Inhoud:Profetie, Profeten, Toetsen, Profetische Leven
Profetie en profetisch leven. Als door God ingegeven spreken en wandelen. Is dat niet waar het allemaal om draait in het christenleven ? Dat we leren volledig te leven naar Zijn wil in alles door de Heilige Geest te worden geleid. Dat is niet een loos iets van ik ben nu christen dus en ik vraag de Heilige Geest of Hij mij ook vandaag weer wil leiden. Nee, helaas zo werkt het niet. Er dient van onze kant een hele grote inbreng te zijn want er zijn altijd twee krachten die ons willen besturen en leiden. Van onze kant af moet er gehoorzaaheid zijn en dagelijkse bekering. Iedere impuls, iedere drang die op ons afkomt moeten we gaan leren toetsen en van daaruit gaan leren onderscheiden wat van God is en wat niet. En hoe kun je Gods wil doen als je Gods wil niet kent, als je niet weet hoe God denkt over bepaalde zaken ? Misschien denkt je Gods wil te kennen over bepaalde zaken en daarom handel je zo en zo, maar wat als God er nu eens heel anders over denkt. Je gehoorzaamheid is dan goed, maar aan de verkeerde dingen. Zie hier het belang van de juiste kennis. Lees verder in de volgende artikels:
Cursus Profetie Deel 1 - Het verstaan van de stem van God
Er zijn veel mensen die maar wat graag de Stem van God zouden willen horen. Is profetie te leren ? Allereerst moeten we beseffen dat profetie op vele manieren kan komen. U wilt het contact met de hemel herstellen. Allereerst moeten we ons instellen op de lijdende God, en niet op de God die als superman heen en weer rent. God wil u terugleiden tot het verborgene om u de mysterieen te laten zien van de hemel. Waarom wilt u de Stem van God verstaan ? Voor uzelf, om uit een probleem te komen, om van uw onzekerheid af te komen, omdat u van God houdt, of omdat u patserig op een podium wil rondlopen om een publiek te verbazen ? Er kunnen zoveel redenen zijn om de Stem van God te willen verstaan, en niet alle redenen zijn even zuiver.
De Vreze des Heeren - Kruis-profeet of Speelgoed-profeet ?
Evangelisatie is een gevaarlijke bezigheid als het niet onder leiding van de Heilige Geest gebeurt. Hetzelfde geldt voor genezing en profetie. Mogen wij zomaar mensen met de Waarheid vrijzetten ? Ook prediking is zeer gevaarlijk wanneer de Heere ons niet roept. Wij moeten in deze dingen geleid worden door de Geest van God, en de doorn niet voor zijn tijd weghalen, op wat voor gebied dan ook. Profeten horen dit te weten. Vaak zijn profeten als spuit elf bezig de gemeente te beladen met de wonderschoonste profetieen van Gods verborgenheden, terwijl Gods Geest Zich als een hoer begint te voelen, alle prachtige zeldzame parels voor de zwijnen uitgestort. Met deze boodschap wil ik een waarschuwing geven, vooral wanneer de Heere u met een profetische gave heeft begiftigd : verspil de gave niet ! Trek u terug ! Wacht op God !
Hoe moet ik Toetsen - Inleiding tot het Toetsen

Inleiding tot de ware toetsprincipes voor het bijbels toetsen van uw willen, motieven, verlangens, gevoelens, gedachtes, spreken, handelingen enz of ze uit God zijn of uit satan want er is geen tussenweg wat dat betreft. ! Niet toetsen AAN de Bijbel, maar toetsen met toetsprincipes UIT de Bijbel ! Een verschrikkelijk belangrijk onderwerp en de weg naar een diepe levenswandel met God. Dit is slechts het eerste deel, hierna zullen er nog meer delen volgen en er worden ook toetsprincipes besproken in andere artikels. Links daar naar toe zijn te vinden onderaan dit artikel.

Mooi-weer-profeten, slecht-weer-profeten en weer-profeten
Ontdek Gods Woede en Haat over de zonde. Leer te delen in Zijn Grimmigheid. Oordeelsprofeten alleen voor het oude testament ? Wij vinden dat nergens terug. En erger nog ; In Openbaring lezen we dat God allereerst terug gaat komen om te oordelen. Mozes, Elia en Jozua, die toch al bekend staan als keiharde profeten zullen lieverdjes zijn vergeleken met de oordeels-profeten die nu in de maak zijn. Openbaringen 11 laat zien wat de eindtijd-profeten zullen doen: water in bloed veranderen. De hemels sluiten en een ieder die tegen hen ingaat verteren door Hemels vuur. Ezechiël 9 zegt dat er doden gaan vallen in het huis van God !
Profeten - Poortwachters van God
Dit is een ernstige oproep aan profetisch Nederland, een oproep tot bezinning. Als poortwachter wil ik alarm slaan over de dingen die ik heb gezien. Ik hoop dat u deze boodschap dan ook wil toetsen en er tijd vrij voor wil maken (veracht de profetieen niet, maar toetst alles en behoudt het goede.) Er is iets bezig in de kerk wat ik profetisch materialisme noem. Daar waar de duivel de kerk niet aan aards materialisme kan binden, daar probeert de duivel de kerk aan geestelijk materialisme te binden, ook wel dogmatisme en farizeeisme genoemd. Veel profeten zeggen niets van dogmatisme en farizeeisme te willen weten. Velen van hen willen afrekenen, terecht, met traditionele en religieuze geesten. Maar vanuit het profetische leven dat ze leiden worden ze wel vaak weer geheel opgeslokt door het materiele in een andere vorm, namelijk onder de mantel van accurate profetie.
Profetie - Speelgoed of Dynamiet !
Naast de doorbraak van de profetische gaven om ons heen met de geweldige getuigenissen daarvan, komen er ook schokkende berichten binnen over ellende en de verwarring rond de pseudo-golf van profetie:

Valse profetieen ! Valse profeten ! Mensen vallen daardoor van hun geloof af ...en glijden weer terug in de wereld ! Mensen raken 'bezeten' en komen in hysterische toestanden terecht ! Chaos ! Vernietiging ! Waar loopt dat op uit ? ....de vijand gaat woester tekeer dan ooit tevoren. We leven in gevaarlijke tijden van stress en misleiding.

Deze boodschap wil als een schuilplaats zijn, waar u veilig bent voor leugen en onheil. Naast de nodige waarschuwingen zal God u uit elke dwaalsituatie en misleiding halen en u in Zijn waarheid planten, waar u zal opgroeien tot een ware vruchtdrager van Hem.