Inhoud:De Strijd tegen de Territoriale Machten
Een belangrijk onderwerp in de kerk, hetgeen eenvoudig gezegd neerkomt op dit: het strijden tegen de hoogste machten, de heersers. Een kerk die niet aan deze strijd doet en alleen 'de kleintjes' aanpakt dweilt met de kraan open en zal uiteindelijk verdrinken. Veel onwetendheid is er onterend dit onderwerp. Hoe moeten we dan strijden in het territoriale ? Daarop wil ik in deze serie een antwoord geven.

Een belangrijke boodschap voor profeten, apostelen en voor de verdrukte van hart. Veel onwetendheid heerst er over de strijd in de hemelse gewesten. Velen hebben geen besef van de krachten die hen tegen houden en onderdrukken. Ook is er weinig bekend over de mogelijk die wij als mens hierin hebben. Vanuit de hoge nood en de vragen rees dit boekje/artikel in mijn hart tot troost voor diegenen die al zo lang op zoek zijn. Breng andere op de hoogte van deze pagina.
Deel 1 - Inleiding en voorbereidende principes
In dit nummer:
 • Troost mijn volk
 • Vervolging in de Hemelse gewesten
 • De komst van de territoriale gaven
 • De komst van de rechters/richters
 • 7 sleutels tot het aanwakkeren van de territoriale gaven
 • De komende ijstijd in de gemeente Gods
Deel 2 - De Territoriale wapenrusting en territoriale genezing
In dit nummer:
 • De ijswapenrusting
 • Territoriale genezing
Deel 3 - Territoriale gebieden en principes
In dit nummer:
 • De bouw van de territoriale muren
 • Territoriale kerkers
 • Territoriale sleutels
 • Territoriale tranen
 • Territoriale vlaggen
 • Territoriale kloosters
Deel 4 - De Gaven van onderscheiding
In dit nummer:
 • De gave van de onderscheiding
 • Leren onderscheiden
 • Toetsen