Apostolisch Historisch Journaal De Put van de kerkgeschiedenis Schema originele indeling bijbelboeken 1 november 2004
Voor de christenen: Oude Testament (OT) of Eerste Testament


Let wel, dit is niet de oorspronkelijke hebreeuwse indeling. Deze ziet er als volgt uit:


De Tenach, je zou kunnen zeggen de joodse bijbel, is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. Ergens in de derde eeuw voor Christus is deze vertaald in het Grieks. Deze vertaling werd de Septuaginta genoemd. De indeling of volgorde van de boeken werd toen veranderd. Die indeling werd vervolgens overgenomen en is tot de dag van vandaag de huidige indeling van wat later genoemd werd het Oude Testament. Hierdoor is een deel van de joodse oorsprong, bedoeling en betekenis verloren gegaan.

Enkele wetenwaardigheden bepaald door theologische brillen die vervolgens onze theologische brillen weer bepalen.

  • In de grondteksten staan geen comma's (,). een comma op een andere plaats geeft een andere betekenis. Voorbeeld: Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tweede mogelijkheid of misschien wel eerste. Ik zeg u heden, gij zult met mij in het paradijs zijn.
  • De bijbel is onderverdeeld in hoofdstukken, verzen en paragrafen. Hoe het precies met de hoofdstuk en versindeling zit weet ik niet precies maar naar het schijnt zijn zowel die van het Oude als het Nieuwe Testament eigelijk kunstmatig aangebracht om de leesbaarheid te verduidelijken. Dit kan consequenties hebben voor de originele betekenissen.
  • De onderverdeling in paragrafen is niet terug te vinden in de grondtekst. De kopjes boven de hoofdstukken en paragrafen staan niet in de grondtekst. Deze zijn bedacht door de vertalers en moeten samenvattend weergeven waar het in een hoofdstuk of kleiner gedeelte over gaat. Nu zeg ik niet dat dit geheel uit de boze is of dat je er niets aan hebt, maar bedenk wel dat ze eigenlijk niet in de bijbel staan. Neem nu bijvoorbeeld boven Genesis hoofdstuk 2 vers 8 tm 25 staat 'Het paradijs'. Er wordt echter nergens over 'Het paradijs' gesproken maar over 'de Hof van Ede'. De term 'het paradijs' wordt pas in het nieuwe Testament gebruikt. Leg je de Statenvertaling en de NGB-vertaling naast elkaar dan zie je het verschil al heel duidelijk. In de ene vertaling staan andere kopjes dan in de andere vertaling om gelijk al weer een bepaald leerstellig gezag neer te zetten, zoals "De eerste zonde' of 'Het huwelijk'. Eigenlijk heel storent als je onbevooroordeeld de bijbel wilt gaan lezen. Boven Genesis 1 zou bijvoorbeeld wat mij betreft ook 'De herschepping' kunnen staan, dan ga je alles al weer vanuit een heel ander licht bekijken.
  • Twee namen die telkens naar voren komen tijdens onderzoek naar het ontstaan van het Nieuw Testament / de vorming van de kerkelijke canon zijn de namen van Marcion en Tertullianus. Naar het schijnt betekende Nieuw Testament 'Nieuw Verbond' wat al wijst op een stuk theologie/ leerstelling.

Voor de christenen: Nieuwe Testament (NT) of Tweede Testament


De brieven zijn nog in te delen in brieven geschreven door de apostel Paulus en brieven geschreven door andere apostelen.

Meer wetenwaardigheden / Wist u dat ?

  • Dat er veel meer evangelieen zijn en de ronde deden dan de vier evangelieen die in de nieuw testamentische bijbel gekomen zijn.
  • Dat de vier evangelieen die in nieuw testamentische canon zijn gekomen mogelijk een ouder of oer-evangelie (Q-bron) hadden waaruit zij op hun beurt ook weer putten. Dit wordt het Synoptische probleem of vraagstuk genoemd.
  • Dat de boeken van het nieuwe testament niet op chronologische volgorde in de canon staan. Met andere woorden dat Mattheus vooraan staat wil niet zeggen dat dit het oudste boek is of als eerste geschreven van de evangelieen. Hetzelfde geldt voor de brieven. Dat de Romeinen brief vooraan staat wil niet zeggen dat deze als eerste van de brieven geschreven is. Het is zelfs zo dat de brieven eerder geschreven zijn dan de evangelieen !
  • Dat hetzelfde ook geldt voor de boeken van het oude testament. Zo is het boek Job waarschijnlijk een van de oudste bijbelboeken.