Veel Gestelde VragenDiverse vragen (5) 1 februari 2005
Jullie vallen new agers aan, dat is niet correct (2), Alertheid in uw kerk, Roep om Rechtvaardigheid, Territoriale structuren en hun macht over een mensenleven, Is dit wel voor mij ?
Jullie vallen new agers aan, dat is niet correct (2)
Alertheid in uw kerk
Roep om Rechtvaardigheid
Territoriale structuren en hun macht over een mensenleven
Is dit wel voor mij ?
Reageren

Onderwerp: Jullie vallen new agers aan, dat is niet correct (2)
Vanwege het feit dat ik zelf een Apostolische achtergrond heb was ik nieuwsgierig om uw site te bekijken. Het deed me deugd dat jullie serieus met bijbelstudie en het onderzoeken van leerstellingen bezig zijn om daarover onderwijs te kunnen geven. Om de Anti New Age Website moest ik echter hartelijk lachen. Wie verzint nu zoiets ? Wat een taalgebruik, wat een fantasie. Alleen al positionering als een gevaarlijke militaristische organisatie. Als er een beweging slecht georganiseerd is dan is het wel de new age. Men probeert alles met alles te combineren op het gebied van religie, natuurwetenschappen en het paranormale. Dat levert een voor mensen ondoorgrondbaar complexe materie op. Tel daarbij op dat het weliswaar gebaseerd is op holistische denkbeelden maar dat het typisch een individualistische beweging is, het tegenovergestelde van een katholieke kerk. Verdeeldheid ten top vanwege het ontbreken van legitieme leiding. De enige reden voor succes zou kunnen zijn dat ze het redelijk commercieel aanpakken. Ik zie echter meer gevaar voor de wereld en het christendom van een onverdraagzame, dementerende paus dan van de new agers. Het zijn gewoon mensen als jij en ik die bezig zijn met een zoektocht naar het goede.
Antwoord Wat betrefd je opmerkingen over de new age het volgende: Ten eerste wil ik zeggen dat je helemaal gelijk hebt, maar met een maar ! Zo zit de new age inderdaad in elkaar, al die losse groepen en stromingen, net zo erg als wat wij noemen de christelijke wereld. Dat wil niet uitsluiten dat er geen organisaties zijn/ genootschappen die dit zaakje gestart hebben enkele tientallen jaren terug en er overzicht over hebben net als dat ze overzicht en hun plannen voor de christelijke wereld en de wereld in z'n geheel hebben. Het een sluit het ander niet uit ! Achter de chaos zit overzicht. Wij hebben het dan voornamenlijk over de Vrijmetselarij maar ook over geestelijke structuren die zichzelf namen geven als Het Witte Broederschap en dergelijke. Deze geestelijke machten hebben hun plannen en de regie in handen achter de new age gebeurtenissen in de natuurlijke wereld. Begrijp goed dan God hier niet hulpeloos in toe zit te kijken. Er is een strijd gaande in de hemelse gewesten en voor zover die strijd gewonnen wordt op de vlakken van de new age probeert God ook Zijn invloed daarin uit te oefenen en die gebieden over te nemen.
Het is dus allemaal niet zo zwart wit en ja Het Anti-New Age Web is wel zwart wit bedoeld maar christenen die opgroeien mogen onderscheid gaan leren maken. Ik neem het hier niet persee op voor de new age maar christenen moeten zich realiseren dat de machten die werkzaam zijn in het christendom new age machten zijn met hun eigen plannen en bedoelingen. Maar al te vaak denken ze dat het een ver van hun bed show is, van wij hier en de new age daar.
De Vrijmetselarij heeft een geschiedenis die honderden jaren terug gaat en nauwe banden heeft, of er deels uit voortkomt met de illuminati. Hun streven is wereldmacht in al haar fascetten; kerk, maatschappij, wereldregering enz, en daar zijn ze al aardig ver mee. Voor hen maakt het niet uit of we het over new age of christendom hebben, ze infiltreren overal en willen overal hun macht en controle hebben. In iedere regering op hoge posten zul je dus vrijmetselaars vinden en dit geld ook voor een heleboel bekende 'godsmannen' in de christelijke wereld. De vrijmetselarij heeft minstens 33 graden en de mensen die in de lagere graden zitten weten niet wat er zich afspeeld in de hogere graden en wat de uiteindelijke plannen en doelen van die hogere graden zijn. Vandaar dat er soms christenen zijn die lid zijn van een vrijmetselaars lodge zonder zich te beseffen bij wat voor een organisatie ze eigenlijk zijn aangesloten. Bij de Aanbevolen websites Nederlands en Aanbevolen website Engels vind je ook een lijst met interessante websites (scheidt het kaft van het koren) en enkele sites die ik je kan aanraden zijn:
www.illuminati-news.com
www.cuttingedge.org/free001a.html
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Alertheid in uw kerk
Jullie ondermijnen door jullie manier van spreken het vertrouwen in elkaar binnen de gemeente. Het lijkt wel of jullie aan alle regels en orde willen tornen binnen de (gereformeerde) kerk. En dat terwijl ik ook heel veel goeds op jullie site zie, waar ik best mee in kan stemmen.
Antwoord Wat betrefd het ondermijnen van het vertrouwen in elkaar binnen de gemeente. Dat doen wij zeker en naar wij menen niet onterecht. Het is niet iets wat we expres doen maar het komt inderdaad wel voort uit onze prediking. We zijn als christenen zo naief geworden en zo goed van vertrouwen en geloof voor onze buurman en broeder dat de new age en satanistische stromingen daar gretig gebruik van maken om mensen uit te sturen in de christelijke kerken om van dit vertrouwen en van deze goedheid verder misbruik te maken. Dan krijg je dus schijnbekeringen, mensen die ogenschijnlijk christen zijn geworden maar nogsteeds de plannen van de new age volgen. Sommige zijn bestemd om voorganger te worden andere om een gewoon gemeentelid te blijven. Sommige christelijke gezinnen zijn gebonden vanuit generationeel satanisme dus dat is ook nog een richting waar we rekening mee moeten houden. Deze stroming zit onder ons en komt geen eens van buiten af, dan heb ik het nog geen eens over territoriale oorlogsvoering en demonmensen die onder ons wandelen. We zeggen niet voor niks, mensen WORDT WAKKER, we verzinnen dit niet uit onze duim, HET IS OORLOG. O en dan heb ik het nog geen eens gehad over de surinaamse voodoo of de haitiaanse of afrikaanse voodoo in de kerk. Sommige kerken zijn het geen eens waard de naam kerk te dragen omdat ze een bolwerk van satanisme zijn. Ja, je zou ze haast satanskerken kunnen noemen. Natuurlijk zijn deze dingen niet leuk om te horen maar we zijn hier niet om het mensen maar naar de zin te maken. Het gaat ons om de waarheid. Fijn kerkje spelen zit er voor mij al jaren niet meer bij sinds ik deze dingen weet. Maar als ik buitenkerkelijke mensen ontmoet dan ben ik net zo op mijn hoede. Tegenwoordig kan iedereen een kerk in en uit lopen terwijl de bijbel spreekt over wachters die aangesteld zijn over het huis Israels. Ik sprak hier ook al over in de Faq over het structureren van onderwijs. Deze wachters moeten de gemeente schoon houden en het kwaad met profetisch inzicht buiten de deur houden. Dit houdt dus ook in mensen die uitgezonden zijn door de new age om de kerk van binnenuit kapot te maken. Zulke woorden willen niet graag gehoord worden in veel kerken omdat je niet meer weet of de buurman die naast je zit wel te vertrouwen is eigenlijk. Toch moet deze reiniging plaatvinden en dat kan een hoop opschudding binnen een kerk veroorzaken en zelfs scheuringen. Maar die scheuringen zijn dan niet door satan veroorzaakt maar door God. Pas dan kan er ware eenheid zijn, niet daarvoor.
Als ik dus een gemeente binnenloopt dan kijk ik iedereen met argensogen aan zogezegd. Wat ik NIET doe is iedereen gelijk maar een stempel opplakken van ooh jij bent goed en jij bent slecht, nee dat is heel gevaarlijk. We zouden toch maar is een fout oordeel vellen. In eerste instantie dus neutraal en dan wachten op God totdat Hij zegt, die en die persoon moet je voor oppassen of die en die persoon is een satanist of een new ager. En dan nog toetsen we deze openbaringen of ze daadwerkelijk uit de Geest van God zijn. In het verleden gebeurde het vaak dat als dit dan openbaar wordt en deze personen zogezegd ontmaskerd werden ze het ook erkenden en toegaven. De kracht van God zorgt hier dan voor dat ze niet langer de schijn van Godsvrucht op kunnen houden. Er zullen vast vrijmetselaars of dergelijke gevaarlijke mannetjes bij jullie (de gereformeerde kerk in z'n geheel) in de kerkeraad en op de preekstoel staan. Zo werken ze om alles onder controle te krijgen en houden, geloof het of niet, lach erom of niet, geheel aan jou. Maar, wie het laatst lacht lacht het best. Wij hebben hier onze persoonlijke ervaringen mee waarover we deels berichten op Het Anti-New Age Web en diverse artikels op deze site en ook zogenaamde grote godsmannen die heel bekend zijn en wereldwijd invloed hebben in de christelijke wereld kunnen vaak hun schijn van Godsvrucht niet langer ophouden.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Roep om Rechtvaardigheid
Geacht team,

Het is niet zo dat ik de hele site gelezen heb, maar ik zit met een voor mij ontzettend groot probleem.
Een jaar of 7 geleden ben ik op zoek gegaan naar een gemeente waarbij ik me thuis zou voelen. Niet omdat ik in nood zat, maar omdat ik nieuwsgierig was. Ik wilde weleens horen wat ze te vertellen hadden. Het werd een Molukse Pinkstergemeente. Ik ben er bekeerd en had het ontzettend naar mijn zin. Toen is er iets voorgevallen en de gemeente viel uit elkaar. Daarna heb ik nog bij twee andere gemeentes gezeten, waar ik ook teleurgesteld werd. Het waren beide ook Molukse volle evangeliegemeentes. Waar ik in de laatste gemeente in teleurgesteld ben, is dat er zo'n kliekvorming is. Ook is het zo dat sommige mensen de hand boven het hoofd wordt gehouden. Ik ben iemand die goed kan luisteren en ik kan absoluut niet tegen onrechtvaardigheid. Ik heb veel dingen gezien en gehoord. Daardoor zag ik ook hoe mensen onrecht werd aangedaan. Ze spraken daar met mij over en we hadden goed contact. Na verloop van tijd werd de situatie van die mensen weer beter, omdat ze het de 'boosdieners' hadden vergeven en ze gingen weer verder waar ze gebleven waren. Wat mij pijn deed, was dat de 'boosdoeners' nooit voor hun daden zijn uitgekomen of excuses hebben aangeboden. De lasten van de onrechtvaardig behandelde mensen waren op mijn schouders geladen en ik bleef ermee zitten. Ik ben iemand die de zaken graag wil uitpraten. In dieze gevallen kon ik dat niet omdat het niet per definitie mijn problemen waren. Ik heb het echter wel tot mijn probleem gemaakt. Ik ben op een gegeven moment gestopt om naar die gemeente te gaan, sindsdien gaat mijn man alleen. Soms komt hij thuis met de groeten van die of gene. Ik heb gezegd dat ik de groeten van die mensen niet wil hebben. Eerst lopen ze de deur plat en hangen we regelmatig met elkaar aan de telefoon, sinds ik niet meer ga hoor en zie ik niemand meer. De voorganger had in het begin een paar keer beloofd om langs te komen om met mij te praten. Hij heeft toen telkens afgebeld omdat er iets tussen gekomen was, daarna heb ik niets meer van hem gehoord. Mijn mening is, dat hij een herder is van de hele gemeente en als er een schaapje dreigt af te dwalen hij die moet proberen terug te halen. Niet dus.
Blijkbaar vindt hij het de moeite niet waard. Ik ben heel erg kritisch en ik zeg meestal ook wat ik vind (als het mij persoonlijk aangaat). Zo heb ik eens in een vergadering naar voren gebracht dat als we ergens moeten zingen (in een gevangenis bijvoorbeeld), we ons daar goed op moeten voorbereiden en niet met teksten voor onze neus moeten staan. Ook het steeds maar weer verkeers inzetten of vals zingen kan volgens mij niet. Als dat in de gemeente gebeurt is dat niet erg, maar voor bijvoorbeeld gedetineerden, die toch al zo kritisch zijn is het voor mij een vereiste. Die mensen moet je proberen te bereiken met behulp van goede teksten en pakkende muziek (die blijven hangen) en natuurlijk met je uitstraling. Ik heb gezegd dat God dagelijks zoveel voor ons doet en wij zo weinig voor hem, dat dat wel het minste is dat wij moeten doen. Vooral bij zulke gelegenheden moeten wij ons voor 200% inzetten. Goed oefenen en niet een dag van tevoren de liederen doornemen.In de notulen van die vergadering las ik naderhand: (naam) is van mening dat .... Wat inhoudt dat het mijn persoonlijke ongedeelde mening is. Zij vonden dat we voor zulke gelegenheden moeten bidden en dat de Geest van God de rest doet. Als wij iets doen voor God of in de naam van God, moeten we ons daar helemaal voor inzetten en niet alleen maar een beetje bidden.

Ik zie ook aan mijn man, dat hij regelmatig gebeld of aangesproken wordt als ze hem voor iets nodig hebben. Hij is een goede electronicus, hij repareert video's, camera's, televisies en heeft veel verstand van computers.
Hij oefent in de band met zijn keybord. Voordat ze gaan oefenen moeten ze de muziek hebben. Nu is het iedere keer zo, dat hij als enige de muziek nooit van tevoren krijgt en wanneer er een wijziging van plannen is hij degene die het pas op het laatste moment hoort, terwijl de overigen er wel al vanaf weten.
Op die momenten weten ze hem dus niet te bereiken. Hij zegt er nooit veel over, maar het raakt hem wel. Mij maakt het woest, omdat ik zie dat hij voor zoete koek meedoet en hij nooit nee kan zeggen.
Wat mij ook pijn doet, is dat wij steeds verder uit elkaar groeien, omdat die gemeente een steeds grotere obstakel voor mij gaat vormen. De feestdagen vieren we niet samen omdat hij dan in de gemeente zit.

Zo gaat het al ongeveer een jaar. Ik ga niet meer naar een gemeente, ik zwak af. Wel ga ik om de zoveel tijd naar kerkdiensten in de gevangenis als kerkvrijwilligster. Een keer in de twee weken zit ik er op donderdagavond in de gespreksgroepen o.l.v. de pastor. Zo kan ik toch iets over mijn liefde voor de Heer kwijt. In het dagelijks leven geeft ik les als docent Nederlands op een openbare middelbare school. Ik heb daarvoor gekozen, omdat op protestant-christelijke scholen de normvervaging ook heel erg aanwezig is. Er is behalve de dagopening geen verschil meer met openbare scholen. Ik heb er eens aan gedacht om te solliciteren bij de nieuwkomende evangelische school in Rotterdam, maar ik denk dat het niet verkeerd is om kinderen die zich van huis uit helemaal niet met het geloof bezighouden na te laten denken. Ze weten dat ze in mijn lokaal niet mogen vloeken of schunnige taal mogen gebruiken. Ze vragen soms waarom ik een visje op mijn agenda of als broche heb. Ze zijn verbaasd als ze horen dat ik een christen ben en vragen dan waarom ik geen rok draag. Sommigen zijn erg nieuwsgierig en dat vind ik ook weer een prettige bijkomstigheid.

Ik ben nu weer op zoek naar een gemeente. Mijn man gaat nog steeds naar de Molukse gemeente. Ik ben van Indische afkomst en zoek eigenlijk een Indische (geen Indonesische) evangelische gemeente bij mij in de buurt. Ik weet echter niet hoe ik daar achter kan komen. Ik ben dus nog steeds op zoek.
Ik ben al eens eerder een jaar uit een gemeente weggebleven, totdat de Heer mij een schop gaf en liet weten dat het weer tijd voor mij is. Misschien is het nog geen tijd voor mij en moet ik rustig afwachten.
Ik weet dat ik heel erg kritisch ben omdat ik veel zie en veel hoor. Echter, ik zie ook de minder prettige kanten van mijzelf, ik ben daar niet blind voor. Ik vraag God regelmatig om vergeving en vraag Hem mij te vormen naar Zijn wil. Ik wacht af, maar het duurt wel lang.

Antwoord
Geachte zuster in de Heer,

Alleereerst wil ik zeggen dat uw brief mij erg geraakt heeft. Vooral het gevoel van onrechtvaardig behandeld te worden en onrecht te zien bij anderen gaf mij een groot gevoel van herkenning en medeleven. Ik deel de frustratie, het gevoel van onmacht en de woede over het onrecht. Ook de pijn van minachtend en denigrerend behandeld te worden, vernederd te worden kan ik met u delen. Gods toorn is over deze mensen en situaties. Ik verbaas me er altijd weer over hoe hypocriet mensen wel niet kunnen zijn.

Ik proef in u het hart van de profeet, profetes in uw geval, die ziet ook overal onrecht en kan zich er zeer boos over maken. Laat het niet tot bitterheid leiden want dat is de weg naar het pad van de valse profeet (zie het artikel: Mooi-weer-profeten, slecht-weer-profeten en weer-profeten). Weet wel dat het recht uiteindelijk altijd zal zegevieren, is het niet in dit leven dan wel erna. Iemand vergeven als die persoon geen berouw heeft dat hoeft niet. In vele gemeentes wordt gepredikt dat dit wel moet, maar dan moeten ze de bijbel maar is beter lezen. Iemand is goed de waarheid vertellen op Zijn tijd mag ook. Dit laat niet weg dat we op een gegeven moment soms dingen gewoon moeten loslaten om zelf verder te kunnen komen. Geef het in ieder geval over dan in de handen van God.

U schrijft dat u gewild had dat de voorganger had geprobeert u terug te halen. Vaak zijn ze rebelerende mensen liever kwijt dan rijk omdat ze de 'rust' en de 'goede orde' verstoren. Of het goddelijke rust en orde is is nog maar de vraag. De vraag is of u terug gewild had. Misschien heeft u wel op tijd een zinkend schip verlaten voordat u als schaapje zou verdrinken. Of bent u uit de box gestapt op weg naar geestelijke volwassenheid. De vraag is: wat is een gemeente en is het de bedoeling dat u zich weer bij een zo,n club aansluit. U bent niet de enige. We krijgen veel meer getuigenissen hier binnen van mensen die vanuit grote teleurstelling en onrecht gemeenten verlaten. U bent onderdeel van een steeds groter wordende groep. En ze zullen zich niet zo snel weer ergens bij aanluiten en ik zeg u en hen, dit hoeft ook niet, want daar is het de Heer helemaal niet om te doen. Er zijn hele andere wetten die gelden. Zie wat dit betreft de Faq over Informatie en Contact.

Het lijkt me in ieder geval een vreemde en moeilijke situatie dat u niet meer gaat en uw man nog wel. Mijn mening is dat hij u moet steunen in uw beslissingen en ook de gemeente moet verlaten. Wat voor druk geeft dit anders op het huwelijk ? U geeft het zelf al aan.

We zullen voor u bidden zuster en ik raad u aan de lijdensartikelen op onze site dicht bij uw hart te houden.
Bijvoorbeeld:

De Eindstrijd in de Vijfde Dimensie Deel 1 - De liefde van Gods Tranen
De Kracht van Gods Tranen
Apostolisch Front-Nieuws De Orkaan Deel 1 - De verborgen bronnen van de Geestesgaven - deel 1
Apocalyptisch-Wetenschappelijk Tijdschrift De Reddingsboei Deel 1 - De strijd tegen geestelijke abortus - De waarheid over het welvaarts-evangelie
Wij raden mensen ook aan de boeken van zuster Basilea Schlink te lezen die waardevolle schatten bevatten. Enkele aanbevolen titels vindt u in de zojuist verschenen lijst van Aanbevolen Boeken, Films en Muziek.

Gods Zegen, Wijsheid en Leiding toegebeden in u leven.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Territoriale structuren en hun macht over een mensenleven
Met enige terughoudendheid houd ik sinds een aantal maanden uw site in de gaten.

Telkens mag ik merken dat hetgeen hier op te vinden is wel meer 'to the point' is dan in eerste instantie lijkt. Ik zie mijzelf nog als 'student' wat geloof betreft.

Een ding waar ik mee te maken krijg, en het lijkt zich als een virus te verspreiden is dat de een na de andere met elkaar optrekkende (christelijke) mede-student in een complete 'verdwazing' terechtkomen, hierbij elke discipline verliest en in een soort van gevoel-loze toestand terechtkomt.

Nou staat onze medische bieb vol met adolescentie-psycho boeken en hieruit valt veel te leren, maar daadwerkelijke bevrijding komt van Jezus als Kyrios waar niet naar wordt verwezen.

Mocht God reeds openbaard hebben door zijn Woord, wat voor energie/geest/organiserende-structuur zowel mensen compleet in een gevoelloosheid kan werpen als in een verlies van wilskracht, discipline, maar bovenal, welke paden tot bevrijding er zijn, zou ik hier dan op gewezen mogen worden?

Niet enkel om het voor mezelf te plaatsen, het liefst bestempel ik het nl. snel alszijnde 'zelfmedelijden' of 'verwendheid', maar meer om te voorkomen dat ik mensen om me heen kapot zie gaan aan iets waar ze schijnbaar niets aan kunnen doen (?)

Ik ben u dankbaar voor uw site

dat God u helpt in uw roeping.

Antwoord Ik meen wel enigzins de essentie van je schrijven te begrijpen en op de vragen die je aan het einde stelt kan ik het volgende zeggen.
Boven deze wereld hangen grote demonische structuren. Deze bepalen religies, politieke situaties, maatschappelijke ideeen en denkstructuren. Wat hier op aarde afspeeld is wat dat betreft een manifestatie van wat er zich in de geestelijke wereld aan oorlogen afspeeld. Dit alles kan op haar beurt ook weer per land bekeken worden en heeft uiteindelijk via opvoeding (of geen opvoeding), onderwijs, de media, subcultuur, geschiedenis en omgeving haar impact op het individu en maakt in ieder geval voor een deel het individu tot wat het is. Ook voorgeslachtelijke vervloekingen, de geestelijke erfenis (er is dus meer dan alleen de genetische erfenis) speelt hier een rol in om nog maar een extra faset erbij te noemen.
Het is erg interessant om als het ware deze draad terug te volgen of deze invloeden op je leven allemaal is te analyseren en op een rij te zetten. Dit kan een hoop duidelijk maken. De meeste mensen denken of handelen op bepaalde manieren zonder nu heel de dag met een bepaald zelfbewustzijn rond te lopen van waarom doe ik dit of waarom denk ik zo. De vrije wilsbeschikking is soms ver te zoeken bij mensen wat overigens niet weglaat dat die er niet is, een mens maakt altijd keuzes, hetzij bewust, hetzij onbeweust maar aangezien er zoveel factoren zijn die een mens maken en laten doen zoals hij is of doet moeten we daarom juist zo ontzettend voorzichtig zijn in ons oordeel over anderen en niet oppervalkig oordelen vanuit het vlees. Houd alles in je achterhoofd wat ik hierboven schreef als je naar iemand anders kijkt. Hoeveel minder zal je dan dingen persoonlijk toerekenen. Dit laat niet weg dat heel veel mensen zich heel erg bewust zijn van hun denken en handelen en vaak gewoon regelrecht kwaad in de zin hebben.
Kortom ook hierin is weer diepgang geboden. De een heeft bevrijding nodig de ander moet zich gewoon bekeren. En dit duidt ook weer op de noodzaak van profetische evangelisatie. Je kunt niet zomaar op iemand aflopen op straat en zeggen: he je moet je bekeren. Veel mensen willen diep van binnen wel maar liggen onder zoveel lagen van gebondenheid. Achter ieder mens gaat wat dat betreft een wereld schuil.
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik je onder andere door naar de volgende artikels. Dit wil niet zeggen dat we hier al over uitgeschreven zijn of dat er in andere artikelen geen informatie over te vinden is:
De overwinning over Gog
De Eindstrijd in de Vijfde Dimensie Deel 3 - De indelingen in de hemelse gewesten
(De Serie) De Strijd tegen de Territoriale Machten
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Is dit wel voor mij ?
Geachte heer (/mevrouw),

In eerste instantie wil ik u alleen zeggen dat ik de artikelen van uw website verslonden heb. Ik vind er de diepgang in waarnaar ik zo verlang. Het geloof is nu eenmaal niet alleen een blijde boodschap of een kerk-gaan, zoals men soms lijkt te denken, maar veel meer een strijd.
Verder heb ik een persoonlijke vraag, nl: Ik ben nog zeker niet geestelijk volwassen. (Wel streef ik ernaar dat z.s.m te worden.) Wel is het zo dat ik een onwrikbare geloofsbasis heb en dat de Heilige Geest mij leidt. Nu wordt ik tijdens mijn zoektocht op het internet naar diepgaande bijbelstudies geconfronteerd met uw artikelen. Denkt u dat het wel goed is voor mij om hier mee bezig te zijn, om zo 'plotseling in het diepe te springen'?...
Antwoord Met veel plezier las ik je brief. Het tweede deel van je brief lijkt een beetje in tegenstelling met het eerste gedeelte omdat je daarin zegt de artikelen verslonden te hebben. Dit lijkt mij in dit geval een goed teken van iemand die hongerig en dorstig is naar geestelijk voedsel. Natuurlijk aan jouw om te leren toetsen wat goed voedsel is.
Het is zeer prijzenswaardig te horen dat iemand streeft naar geestelijke volwassenheid. Waren er maar meer mensen die zeiden geestelijk volwassen te willen worden. We pakken problemen aan bij de wortel en laten de werkelijke systemen onder de oppervlak zien. Wil je weten hoe dingen echt zitten ? Hoe je moet strijden, waarom en tegen wie, wat het werkelijk inhoud om je leven af te leggen, om te groeien in het Koninkrijk van God.
Natuurlijk kunnen sommige artikels soms nog wat te moeilijk zijn, dat is dan omdat ze voortbouwen op stof besproken in artikels daarvoor. Heel logisch dus. Net als dat je van de eerste naar de tweede naar de derde klas gaat. Haal er dan gewoon uit wat je eruit kan halen, maar zie het ook als een signaal dat je ergens nog een basis mist of zoals we dat dan zeggen, de juiste verbindingen nog niet gelegd zijn (omdat er nog stukjes ontbreken). Vandaar dat we ook altijd doorverwijzen naar andere artikelen die ook over hetzelfde onderwerp gaan of waarmee raakvlakken zijn. Je kunt ook niet met het dak beginnen als je een huis bouwt. eerst moeten er een fundering komen en een vloer en dan muren en een plafond en dan het dak erop (of een volgende verdieping). Ik schreef hier ook over in de Faq over het Structureren van onderwijs.
Heb je advies nodig over dingen die je in onze of andere studies vind of niet begrijpt laat het ons dan gerust weten. Ik denk dat je wel mag geloven dat de Heer je naar onze site geleid hebt.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Reageren
Antwoord Wilt u verder praten over de onderwerpen besproken op deze website dan kan dat op het Forum en Members Area.

Gods Rijke Zegen toegebeden,

Namens de redactie van IHAO

ha-ell, apostel
[ Terug naar boven ]