Apocalyptisch - Wetenschappelijk Tijdschrift De Reddingsboei Deel 1 - De strijd tegen geestelijke abortus 1996
Het lijden is je soms gegeven als een seintje van God. Om jou te laten voelen hoe Hij zich voelt. Je kunt lijden om verschillende redenen. Je kunt soms in de geest het lijden van anderen over je krijgen. Als je dit niet weet, kun je dat lijden als iets vervelends ervaren, kun je het bestraffen of zelfs vervloeken. Je kunt je er van losmaken of laten losmaken door een persoon met een bediening in bovennatuurlijke krachten. Weer een artikel over het plaatsvervangend lijden.
De waarheid over het welvaarts-evangelie

In het Engels noemen ze het 'prosperity-gospel'. Ik noem het : lopende-band-evangelie. Alsof je aan de lopende band zonder onderscheid mensen genezing en geluk moet toedienen. Alsof dat de opdracht van God is. Paulus laat zien dat ieder mens op een speciale manier aangepakt moet worden.

Het lijden is je soms gegeven als een seintje van God. Om jou te laten voelen hoe Hij zich voelt. Je kunt lijden om verschillende redenen. Je kunt soms in de geest het lijden van anderen over je krijgen. Als je dit niet weet, kun je dat lijden als iets vervelends ervaren, kun je het bestraffen of zelfs vervloeken. Je kunt je er van losmaken of laten losmaken door een persoon met een bediening in bovennatuurlijke krachten.

Voelt u het een beetje ? Ik wil u erop wijzen dat God in zijn goedheid u geestelijk in contact brengt met andere mensen. Hij laat die mensen bij u aan de deur van uw binnenste kloppen. U voelt hun pijn al, terwijl u denkt dat het uw pijn is. Die pijn gaat weg als u uw binnenste wijder openzet voor de mensen. Maar wat doen velen, ze sluiten hun binnenste voor de pijn van hun mede-mens. Dat is het gevaar van de lopende-band-bevrijdingsbedieningen. Zo werkt God niet.

Ziet u het gevaar ? Ziet u de leugen erin ? God wil soms dat we anders omgaan met onze pijn.

Het is moord als we Gods gegeven pijn van anderen weg laten halen. Een soort abortus. Mensen willen wederom geboren worden in uw schoot, zoals Paulus vroeger de mensen leerde. Mensen trekken aan uw jas, ze zoeken rust bij u, om dat de heilige God in u woont. God stelt geestelijke vaders en moeders aan. Dit ouderschap begint bij het ervaren van elkaars leed. God wil ergens naartoe werken, maar wij breken het af.

Wij willen vrij zijn van elk juk, zelfs het juk van God willen we niet. Wij zoeken naar geluk, terwijl God ons leert dat we alleen gelukkig kunnen zijn als we willen delen met elkaar. In het samenzijn ontstaat er geluk. Maar wij willen niet samenzijn. Iedereen staat voor zichzelf in de gebedsrij. Dat heeft niets meer met samenzijn te maken. U stuurt uw broeders en zusters weg, u wil niets met pijn te maken hebben. Het gaat u om uzelf.

Vandaar dat de mensen van het lopende-band-evangelie 'moordenaars' te noemen zijn. Geluk kan dus een moordwapen zijn, een dichtgegooide deur.

De geest van moord, zo goed vermomd dat niemand 'em doorhad. Tot de preekstoel is hij doorgedrongen. Daar heeft hij z'n vlag gestoken. Het verwonde woord van God heeft hij vermoord, dat is z'n werk. De geest van geluk werkt samen met de geest van moord in de geestelijke abortuskliniek.

Ik kreeg een droom van de Heere over deze abortuskliniek. Ik zag daar een vrouw, een bekende vrouw in de gebedsgenezing, hier in Nederland. Ze zat hoog op een tribune. Onder haar zaten mensen die haar aanklaagden wegens moord. Er was een vrouw die huilde om het feit dat ze al vanaf haar derde jaar zo toegetakeld was door deze vrouw. De Heer zond me naar boven om naar de gebedsgenezeres toe te gaan. En sprak tot me: 'ga naar de geestelijke abortusklinieken in de gebedsgenezing en breng daar uitzuivering'.

Deze oproep geldt ook voor u ! We willen samen met u deze 'aborteurs' bezoeken en redden wat er te redden valt. Train uzelf tot een ware liefdes-soldaat.

T. Strijker, predikant/ apostolisch architect