Geestelijke Wetten en Principes Veiligheidsriemen en Aanbevolen Boeken, Muziek en Films 2005
Boeken, Muziek en Films die we voor dit moment kunnen aanbevelen. Op Zijn tijd zal de lijst verder worden uitgebreid. Ook bevat dit onderdeel een handleiding met geestelijke veiligheidsriemen voor het aanschaffen en lezen/luisteren/kijken van boeken, muziek en films.
Alvorens met de lijst van aanbevolen boeken, muziek en films te komen eerst een aantal veiligheidsriemen die hierbij van levensbelang zijn !

Veiligheidsriem 1: Kopen hoeft niet

Denk eraan ! U hoeft een boek niet te kopen, u kunt ook naar de bibliotheek gaan en lenen. Hebben ze het niet vraag dan of ze het willen aanschaffen/toevoegen aan de collectie ! Dat mag en kunt u vragen, ook als het om christelijke boeken gaat want daar is ook een afdeling voor in een bibliotheek. Andere tips om geld te besparen. Boeken zijn vaak ook tweede hands verkrijgbaar via een antiquariaat / tweede hands boekwinkel afdeling christendom, of via een tweede hands boekenmarkt. Soms heeft een christelijke boekhandel een apparte hoek met tweede hands boeken. Wat ook loont is te informeren bij een broeder of zuster of die het boek niet allang in de boekenkast heeft staan zodat je het kan lenen. Hetzelfde geldt voor een film. U hoeft een film niet te kopen. U kunt ook naar de videotheek gaan en huren.

Veiligheidsriem 2: Val niet in overmoed

Als het gaat om het kopen van dingen begeven we ons altijd op gevaarlijk terein. De duivel wil maar al te graag dat we ons geld in overmoed aan allerlei onzin uitgeven maar ook met schijnbaar heilige motieven kan hij je proberen over te halen dingen te kopen voor Zijn tijd. Hij wil je maar al te graag in overmoed laten vallen, hij wil ons maar al te graag op snelle paarden laten gaan. Overmoed is levensgevaarlijk. Overmoed maakt meer kappot dan je lief is. Je kan er dwars mee over je gemeente walsen in de hemelse gewesten en veel dingen in je eigen geestelijk leven en dat van anderen kapot maken. Schaf nooit zomaar iets aan. Ga niet als een gek alles aanschaffen wat op deze lijst te vinden is. Als je iets ergens ziet liggen wil het nog niet zeggen dat je het dan moet kopen of lenen op dat moment. Het kan een voorbereiding zijn van God voor een later tijdstip, een eerste kennismaking. Wees voorzichting in deze dingen, leer nee te zeggen. Toets, oveleg met God, vraag aan de Heilgie Geest wat voor nu belangrijk is en of je iets van deze lijst moet hebben. Hetzelfde geldt ook voor boeken, muziek en films die niet op deze lijst staan en ook voor dingen kopen in het algemeen. Er kunnen allerlei redenen zin om een boek of iets anders te laten liggen, als je dat (juist) ervaart, terwijl een stemmetje misschien zegt van "a nee jo kopen !". Het kan zijn dat je het volgende week tweede hands tegen komt. Het kan zijn dat je er nu nog niet klaar voor bent. Het kan zijn dat het voor nu helemaal niet belangrijk is enz. God weet meer dan jouw. Er ligt kracht in voorzichtigheid en gehoorzaamheid. Doe alles in gebed.

Veiligheidsriem 3: Bepaal in welke seizoen je zit

Boeken, muziek en films zijn voor de christen onder te verdelen in twee categorieen:
Christelijk: hieronder vallen alle boeken, muziek en films die christelijk zijn, dus door christelijke schrijvers en muziekanten en filmmakers.
Werelds, niet christelijk: hieronder vallen alle wereldse boeken, muziek en films. Dit kunnen dus ook boeken zijn die bijvoorbeeld onder de noemer new age vallen.

Wanneer een christen vanuit de wereld tot bekering komt doet hij vaak al zijn occulte boeken, zijn wereldse muziek en films weg als teken dat dat alles behoord tot zijn oude wereldse leven toen hij wandelde in duisternis, waar hij nu niks meer mee te maken wil hebben. Hij wijdt zijn leven toe aan God. Misschien herkent u dit wel in uw eigen leven.

Nu zijn er twee belangrijke seizoenen: Seizoen 1 heet ook wel het zwart-wit-seizoen en seizoen 2 het zwart in wit gaan ontdekken en wit in zwart gaan ontdekken seizoen. Ook wel kinderlijk-volwassen.

Seizoen 1: de christelijke boeken, muziek en films zijn goed en de wereldse boeken en muziek en films zijn door satan geinspireerd, zijn demonisch van aard.

Seizoen 2: Er zijn boeken in de new age die christelijk zijn en er zijn christelijke boeken die demonisch zijn enz.

Nu is het zo dat God bepaald, niet jij (voor je eigen veiligheid) in welk seizoen je je bevindt. Je kan dus niet zomaar even naar de bibliotheek of de boekhandel gaan en een of ander new age boek aanschaffen omdat het je zo aantrekkelijk leek en je er zoveel interessante dingen in zag staan. De rede daarvoor is het volgende. Boven ieder boek, dvd, cd, videoband, ding, voorwerp, hangt een bepaalde demonische structuur en een bepaalde goddelijke structuur. Qua geestelijke autoriteit moet je zorgen dat jij daar zelf in ieder geval altijd net ietsje boven zit. Is dat niet het geval dan krijg je al snel de poppen aan het dansen en haal je demonische machten over je heen die je geestelijk nog niet aan kan.
Wanneer God zegt dat je er klaar voor bent dan mag je je voorzichtig gaan begeven in het tweede seizoen. Nog steeds geldt dan dat bepaalde boeken of films of series te hoog voor je zijn. Het is dan dus niet lang leve de vrijheid, wel op bepaalde gebieden maar niet in z'n geheel. Nee voorzichtig en in gebed ga je het pad van parelduiken op om samen met de Heilige Geest de zalvingen van God te ontdekken op wereldse muziek of boeken of films. Je gaat leren onderscheiden hoe de dingen nu werkelijk zitten. Je gaat het wit in het zwart ontdekken. Je gaat Gods zalvingen ontdekken op artiesten of schrijvers waar je misschien eerst geen eeens van gehoord had.
Ook ga je het zwart in het wit ontdekken. Veel christelijke boeken, muziek en films blijken helemaal niet zo christelijk te zijn als je eerst wel dacht, de artiesten zijn misschien verborgen new agers die hun valse new age krachten de kerk binnenbrengen, of die hardrock band waarvan je altijd dacht dat ze zo goed bezig waren blijkt opeens een club van satanisten te zijn en de muziek is een en al onzuivere koffie. Dat boek van die gewledige prediker of schrijver blijkt opeens helemaal niet door God geinspireerd te zijn maar door demonische geesten.

Ten slotte: het kan zijn dat je al wel in het seizoen zit om de parels te gaan zoeken in de wereldse muziek maar bijvoorbeeld nog niet wbt de boeken en films of dat je je van de Heer voorzichtig mag gaan richten op de seculiere films maar de muziek en de boeken nog moet laten liggen. Dit is dus voor een ieder weer anders. En ook op latere tijdstippen moet je misschien weer gaan vasten op bepaalde groepen, schrijvers of films.

Wat betreft films en tv kijken zijn er ook nog ander principes die gelden. Ik heb het dan over 'duivelse sensatie/goddelijke sensatie' en 'zonde projectie' en er is ook nog een seizoen waarin je je geheel moet onthouden van beeldinformatie dus vasten op tv kijken. Dit is dus nog een vijfde veiligheidsriem waarover een volgende keer geschreven zal worden.

Veiligheidsriem 4: Het principe van de Parelkast

Zorg dat je een kast heb die op slot kan waar je boeken en films en cassette bandjes enz in op kan bergen zodat de geestelijke machten in bedwang worden gehouden en niet te veel herrie schoppen. Een geestelijk principe is dat wat je hier op aarde uitbeeld zijn uitwerking heeft in de geestelijke wereld. Stop je dus iets in je parelkast dan zorg je ook voor een zekere bescherming voor je zelf in de geestelijke wereld. De demonische machten zijn dan ook gebonden in de hemelse gewesten. Maak je niet druk dat je de Heilgie Geest opsluit want daar gaat het hier niet om, het is een toetsmechanisme en de Heilige Geest krijgt juist de vrijheid als je hier gehoorzaam in bent. Het is om de demonische machten en structuren in bedwang te houden. Als je twijfels stop iets dan in je parelkast. Het is voor je eigen veiligheid en bescherming. Wat je in je parelkast stopt hangt af van in welk seizoen je je bevindt. Het kan zijn dat je je in seizoen 2 mag gaan begeven maar dat je de boeken enz wel achter slot en grendel moet bewaren. Het kan ook zijn dan opeens dat alles wat niet christelijk is eruit moet en dat je al je christelijke boeken, muziek enz in de parelkast moet stoppen.

Let wel, meestal heb je wel een kast in je huis die op slot kan. Zo niet dan nog hoef je iets niet nieuw te kopen. We willen de bomen in het regenwoud ook graag sparen. Wel zijn er kasten van samengeperst gerecyceld hout maar ook daar moet je voorzichtig mee zijn. Een eerste optie en ook de beste is dus altijd tweede hands via een briefje bij de winkel of de kringloopwinkel of rommelmarkt. Als je gehoorzaam bent in het een en ongehoorzaam in het ander dan heeft het ook allemaal weinig nut. Je geestelijke autoriteit berust op bekering, gehoorzaamheid en heiliging op alle vlakken.

Dan nu de lijst met aanbevolen boeken, muziek en films.

Aanbevolen Boeken

Demonie en bevrijding
Schrijver:Frank D en Ida Mae Hammond
Onderwerp:Demonie en Bevrijding / Exorcisme / Geestelijke oorlogsvoering
Beschrijving:Van de achterkant: "Als u werkelijk gelooft dat Jezus de mensen van boze geesten bevrijdde...dan moet u dit boek lezen ! Ontdek dat het vandaag aan de dag nog gebeurt. Dit boek is rijk aan praktische informatie. Juist voor degene die belang stelt in de bevrijdingsbediening, of van plan is in de bediening te gaan staan, of er reeds actief aan deelneemt. Het is een praktische handleiding, zodat u kunt vaststellen..: hoe demonen binnenkomen, of er bevrijding nodig is, hoe u die bevrijding voor anderen en voor uzelf kunt waarmaken, hoe de bevrijding te behouden, demonische groeperingen (een lijst van die demonen, die dikwijls tesamen gevonden worden). Dit boek bevat ook een hoofdstuk met een openbaring over het probleem schizofrenie. het kon heel goed mogelijk zijn, dat dit een ommekeer teweegbrengt in de traditionele manier van aanpak in de medische wereld."
Uitgever:Moria-Importantia
ISBN:9070005573
Verkrijgbaarheid:Bibliotheek (?), 2e hands, Chr boekhandel.

De Mysterie Godsdienst van Babylon
Schrijver:Ralph Woodrow
Onderwerp:Kerkgeschiedenis, Invloed van de Babylonische Mysterie religies op het ontstaan van het Christendom, christelijke feesdagen, gebruiken en symbolen.
Beschrijving:Van de achterkant:"De Mysterie godsdienst van Babylon is een gedetailleerd verslag van hoe, wanneer, waarom en waar het oude heidendom werd vermengd met het Christendom. Vanaf de oude dagen van Babylon en de legendes over Nimrod, Semiramis en Tammuz worden bepaalde rites en rituelen geschetst in hun verscheidene ontwikkelingen, waarbij oplossingen verschaft worden om het "mysterie" op te lossen ! De apostelen hebben gepredikt dat er een "afval" zou komen en het bewijs van hun prediking wordt ons getoond in de geschiedenis. Met zo'n bewijs in de hand moeten alle ware gelovigen als nooit tevoren zoeken naar de eenvoud in Christus Zelf en vurig strijden voor dat oorspronkelijke geloof, dat eens werd overgeleverd aan de heiligen.
Uitgever:Voorheen uitgevrij Moria
ISBN:nvt
Verkrijgbaarheid:De Nederlandse uitgave van dit boek is al enige tijd uitverkocht en mag van de oorspronkelijke schrijver Ralph Woodrow niet herdrukt worden. De engelse uitgave was getiteld Babylon Mystery Religion. Naar het schijnt is de schrijver tot andere standpunten gekomen, maar op grond waarvan is niet geheel duidelijk. Ik heb hier enige informatie over proberen te vinden en kwam daarbij de volgende links tegen:
hier een aantal links:
Een samenvatting van het oorspronkelijke boek
Het een en ander over deze zaak
Als ik het goed begrepen heb zijn in ieder geval de laatste drie hoofdstukken van het boek door de schrijver gewijzigd.
De originele hoofdstukken zijn online te lezen op deze link
Diverse boeken die over dezelfde onderwerpen schrijven
Een ander boek wat in bovengenoemde sites wordt genoemd en wat online in pdf formaat gelezen kan worden en wel interessant lijkt (ik heb het zelf nog niet gelezen) is:
The Two Babylons door Alexander Hislop. Voor diegenen met een modem verbinding kan het behoorlijk lang duren voordat dit bestand gedownload is.

Wat betreft verkrijgbaarheid van de originele nederlandse uitgave van de Mysterie Godsdienst van Babylon is de enige mogelijkheid om er aan te komen via iemand die het al heeft of tweede hands via een boekenmarkt. Wel is er in het Nederlands nog een ander boekje verkrijgbaar genaamd Babylon leeft onder ons ! door J.I. van Baaren, ISBN 9070005735 van uitgeverij Moria-Importantia


Geen Geloof Zonder Bewijs
Schrijver:Pe De Bruin
Onderwerp:Pre-adam, Schepping, Val van Satan / Geloofsbewijzen in het algemeen
Beschrijving:Van de achterkant: "Na tien jaar onafhankelijke schriftstudie schreef de oud-journalist Pe de Bruin zijn boek 'Geen geloof zonder bewijs - leven na dit leven'. In een direct woordgebruik en in een boeiende verteltrant heeft hij voor een breed publiek geschreven. Zelf niet lid van een kerk of van een andere groepering schreef hij een boek dat zowel binnen de kerk als daarbuiten sterk de aandacht trekt. Men zegt wel, soms wat verwijtend, dat de schrijver een ruim evangelie verkondigt: dat klopt, net zo ruim als de Bijbel is"
Uitgever:Bosch en Hoven
ISBN:907075701x
Verkrijgbaarheid: Bibliotheek (waarschijnlijk wel), 2e hands, Chr boekhandel.

Zegen of Vloek
Schrijver:Derek Prince
Onderwerp:Zegen en Vloek / Gehoorzaamheid / Demonische bindingen / Demonie en Bevrijding / Geestelijke oorlogsvoering
Beschrijving:Van de achterkant: "Wordt u voortdurend belaagd door ziekten en financiele problemen. Staan uw relaties altijd onder spanning. Komen er in uw gezin onevenredig veel ongelukken voor ? Vraagt u zich wel eens af waarom sommige mensen zoveel meer voorspoed hebben dan andere ?
Derek Prince zegt dat er in het leven van ieder mens twee krachten werkzaam zijn: de zegen en de vloek. De ene kracht is heilzaam, de andere verwoestend. Om de weldaden van Gods zegen te ervaren en om behoed te worden voor de vloek, moeten we weten hoe die krachten werken.
De schrijver toont aan dat een vloek niet een bijgelovig overblijfsel uit de Middeleeuwen is, maar een hedendaagse realiteit. Hij laat vanuit de Bijbel zien wat zegen en vloek zijn. En hij beschrijft de ervaringen van mensen die, tot hun verbazing, ontdekten dat ze geen slachtoffer van stom toeval waren, of zelfs van erfelijkheid, maar van een vloek die vroeger was uitgesproken. Derek Prince leert ons hoe we een vloek in ons leven kunnen ontdekken en hoe we ervan bevrijd kunnen worden en Gods zegen ervaren."

Uitgever:Gideon
ISBN:9060675754
Verkrijgbaarheid:Bibliotheek (waarschijnlijk wel), 2e hands, Chr boekhandel.

Zij Zullen Boze Geesten Uitdrijven
Schrijver:Derek Prince
Onderwerp:Demonie en Bevrijding / Exorcisme / Geestelijke oorlogsvoering
uitgebreide beschrijving:klik hier voor een uitgebreide beschrijving
Uitgever:DPM (Derek Prince Ministries) Nederland
ISBN:9075185189
Verkrijgbaarheid:Bibliotheek (mogelijk wel), 2e hands, Chr boekhandel.

Geestelijke Realiteiten / Spiritual Realities
Schrijver:Harold R. Eberle
Taal:Deel 1 en 2 in het Nederlands, de rest 3 tm 7 in het Engels
Onderwerp:De geestelijke wereld
Beschrijving:De 7 delige spiritual realities serie van Harold Eberle. Op de website van Harol Eberle zijn uitgebreide beschrijvingen van deze boeken te vinden en per boek kan zelfs de introductie en een deel van een hoofdstuk gelezen worden.
Klik hier voor een beschrijving van Spiritual Realities Deel 1 - The Spiritual World & How We Access It
Klik hier voor een beschrijving van Spiritual Realities Deel 2 - The Breath of God in Us
Klik hier voor een beschrijving van Spiritual Realities Deel 3 - Escaping Dualism
Klik hier voor een beschrijving van Spiritual Realities Deel 4 - Powers and Activities of the Human Spirit
Klik hier voor een beschrijving van Spiritual Realities Deel 5 - Spiritual Dynamics Between People
Klik hier voor een beschrijving van Spiritual Realities Deel 6 - The Nature of Creation
Deel 7 is nog niet uitgegeven.
Uitgever:Voor deel 1 en 2 is dit Uitgeverij Bread of Life. Schijnbaar maken ze er geen haast mee om de andere delen te vertalen of in het Engels in Nederland uit te geven. Deel 3 tm 7 in het Engels (en natuurlijk ook deel 1 en 2) kunt u rechtstreeks bestellen vanuit het buitenland bij Worldcast Publishing of op een hele eenvoudige manier zoals ik ontdekt hebt via bol.com (zie hieronder bij "Verkrijgbaarheid").
ISBN:Deel 1 en twee NL gebundeld:90-75226-16-0. Voor de engelse delen zie hierboven bij korte beschrijving.
Verkrijgbaarheid:(aanvulling oktober 2005)Vorige keer schreef ik hier dat het moeilijk is om engelse boeken vanuit het buitenland te verkrijgen tenzij je de mogelijkheid hebt om met creditcard te betalen. Nu heb ik een betere manier ontdekt. Veel tot bijna alle boeken van Harold Eberle zijn te verkrijgen via bol.com. Je kunt gewoon betalen door middel van een bijgezonden acceptgiro. Onderaan bevind zich nog een link naar niet leverbare titels maar dit is vaak maar tijdelijk. Wanneer een boek dus weer leverbaar is komt hij weer op de verkrijgbare lijst terecht.

Het levende zwaard / The Living Sword
Schrijver:Harold R. Eberle
Taal:Nederlands / Engels
Onderwerp:Bijbeluitleg / De Heilgie Geest en de bijbel
Beschrijving:Engelse beschrijving: The Living Sword
Nederlandse beschrijving: Het levende zwaard
Uitgever:Voor de nederlandse vertaling:Uitgeverij Bread of Life
Voor de originele engelse uitgave:Worldcast Publishing
ISBN:9075226055
Verkrijgbaarheid:Nederlandse uitgave (tijdelijk?) uitverkocht. Engelse uitgave kan besteld worden vanuit het buitenland bij Worldcast Publishing

De Zalving van de Heilige Geest
Schrijver:Peter Tan
Onderwerp:Het begrip Zalving van de Heilige Geest
Beschrijving:Maak kennis aan de hand van diverse bijbelteksten met het begrip zalving en wat hier precies mee bedoeld wordt.
Uitgever:Dunamis Publishing
ISBN:9074115101
Verkrijgbaarheid:Bibliotheek (?), 2e hands, Chr boekhandel.

Hoe kan ik verder ?
Schrijver:Drs. W. van Herwijnen
Onderwerp:Innerlijke Genezing
Beschrijving:Over charismatisch pastoraat in crisissituaties
Uitgever:Boekencentrum uitgevers
ISBN:9023905571 / Nugi 631
Verkrijgbaarheid:Bibliotheek (?), 2e hands, Chr boekhandel.

Opdat u genezing ontvangt
Schrijver:Dr. K.J. Kraan
Onderwerp:Genezing en Innerlijke genezing
Beschrijving:Een vrij dik en uitgebreid boek over genezing en innerlijke genezing.
Uitgever:Toen Gideon - Hornaar
ISBN:toen 9060671821
Verkrijgbaarheid:Een vrij oud boek al. Kon het nieuw niet vinden. Best een kans dat u het in de bibliotheek tegenkomt of in het antiquariaat / 2e hands.

De dienst der genezing
Schrijver:Dr. K.J. Kraan / P.C. van Leeuwen
Onderwerp:Genezing en Innerlijke genezing
Beschrijving:Dun boekje over genezing en innerlijke genezing.
Uitgever:Toen De Tijdstroom - Lochem
ISBN:Toen 9060874730
Verkrijgbaarheid:Een vrij oud boek al. Kon het nieuw niet vinden. Best een kans dat u het in de bibliotheek tegenkomt of in het antiquariaat / 2e hands.

Invoelend Bidden
Schrijver:Drs W. W. Verhoef
Onderwerp:Gebed
Beschrijving:Geen beschrijving beschikbaar
Uitgever:Vuur. Geen internet adres kunnen vinden
ISBN:907157136x
Verkrijgbaarheid:Bibliotheek (best mogelijk), 2e hands, Chr boekhandel.

Demonen eruit in Jezus naam
Schrijver:W. C. van Dam
Onderwerp:Demonie en Bevrijding / Exorcisme / Geestelijke oorlogsvoering
Beschrijving:Een al wat ouder boek over demonie en Bevrijding
Uitgever:Toen J. H. Kok Kampen
ISBN:902420335x
Verkrijgbaarheid:Ik kon dit boek niet vinden bij de uitgever. Het is al een wat ouder boekje. Best een kans dat u het in de bibliotheek tegenkomt of in het antiquariaat / 2e hands.

Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken
Schrijver:B. van Gelder
Onderwerp:Kerkelijke kaart, Kerkgeschiedenis, Bespreking van diverse christelijke begrippen, Wereldreligies.
Beschrijving:Bedoeld als objectief boek voor het onderwijs. Interessant, leerzaam en informatief boek. Dit boek verbreedt je kijk op de dingen.
Uitgever:Meulenhoff Educatief Amsterdam
ISBN:zie verkrijgbaarheid.
Verkrijgbaarheid:De eerste druk van dit boek dateerd uit 1957. Ik heb hier een exemplaar liggen, de elfde druk uit 1966. Daarna is het nog vele malen hersrukt. Het exemplaar wat ik hier heb liggen heeft 217 bladzijden. Nadat ik zocht op titel en auteur kwam ik een boek met dezelfde titel en auteur tegen bij uitgeverij Kok Kampen. Het lijkt erop dat dit de moderne herziene druk is van dit boek. Er wordt gesproken van 21e druk met 500 pagina's en foto,s. Hier vind een link naar de site van Kok. Een betere beschijving vind u hier. Het boek is belachelijk duur. Ik raad dan ook aan naar de bibliotheek te gaan of het antiquariaat voor de oudere druk van 217 bladzijden. Ik weet ook niet wat er allemaal anders is in de nieuwe druk. Zo kwam ik na de volledige titel in Google te hebben ingetikt dit boek tweedehands al tegen voor 4 euro en kon zelfs besteld worden op die site. Klik hier voor de zoekresultaten van Google.

De onzichtbare wereld van engelen en demonen
Schrijver:M. Basilea Schlink
Onderwerp:Engelen en Demonen / Geestelijke strijd / Territoriale oorlogsvoering / Demonie en Bevrijding
Beschrijving:Van de achterkant: "In dit boek wordt de enorme strijd tussen de hemelse machten en de machten van de duisternis afgeschilderd. Een neutrale houding t.o.v. die strijd is niet mogelijk, want wij staan er midden in. Vanuit de bijbel laat Basilea Schlink zien hoe duister en fataal de plannen voor de mensheid zijn. Tevens laat zij op schitterende wijze de bediening van de engelen zien. Zij maakt heel duidelijk dat de engelen voortdurend om ons heen zijn om ons te beschermen en te bewaren. Zij spelen een actieve rol op ale tereinen van het menselijk leven en ook hebben zij grote invloed op de loop van de geschiedenis. Dit boek laat niet alleen zien, hoe zij ons willen helpen in deze donkere tijden de overwinning te behalen, maar zij laten ook een glimp zien van hoe Gods kracht, liefde en glorie in de engelen weerspiegeld wordt."
Uitgever:Toen Gideon
ISBN:nvt
Verkrijgbaarheid:Dit boek is uitverkocht en wordt waarschijnlijk niet meer herdrukt. Alleen verkrijgbaar dus misschien via de bibliotheek en anders 2e hands.

Diverse boeken van Zuster M. Basilea Schlink
Een blijde boodschap
Onderwerp:Berouw, bekering, geloofsleven
Beschrijving:Van de achterkant: "De dagelijkse omkeer als bevrijdende oplossing en bron van voortdurende vreugde. Een geweldig boek ! Veel mensen denken dat berouw en omkeer iets negatiefs is. Maar wat is er voor negatiefs aan als je van je zonden wordt bevrijd ? Het is het meest positieve, wat ik me kan voorstellen."

In de voetsporen van het Lam
Onderwerp:Plaatsvervangend lijden
Beschrijving:Van de achterkant: "Zr. Basilea's stem is een van de meest betekenisvolle profetische stemmen van onze tijd. Haar boodschap omvat een onvoorwaardelijke oproep tot omkeer en berouw en een proclamatie van de blijde boodschap van het Koninkrijk der hemelen. Door haar liefde tot Jezus is zij velen tot zegen geworden.
In dit boek denkt zr. Basilea met ons na over het lijden van Jezus. Zij leert ons de weg van het kruis te gaan, en voert ons naar de eenheid met allen die Hem liefhebben."


De verborgen schat in het lijden
Onderwerp:Plaatsvervangend lijden
Beschrijving:Van de achterkant: "(..) Zorgen - Leven in gespannen verhoudingen - Angst - Ziekte - Vermoeidheid - Eenzaamheid - Aanvechtingen - Een moeilijk karakter - Onverhoorde gebeden - Onbekwaamheid en gebrek aan talent - Oud worden - Armoede en gebrek - Oneerlijk behandeld worden - Geconfronteerd met laster en haat... vanuit de rijkdom van haar persoonlijke ervaringen vertelt Moeder Basilea Schlink, stichteres van de Protestantse Gemeenschap van Mariazusters en het kleine land Kanaan in West-Duitsland, hoe we de schat kunnen vinden die verborgen ligt in elk lijden en iedere beproeving."

Het koninklijke pristerschap
Onderwerp:Heiliging
Beschrijving:Van de achterkant: "In een wereld die haar ondergang tegemoet gaat en om hulp schreeuwt, zijn er gezanten nodig die komen vanuit de tegenwoordigheid van de levende God, gezanten die door hem zijn toegerust en de glans van Zijn aangezicht weerspiegelen, die werkelijk "koninklijke pristers" zijn. Jezus, onze grote Hogeprister, stelt ons vandaag voor de vraag: "Wie zal IK zenden ?"
Geschreven in de jaren na de Tweede Wereldoorlog heeft HET KONINKLIJK PRIESTERSCHAP ook in onze tijd nog niets van zijn actualiteitverloren.


God klaagt - Wat is ons antwoord ?
Onderwerp:Plaatsvervangend lijden
Beschrijving:Van de achterkant: "Kan God, de verhevene, eeuwige God, werkelijk klagen ? Ja, daarover lezen we in de bijbel. De profeten schrijven over het hartroerende weeklagen van God over Zijn uitverkoren volk. Heden komt deze klacht uit Zijn liefhebbend hart tot ons. Hij is diep bedroefd, omdat wij de volkeren, Zijn gehele wereld - zoals destijds Zijn volk - zich door de afval van Hem in het verderf storten.
Nu is de tijd gekomen, waarin wij de diepste vervulling van ons leven kunnen vinden, door troosters van God te worden. Dat zijn diegenen, die luisteren naar Zijn weeklagen, dat opwelt uit Zijn lijdende liefde. Een heilige roeping, waartoe Zijn gelovigen in deze eindtijd worden geroepen - het grootste voorrecht, om Gods hart zo nabij te mogen komen, te mogen behoren tot de schare die Hem mag troosten !"


Waar Gods Geest werkt
Onderwerp:Subtitel: De kracht van de Heilige Geest vroeger en in de tegenwoordige wereld
Beschrijving:Subtitel: De kracht van de Heilige Geest vroeger en in de tegenwoordige wereld

Verdere gegevens betreffende de boeken van zuster M. Basilea Schlink
Uitgever:Onder het beheer van Protestantse gemeenschap van Mariazusters 'Klein Kanancentrum'
ISBN:nvt
Verkrijgbaarheid:De boeken van zuster Basilea Schlink zijn indien u ze niet in de bibliotheek of tweede hands tegenkomt te bestellen via de christelijke boekhandel die ze kan bestellen bij de christelijke boekencentrale. Op de website van de Protestantse gemeenschap van Mariazusters 'Klein Kanancentrum' is ook een lijst met alle boeken van zuster Basilea Schlink en andere uitgavenVoor aanvullende informatie: Tel. : 05486-17502 of E-mail: info@Prot-Mariazusters.nl

Valsheid in geschrifte
Schrijver:Jacob Slavenburg
Onderwerp:Kerkgeschiedenis / Ontstaan van de bijbel
Beschrijving:Van de achterkant: "De evangelieschrijvers waren geen directe leerlingen van Jezus, maar stelden pas generaties na zijn dood hun verhalen samen. Regelmatig werd iets in de geschriften veranderd en aangepast aan de geloofsinzichten van latere tijd. De bijbel als 'het letterlijke woord van God' komt daarmee op losse schroeven te staan. Valsheid in geschrifte onthult op toegankelijke wijze de manier waarop de bijbeltekst in de loop van enkele eeuwen werd gemanipuleerd. De spectaculaire ontdekking van de Nag Hammadi-geschriften bracht onder andere het Evangelie van Thomas aan het licht, dat ouder en authentieker is dan de bijbelse evangelien. Dit toont aan dat de oorspronkelijke teksten op vele duizenden punten verschillend van de latere - gecanoniseerde - versie.
De historicus Jacob Slavenburg schreef diverse publicaties over het vroege christendom en de gnosis. Hij is medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands."

Uitgever:Walburg Pers
ISBN:Van de eerste druk: 9060119266 / Van de nieuwe "Zesde, geheel herziene en uitgebreide druk": 90.5730.350.7
Verkrijgbaarheid:De subtitel van de eerste druk was: De gespleten pen van de bijbelschrijvers. Subtitel van de "Zesde, geheel herziene en uitgebreide druk": De verborgen agenda van bijbelschrijvers. Eerste druk telt 165 pagina's, de zesde druk telt 192 pagina's. Verkrijgbaar via bibliotheek, tweedehands of reguliere boekhandel.

Het boek Henoch
Schrijver:M.a.Knibb
Onderwerp:Kerkgeschiedenis / hemelse gewesten. Subtitel: Het eerste of het Ethiopische Boek
Beschrijving:Van de achterkant: "Voor bestudering van het boek Henoch was men aangewezen op Duitse en Engelse vertalingen uit respectievelijk 1906 en 1912. Deze zijn gebasseerd op drie manuscripten, die in 1773 vanuit Ethiopie naar Engeland werden gebracht. Voor onderzoek blijken ze echter minder geschikt en bovendien zijn ze ten dele achterhaald door latere ontdekkingen, zoals de vondst van de Dode Zeerollen. De laatste zijn geschreven in het Aramees, de taal warin het boek (dat van de tweede eeuw voor Christus dateert) voor het grootste deel gesteld was. Deze moderne uitgave beoogt de gehele tekst zo toegankelijk mogelijk te maken.
Het Boek Henoch is een verzameling van geschriften die - evenals andere laat-joodse, apocalyptische geschriften - toegeschreven worden aan Henoch. Deze "zevende aardsvader voor de zondvloed" (Genesis 5:18-24) stond tijdens zijn leven - hij werd 365 jaar - bekend als "het wonder der kennis". De geschriften geven ons inzicht in de verscheidenheid aan ideeen en opvattingen die in de joodse gemeenschap in de eeuwen voor onze jaartelling heersten.
De litereatuur die het jodendom rond die tijd heeft voortgebracht, is lange tijd ten onrechte voor een belangrijk deel onopgemerkt gebleven. In de uitgaven van de Statenvertaling waren de apocriefe boeken - waaraan kunstenaars in de Gouden Eeuw inspiratie ontleenden - aanvankelijk wel opgenomen. Naderhand verdwenen ze om de drukkosten te verlagen. Met de apocriefen en pseudoepigrafen vormen de Dode-Zeerollen evenwel een omvanrijke literatuur uit die periode die voor de uitleg van het Oude en Nieuwe Testament van grote betekenis is.
He Boek Henoch bevat een inleiding op het werk, een vertaling van de oorspronkelijke tekst alsmede een aantal commentaren en aantekeningen. Het kan ons de toegang verschaffen tot een rijk en geschakeerde gedachtenwereld. Ze verwoord echter op bijzondere wijze het geloof, de hoop en de nood van mensen zoals wij."

Uitgever:Ankh-Hermes Bv Deventer
ISBN:9020233068
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht, wordt niet herdrukt. Verkrijgbaar via de bibliotheek of tweede hands / via antiquariaat. Aanvulling oktober 2005: Boek Henoch Online ! Het volledige Boek Henoch is in het Engels online te lezen op http://articles.christiansunite.com/preacher509-1.shtml

Het domein van de slang
Schrijver:W. J. Ouweneel
Onderwerp:Geestelijke wereld / Geschiedenis van het Occultisme / Beschrijving occulte verschijnselen / Andere religies / New Age
Beschrijving:Subtitel: christelijk handboek over occultisme en mysticisme.
Uitgever:Buijten & Schipperheijn Amsterdam
ISBN:906064686x
Verkrijgbaarheid:Dit boek is uitverkocht en wordt waarschijnlijk niet meer herdrukt. Wel in de bibliotheek te vinden bibliotheek of 2e hands. Wat betreft de gaven van de Geest en genezing is de heer Ouweneel nadat hij in contact is gekomen met de profeet T.B. Joshua tot andere standpunten gekomen. Heelaas waren de links die daarover gingen niet meer beschikbaar op de site van medema.


Denk eraan ! U hoeft een boek niet te kopen, u kunt ook naar de bibliotheek gaan en lenen. Hebben ze het niet vraag dan of ze het willen aanschaffen/toevoegen aan de collectie !


Aanbevolen Tijdschriften

Herstel Magazine
Informatie:Geloofsopbouwend tijdschrift verbonden aan de Berea gemeenten waar men ook gelooft in de gebondheid en bevrijding van demonen
Website en Informatie:http://www.herstelteam.nl/


Aanbevolen Muziek (christelijk)

Saviour Machine
Enkele Saviour Machine websites: http://www.saviourmachine.com/ (oficiele website van de band).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Saviour_Machine (achtergrondinformatie over de band).
http://video.google.nl/videosearch?q=saviour+machine (online Saviour Machine video's.
http://www.myspace.com/saviourmachine (online Saviour Machine muziek).


Aanbevolen verhalen zowel in boekvorm als film en soms op luistercd (seculier)

Pinokkio
Achtergronden van het verhaal en de schrijver (wikipedia)
Website:Review van de Disney tekenfilm versie
Bijzonderheden en verkrijgbaarheid:In kinderboek vorm in vele versies en uitgaven verschenen. Uiteraard gewoon in de bibliotheek te lenen ! Als tekenfilm is die van Disney het bekendst en is te huur bij de videotheek.

Alice in Wonderland
Review van het verhaal met achtergronden (wikipedia)
Review van het verhaal met achtergronden 2
Website:Disney link
Review van de Disney tekenfilmfilm versie
Ook is er een mooie verfilming (tekenfilm) beschikbaar genaamd Troetel-Beertjes / CareBears in Wonderland online te bekijken via youtube, maar ook gewoon verkrijgbaar op dvd. Hier nog een recensie.
Er is ook een heuse verfilming met echte mensen.: link1, link2
Bijzonderheden en verkrijgbaarheid:In kinderboek vorm in vele versies en uitgaven verschenen. Uiteraard gewoon in de bibliotheek te lenen ! Als tekenfilm is die van Disney het bekendst maar er zijn ook mooie versies van andere maatschappijen . Meerdere versies zijn vaak wel te vinden bij de videotheek. Vaak kom je dergelijke verhalen ook wel tegen in boek of video vorm tegen op de rommel of kleedjesmarkt. Kinderen willen vaak van hun boeken en films af als ze wat ouder worden !

Vergeet uw veiligheidsriemen niet !


Aanbevolen Films (seculier)

The Prophecy (deel 1)
Subtitel:God's Army has come to earth...and all Hell is about tot break loose !
Onderwerp:Oorlogen hemelse gewesten, engelen vallen
Beschrijving:Van de achterkant: "Enkele afvallige engelen, aangevoerd door Gabriel willen de mensheid elimineren en de Hemel ten val brengen. L.A. agent Thomas Dagget, die ooit op het punt stond priester te worden, ontdekt bij een lugubere moordzaak enige wonderlijke details die hem doen afvragen of het gevonden lijk wel menselijk is...Gabriels grote rivaal Simon verschijnt inmmiddels ten tonele en probeert diens plannen wanhopig te dwarsbomen, maar Gabriel gaat nietsontziend op zijn doel af. Als Thomas' onderzoek hem vervolgens naar Arizona voert, leiden alle wegen naar een duivelse confrontatie tussen engelen, doden, stervelingen en uiteindelijk Satan zelf..."

The Prophecy (deel 2)
Subtitel:Evil Has Declared War... Again !
Onderwerp:Oorlogen hemelse gewesten, engelen vallen
Beschrijving:Van de achterkant: "Om de mensheid te redden van de ondergang, laat God de goedaardige engel Daniel een kind verwekken bij de mooie, maar "aardse" Valerie. Als aardsengel Gabriel hierachter komt, is zijn woede niet meer te stoppen. Zwaar ontgoocheld omdat God de mens verkiest boven iemand van zijn "soort", zet Gabriel alles op alles om te voorkomen dat Valerie haar zwangerschap tot een goed einde brengt. Daniel verdedigt haar met alle krachten die hij bezit, en doodt daarbij verschillende engelen van Gabriel. Als tegenzet doet Gabriel een beroep op Izzy, een tienermeisje dat net een mislukte poging tot zelfmoord heeft gedaan. In een staalfabriek, wat ooit de tuin van Ede was, komt het tot een duivelse confrontatie tussen Goed en Kwaad..."

The Prophecy (deel 3) The Ascent
Subtitel:The Final, Most Thrilling Chapter ! / Sommige engelen kun je maar beter te vriend houden.
Onderwerp:Oorlogen hemelse gewesten, engelen vallen
Beschrijving:Van de achterkant: "Christopher Walken is terug als de aartsengel Gabriel in dit bloedstollende derde deel uit de Prophesy serie. Hij leeft inmiddels op aarde, maar dat betekent niet dat de strijd in de hemel voorbij is. Een afvallige predikant wordt vermoord door een spion van God. wanneer de man vervolgens weer tot leven komt als half mens / half engel, breekt de hel los. Zowel een kwaadaardige engels, als Gabriel wilen zijn hulp bij d hemelse strijd die op aarde wordt uitgevochten. In de woestijd komt het tot een keihard treffen tussen goed en kwaad."

Na deel 3 zijn er nog twee delen uitgekomen namelijk The Prophecy 4 - uprising en The Prophecy 5 - forsaken. Meer info op http://en.wikipedia.org/wiki/The_Prophecy.

Op Zijn tijd zal deze lijst verder worden uitgebreid.

Denk eraan ! U hoeft een film niet te kopen. U kunt ook naar de videotheek gaan en huren.

Als laatste nog even iets over het bestellen van boeken. Waneer het een christelijk boek betreft dan kan dit het beste gedaan worden via een christelijke boekhandel omdat die rechtstreeks kunnen bestellen bij het christelijk boekhuis waar de meeste christelijke uitgevers bij zijn aangesloten. Ook kunnen boeken vaak bij de uitgever rechtstreeks worden besteld. Vergeet hierbij bovengenoemde veiligheidsriemen niet !

Met Groet,

Namens het Team,
ha-ell