Veel Gestelde VragenDiverse vragen (4) 1 februari 2005
Goddelijke Humor, Kindsoldaten op het geestelijke terrein, Kinderdoop tegenover Volwassendoop, Jullie vallen new agers aan, dat is niet correct (1).
Goddelijke Humor
Kindsoldaten op het geestelijke terrein
Kinderdoop of Volwassendoop
Jullie vallen new agers aan, dat is niet correct (1)
Reageren

Onderwerp: Goddelijke Humor
In De Veel Gestelde Vragen over het structureren van onderwijs beschreef ik hoe ik samen met een vriend naar de nazorg tent van de eo jongerendag ging om daar de oren van het hoofd te vragen aan een van de nazorgmedewerkers met vragen waarvan we het vermoeden hadden dat hij er ook wel weer geen antwoord op zou hebben. Alhoewel onze bedoelingen wel degelijk een serieuze ondertoon hadden beleefden we hier natuurlijk ook een hoop plezier aan. Ik beschreef dit al in een briefwisseling met een van onze lezers waarna die nog het volgende terug schreef:
"Je hebt wel lef Hall ! Maar als ik eerlijk ben hoop ik op een dag ook weer eens ongegeneerd me het apelazerus te kunnen lachen, dat deed ik vroeger meer dan nu ! Vertel mij eens, waarom kun je bij wereldse mensen vaker hartverscheurende lachsalvo's over je krijgen dan bij de christenen ? Al lag ik laatst in de kerk wel even in duigen van het lachen! Onze voorganger zei dat hij het niet zo op had met traditie en dat de waardigheid van de man te veel in de stropdas zit! Toen was er een oudste die z'n stropdas zo over de hoofden van de mensen naar voren gooide. Een andere oudste (die waarschijnlijk snel z'n eigen stropdas af had gedaan) kwam op gestrenge wijze op de voorganger afgelopen om hem een schaar te overhandigen! Nou, daar stond onze voorganger met een schaar en een stropdas in z'n handen! Hij hield de schaar in de aanslag om tot actie over te gaan, maar iedereen dacht dat hij wel plotseling op vakkundige wijze op een ander onderwerp zou overstappen om zodoende de vernietigende handeling af te wimpelen, maar nee hoor: daar ging de stropdas, naar de filistijnen ! Ik kan je vertellen: DAT WAS FF LACHEN !!!"
Antwoord Ja humor heeft God zeker wel hoor, ook de Heilige clown is bij God te vinden, en de hofnar met z,n streken. Soms is Gods humor wel vaak heel anders dan die van mensen, een heilige humor. Ik moet wel eens flink lachen om een bepaalde openbaring die ik dan krijg of nieuwe dingen die ik te horen krijg. Een soort van Heilige lach dan, maar die is dan heel diepgaand gebouwd op kennis. Een soort van heilige verbazing over hoe anders de werkelijkheid toch weer is dan dat ik dacht net als Alice die het konijn volgt in het konijnenhol en vervolgens in een wereld terecht komt waarin ze van de ene verbazing in de andere valt. Nee, wij zijn geen dieptrieste mensen die altijd maar met sombere blikken lopen. Soms ook wel, maar dan is het vanwege toorn of woede over een bepaalde situatie of je bent gewoon heel allert voor alles wat er om je heen gebeurt en dan wil ik wel is een strak gezicht trekken. Het grappige is dan dat grote mensen je even strak, terug aankijken maar als er dan een kind voorbij loop die kijkt je dan heel vriendelijk aan en dan heb ik gelijk een glimlach op m,n gezicht. Die prikken overal gelijk door heen en hebben al die vooroordelen van grote mensen niet, die zien gewoon wie je bent.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Kindsoldaten op het geestelijke terrein
Beste medewerkers van de hermitatische orders (nu IHAO World).

Met veel enthousiasme lees ik de berichten en waarschuwingen op jullie site. Mijn ouders lezen graag met mij mee. Het is erg verontrustend allemaal, maar ook heel reel, een weergave van hetgeen zich momenteel afspeelt op geestelijk terrein.

Al een tijdje hebben wij onze twijfels over het klaarstomen van kinderen voor bediening.

Mijn moeder heeft een profetie gehad over kindsoldaten op het geestelijke terrein, deze willen wij graag met u delen. Ook vragen wij daarbij om uw visie en mening.

"Ik zie een beeld van een kind in soldaat uitrusting en met een dreigende blik in zijn ogen. Men kent dat beeld wel van de televisie of uit de krant, een opname uit oorlogsgebieden waar men kinderen inzet in de gewapende strijd. Kindsoldaten noemen ze dat dan.
Ook Mijn kinderen zien deze beelden, ook de leiders van Mijn gemeente zien het en ze roepen luid: Foei, dit mag toch niet!

Maar Mijn kinderen, Wat zie Ik, de Here, als ik sommige diensten gadesla ? Daar gebeurt op dit moment precies hetzelfde. Kinderen worden ingezet om met volwassen mensen te gaan bidden. Men geeft ze de hele geestelijke wapenrusting en laat ze er dan op los. Het ziet er zo liefelijk uit, die biddende kinderen, maar beseft men dan niet dat het een geestelijke strijd is, een oorlog die boven de hoofden in de hemelse gewesten wordt gevoerd ? Het is een strijd op leven en dood ! Dit is niet naar mijn wil en niet naar de schrift De schrift zegt juist dat men de oude mens moet raadplegen, maar wat gebeurt er nu ?

Steeds meer ouderen worden buiten spel gezet, en jongeren gaan er strijdlustig op uit zonder zich van de gevaren des levens bewust te zijn. Mijn kinderen, als jullie zulke situaties tegenkomen, laat dan een waarschuwend geluid horen, opdat deze kleinen niet opgebrand zijn voor ze werkelijk ingezet moeten worden.

Gemeente van Jezus Christus, wees zuinig op de kinderen. Vaders en moeders weet dat uw kinderen in u geheiligd zijn. Laat ze alstublieft zo lang mogelijk kind zijn." Amen.

Mijn moeder krijgt duidelijk gegeven laat het kind een kind zijn, kinderen kunnen best vol van de geest zijn maar de bediening is te ver gegrepen.

Kinderen zijn naar ons inzicht nog aan melkvoeding toe, evenals pas bekeerden. Een kind geeft zelf zijn ontwikkeling aan we mogen dat niet forceren/opleggen.

Onze vraag is nu.
Hoe is jullie gedachte hierover ?

Antwoord Alvorens verder ook maar iets te zeggen wil ik eerst zeggen dat dwang, forceren, iets opleggen, absoluut uit den boze is !!!

Verder sluit ik me volledig aan bij de uitspraak: laat een kind zo lang mogelijk kind zijn. De volwassen wereld is al zo verwrongen en gedwongen, op vele vlakken volledig demonisch en gegoten in allerlei gedragsregels en beleefdheidsregels, laat staan ideeen over gezondheid, leefpatronen, school, werk, maatschappij, huisje boompje beestje enz. Kinderen bekijken alles wat dat betreft vaak zo veel simpeler en dichter bij de kern, de essentie. Een kind zou bijvoorbeeld zeggen: als een pyjama veel lekkerder zit dan een spijkerbroek of andere kleren die je overdag draagt, waarom lopen mensen dan niet gewoon altijd in hun pyjama ?

Kinderen hebben een hele speciale plaats in het hart van God. Ze vertegenwoordigen eenvoud, onschuld, liefheid, tederheid, zachtheid, ondeugendheid (iets doen/zeggen wat een volwassen niet meer zou doen, vanwege door hemzelf of de maatschappij opgelegde begrenzingen maar diep in zijn hart wel zou willen doen), leergierigheid en al die andere mooie dingen die ik hier vergeten ben om op te noemen.

Zelf kijk ik graag een kinderserie, een tekenfilm of luister ik naar kinderliedjes of lees ik sprookjes enz omdat ze vaak hele mooie principes bevatten en levenslessen en om los te komen van al die door andere opgelegde ideen over wat het inhoud om volwassen te zijn. Vaak hele foute ideeen. En dat is niet kinderachtig maar kinderlijk, en dat zijn twee heel verschillende dingen. Een ware volwassene durft juist weer kind te zijn en vaak gedragen 'volwassenen' zich als kleine kinderen en kinderen tot onze schaampte als volwassenen.

Nee, ik zou een kind niet in de bediening laten staan. Kinderen kunnen zeker bepaalde gaven hebben, bijzondere zalvingen of een bijzondere aanwezigheid van de Heilige Geest over zich hebben. Laat het signalen zijn voor de volwassenen om weer kinderen te worden ! Niet om de kinderen inderdaad als volwassenen in te gaan zetten. Kinderen die voor kinderen bidden vind ik daarentegen weer wat anders en ook een kind wat thuis in de beschermde gezinssituatie bijvoorbeeld voor zijn/haar vader of moeder bidt kan juist weer iets heel moois en onschuldigs hebben.

Tot zover onze gedachte hierover en hopelijk een antwoord naar tevredenheid.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Kinderdoop of Volwassendoop
Allereerst bedankt voor de nieuwe artikelen. Ze hebben me zeker weer verder geholpen in mijn zoektocht naar de waarheid.
Nu heb ik ook het artikel gelezen over de kerkgeschiedenis en dit roept een aantal vragen op. Maar één vraag houdt mij en mijn vrouw momenteel bezig en dat gaat over de doop. Ik ben zelf op vrij jonge leeftijd tot geloof gekomen en heb me daarna laten dopen in de gereformeerd vrijgemaakte kerk in ons dorp. Enige jaren later ben ik tot een ander inzicht gekomen en heb me toen laten overdopen door onderdompeling in een pinkstergemeente. Mijn vrouw nu echter is als kind gedoopt. Nu zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe gemeente waar we ons beide in thuis zouden voelen. Nu hebben we deze gevonden. Echter deze gemeente gelooft in een volwassendoop en dit roept dan ook vragen op bij mijn vrouw. Nu ben ik zelf ook gaan nadenken en onderzoeken wat nu God zegt over de doop, alleen kom ik nu, na het onderzoeken van de kerk en haar rituelen, tot de vraag over wat nu de werkelijke leer is over de doop. We komen beide tot de ontdekking dat ons beeld over de doop voornamelijk wordt gevormd door onze opvoeding en waar we mee opgegroeid zijn. Echter kunnen we beide niet vaststellen wat nu de waarheid is.
Nu in het artikel De Put van de kerkgeschiedenis Deel 1 heb je het over de doop als een ritueel binnen de kerk die jullie hebben onderzocht. Helaas is er nog geen artikel verschenen waarin jullie ingaan op jullie bevindingen over de doop en hoe de kerk daarmee is omgegaan.
Ik ben dus zeer benieuwd naar jullie ontdekking en studie over de doop en zou daar graag meer over willen weten. Zou je mij meer willen vertellen hierover ?
Antwoord Bij deze een antwoord op je vraag over de doop. In een van de laatste faq's heb ik geloof ik laten doorschemeren dat ik zelf ook een reformatorische/ gereformeerde achtergrond heb. Ik ben dus zelf ook als kind gedoopt. Inderdaad noem ik ook de doop in het rijtje van onderwerpen die we vanuit de kerkgeschiedenis onderzocht hebben op hun oorsprong en waarheid. Toen ik tot bekering kwam en in aanraking kwam met de vol evangelie gemeente kwam uiteraard ook de hele reformatorische/ gerformeerde theologie ter discussie te staan. Ik heb het dan over leerstellingen als de verbondsleeer, zondige natuur van de mens, de uitverkiezing en de doop (zaken die allemaal met elkaar te maken hebben/met elkaar in verbinding staan). Wat betreft de doop ging het dan over de kinderdoop tegenover de volwassendoop of doop na bekering. Aangezien ik deze zaken voor mezelf duidelijk wilde hebben ben ik me daar toen goed in gaan verdiepen. Conclusie na gedegen studie was dat er in de bijbel geen enkele keer over de kinderdoop of de opdracht daartoe gesproken wordt. Bij nader onderzoek blijkt het grondwoord wat voor dopen wordt gebruikt in de bijbel altijd te wijzen op onderdompelen. De kinderdoop is dus al geen echte doop maar een kinderbesprenkeling.
De gereformeerden spreken over de kinderdoop daar waar eerst de besnijdenis was voor het joodse volk. Om dit te onderbouwen worden er conslusies getrokken uit bijbelteksten die heel ergens anders over spreken. De kinderbesprenkeling was geen onderdeel van de eerste kerk maar is later ingevoerd en te herleiden tot de mysterie godsdiensten. Er is wat dat betreft meer te herleiden tot de mysterie godsdiensten, een onderwerp waar ik nogsteeds mee bezig ben om te onderzoeken. Daar waar de gereformeerden een zegen op het kind zien komen bij de kinderbesprenkeling zie ik een reeks van vervloekingen op het kind komen waar hij als het hem niet meezit de rest van zijn leven onder gebukt moet gaan.

De volwassendoop staat symbool voor het afleggen van het oude leven, de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. De symboliek van de dood en de opstanding. Het gestorven zijn met Christus en het opstaan in een nieuw leven.
Rom 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
Col 2:12 daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.
1Petr 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,
Rom 6:6 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;
Efe 4:22 tm 24 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid
Col 3:9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd,

Men heeft het wel eens over het verloochenen van je kinderdoop. Volgens een trouwe gereformeerde theoloog uiteraard uit den boze. Ik zeg, een absolute noodzaak. Verloochen die kinderdoop. Het afleggen van de kinderdoop zie ik als onderdeel van het afleggen van de oude mens. De bijbel roept ons op iedere vorm van afgoderij uit ons leven weg te doen. Je kunt symbolisch ook die vloeken van de kinderbesprenkeling afleggen in het watergraf !

Dit brengt ons ook weer bij het onderwerp seizoenen, symboliek en diepere betekenis. Laat je alleen dopen als je werkelijk bereid bent je oude mens af te leggen. Het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens is een proces maar je mag dit symbolisch bezegelen dmv de doop. Het is een oprechte keus voor het willen doen van de wil van God in je leven op alle vlakken en de bereidheid je te bekeren daar waar zonde openbaar wordt in je leven. Natuurlijk kun je strijd hebben op bepaalde vlakken of met bepaalde zondes maar loskomen van zondes is ook een proces niet alleen van keuzes maar ook van bevrijding. Laat je daar dus niet door weerhouden, dat is dus weer de andere kant van de zaak.
Je kan dus tot bekering zijn gekomen maar dat wil niet zeggen dat je je direct moet laten dopen. Niets MOET. Dit kan voor een ieder verschillen. Soms is het erg moeilijk om los te komen van oude denk ideeen. Uiteindelijk heb ik me dus laten dopen als volwassene door middel van onderdompeling. Dit ging niet van de een op de andere dag, maar heeft uiteindelijk twee jaar geduurd en zeker niet omdat ik daavoor mijn oude leven niet wilde afleggen of aflegde. Laat je dus door niemand ook iets opdringen. Doe dingen op Gods tijd en jouw tijd en niet op de tijd van anderen in overmoed.

Ten slotte zeg ik weer, onderzoek het zelf en trek dan vanuit jezelf conclusies. Op die manier zijn het dan ook je eigen beslissingen. Ik kwam een tweetal goede websites tegen met een aantal goede studies over kinderdoop tegenover volwassendoop. Deze laten goed de achtergronden en het verkeerd gebruik van bijbelteksten zien van de gereformeerde/reformatorische theologie en leggen het een en ander zoals ik het hierboven beknopt hebt weergegeven nader uit.

http://doop.family.filternet.nl
Klik links op geschriften

http://messiaans.christenpagina.nl/Studies-werner/doop.htm

Hopelijk krijgen jij en je vrouw mede door mijn schrijven duidelijkheid in deze zaak. Als er nog vragen zijn dan hoor ik het wel.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Jullie vallen new agers aan, dat is niet correct (1)
Hieronder de weergave van een gesprek naar aanleiding van lichte kritiek gericht op deze site en met name Het Handboek ter Bestrijding van de New Age.
Antwoord Hallo, Ik heb het met een punt moeilijk; jij zegt dat het een vriendelijke boodschap is; toch ervaar ik dat niet zo. Ten eerste creeren jullie een hetze tegen een bepaalde groep.
Om welke groep creeeren wij een hetze ? Ons doel is profetisch onderwijs en ook het aan de kaak stellen van de misstanden in de hedendaagse kerk.
(..volgend op de laatste zin) Op zich is dat niets nieuws, mensen maken elkaar in GOD's naam al eeuwen om zeep.
Helemaal mee eens !
Ik vind dat je je kunt afvragen of je GOD daar mee dient (GOD's-dienst) ?
Jawel, de site is gericht aan individuen, en we pakken stromingen aan die mensen in misleiding helpen in plaats van naar de waarheid lijden. Die waarheid is natuurlijk discutabel, dat ben ik met je eens, maar er zijn veel stromingen binnen de christelijke kerk, waar de wolven in schaapsklederen op de preekstoel staan. Deze mensen hebben zo hun eigen plannen met de schaapjes, en dat zijn geen goede plannen. We voeren absoluut geen oorlog tegen kerkgenootschappen. We laten alleen zien wat de bijbel zegt over bepaalde zaken en dit doen we vanuit profetisch inzicht. Dat hierbij woorden vallen die mensen niet willen horen is niet ons probleem. Het woord van God brengt scheiding, scheiding tussen licht en duisternis, goed en kwaad. We sporen mensen aan tot een persoonlijke relatie met God, zonder tussenkomst van een kerk of instituut.
De oorlogen waar jij het over hebt en die gestreden werden in de naam van God werden vaak gevoerd juist door deze op macht beluste instituuten. En ze gebruikten de naam van God en de bijbel als hun dekmantel en excuus en het is zeer te betreuren dat daar vele doden zelfs door hebben moeten vallen.
Ten tweede denken beide partijen altijd dat ze gelijk hebben (zie ook het middenooosten of Ierland)
Inderdaad. Ik ben ook altijd zeer bevreemd als ik op het nieuws hoor dat "katolieken en protestanten" elkaar weer fysiek in de haren zijn gevlogen, of "christenen en moslims". Dan denk ik, wat geloof je dan en hoe komt de media er toe deze mensen op deze manier aan te duiden. Dit zijn politieke groeperingen en mensen die door gebeurtenissen vanuit het verleden met haat naar elkaar toe vervult zijn. Als iemand mij hier meer over kan vertellen graag.
En nu maken jullie 'New Agers', (die volgens jullie bestaan) uit voor beraders van allerlei enge plannen. Dat lijkt mij sterk.
Klopt, maar we hebben het voornamenlijk over de georganiseerde new age en valse leerstellingen, niet de vele en vele groepen die door christenen zwart wit onder de paraplu gegooid worden. Er zijn ook goede groepen en mensen binnen de new age, net als dat er goede groepen en mensen binnen de christelijke kerk zijn. Met name richten wij ons op de satanisten binnen de new age en de vrijmetselaars : hun doel is wereldmacht en zij bezitten momenteel alle hoge regeringsplaatsen van de wereld om op die manier hun plannen uit te kunnen voeren, van een wereldregering. Hun doel is ieder fasset van de maatschappij onder controle te krijgen, cultuur, media, religie. En dit doen ze door te infiltreren in alle leidinggevende posities hierin. Echt, is geen onzin wat ik nu vertel. Bezoek de site: www.illuminati-news.com maar eens.
Bovendien zijn het de wereldleiders aller tijden (en ook nu, en vooral rijke grootindustrieelen) die oorlogen plannen en financieren.
Correct.
Dit hoef je niet van mij aan te nemen, kijk maar om je heen, dus als jullie al vinden dat het noodzakelijk zou zijn om te vechten vecht dan tegen de agressie binnen jullie eigen gelederen !? En voor wereldvrede. Het ga je goed.
Schijn wereldvrede of echte wereldvrede ?
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Reageren
Antwoord Wilt u verder praten over de onderwerpen besproken op deze website dan kan dat op het Forum en Members Area.

Gods Rijke Zegen toegebeden,

Namens de redactie van IHAO

ha-ell, apostel
[ Terug naar boven ]