Veel Gestelde VragenDe Put van de Kerkgeschiedenis 1 november 2004

Natuurlijk maakte de serie De Put van de Kerkgeschiedens het nodige los bij de lezers en nogsteeds. De meest gestelde vragen hebben we hier gebundeld tot een Faq. Weer komen onderwerpen als: op welk fundament moeten we bouwen, onfeilbaarheid van de bijbel, vertalingen en canonisatie aan de orde.

Introductie
Wat is de basis van uw geloof ?
Onfeilbaarheid Bijbel I
Onfeilbaarheid Bijbel II / Taalgebruik
Onfeilbaarheid Bijbel III / Koortdansen
Bijbelvertalingen I
Bijbelvertalingen II (de nieuwe bijbelvertaling)
Profetische Openbaring / Bouwen op de Bijbel
Bijbellezen
Canonisatie
Nawoord

Onderwerp: Introductie
Antwoord Natuurlijk maakte de serie De Put van de Kerkgeschiedenis het nodige los bij de lezers en nog steeds. De meest gestelde vragen hebben we hier gebundeld tot een Faq. Weer komen onderwerpen als: op welk fundament moeten we bouwen, onfeilbaarheid van de bijbel, vertalingen en canonisatie aan de orde. Deze Faq zal ongetwijfeld in de toekomst nog een vervolg gaan krijgen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Wat is de basis van uw geloof ?
Antwoord De bijbel: indien het de juiste vertaling is, want de kerkgeschiedenis laat duidelijk zien dat er met geschriften en canonisatie geknoeid is. Verder is het de Geest die het Woord (Zwaard) hanteert en die ons vanuit die basis toepassingen wil geven voor ons dagelijks leven (Profetie). Zie bijvoorbeeld ook het artikel Profetie - Speelgoed of Dynamiet ! en het artikel Veel Gestelde Vragen over Informatie en Contact.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Onfeilbaarheid Bijbel I
Is er een Bron waaruit we kunnen putten als de Bijbel feilbaar is ?
Antwoord Zoals u natuurlijk zelf ook weet zijn de Bijbel en de Heilige Geest twee verschillende dingen. Ook is het twee-snijdende zwaard niet het letterlijke geschreven woord uit de Bijbel, maar het Levensmakende Profetische Woord van de Geest. Het gaat er dus om, een toetsende hartsrelatie met de Heilige Geest te ontwikkelen op basis van Reinheid, Berouw, Bekering, en Heiliging. Wijsheid is overal te vinden, ook in andere religies en in de bibliotheek om de hoek. Laat u leiden door Gods Geest, zoek 100 procent oprecht naar de Waarheid, wat het ook moge koste, laat dat tellen boven alles.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Onfeilbaarheid Bijbel II / Taalgebruik
Na het lezen van de Put van de Kerkgeschiedenis moet ik zeggen dat ik het met een heleboel wel eens ben van het gelezene, doch het taalgebruik spreekt mij minder aan ! Jouw eerste antwoord verbaaste mij toch wel enigzins: De bijbel is niet het Woord van God ????? Joh 1:14/Opb. 19:2 ?
Antwoord De zwart wit uitspraak de bijbel is niet het woord van God, dat is in eerste instantie even schrikken. Maar het wordt uitvoerig in De Put van de Kerkgeschiedenis Deel 1 uitgelegd WAT hier precies mee bedoeld wordt. De bijbel en Het Woord van God zijn twee heel verschillende dingen ! U noemt twee bijbelteksten. Johannes 1:14 en zie ook vers 1 gaat over "het Woord" wat vlees geworden is. U noemt ook Openbaringen 19:2, bedoelde u misschien niet vers 13 waar het Woord op een persoon of personificatie slaat en niet op de bijbel. Het bevestigd dus juist onze uitspraak ! Ik heb het allemaal nog is nagezocht en de uitdrukking "woord van God" komt vele malen voor in het Nieuwe Testament. Voor zover de lezers het niet weten staat er soms Rhema in de grondtekst en soms Logos, beide vertaalt met "woord" (zie hier weer het belang van grondwoorden en (incorrecte) vertaling) maar het heeft in geen geval betrekking op "de bijbel" want die bestond per definitie niet ten tijde van deze uitspraken. Ook is uit het tekstverband telkens weer op te maken waar het over gaat als er gesproken wordt over het woord van God. Nu is er ook nog zoiets als spreektaal en in de spreektaal is de uitdrukking "het Woord van God" synoniem komen te staan met "de Bijbel". Ook wij maken ons hier ook aan schuldig in artikels wanneer we zeggen in "in Gods Woord staat geschreven", of "Gods Woord zegt dat..". We hebben het dan dus over de Bijbel. Op zich is dit niet erg, maar vanuit het perpectief van "de put van de kerkgeschiedenis" is het ongelukkig taalgebruik.

Om even bij taalgebruik te blijven. U zegt: "doch het taalgebruik spreekt mij minder aan !". U heeft het dan over schrijfwijze/manier van zeggen, misschien vind u het te provocerend maar ja wat wil je, misschien is het ook wel zo bedoeld. Natuurlijk is niet ieder artikel zo geschreven en ik moest heel veel informatie en onderzoek stoppen in dit ene artikel. Veel christenen moeten is flink worden wakker geschud. In vergelijking met de bijbel, de Oudtestamentische profeten, Jezus, Paulus, Petrus enz, zijn wij nog lievertjes te noemen qua taalgebruik. Zij nemen ook zeer harde taal in de mond inclusief de nodige scheldcanonades. Wij hebben nog niemand uitgescholden in onze artikels.
Er zijn vanuit het rijk der duisternis grote demonische machten aangesteld boven de bijbel omdat het een boek is wat heel machtig gebruikt kan worden. Vanuit hun geestelijke positie hebben ze de geestelijke kooien gemaakt waar vele christenen/ gelovigen in gevangen zitten. Ze werken als een tang/ greep in je denkwereld, je moet op een bepaalde manier denken, stap je daabuiten dan kom je gelijk in het ketter hoekje of het onbijbelse hoekje, volgens die geesten dan he, want misschien wordt je wel juist bijbelser in werkelijkheid. Dus die geesten doen je dat geloven dat als je afwijkt van je overtuiging dat je dan tegen God ingaat en "Zijn Woord". Ook werken deze geesten als een soort van waas en de enige manier om daar van wakker geschud te worden is niet door middel van zachte lievelijke wooorden maar door een flinke klap van een engel. Dat is pas liefde ! Zodat het niet nog erger zal worden en ze in nog ergere valse leren zullen vervallen die al zo ontzettend veel geestelijke schade hebben aangericht. Ik las het zo toepasselijk ergens op een andere website: "we scheppen letterlijk met onze woorden en valse leren een geestelijk klimaat van moord". We vermoorden mensen geestelijk en uiteindelijk manifesteerd dit zich in het natuurlijke in verschrikkelijke massamoorden, wereldoorlogen enz. Mensen denken, waar komt het toch vandaan, wel ze hebben die mensen eerst zelf vermoord en wat er dan uiteindelijk in de natuurlijke wereld gebeurt is slecht het resultaat van verschrikkelijke dingen die zich afspelen in de geestelijke wereld.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Onfeilbaarheid Bijbel III / Koortdansen
U schrijft: "Je kunt mensen niet vastpinnen op een aantal teksten, Gods Woord is dynamisch met verschillende seizoenen."

Dat zeggen alle schriftcritici, met alle gevolgen van dien. Denk maar aan Prof. Kuitert en Ds. Nico v.d. Linden, de dominee van het koningshuis ...en toch was Jozef de vader.
Antwoord Geachte briefschrijver, ik ben altijd een eerlijke zoeker naar Waarheid geweest, en tot enige jaren geleden geloofde, met de nadruk op geloofde, ik ook dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God was. En ik was een fel bestrijder (zonder rede eigenlijk, alleen je voelt dat je geloof aangevallen wordt) van hen die zeiden dat dit niet zo was. Maar zonder argumentatie dus en zonder naar hun argumenten te luisteren. Het was nu eenmaal zo (dat de Bijbel Gods onfeilbare Woord was), omdat ik dat zo voelde, ervaarde van binnen. Het is als het ware de erfenis die je geestelijk in je krijgt als je christen wordt van de machten die zich boven het machtschristendom hebben gestationeerd om haar gezag te bewaren en daarmee hun macht.

Natuurlijk moet je lef hebben om in je hoofd is van die gedachte af te durven wijken want voor je gevoel verwerp je God, het geloof en alles wat je geleerd is. Op een gegeven moment ben ik toch is het een en ander erover gaan lezen, totdat ik gewoon een paar boeken daarover tegen kwam die gewoon hele duidelijke taal spreken zoals dat boek "Valsheid in geschriften" en nog een paar anderen. Hun uitspraken over de grondtekst staan lijnrecht tegenover uitspraken die door gevestige christelijke schrijvers worden gedaan en dan ga je je toch in alle eerlijkheid afvragen wie er nu de waarheid spreekt. En na veel vergelijken van de uitspraken kwam ik er toch achter dat het niet die christelijke schrijvers zijn die de waarheid spreken maar dat juist zij het zijn die systematisch het materiaal weglaten wat tegen de onfeilbaarheid in gaat om dit christelijke sprookje en voor velen het fundament van het christelijk geloof in stand te kunnen houden.

Dat je daarmee op gevaarlijke grond komt begrijp ik best maar ten diepste komt die uitspraak ook weer voort vanuit die machten van bangmakerij dat je dan zondigt tegen God. Hun geloofskooien worden aangetast. Maar het leven is ook gevaarlijk, het is de realiteit. Je in het verkeer begeven is ook levensgevaarlijk, zeker als je niet goed oplet en je niet aan de regels houdt. Wat doen veel mensen, ze slaan door naar een van beide kanten. Of ze wijzen systematisch blindelings alles af wat tegen de onfeilbaarheid bewijst omdat daarmee de grondvesten van hun geloof op losse schroeven komt te staan en ze weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan, of ze slaan door naar de andere kant en iedere waarde wat betreft de bijbel wordt aan de kant geschoven en vanuit het rationalisme wordt ook direkt iedere bovennatuurlijke gebeurtenis in de bijbel verworpen als zijnde mythologie of folklore e.d.
Ik probeer daar de middenweg in te vinden, toch vasthouden aan de bijbel maar ook kijken wat niet correct vertaalt is en waar die verschillen in de grondtekst zijn, en welke boeken zoals bijvoorbeeld Het Boek Henoch ook bij de bijbel horen. En ondertussen ga ik door met mijn onderzoek van de kerkgeschiedenis. Dit is koortdansen en je moet dus oppassen dat je er niet aan een van beide kanten afvalt wat veel mensen doen, maar het is ook de moeilijkste weg en veel mensen kiezen liever de makkelijkste weg !

Nog een reactie op de seizoenen. Op deze manier kun je juist wel heel ver komen met de bijbel zonder in dwaling of tegensstrijdigheden te vervallen die vervolgens als systemen van macht weer gebruikt kunnen worden om vele gelovigen in een bepaalde richting te manouvreren of in een eenzijdig hokje te plaatsen. Zie wat dit onderwerp betreft ook de Veel Gestelde Vragen over het Structureren van Onderwijs.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Bijbelvertalingen I
U schrijft: "Wij houden ons liever bij een van de engelse vertalingen en dan zo dicht mogelijk bij de grondtekst."
Welke engelse vertalingen komen hiervoor in aanmerking ? Onderaan het hoofdstuk Lezers Schrijven Deel 1 heeft u het over "het boek". Hier geeft u terecht aan dat het hier gaat over een interpretatieve uitlegging van het "Woord". U spreekt ook over een van de engelse vertalingen en wel degene die het dicht bij de grondtekst zit. Welke Bijbel / Bijbels komen hiervoor in aanmerking ? Ikzelf maak gebruik van de volgende vertaling: The new Scofield reference Bible HOLY BIBLE Authorized King James Version The 1967 edition by C.I. Scofield. Wat is uw mening over bovenstaande versie mocht deze afwijken van uw keuze.
Antwoord Allereerst wil ik zeggen dat ik geen expert ben op het gebied van de verschillende bijbelvertalingen in die zin dat ik van iedere vertaling weet of het een goede of en slechte is. Dit lukt ook haast niet want daar zijn er te veel voor. Wel weet ik het een en ander over methoden van vertalingen zoals "de sprekende of de gevende vertaalmethode", "woord voor woord vertaalmethode", "vertaling vanuit theologie", "foutieve vertaling en bewust foutieve vertaling". Van de King James vertaling heb ik begrepen dat koning James in deze vertaling een vinger in de pap had ipv de Heilige Geest wat hem per definitie al onbetrouwbaar maakt. Dan komen we dus weer bij onderzoek van de kerkgeschiedenis terecht.

Soms komt er een nieuwe vertaling omdat de oude te veel oud nederlands bevat en omdat er nieuwe kennis is wat betreft de betekenis van bepaalde grondwoorden. Vaak is er gewoon sprake van incorrecte vertaling. Zo is in de statenvertaling bijna overal het woordje hel te vinden. Daar is in de nbg-vertaling dodenrijk voor in de plaats gekomen en op sommige plaatsen is hel blijven staan. De nbg-vertaling heeft het hier juist gedaan en theologisch gezien maakt het nogal wat uit omdat teksten opeens iets heel anders zeggen dan in de statenvertaling. Hetzelfde geld voor de woordjes duivel, demon, boze geesten. Dit was een van mijn eerste ontdekkingen en dit was voor mij de aanzet om mij hier verder in te verdiepen. Ik kreeg toen onder andere de The Amplified Bible van Zondervan uitgever aanbevolen. Deze werd in ieder geval toen veel gebruikt door leden van Jeugt met een Opdracht voor serieus bijbelstudie. Deze geeft meerdere grondbetekenissen voor 1 woord in het nederlands en hij zet tussen haakjes wat niet in de grondtekst staat maar erbij gezet is om de zin leesbaarder te maken, wat dus in andere vertalingen niet te zien is waardoor je gewoon denkt dat dat letterlijk zo in de grondtekst staat. Ik kwam erachter dat voor serieuze bijbelstudie vertaling met vertaling vergelijking gewoon heel belangrijk is. Ik neem dan een bijbeltekst en vergelijk deze in vijf vertalingen zowel nederlands als engels. Ook kun je werken via de Strongs nummers om er achter te komen welk woord er nu werkelijk in de grondtekst staan. Hier zijn wel websites over op het internet. Gewoon in een zoekmachine intikken. Er zijn een aantal goede pogingen gedaan om woord voor woord vertalingen vanuit de grondtekst te maken en ook dit blijft moeilijk want het kan weer tot hele kromme zinnen leiden. Er komt dus nogal wat bij kijken bij vertalen en vertalingen. En je kan al je grondwoorden goed hebben en toch de verkeerde theologie aanhangen.

De alverzoening (/eben haezer) maakt gebruikt van de letterlijke vertaling van grondwoorden. Zij noemen dit de concordante vertaalmethode die ook op bepaalde websites is te vinden. Ook deze betrek ik er wel is bij als het om schrift vergelijking gaat. Soms bekruipt me wel een naar gevoel bij het lezen van hun studies en ik kan er dan ook nooit te lang bij blijven hangen, maar dat is persoonlijk. Ik wil u hun sites zeker niet onthouden. U zou bijvoorbeeld de site van stichting lamplicht is kunnen bezoeken (toevoeging maart 2006: de site van stichting lamplicht is niet meer online/ is opgeheven). De studies zijn vaak wel heel goed, maar de conclusies kloppen vaak niet bijvoorbeeld over "goed en kwaad" en "Gods plan van redding". Ik wil ze zeker niet de hemel in prijzen maar ze zijn in vergelijking met andere richtingen wel een stuk eerlijker met goede bijbelinzichten. Het zelfde geldt voor stromingen als van de jehova getuigen of de mormonen. We kunnen deze richtingen wel naar de verdoem hoekjes doorverwijzen en ze in onze christelijke mainstream boeken die als handleiding voor kerkelijk nederland van goed en kwaad gelezen worden als secten bestempelen en zeggen dat het stromingen zijn die niet naar Christus leiden maar er zitten toch een hoop ware gelovigen in deze richtingen die ook oprecht streven naar heiliging en een relatie met God dus als we op die manier gaan praten kan ik de gereformeerden wel als compleet verdwaalt aanduiden. Je kan zeggen ja maar de mormonen die hebben naast de bijbel het boek van mormon. Ja dat klopt, maar iedere richting heeft zo zijn geschriften waar ze als ze eerlijk over zijn haast nog meer waarde aan hechten dan aan de bijbel. Zo hebben de gereformeerden de belijdenis geschriften en de catechismes, de dordse leerregels enz enz die daar als zelfde autoriteit zij het niet hoger dan de bijbel worden gebruikt en de eindtijd fundamentalisten zullen de boeken van Hal Lindsey en het Zoeklicht het liefst als goddelijk schema aan de muur hangen. Dus mond dicht en eerst de hand in eigen boezen steken voordat je zulk soort uitspraken doet. We wilen graag iedereen erbij betrekken die de bijbel erbij betrekt en dan kijken wat ze te zeggen hebben en welke inzichten ze hebben. Dat lijkt me toch wel het eerlijkst. Een vriend van mij zei wel is, je kan ook allles als waarheid aannemen wat de afgelopen 2000 jaar door de mainstream gevestigde kerk als ketters is veroordeeld en in de ban is gedaan. Natuurlijk is dat ook weer simplistisch bekeken maar er zit wel degelijk een kern van waarheid in deze uitspraak.

Goed, om terug te komen op het onderwerp grondwoorden en schrift met schrift vergelijking want daar waren we geloof ik mee bezig. Op het internet zijn heel veel bijbelvertalingen en hulptools te vinden. Zo zijn er goede sites waar je woorden en gedeelten met elkaar kan vergelijken vanuit verschillende vertalingen en zijn er online concordanties waarmee je 1 bepaald (nederlands of engels) woord door de hele bijbel kan vinden (met bijbehorend strongs nummer), vervolgens kun je het strongs nummer opgeven om het woord in de grondtekst te vinden en vervolgens kun je opvragen waar dit grondwoord op andere plaatsen in de bijbel te vinden is en kijken waarmee het vervolgens weer vertaald is. De site van Croswalk is wat dat betreft heel handig en daar heb ik dan ook gebruik van gemaakt hierboven onder het kopje 'Onfeilbaarheid Bijbel II / Taalgebruik'. Hier zijn een aantal willekeurige sites, maar er zijn er nog veel meer die waarschijnlijk ook goed zijn. Ik heb ze zelf ook gevonden via de zoekmachine.

http://bible.crosswalk.com/Lexicons/ (strongs en meer tools)

http://www.eliyah.com/lexicon.html(diverse tools)

http://www.godstruthfortoday.org/ConcordantVersion/html.htm (concordante vertaling van de alverzoening)

The Blue Letter Bible Kies een bijbelboek en zoek en bekijk de grondwoorden

http://www.biblija.net/biblija.cgi (NBG en de Nieuwe Bijbelvertaling Online en meer naar keuze, inclusief concordantie en de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken)

http://www.statenvertaling.net/apocriefen.html (Statenvertaling Online inclusief de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken)

http://home.filternet.nl/~fn001748/apo/ (Apocriefe boeken)
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Bijbelvertalingen II (de nieuwe bijbelvertaling)
Antwoord Deze ruimte laten we open voor een toelichting op de nieuwe bijbelvertaling. We zullen daar nog wat over schrijven.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Profetische Openbaring / Bouwen op de Bijbel
Huidige profetie├źn mogen niet in strijd met de bijbel zijn. Wees alsjeblieft voorzichtig met wat je doet, ik ben in zorg over je.
Antwoord We zijn het helemaal met u eens dat huidige profetieen niet in strijd mogen zijn met de bijbel, maar ze mogen wel GEBOUWD zijn OP de bijbel, de bijbel dus als fundament. Net als dat onderwijs gebouwd is OP de bijbel. We zien het een beetje als een flatgebouw, je denkt dat je het dak bereikt hebt bij God en opeens laat Hij je weer allemaal nieuwe dingen zien vanuit de bijbel. Hier komt ook weer het eberle verhaal om het maar even zo te noemen om de hoek kijken, zie daarvoor Gods huidige en volgende reformaties Deel 1 tm 3 en De Veel Gestelde Vragen over Profetie en Toetsen en De Veel Gestelde Vragen over het geestelijk reizen en De Veel Gestelde Vragen over het structureren van onderwijs. Dit wordt ook wel openbaringskennis genoemd en zaken die God je (onder toetsing) laat zien over de geestelijke wereld en die je zelf daarin meemaakt hoeven soms niet altijd 123 niet zo snel in de Bijbel te vinden zijn. Die boeken moeten nog geschreven worden en zijn deels al wel geschreven. De bijbel is wat dat betreft de basis, voor het werkelijke leven. Dus niet alleen erover lezen maar het zelf werkelijk meemaken. Net als bijvoorbeeld toen we schreven over engelen of het bovennatuurlijke in de Diverse Vragen (3).
De Bijbel is geen kookboek waar over ieder onderwerp uitgebreid geschreven staat, dan zou hij honderd maal zo dik moeten wezen. Je kan de bijbel dus ook als heenwijzer zien naar allerlei andere boeken en ook de natuur net als dat God Job naar de natuur door verwees toen Job over God wilde leren. Ook zegt jezus zelf dat er nog een hoop te vertellen viel maar dat we er nog niet klaar voor waren en daarom zou Hij z,n Heilige Geest zenden die ons in de Volle Waarheid zal leiden (Joh 16:12,13). Natuurlijk komt hier ook weer het hele verhaal van een afgesloten canon om de hoek kijken.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Bijbellezen
Uit bovenstaande begrijp ik dat niet alleen het gebruik van verschillende vertalingen belangrijk is maar ook dat er verschillende methoden van bijbel lezen zijn. Kunt u hier wat richting en adviezen in geven want ik heb echt moeite met bijbellezen ?
Antwoord Bijbelbelezen is ook seizoensgebonden. Het kan zijn dat je in een seizoen komt waarin je een periode helemaal geen bijbel moet lezen. Dit is weer het geestelijk vasten, het loskomen van verkeerde geestelijke bindingen. Wanneer je dan "terugkeert" naar de bijbel is je blik misschien ook anders geworden en kan de Heer je dingen laten zien die je eerst niet zag. Ik heb een tijd de statenvertaling en de nbg naast elkaar gelezen, maar je kunt je ook beperken tot de nbg vertaling. Al die verschillende vertalingen kunnen het ook juist heel verwarrend maken en er is niks mis mee om je voor "algemeen bijbellezen" je voor een periode te beperken tot 1 vertaling. Doe dit onder Gods leiding, en biddend. Het klinkt misschien raar maar het kan zelfs uitmaken hoe je bijbel er uit ziet, qua uiterlijke indeling, in hoeverre je dingen wel of niet ziet staan. Zijn de lettertjes heel priegelig en klein of springen de verzen er echt uit en is het overzichtelijk. Echt iedere bijbeluitgave, ziet er qua leesbaarheid weer anders uit. Het kan lonen om even door te zoeken naar de duidelijkste voor jouw peroonlijk meest leesbare bijbel. Dit kan een wereld van verschil uitmaken. Sommige bijbels hebben ook nog hele kleine versverwijzingen staan naar andere verzen waar over hetzelfde gesproken wordt. Ook dit kan een hulp bij het lezen zijn. Hierdoor ga je kriskras door de bijbel heen.

Er zijn inderdaad verschillende methodes om de bijbel te lezen. Ze zijn allemaal waardevol. Hier zijn er een aantal:
 • Zoals woord studie/ onderwerp studie (met concordantie).
 • Of bijvoorbeeld een bepaald "zwaarder" gedeelte lezen en kijken wat de Heer er voor dat moment voor jouw wil uitlichten (de leerstellige brieven in het NT) en tot je spreken.
 • Of een verhaal/geschiedenis (uit het OT) lezen.
 • Of de wijsheidsboeken lezen zoals spreuken of prediker of de vele leerzame gelijkenissen/ woorden van Jezus uit de evangelieen.
 • Of kijken welke grote lijnen/ of hoofdonderwerpen zoals ik ze noem in de Faq over Onderwijs je kan vinden in de bijbel.
Klik hier voor een extra overzicht van de indeling van de bijbelboeken en nog enkele interessante weetjes

Toch kan je als individu verdwalen in de bijbel of alles dwarrelt voor je ogen, want ook dit schrijven mensen ons, dan is het niet verkeerd om de bijbel door de ogen van een ander/ een leraar te lezen dmv bijbelstudies in gebed met de Heer.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Canonisatie
Naar aanleiding van het artikel "De put van de kerkgeschiedenis", hoofdstuk 6 met name, vroeg ik mij af wat volgens jullie dan zo'n beetje is toegevoegd/ weggelaten in de bijbel (boeken, hoofdstukken, verzen, waar?). Ik ben zelf nog niet zo lang met het geloof aan de gang en inderdaad heb ik ook te horen gekregen dat de bijbel onder gods inspiratie is geschreven als ik vroeg of er in die bijbel dan nooit (behalve door vertaling dan) iets vervormd is (ten behoeve van machthebbers of wie dan ook). Ik weet het, zelf onderzoeken is het belangrijkst, maar ik zou het erg waarderen als iemand mij wat meer zou kunnen vertellen over deze zaken.
Antwoord Tja, daar vraag je nogal wat. Wij behandelen in ieder geval Het Boek Henoch (rechtstreekse link naar Het Boek Henoch Online) ook als bijbelboek. Daarin staat veel over de engelenvallen uit genesis 6 met namen van de gevallen engelen. In het artikel noem ik ook het boek 'Valsheid in geschrifte - de gespleten pen van de bijbelschrijvers' / van Jacob Slavenburg ISBN 90-6011-926-6 / Walburg Pers. Dit boek is hier zeer informatief over. Je kan het kopen, maar je kan natuurlijk ook gewoon naar de bibliotheek gaan. Voor meer informatie over dit boek zie De Lijst met Aanbevolen Boeken, Muziek en Films. Jacob Slavenburg behandeld ook de Nag Hammadi (evangelie van Thomas e.a.) geschriften (een soortgelijke vondst als die van de dode zeerollen) en die zijn ook het onderzoeken waard. Ze zouden dateren van voor de evangelieeen geschreven werden en behorende tot de vele andere geschriften die tot de tijd van de canon op gelijke voet stonden. In deze geschriften zijn ook de woorden van Jezus te vinden en misschien wel zuiverder. Ga maar op onderzoek uit wat dat betreft. Zeer interessant allemaal.

De Lawine schrijft hier ook over: "Ja, dit is ook zo'n lekkere kooi. Er zijn allerlei concilies geweest in de jaren na Christus met allerlei ingewikkelde pogingen om de Bijbel nu eens heerlijk af te ronden, zodat de machthebbers hun kooi klaarkregen. Er werd eerst lekker in gesneden en gehakt om het toneel voor de komende tijden klaar te krijgen. Ketters werden "geofferd" aan deze geest van canonisatie. Het was een apparaat in handen van de kerk-heersers om het volk mee te besturen. Deze boze geest uit de afgrond heeft men aangezien voor de Heilige Geest, en nog steeds doet men dat. Dit hele canonisatie-gebeuren wordt door iedere nauwlettende student van de kerkgeschiedenis al snel ontmaskerd, want er zijn vele verschillende canons, allemaal pretenderende dat ze van God afkomen. De canon is bedacht door een geest die de Heilige Geest wil blokkeren om verder te spreken. Nergens wordt er in de Heilige Schrift vermeld dat daar een afronding zou moeten komen. De gedachte van de canon is zo Onbijbels als de Hoer van Rome zelf. In het Oude Testament en Nieuwe Testament wordt er doorverwezen naar andere geregistreerde boeken, die wel bestaan, maar die niet overal in de zg. canon voorkomen. Toch zijn er enkele kerken die deze geschriften wel hebben geadopteerd. Bijvoorbeeld in het gecanoniseerde boek "Judas" uit het Nieuwe Testament wordt er geciteerd uit het boek Henoch, wat dus inderdaad bestaat en wat in sommige canons is opgenomen, en in anderen weer niet. Dit boek hoort dus wel in de Bijbel, want :
 • De Bijbel gebruikt het zelf al als betrouwbaar geschrift.
 • Er wordt veel over de geschiedenis van de geestenwereld verteld in relatie tot de wereld. Er worden o.a. demonen besproken, zeg maar : ontmaskerd. Er worden eveneens namen genoemd van belangrijke engelen, die zeer nuttig zijn in onze relatie met God.
Hetzelfde is aan de gang met de Apocrieve Boeken, die gelukkig al in sommige Bijbelvertalingen te vinden zijn. Ik raad u echt aan om deze boeken, zij het critisch, te lezen. Er is voor mij destijds een wereld open gegaan, alsof mijn kooi werd geopend."

In essentie zou je dus kunnen zeggen dat het hele wezen van canonisatie vals is wat ook het begrip Voortgaande Openbaring in een ander daglicht plaatst. God is niet gestopt met spreken, de mens is gestop met luisteren. De bijbel is tot dogma en alleen zaligmakend verheven terwijl dat helemaal niet Gods bedoeling was. We moeten verder studeren, er is zoveel wat we nog niet weten.
 • God verwijs Job naar de natuur om meer over Hem te leren.
 • Joh 16:12,13 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen.
 • doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.
 • Openbaringen spreekt over een eeuwig evangelie.
God gaat door met Zijn Woord te spreken door profeten en apostelen, net als door Paulus, Mozes of Elia of Jesaja. God is niet veranderd, de mens wel, en die probeert God in een hokje te duwen, en dan dooft inderdaad de openbaring en de inspiratie. Mijn mening is dat het behoorlijk belangrijk is om te weten wat er allemaal gebeurt is de afgelopen 2000 jaar in de geestelijke wereld, dan kom je op een stuk geschiedenis van de geestelijke wereld, van de hemelse gewesten. God wil u en ons ook hier inzicht in geven. Stel je voor, zou Michael God nog wel dienen ? Toch wel belangrijk om te weten. En zijn er nog engelen-vallen geweest na de laatst opgetekenden ? Een engelenval brengt altijd heel veel comotie met zich mee in de hemelse gewesten zeker als het een heel hoge engel is. Er wordt wel eens gezegd, hoe hoger je staat hoe dieper je valt.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Nawoord
Antwoord Bent u nu echt nieuwsgierig geworden ? Of heeft u misschien een aantal vragen ? Dan kan ik van harte Deel 2 van de Serie Terug naar de Basis bij u aanbevelen genaamd: Voortgaande Openbaring, Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber. Gaat het dak er dan eindelijk echt af ? Wie zal het zeggen. Als u er klaar voor bent kunt u een kijkje nemen op de nieuwe kerkgeschiedenis site IHAO Eclasta

Tot zover deze FAQ

Namens IHAO Europe
ha-ell (apostel en kerkhervormer)
[ Terug naar boven ]