Veel Gestelde VragenDiverse vragen (3) 1 juni 2003
Matsken & Kabouters, Engelen, Bovennatuurlijke, De bediening van leraar, Apostel/Apostolische bediening, Satanist, Diverse bemoedigende berichten van bezoekers na het ontdekken van onze website.
Matsken & Kabouters
Hoe komt u aan zo'n gedetailleerde visie op de engelenwereld ?
Waarom denkt u dat wij met engelen moeten communiceren ?
Heeft u ooit of regelmatig communicatie gehad met engelen ?
Ook de satan en zijn engelen doen zich voor als een engel des lichts !
Bovennatuurlijke
De bediening van leraar
Apostel/Apostolische bediening
Satanist
Diverse bemoedigende berichten van bezoekers na het ontdekken van onze website.
Reageren

Onderwerp: Matsken & Kabouters
Voor het artikel Nieuws en overdenkingen van onze reporter Deel 2 vroegen wij toestemming aan iemand die in het gastenboek van de heer Matsken had geschreven om dit te mogen citeren in bovengenoemd artikel. Hieronder zijn/haar reactie:

Oke, je mag mijn reactie wel gebruiken, hoor. Ik las trouwens een paar weken geleden in het Nederlands Dagblad vrijgemaakt gereformeerde krant voor christelijk Nederland nog een artikel over M, waarin hij weer ouderwets van leer trekt, de kop was iets als: M doet de tuinkabouter in de ban. Vervolgens een waarschuwing tegen deze "gematerialiseerde veldgeesten". M: "Ik ken een jongen die geterroriseerd werd door zo’n kabouter." Het advies was vervolgens om dus zelfs tuinkabouters uit de tuin te verwijderen. Je weet immers maar nooit… Nou vraag ik je, blijkbaar gelooft hij dus in kabouters…?

Ik sta zelf voor de klas (gr 3). Ik stimuleer de kinderen zich in hun hoofd een voorstelling te maken van wat ze hebben gelezen Maak een filmpje/plaatje in je hoofd, de leesmethode die wij op school gebruiken, geeft dat aan, speciaal voor kinderen die met dyslexie kampen. 90% van de mensen maakt zich een voorstelling van een gelezen boek/verhaal. Maar bij M is de leesmethode geëxcommuniceerd, want "deze methode zet kinderen aan tot mediteren…" Mediteren = TM = New Age = occult = duivels. Dus M’s verhalen neem ik met een flinke korrel zout…
Antwoord Inderdaad, met een flinke korrel zout nemen. Maar wat betrefd kabouters, die bestaan wel hoor. Matsken weet op zich wel wat er gaande is alleen hoe hij er mee om moet gaan weet hij niet. Waar zouden anders al die verhalen over kabouters e.d. vandaan komen en al die folclore uit de geschiedenis. Er zijn mensen die echt helderziend zijn die kabouters zien. Hetzelfde geld voor elven, trollen enz. Het zijn wezens die zeker geen verzinselen van de menselijke geest zijn.
Ook filmmakers laten zich inspireren door deze ongeziene wereld en hun films kunnen als een reflectie hiervan gezien worden. In hoeverre alles op het kamp van Satan af te schuiven ? Hij is tenslotte de aap van God. Gevallen engelen nemen iets van hun aard en oorsprong mee in hun val. Alles heeft twee kanten en zoals we weten is het rijk der duisternis een vieze afspiegeling van het koninkrijk van God en probeert hij alle eer naar zich toe te trekken.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Hoe komt u aan zo'n gedetailleerde visie op de engelenwereld ?
Antwoord Uit bijbelstudie en profetische ervaring.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Waarom denkt u dat wij met engelen moeten communiceren ?
Antwoord Omdat Gods kinderen dit altijd hebben gedaan of beter gezegd andersom, Gods engelen hebben de mens altijd bezocht met boodschappen, hulp enz. Dit is gewoon de realiteit, die door heel de bijbel te vinden is. Het christenleven is per definitie bovennatuurlijk. Wat dat betreft denken we veel te veel gescheiden en in hokjes. Zij daar, wij hier, maar dit berust op een valse scheiding tussen het natuurlijke en het geestelijke. Omgang met Gods engelen is al helemaal niet iets iets wat alleen behoort tot het zendingsveld. Nee het is een normaal onderdeel van het christenleven en de geestelijke strijd die gaande is.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Heeft u ooit of regelmatig communicatie gehad met engelen ?
Heeft u ooit of regelmatig communicatie gehad met engelen ? En zo ja, welke belangrijke kennis hebben die u geopenbaard ?
Antwoord Contact met engelen kan op diverse manieren gebeuren. Via je dromen, via een gedachte, via een visioen cq verschijning, in het geestelijke reizen, bewust, onbewust enz, en dan op nog eens op verschillende niveaus van intensiteit. Ik heb op een bepaald niveau wel engelen ervaringen in mijn leven in ieder geval in mijn dromen. Ik weet dat veel openbaring door gegeven wordt via Gods engelen, ze zijn op die manier ook kanalen waardoor de Heilige Geest naar de mensen toe werkt. Ze kunnen kennis of inzichten geven over bepaalde onderwerpen waar ik me op een bepaald moment mee bezig houdt. Dit wordt dan een openbaring genoemd. Ze kunnen ook heel specifiek openbaring geven over bepaalde personen of situaties. U moet begrijpen, dit is een levensstijl en ik kan dus niet zomaar even wat "kennis" hier gaan opnoemen, zeker wanneer u het woord belangrijk gebruikt wordt ik hier extra voorzichtig.

De laatste jaren is er in de christelijke wereld in zijn algemeenheid een hernieuwde belangstelling gekomen is voor Gods engelen, mede door de invloed van de eo vanwege het uitzenden van de serie Touched by an Angel en een boekje over het onderwerp engelen naar aanleiding van deze serie.

Verder waren er in het verleden in het programma Omega van Menno Helmus ook wel eens mensen die hun getuigenis gaven over engelen interventie in hun leven. Voor de meeste mensen in de profetische bediening en die zich bezighouden met territoriale oorlogsvoering is een ontmoeting met een engel geen vreemde gebeurtenis maar een onderdeel van de bediening, het hoort bij de strategische samenwerking van God en Zijn kinderen en Zijn engelen in de strijd tegen de machten van de duisternis en het verkrijgen van belangrijke informatie betreffende gevechtsstrategieën.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Ook de satan en zijn engelen doen zich voor als een engel des lichts !
We weten nooit of een engel daadwerkelijk een 'goede' engel van God is (2 Cor. 11:14: de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts), en er kunnen ook verkeerde leringen van engelen komen (Gal. 1:8 !).
Antwoord Als er iets is waar wij voor waarschuwen dan is dat het wel. Vandaar dat de Bijbel ook oproept de geesten te beproeven/toetsen of ze uit God zijn. Dan kunnen we dus wel degelijk weten of de engel een goede engel is of een engel van satan die zich voordoet als een engel des lichts. En dat gebeurt ook aan de lopende band in de christelijke wereld. Er zijn ook vele valse engelenontmoetingen in de omloop omdat er niet getoetst wordt.

Wij schrijven o.a. over Gods engelen in:

Het Handboek ter Bestrijding van de New Age vanaf pagina 25

De Eindstrijd in de Vijfde Dimensie Deel 2 - Gods engelen in aktie

De Eindstrijd in de Vijfde Dimensie Deel 3 - De indelingen in de hemelse gewesten

De Strijd tegen de Territoriale Machten Deel 1 en verder !

De overwinning over Gog

Hermitatisch Nieuwsblad De Lawine Deel 2 - Bij Klaas Vaak op de Koffie
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Bovennatuurlijke
De bijbel maakt duidelijk dat wij ons niet met het bovennatuurlijke moeten bezighouden, maar u beweert het tegendeel. Verder vertoont u een ongezonde interesse in het bovennatuurlijke, waartegen Paulus scherp waarschuwt.
Antwoord Dit vinden we nergens in de bijbel. De bijbel is een opeenvolging van bovennatuurlijke gebeurtenissen in de communicatie tussen God en zijn kinderen. Los daarvan alleen al de gaven van de Heilige Geest, wat doet u daar dan mee ?

Wij beweren het tegendeel van wat gepredikt wordt door bepaalde christenen die in het occultisme hebben gezeten (o.a. Rianne van der Smitte) en daardoor zo bang zijn geworden voor het bovennatuurlijke dat ze zich ook keren tegen de gaven van de Heilige Geest. Ze slaan helemaal door naar de andere kant en komen dus jammer genoeg van de ene misleiding in de andere terecht. Deze mensen zijn vooral te vinden in de gereformeerde en hervormde hoek waar ook de gaven van de Geest helemaal uitgedoofd zijn door deze krompraterij, "waarschuwingen" en bangmakerij.
Belangrijk hier om op te merken is ook nog dat er ook schijnbekeringen plaatsvinden van mensen uit het occultisme die dan door middel van hun "getuigenis" Gods Geest en gaven kunnen uitdoven in de kerk. Dit zijn dan eigenlijk satanisten/ verborgen new agers en het is een van de strategieen van de new age. Een ander tactiek is als uitdoven niet lukt, neem ze dan over en dan komen we weer bij de demonische kant van de charismatische wereld terecht.

Op uw opmerking over een ongezonde interesse in het bovennatuurlijke wil ik u graag doorverwijzen naar de Veel Gestelde Vragen over het geestelijk reizen. Wat veel gevaarlijker is, is een ongezonde interesse in de natuurlijke wereld zonder de geestelijke consequenties van ons handelen hier op aarde nader onder de loep te nemen. Als christenen moeten we minstens terug naar de situatie van voor de zondeval en dat was per definitie een bovennatuurlijk leven en God heeft zelfs hogere en betere dingen voor ons toebereid.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: De bediening van leraar
Ik las dat er binnen de profetische beweging een proces is waarin een leerling bij een leraar kan doorgroeien naar leraar.

Ik zou daar graag meer over horen.
Antwoord Ik schreef hierover in het artikel De Veelgestelde Vragen over Informatie en Contact. Wat ik er nu verder van kan zeggen is dat het een proces is waar jaren over heen kunnen gaan. De leerling zal de juiste zuivere relatie met de Heer moeten hebben zodat er geen blokkades zijn tussen hem en de Heer en tussen hem en de leraar, zodat de Heer hem vrijelijk openbaring kan geven over allerlei zaken. Vaak komen de leraar bediening tegen in combinatie met de profeten/profetische bediening. Wat in ieder geval belangrijk is om te begrijpen is dat deze bedieningen uit de vijfvoudige bedieningen bovennatuurlijke openbaringsbedieningen zijn. Een bijbelse leraar wordt je dus niet door een papiertje te halen bij een of ander bijbel instituut en vervolgens je kennis op te dreunen. Het gaat gepaard met een bijzondere zalving van de Heilige Geest waardoor hetgeen je preekt ook daadwerkelijk doordringt in de gedachten van de toehoorders/lezers waardoor ze het kunnen begrijpen.
Verder zijn persoonlijkheid, je keuzes voor God, karakter en ervaring ook heel belangrijk. Het moet allemaal gevormd worden, en het heeft allemaal met elkaar te maken en het bepaald ook de snelheid van je groei. Aan de ander kant moeten we toch in niveau's blijven denken en mag je je soms al heel snel leraar noemen of moet dit zelfs, zodat God je kan bekrachtigen met meer. Zie hiervoor ook De Zondvloed Deel 1. Wil dat zeggen dat je dan alles weet ? Nee, de leraar is en blijft per definitie de beste leerling die er is, hoe kon hij anders leraar worden. Je groeit dan dus door naar leraar op een hoger niveau. Soms vind er een verschuiving plaats naar het apostolische niveau. Een apostel kan zich vrijer bewegen in de andere bedieningen.
Zie voor een aanvulling op de bediening van leraar nog de Faq over Profetie en toetsen, onderaan bij de toevoeging.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Apostel/Apostolische bediening
Hallo Hall, interessante website, die van The Eternal Ice (nu Thema Site IHAO Europe).

Het stukje De wedergeboorte van de kerk sprak mij aan. Inderdaad kan ik me voorstellen dat bij een religieus levensgroepje van 15-20 nog een goede interactie tussen alle leden mogelijk is. Beetje de groote van een lagere school klasgroep.

Ook interessant dat de vrouwenborst geestelijk gezien een voedingsbron voorstelt (Anti-stoffen tegen onreinheid). Lijkt me inderdaad kloppen. Een goede tip om daarmee m'n gevoelens te kunnen analyseren en te reinigen. Dank daarvoor.

De tekst FAQ Geestelijk Reizen sluit je af met achter je naam (apostel en kerkhervormer). Een apostel is, naar mijn mening, iemand die menselijk zichtbaar met Jezus Christus contact kan hebben (niet gelijk aan werelds zichtbaar). Bij mij is het contact met Jezus Christus nog op een voor mijn menselijkheid niet zichtbaar niveau. Geestelijke contact wel, want m'n liefde voor Jezus Christus is aanwezig. Hoe zie jij de term apostel ?

Verder ben ik eens met je opmerking in de Nieuwsbrief van januari. "De strijd is er nog wel degelijk. Er wordt bedoeld dat de winnende wapens voor ons ter beschikking liggen. Er is een uitgang, er is een doeltreffend wapen, in die zin is satan verslagen."

(NOOT: Bovenstaand citaat werd geschreven door T.Strijker in De Zondvloed Deel 2 en geciteerd in de Lezers Schrijven Deel 1.)

Al met al een goede website naar mijn mening.
Laten we contact houden,

Met vriendelijke groet, briefschrijver.

Antwoord Bedankt voor je complimenten. We doen ons best !

Om eerlijk te zijn begrijp ik niet helemaal wat je bedoelt met het menselijk zichtbaaar contact met Jezus, wbt een apostel. Kun je dit beter uitleggen, hoe kom je daar zo bij. Bedoel je dat een apostel, letterlijk, woordelijk met Jezus, (bijvoorbeeld door middel van een visioen ) zou moeten praten ? Als je dat bedoelt, is natuurlijk mogelijk, omdat dat wel een profetisch niveau is, maar het leven met God is natuurlijk heel dynamisch.
Een apostel is iemand die zich bezighoudt met overzicht, zowel geestelijk als in het natuurlijke over kerken en mensen. En het leggen van verbindingen en doorsnijden van valse bindingen ook weer tussen mensen onderling en kerken onderling. Hij ziet vaak, (en de profeet ook wel, maar op een andere manier), zaken over kerken en mensenlevens die andere mensen niet zien, dit komt bij de bediening, bij de gaven die God je daarbij geeft. Qua geestelijke autorirteit staat een apostel op bepaalde vlakken geestelijk hoger dan een profeet. Er zijn bepaalde raakvlakken met de profetische bediening, maar ook duidelijke verschillen. Je kunt hier meer over lezen in De Weg van de Vlinder Part I - De Bediening van Innerlijke Genezing.

En prima om contact te houden ! Vraag maar raak als je vragen hebt.

Groeten, ha-ell
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Satanist
hahaha........wat een onzin kramen jullie allemaal uit zeg.......hahaha
Zijn jullie gestoord of zo ?
De wereld zit echt niet op jullie broederliefde te wachten...........

Groeten
Een satanist.....
Antwoord Een echte satanist zou niet van zichzelf openbaar maken dat hij dat is.

Ik ben dan ook in het geheel niet onder de indruk van uw mail.

Vriendelijke groet,

ha-ell
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Diverse bemoedigende berichten van bezoekers na het ontdekken van onze website.
 • "Ik ken jullie niet, heb verder ook geen oordeel, maar hoop wel dat als dit jullie 'bediening' is, God daarin zal zegenen. Met vriendelijke groet"
 • "Ik bid jullie God's rijkelijke zegen toe bij dit belangrijke werk !"
 • "Ik moet zeggen dat jullie een onwijs mooie website hebben opgebouwd. Ik wens jullie veel wijsheid toe en hoop nog veel te kunnen lezen."
 • "Ik heb jullie site bezocht en vluchtig wat documenten doorgelezen. Het is uitermate interessant ! Om te beginnen heb ik de enquête ingevuld, daar zul je wat meer over mijn 'diepste roerselen' te weten komen. Kerkelijk heb ik hetzelfde gevoel als jullie (denk ik): Theologisch kan ik mij heel goed thuisvoelen in de Samen op Weg kerk. De vrijheid van interpretatie van de bijbel, de liberale omgang, aandacht voor de wereld etc., maar intitutioneel en liturgisch krijg ik met regelmaat zeer kromme tenen. Ik ben daarom ook blij met het initiatief van het Evangelisch Werkverband binnen de SoW-kerken die pogen om hier wat verandering in aan te brengen. Laten we het contact (al dan niet via email) maar eens voortzetten. Ik ben uitermate geïnteresseerd geraakt en ga binnenkort de artikelen op jullie website nauwkeurig bestuderen. Groetjes en God's zegen"
 • "Aangezien ik zelf net uit een sektarische gemeente ben ontsnapt door de genade van de Heer, ben ik zeer kritisch toe naar de dingen die ik lees. Dus ik ben uw site nog erg aan het onderzoeken. Ik let op de inhoud, de sfeer en de stijl waarin geschreven wordt. Ik lees dan dingen waar mijn oren van gaan tuiten omdat ik het niet ken. Maar toch kom ik dingen tegen die een één of andere resonantie in m'n binnenste veroorzaken zo van: "ja ergens dacht ik dat bepaalde zaken toch anders in elkaar zitten dan wordt verteld." "
 • "(..) Gewaagde site overigens, dat mag ik graag zien... Ik hou me aanbevolen om op de hoogte te blijven van deel 2 enz.. van 'de put' Toepasselijke naam..."
 • "Beste gelovige, Ik ben zo vrij geweest uw bedenkingen te laten kennen bij mijn geloofsbroeders en heb mijn vragen algemeen door gestuurd. Ik vind zeer rake punten in wat u schrijft, maar zoals bij elke menselijke gedachten kunnen er dwaalsporen of verwarrende begrippen of interpretaties uit komen. U schrijft ook: "

  Noot: HIERNA KWAMEN ER EEN AANTAL VRAGEN OVER PROFETIE EN TOETSEN WAAROP VERVOLGENS NOG DE VOLGENDE REACTIE KWAM:

  "Beste Hall Leeuwenburgh,
  Hartelijk dank voor uw duidelijke antwoorden. Liever laat dan nooit. Dat mijn vraagstellingen nu en dan eens leken op stellingen of als een " citaat wat u aanhaalt komt uit de Faq Profetie en Toetsen op onze website. " getuigd dat de vraagstelling algemeen kan voorkomen bij veel zoekenden. Ik zal verder uitkijken naar jullie website, zoals ik ook nog verder zoek naar meer helderheid in uitwerking van de kerken met wat er in de bijbel staat. Gods zegen, In de liefde van Christus,"
 • "Hajjj Hall, Consider it´s done. Staat er mooi bij. Lekker overzichtelijk is jullie nieuwe site ! Heerlijk. Ik zal de komende dagen weer es lekker gaan wroeten. Ik zal me aanmelden voor de nieuwsbrief ! Zegen !"
 • "Ik zocht onder apostolische bediening en kwam op deze site terecht. Ik ben verblijd. Ik zoek voedsel, ben de weg kwijt. De rechte weg."
 • "Jullie hebben een heel interessante website waar ik vol overgave in lees en doe zo voort. Ik leer nog steeds veel van jullie site. In liefdevolle groet en Gods zegen."
 • "Uw website zet aan tot nadenken. Ik heb weinig websites gezien en bekeken waar ik echt weken over na lig te denken. Echt heel tof. Soms heb ik mijn twijfels, maar als ik aan het denken wordt gezet, hebben jullie je doel toch bereikt..... met mij in ieder geval wel. Gods zegen. Ga zo door!!!"
 • "Fantastisch!! Het onderwijs wat ik op deze site lees, klikt fantastisch met mijn geest en hetgeen ik tot nu toe zelf ontdekt heb !"
 • "Ik heb even een kijkje genomen op uw site en zie meteen al dat er zware onderwerpen worden behandeld. Anti-New Age en dergelijke. Het kan misschien een beetje te zwaar zijn voor sommige bezoekers, maar aan de andere kant is het zeer interessant. Ik denk zeker dat het goed is om ook wat te weten over zulke onderwerpen. De afgelopen trefavond van Youth For Christ ging over gaven van de Heilige Geest, dus is het ook leuk dat u het in uw beschrijving heeft opgenomen.
  Ikzelf zal in ieder geval artikelen op uw website lezen en ik hoop dat andere bezoekers van onze site hetzelfde zullen doen. Bedankt voor uw interesse. Gods zegen en een persoonlijke groet,"
 • "Via FAQ-online ben ik op jullie site terecht gekomen. En alles wat ik hier las was zo (ja, eigenlijk heb ik er geen woorden voor), maar het maakte indruk op me. En juist omdat het indruk op me maakte was ik dan ook erg kritisch. (...) Ik zal recht door zee zijn, ik houd er niet van om, om de hete brij heen te draaien, maar waar jullie allemaal over spreken is niet niks. Dat is niet kleine profeetje spelen of zo ! Dit is behoorlijk serieus ! Die indruk krijg ik althans. Ik ben geen alles-weter, dus qua inhoud ben ik veelal niet in staat geweest om een oordeel te vormen.
  Dus met het weinige begrip dat ik wel van de inhoud heb in combinatie met: stijl, stemming, wel/niet aanwezig zijn van pathetisch taalgebruik, brengt het je dichter tot God of verwart het je, holle frasen of authenticiteit, gevoel van geborgenheid te krijgen of nog verder van huis enz. heb ik me een beeld moeten vormen.
  Wat jullie allemaal op je website hebt staan is behoorlijk HEFTIG, geen slappe hap; OF JULIE ZIJN ÉCHT, OF JE BENT HET NIET !"
 • "Met enige terughoudendheid houd ik sinds een aantal maanden uw site in de gaten.
  Telkens mag ik merken dat hetgeen hier op te vinden is wel meer 'to the point' is dan in eerste instantie lijkt. Ik zie mijzelf nog als 'student' wat geloof betreft.
  Ik ben u dankbaar voor uw site. Dat God u helpt in uw roeping."
 • "Ik merk dat er binnen onze gemeente veel bijbelkennis is maar dat men ook niet echt verder kijkt, ik ben juist iemand die probeert snel en veel kennis te verkrijgen sinds dat ik bekeerd ben en zo kwam ik ook op uw site, ik dank God dan ook voor het feit dat Hij in mij legt te zoeken."
Antwoord Allen Hartelijk Dank !
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Reageren
Antwoord Wilt u verder praten over de onderwerpen besproken op deze website dan kan dat op het Forum en Members Area.

Gods Rijke Zegen toegebeden,

Namens de redactie van de Hermitatische Orders

ha-ell, apostel
[ Terug naar boven ]