Index A-ZWetten en Principes > Bedienings principes en vervolg bedieningen
Introductie

Bedieningen

Bedieningen is eigenlijk een 'misleidend' woord, omdat de gaven voor iedereen bestemd zijn. Er is verschil tussen profetisch leven en een profeet zijn. Bedieningen is eigenlijk een streefwoord. Onder de bediening wordt je opgeleid om zelf in die bediening te komen staan. Iedereen dient uiteindelijk profeet te worden, en iedereen hermitaat, maar het begint met het ontvangen en beoefenen van de gave. Iedereen dient dus nu al profetisch te leven, en ook hermitatisch te leven. Het is belangrijk dat in de gaten te houden wanneer je het hebt over de bedieningen. Het is een pad van ons allemaal om dichter bij God te komen, en daar dienen we nu al mee te beginnen. Zo beginnen we profetisch te leven om van God te ontvangen, leren we apostolisch te leven om God te begrijpen, en leren we richterlijk te leven om voor God te strijden. Er is verschil tussen de gave en de bediening, maar wij moeten ons naar beiden uitstrekken. De bedieningen zijn niet alleen voor de enkeling weggelegd, maar is het pad tot God voor een ieder die in Zijn Wil wil leven. Leer de bedieningen nu al in uw leven toe te passen als de schaduwen ervan, totdat u van de volheid ervan mag proeven. In wezen zijn wij dus al allemaal apostelen en hermitaten, en behoren wij als zodanig te leven. Dit is dus de voortdurende spanning tussen het 'alreeds' en 'nog niet'. Maak daarom vanaf vandaag onderscheid tussen het hermitatisch leven wat iedereen moet leven, en de hermitatische bediening waar we naar moeten streven. Bedieningen zijn streefpunten, maar hun schaduwen zijn dus leefpunten. In ons persoonlijke leven en gebedsleven mogen wij dus nu al profetisch, apostolisch, richterlijk en hermitatisch optreden in de mate waarin de Heere het ons gegeven heeft.

Patriarchenschap

Beschrijving: Dit wordt ook wel de vierde bediening genoemd. Dan hebben we het even niet over de drie voorbereiders van evangelist, herder en leraar. Dit zijn namelijk geen bedieningen, maar hoogstens voorbereidende bedieningen. We tellen vanaf het profetenschap, de eerste bediening, omdat daar alles bij moet beginnen. Een leraar die niet gezeteld is op de profetische bediening is geen leraar, en hetzelfde geldt voor evangelist en herder. Buiten profetie is alles demonisch. Profetie betekent namelijk : in contact met God.

Profetenschap is Nieuw-Testamentisch gezien de eerste bediening waarbij alles zou beginnen. Het wordt beschreven als de hoogste gave, waar we boven alles naar moeten streven. Ook Eschatologisch gezien, naar de Eindtijdleer, is profetie het allerbelangrijkste. De discipelen moesten wachten totdat ze vervuld zouden worden met de Heilige Geest, en die kwam als vurige tongen (profetie). Profetie is de Sprekende God, en als wij God niet toestaan te spreken, dan komt er heel iemand anders om voor ons te spreken. Profetie is daarom fundamenteel waaraan alles getoetst dient te worden. De tweede bediening is de Apostolische Bediening, oftewel de vertolking. De derde is de Richterlijke Bediening, oftewel de territoriale oorlogsvoering, en de vierde is dus de Patriarchische Bediening. De Patriarchische Bediening is de ware koninklijke bediening zoals God het heeft bedoeld, als ‘de koning in de geest’. Een Nieuw-Testamentisch en Eschatologisch woord hiervoor is ‘de predictaat’, en een ander Oud-Testamentisch woord is de aartsouder. De vrouwelijke vorm hiervan wordt ook wel Matriarch genoemd. In de geschiedenis na Christus wordt er ook wel over ‘kerkouders’ gesproken. Het is de bediening van het geestelijk reizen, en van ‘spiritual mapping’, als de fase na de richterlijke fase.

Waarom heten het de voorbereidende bedieningen

Allereerst is het eigenlijk geen bediening, maar voorbereidend, als een levensstijl. Als herders, leraars en evangelisten groeien in autoriteit zonder dat ze op het profetisch fundament gestoeld zijn kan dat gevaarlijk zijn. Vandaag heersen de herders, leraars en evangelisten en niet de profeten en de apostelen. De herders,leraars en evangelisten hebben zich als in een bediening het koningschap aangemeten, terwijl dat bij de patriarchische bediening hoort, het geestelijk ouderschap. Vanuit het profetisch leven mag je gaan herderen, natuurlijk, maar dan door ook de andere 'gaven' (wat op zich een misleidende term is, omdat je zo de indruk geeft dat het alleen maar voor sommigen is) zoals apostolisch leven, richterlijk leven etc. Het is het zaad van de bedieningen, maar het moet wel tot de bedieningen leiden en vanuit de gaven voortkomen. Het zijn allemaal gevaarlijke termen : herder, leraar en evangelist, omdat het mensen op het verkeerde been kan zetten. De patriarch is dan de echte herder, en ook leraar en evangelist wijzen dan op die hogere tredes, zodat het verantwoord is.

Het zijn dus voorbereidende bediening die uiteindelijk ook weer terug komen in de hogere bedieningen op een meer verantwoorde manier, dus voortkomend uit het profetisch en apostolisch fundament, niet als zijnde : oh Pietje is de profeet, dus dan ben ik wel de herder, en zo sta ik safe .... neen, het profetisch en apostolisch fundament is niet ‘projecterend’ zogezegd, maar moet IN JEZELF gebeuren, en niet in gemeente-verband, want zo schuiven we alles op elkaar en zullen we voor de troon van God bedrogen gaan uitkomen. Dat is dus het uiteindelijke doel van hermitatisch leven : alles op jezelf betrekken, zelf verantwoording nemen, en laag voor laag God in je leven accepteren, dus de profeet, apostel, richter etcetera, allemaal.

Dit alles vanuit Profetisch Synodaal Standpunt.

Na hermitaten komen de attentaten, en na de attentaten de zogeheten anfitaten.