maar we danken deze mensen hartelijk voor hun bijdrage en welwillendheid om de vragen te beantwoorden.

Klik hier om het volledige document met alle vragen en antwoorden te lezen genaamd: Vragen en Antwoorden bij studie Voortgaande Openbaring, Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber.


Het begrip inspiratie

Er zijn meedere manieren om tegen de bijbel aan te kijken. We noemen dit ook wel het werken onder de schelp en het werken boven de schelp.

Onder de schelp geloof je dat de bijbel het geinspireerde woord van God is. Zoals het in de belijdenis geschriften staat "de gans heilige schrift is door God ingegeven". Je geloofd dus dat ieder bijbelboek profetisch geinspireerd is door de Heilige Geest. Een belangrijk punt hierbij is dat er diverse theorieen zijn binnen het christendom over wat nu precies die profetische inspiratie inhoud. Een woord voor woord citeren of een innerlijke drang enz.

De meeste fundamentele christenen die zeggen dat de bijbel (in de grondtekst) woord voor woord door God geinspireerd, foutloos en gezaghebbend is en als canon in zijn geheel door God geinspireerd, foutloos en gezaghebbend, hebben geen flauw idee hoe die inspiratie van de bijbelboekschrijvers dan gegaan is. In het document: De inspiratie van de bijbel van de eo worden drie vormen van inspiratie toegelicht. 
1. De letterlijk-gedicteerde inspiratie: "volgens deze theorie wordt elk woord, zelfs elke punt of comma door God gedicteerd, ongeveer zoals een directeur zijn secretaresse een brief dicteert".
2. Gedachte-inspiratie: "de opvatting dat God Zijn gedachten doorgaf aan de door Hem gekozen bijbelschrijvers, maar het aan hen zelf over liet om deze in hun eigen woorden weer te geven."
3. Plenair-woordelijke inspiratie: dit is uiteindelijk een soort van combinatie van bovengenoemde waarbij God de schrijvers leidde bij de keuze van hun woorden zodat deze overeenkomstig hun persoonlijkheid en cultuur waren maar toch Gods woorden en niet die van hunzelf.
Klik hier om het volledige document te lezen.

Ik vraag me dan af of een bijbelboek-schrijver op het moment dat hij een bepaalde geschiedschrijving deed of hij wist dat dit een bijbelboek zou worden en ook of hij wist dat hij op dat moment door God geinspireerd werd ? Dit omdat de meest strenge fundamentele christenen het er mee eens zijn dat de auteurs van de verschillende bijbelboeken uit een zeer verschillend gezelschap bestonden van koningen, geleerden, artsen, theologen, hoge staatslieden, landbouwers, vissers, musici en profeten en dat het diezelfde fundamentele gelovigen zijn die in de letterlijk gedicteerde inspiratie geloven. 
Dat het hier een geloof betrefd moge duidelijke zijn uit de volgende woorden uit weer een ander document op de website van de EO: "Hoe God nu precies de controle uitoefende weet niemand en is ook minder relevant dan dat Hij dat deed. Als God moet hij bij machte zijn zoveel controle te kunnen uitoefenen. De vraag hoe ligt meer in de omgang van God met mensen dan in een methodiek, inspiratie heet dat" en een stukje verder: "Je kunt gerust aannemen dat de auteurs als het ware gedwongen werden de juiste woorden op te tekenen.". 
In een document op de website van de EO over de onfeilbaarheid van de bijbel  wordt gezegd: "Ook de schrijvers van het oude testament laten er geen twijfel over bestaan dat zij het Woord van God spreken." Als voorbeelden en bewijsvoering voor deze uitspraak worden vervolgens Mozes, de Psalmist, Samuel, Jesaja, Jeremia en Ezechiel aangehaald, allemaal profeten of personen die in direct contact met God stonden !

Consequentie is dat als je dus geloofd dat ieder bijbelboek profetisch geinspireerd is dat je er vroeg of laat niet aan zult gaan ontkomen ook die profetische inspiratie onder de loep te moeten nemen. In hoeverre was die zuiver. Dit is het werken boven de schelp. We maakten hier al een beginnetje mee in De Weg van de Vlinder Deel 2 - De Bediening van Innerlijke Genezing Part II

Ook ga je boven de schelp vanuit de kerkgeschiedenis naar de bijbel kijken en zien dat er gerommeld is in de grondteksten en dat er teksten zijn toegevoegd en gewijzigd of delen zijn verwijderd. Een beginnende opsomming hiervan vind u in de Put van de kerkgeschiedenis Deel 1. In eerste instantie hebben we het dan meestal over het Nieuwe Testament maar graaf je dieper dan blijken de boeken van het Oude Testament ook niet altijd even koosjer te zijn. Het is tijd om u ook uit dit christelijk sprookje te verlossen en dit heilige huisje omver te gooien.

Beide manieren van kijken zijn nodig (inspiratie en kerkgeschiedkundig). Samen vormen ze een weg naar meer duidelijkheid. 
In beide gevallen is het ook onmogelijk om vol te houden dat de bijbel een door God afgesloten boek zou zijn. Vanuit gezichtspunt 1 (inspiratie) is het onhoudbaar want God gaat door met profetische openbaring (zie hele betoog over voortgaande openbaring aan het begin van dit document hemelboeken enz) en vanuit gezichtpunt 2 (kerkgeschiedkundig) ook niet omdat het aantoonbaar is dat de canon een menselijke fabrikatie is.

Een iets vrijere opvatting vond ik in een document op de website van Lamplicht: "De Bijbel is geen door de Geest geïnspireerd boek, maar bevat de schriftelijke neerslag van de uitspraken van mensen die, in mindere of meerdere mate door de Geest geïnspireerd, uiting hebben gegeven aan hun geloofsopvattingen.
Dit houdt onder meer in dat wij onderscheid moeten maken tussen de geschriften van de profeten en de andere boeken. Indien ergens sprake is van inspiratie, dan is het wel rondom het optreden van de grote profeten. Met de profetische geschriften verkeren we het dichtst bij de mensen die, door de Geest geleid, namens God spraken."
U zult moeten toegeven dat er een inhoudelijk verschil is tussen de geschriften van de profeten en de overige bijbelboeken. Klik hier om het volledige document te lezen van de (voormalige) website van Lamplicht: Theologie voor niet-theologen deel 1.

Twee documenten die hier mooi op aansluiten en dieper ingaan op de verschillende vormen van profetische openbaring in bijbelse tijden zijn te lezen op de website van The Swedenborg Project. Natuurlijk vanuit de Swedenborg visie maar wel erg interessant:
Document 1: How revelation works
Document 2: Dreams, Visions and Sleep - Part II.  The Dreams and Visions of the Most Ancients
Deze links werken niet meer. Heb er contact over opgenomen en als ik de juiste adressen heb zal ik ze verbeteren.

Ik moet opmerken dat de manier hoe Swedenborg zijn openbaring ontving wel zeer verschild van die van Lorber. Die van Lorber kunnen aangemerkt wordt als Inspiratie en die van Swedenborg als een zich bevinden in de geestelijke wereld dmv levendige visioenen en communicatie met engelen daarin. In die zin kan ik nog wel meer boeken bedenken die in aanmerking komen voor voortgaande openbaring zoals de werken van Van der Zeeuw of Jozef Rulof of Rudolf Steiner.


Vragen aan IHAO Europe

Hoewel voor sommigen van u inmiddels toch wel het een en ander beantwoord is blijven toch nog wel een aantal belangrijke vragen over:

Vraag: 
Beschouw ik Lorberianen en Swedenborgianen als mijn broeders en zusters ?

Antwoord: 
Ja

Vraag:
Hoe zit het dan met de bron ? Zou u mij hierover een profetisch inzicht kunnen geven ? Vooral wat of wie hier nou werkelijk achter zit ?

Antwoord: 
Ik heb door de jaren heen meerdere boeken gelezen die beweerden geinspireerd te zijn door Jezus Christus. Nu weet ik dat er vele geesten zijn die zich voordoen als Jezus en dat het brengen van waarheid een onderdeel is van de tactiek van satan om gelovigen onder zijn klauwen te krijgen. Dit gezegd hebbende denk ik NIET dat - zo'n enorme en uitgebreide en gedetailleerde "openbaring" enkel toegeschreven kan worden aan "de andere kant/de boze" - . Een aantal dingen op een rij:
- ze kunnen beschouwd worden als profetische geschriften wat per definitei inhoud dat ze getoetst moeten worden. 
- wat vast staat is dat de lorber werken geinspireerd zijn vanuit de geestelijke wereld.
- dat ze veel onderwerpen aansnijden die wij ook een plaats kunnen geven of in de toekomst over zullen schrijven. 
Het heeft allemaal te maken met de manier waarop openbaring en inspiratie werken. Openbaring en inspiratie gaan altijd gepaard met een strijd in de hemelse gewesten. Inspiratie gaat altijd gepaard met een strijd die plaatsvind in de hemelse gewesten. Als je niet de juiste toetszintuigen ontwikkeld hebt dan krijg je dan weer delen door van God en dan weer delen door van de duivel. Zo werkt profetie ook. Er dient altijd toetsing plaats te vinden. Het is dus zeker geen gezamelijk project van God en de duivel, nee ik leg uit hoe dit proces geestelijk in zijn werking gaat. Zowel God als de duivel proberen altijd een vinger in de pap te hebben en te roeien met de riemen die ze hebben. Dit houd dus in dat je het in z'n geheel niet als zuivere code moet beschouwen maar dat delen er van wel beschouwd kunnen worden als zijnde van God afkomstig.

Vraag:
Hoe moet ik er dan mee omgaan met deze geschiften ? Kunnen christenen iets leren van de werken van Lorber en Swedenborg ?

Antwoord: 
Jazeker, ze bevatten een hoop interessante informatie. De boeken zijn zeker interessant om te lezen. Er zitten een hoop poortjes in naar belangrijke onderwerpen. Durf bij alles wat je daarin leest ook weer een vraagteken te zetten om te toetsen en jezelf scherp te houden. De werken van Lorber en Swedenborg bevatten ontzettend veel informatie en er worden onderwerpen aangesneden die voor u een hele nieuwe denkwereld open kunnen doen gaan. Dat is natuurlijk prachtig.
Er zullen stukken zijn waar ik persoonlijk in z'n geheel geen aansluiting bij zal vinden en er zullen ander stukken zijn dat ik zal denken van wouw dat is interessant. Mag u het van ons gebruiken om u geloofsleven mee te verrijken ? Ja zeker, maar u mag van ons wel meer gebruiken om uw geloofsleven mee te verrijken. Op een gegeven moment wordt je er toch op uit gestuurd om te gaan parelduiken. Er kunnen ook wel dingen in zitten die gewoon niet kloppen. Dan houd je dus het idee, maar de invulling kan anders zijn zoals uitgelegd in de Veel Gestelde Vragen over het Structureren van Onderwijs. Er is zeker een hoop uit te halen qua informatie over de geestelijke wereld maar of het qua namen allemaal klopt. In ieder geval: parelduiken dus !

Vraag:
Als je zegt dat de canon nooit afgesloten is en dat God nooit is gestopt met spreken, waar is Hij dan verder gegaan met spreken en op welke manier en eventeel welke boeken ?

Antwoord:
U vraagt welke geschriften ? Sommigen zien het boek Oahspe als de witte steen gegeven aan hen die overwinnen (zie openbaring). Aan het eind van openbaring, bij de witte troon, worden er een heleboel boeken geopend. 
Ten eerste kennen wij lang niet alle boeken van de geschiedenis en ten tweede hebben wij ze lang niet allemaal gelezen. Wat te denken bijvoorbeeld van het boek van Mormon of van de boeken van de Kaballa of van de boeken van Gijsberd van der Zeeuw die zichzelf als christen beschouwde of van de werken ven Rudolf Steiner of van de vele Appocrieve boeken of van de vele Nag Hammadi geschriften of van het boek omgang met Gods geestenwereld van Johannes Greber of het Urantia boek of de boeken van Jozef Rulof of van Mayerhof ? Een hoop van deze werken kunnen denk ik ten dele als gemengde werken beschouwd worden omdat God toch door de eeuwen heen wilde kunnen spreken. Je komt dan op het gebied van het Parelduiken terecht. Ziet u zo makkelijk is het allemaal nog niet. Je moet ook maar de tijd hebben om het allemaal te lezen en te onderzoeken. Een aantal dingen zijn hier van belang. Veel links naar al deze boeken online zien te vnden. Te weten hoe met dingen om te gaan die je in deze boeken aantreft, dat het niet de taak is van 1 persoon om dit allemaal te onderzoeken en als laatste goede documentatie zodat als iets gelezen is het samengevat kan worden.


Meer informatie over Lorber en Swedenborg

Voor echt geinteresseerden zijn er nog een aantal blaadjes die interessant zijn om aan te vragen of u op te abonneren. Zelf ben ik er ook een tijd lang van lid geweest omdat het een prettige manier is om inhoudelijk meer bekend te worden met de werken en leer van Jakob Lorber en Emanuel Swedenborg.
Zowel de Jakob Lorber Stichting als het Swedenborg Genoodschap geven een Nieuwsbrief uit. Deze is alleen voor echt geinteresseerden

Voor meer informatie over de Nieuwsbrief van de Jakob Lorber Stichting of eerst een brochure kunt u zich wenden tot de Jakob Lorber Stichting. Contact informatie vind u op de website www.lorber.nl via de link Doelstelling stichting. 

Meer informatie over de Nieuwsbrief van het Swedenborg Genoodschap vind u via deze link op de website van Des Heren Nieuwe Kerk Nova Hierosolyma.

Ook is er een blad genaamd Swedenborgiana van het Swedenborg Boekhuis. Meer over dat blad vind u via deze link, via de website van Swedenborg.nl


Links naar (informatie over) de werken van Swedenborg en Lorber online

http://www.swedenborg.nl Website van het Swedenborg boekhuis. Hier vind u diverse boeken van Swedenborg volledig online en een aantal gedeeltelijk. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Swedenborg Korte beschrijving van Swedenborg uit de Wikipedia

http://www.swedenborgproject.org/ De Swedenborg Digital Libary met meer online boeken van Swedenborg (wel in het engels)

http://www.lordsnewchapel.com/ Des Heeren nieuwe kerk website

http://lists.newearth.org Nog een Swedenborg website

 

http://www.lorber.nl/ Website van de Jakob Lorber Stichting. Zeer informatieve website met een goed stuk over voortgaande openbaring en samenvattingen van al zijn boeken en een beschrijving van het leven van Lorber.

http://www.lorber.be/ Ook een mooie en informatieve website over Jakob Lorber zijn leven en werken.

http://www.nieuweopenbaring.nl/ De website van Nieuwe openbaring .nl. Hier zijn een hoop boeken van Lorber online te vinden. Klik hier om rechtstreeks naar de boeken te gaan.

http://www.stichting-promise.nl/artikelen/sekten/jacob-lorber.htm Artikel van Stichting Promise

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jakob_Lorber

+ de link onderaan die pagina

De hoofdlijnen van de Nieuwe Openbaringen.


Ten slotte

Mijn laatste vraag na vele antwoorden gelezen te hebben die ik terug kreeg is in hoeverre Swedenborg mensen en Lorber mensen nu eigenlijk nog wel echt in Voortgaande openbaring geloven of dat dat geloof gestopt is met het ontvangen van bovengenoemde werken ? Of zijn de lezers van de werken van Lorber en Swedenborg weer gevangenen geworden van een nieuwe canon ?

Leest u verder op IHAO Eclasta Level 4 waar dit onderzoek verder gaat !

Vriendelijke Groet,

Namens IHAO Europe,
ha-ell