Index A-ZWetten en Principes > Profetische principes I
Angst voor demonen
Die demonen zullen wel degelijk proberen je angst aan te jagen, je te laten schrikken, maar als dat gebeurt is dat een teken dat je dichter naar God toe moet gaan.

Antwoorden van God
Om krachtig bij te staan hen wiens hart volkomen naar Hem uit gaan (2 Kron. 16:9)/ over hoe je de stem van God versta en God zal overal duidelijk op antwoorden, ook als Hij het antwoord nog niet wil geven, dan zal Hij dat zeggen.

De boodschap MOETEN spreken ongeacht welke reactie er komt
Soms moet je een woord spreken, een boodsschap, een profetie of waarschuwing overbrengen aan een persoon of gemeente ongeacht welke reactie er komt. Je moet daarin dan gewoon gehoorzaam zijn ana God anders heb je bloedschuld aan je handen. Er zullen altijd leugens en roddels gesproken worden. Kun je toch niets aan veranderen. Doen wat je moet doen en als die persoon dat dan toch verhard of toch doorverteld, dan heb jij daar geen schuld aan en was jij je handen in onschuld. Dus doen wat je moet doen, de gehoorzaamheid die telt, ongeacht reactie, dan vrij van bloedschuld.
Wil je het zelf niet/doet God het wel, wat nu belangrijk is, je moet doorgeven. Jij hebt de bazuin gehoord. Jij bent de wachter. Doe je het niet, dan krijg je bloed aan je handen. Ongeacht hun reactie. Dit staat op de loer. Zo werkt het nu eenmaal. Wetten van God, volgens, langs bepaalde lijnen, wetten, en die moeten gevolgt, gehoorzaamd worden.

De Geest van Eli
Zie de geschiedenis van Samuel en de zonen van Eli en de Zonen van Samuel. Samuel werd richter over Israel ipv de zonen van Eli maar ook later bleken de zonen van Samuel niet in de juiste paden te wandelen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=Bijbel&m=1+Sam&id16=1&pos=0&set=10&l=nl
Flinke vloek. Kinderen onder ons, vermanen ze niet, geven niet door de openbaring. Kun je hele gemeente verliezen als je lessen van God verzuimd door te geven. Gevaarlijk. Wie zijn zonen niet tuchtigd, haat ze, is zonde. Vertrouwt ons iets toe, wat doe je er mee. Geef je niet door, gevaarlijk.

Een woord wel of niet doorgeven, meer ervaren dan dat je zegt
Tweeledig, toetsen of het woord van de duivel of van God is. Niets werkt automatisch. Zeker weten of het van God is. Je mag twijfelen want God geeft honderd procent zekerheid. Twijfel je of het van God is, niet doorgeven. Als God zegt dat je het moet zeggen, moet je het wel doen, maar wel toetsen of God dat is die dat zegt. Je kan eerder beter te weinig zeggen dan te veel. Klap van een engel als je te veel zegt. Richt juist schade aan als je te veel zegt. Kan zo'n persoon het nog niet aan. Alle balanzen in de gaten houden, en ook die van jezelf. 
En je kan zowieso veel meer waarnemen met je geestelijke zintuigen, dan dat je door moet geven. Hoort van alles of ziet van alles of ruikt van alles of voelt van alles, dat wil niet zeggen dat je dat dan allemaal ook maar aan die ander moet vertellen. Kan zijn dat het er de tijd nog niet voor is, of dat het alleen maar is om een beter beeld van de situatie op dat moment te krijgen. In een eerste contact met iemand kun je van de Heer gelijk heel veel info over die persoon krijgen maar dat wil niet zeggen dat je dat gelijk allemaal tegen die persoon moet zeggen. Net als met een huis begin je niet eerst met het dak maar eerst met de fundamenten.

Erkenning
Je moet niet verwachten dat je een polulair mannetje zal worden. Je zal niet op handen gedragen worden.
In vele charismatische en pinkstergemeenten wordt zonder oog voor Gods gebod om de profetieen te toetsen ieder woord of beeld van wie dan ook klakkeloos aangenomen als van God zijnde. Ook wordt daarbij nog is extra waarde gehecht aan de mensen, bedieningen, die algemeen erkend, bekend zijn, vaak vanwege het mooie weer wat ze profeteren, omdat dat is wat de mensen van vandaag de dag graag willen horen, tot streling van hun vlees. Dit alsof algemene erkenning, zelfs zonder oog voor mogenlijk bedrog vanuit de new age, het occulte en satanische wereld. Erkenning is zeker geen bijbelse maatstaf tot toetsing of een bediening of profetie van God is ja of nee.
De Bijbel laat zelfs het tegendeel zien, dat de ware mannen van God, juist met grote tegenstanden te kampen kregen, en als eenling tegenover een ongehoorzaam volk stonden dat hen juist voor vals uit maakte en op hun beurt zelf geleid werden door een menigte van valse profeten, die zich voordeden als profeten van God. Wat dat betreft zijn zijn de gaven van onderscheiding een absolute vereiste in het gehele lichaam van Christus en is daarbij tot nu toe absoluut in gebreke, ook door gebrek aan kennis waardoor dit volk tenonder gaat (Hosea 4) waardoor er flink vals geprofeteerd wordt en valse geesten het voor het zeggen hebben.

Evangelisatie in hogere klas
Niet meer terug in evangelisatie wereldtje. Huis aan huis. Dat kan niet meer los van het profetische. Gaat om de geestelijke huizen. Niet het natuurlijke, voor het oog van de mensen. Hoge klas, hoog niveau. Wij evangeliseren vanuit de geestelijke wereld. Dingen worden gevestigd vanuit de geestelijke wereld. Wel in kinderfase. Lagere klas: Als je tot geloof komt, doorvertellen. Maakt niet uit aan wie. Witte vlak, zwarte vlak. Huis aan huis, als je profetische gave nog niet hebt.
Hogere klas daarna. Streven naar de gaven van de Geest. Afzondering. Aan de voeten van Jezus, luisteren, Maria. Vandaaruit mensen gaan bedienen, vanuit de opdracht die God geeft, wordt persoonlijker.
Gemeente wordt evangelisatie gebied. Jezus ook: voor eigen volk, die Gods naam (..) kapot maakt en dingen ondergesneeuwd zijn. Niet verkeerd om de straat op te gaan. Maar is de Bediening van evangelist, taak verdeling. Ga je zien wat wit inhoud.
In volgende klas misschien weer tijden weer wel de straat op. Niet alleen laten leiden doorteksten, maar door de Heilige Geest. Voor dit seizoen, niet de straat op. Nu in de kerk. In volgend seizoen misschien wel.
De balans gemeente wereld verkeerd. Aandacht nu op de kerk. Als gemeente in de afgrond ligt (..) ook stuk moeilijker. Oordeels brieven uit de bijbel erbij, zie je waar de gemeente zich bevind. Wereld verder van het oordeel vandaan. De wereld bereiken door de kerk. Hoe als je zelf in de duisternis bent tot mensen zeggen kom tot het licht. 
Andere weer wel de straat op. Draait allemaal om egoisme. Men zingt maar. Niet de mensen in nood. Lijden met de lijdende. Ik wil die ervaring hebben.

Inside bediening
Wat dat betreft heb je toch wel een inside bediening (bediening naar de kerk toe) en moet je af van het beeld van de straat op gaan om vele zielen te redden. Die rhema teksten, van ga staan in de poort van het huis des heeren en zeg... In de gemeente kun je vele zielen redden door ze in de waarheid te brengen.

Niet durven spreken
Op een gegeven moment durf je uit vrees voor God helemaal niets meer uit te spreken, gewoon omdat je zuiver wilt zijn (uit vrees voor onzuiverheid) en dan moet God je dwingen om wel te spreken. Je wilt wel he maar.

Nooit verder bij de ander dan bij jezelf:
Verhaal van de balk en de splinter: Je kan niet verder profeteren dan de splinter in je eigen oog. Moet niet gelijk allerlei dingen zeggen over verleden en toekomst, maar eerst gewoon van die simpele dingetjes. Niet profeteren over anderen wat je zelf niet weet. Niet verder gaan bij een ander, dan dat je bij jezelf bent gegaan.
Bij profetie altijd afvragen. Komt dit woord uit een hart wat zelf in de stilte is gegaan. Ieder woord moet voortkomen uit de onderzoekende blik op jezelf. Het moet eerst op jezelf zijn toegepast, anders geen recht van spreken. Zo niet, niet van God. Nooit verder bij de ander dan bij jezelf. Altijd eerst bij jezelf te raden gaan.

Verantwoordelijkheid gepaard met doorgeven openbaring
Een broeder kreeg een droom gekregen/visioen, waarin hij weer naar de gemeente ging en zijn geest in contact kwam met die van de voorganger aldaar die op dat moment een bepaalde keuze maakte. Toen ik vroeg welke keuze dat was mocht deze broeder daar toch niet direct antwoord op geven. Je gaat de geest ervaren van wat er gaande is in de gemeente. Stel je er gewoon zelf open voor. Openbaring altijd een gevecht. Kan geestelijk verkeerd uitpakken, als ik het zomaar zeg, als doorgeef, enorme verantwoordelijkheid.
Altijd proberne te leven op het hoogste niveau: Paulus nam ook hoogste niveau. Dwaasheid van God. Bijbeltekst, in stotteren in vrezen en beven. Dan pas echt in gebied waar pas echt strijd is. Kan niveautje lager gaan de dingen op een geweldige manier weten te vertellen en zo een grote groep mensen om zich heen verzameld hebben.
Veel mensen/predikers kiezen voor de mensen en niet voor dit niveau, dan gebruikt de duivel hen juist. Zijn woordkunstenaars, kunnen het zo goed vertellen.
Soms met het doorgeven van openbaringen: gewoon voor jezelf verschrikkelijk veel strijd. Komt dan heel goed over, maar voor jezelf..

Verdeelde gevoelens - profeet vaak innerlijk verdeeld:
Een profeet is vaak innerlijk verdeeld/verscheurd en heeft vaak gemende gevoelens. Hij moet een bepaalde boodschap brengen ongeacht de consequenties maar toch hoopt hij wel dat een persoon of gemeente goed zal reageren en de booschap tot zich zal nemen = goed dualisme.

Voor z,n tijd
Kan het wel opgevangen hebben uit de geestelijke wereld, en dan is het dus wel de Wil van God, maar dan is het de tijd er nog niet voor. Kan dus wel iets uit de toekomst opvangen, wat nu nog niet de tijd is.

Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke profetie

1.Onvoorwaardelijke profetie : Dingen die 100% vastliggen, die gewoon zullen gebeuren.
2.Voorwaardelijke profetie : Als hij dit of dat doet, op die weg doorgaat, dan zal het niet gebeuren.
3.Uiteindelijke eindresultaat : het uiteindelijke eindresultaat weet God ook en dat kan Hij je ook tonen. Daar kun je om vragen of Hij je dat laat zien. (uiteindelijk dus verschil in perspectief).

Wat betreft het niet aanraken van Gods gezalfden:
Helemaal waar, maar wie zijn dat ? Een geestelijk vader van mij zei me vroeger dit : 'Als voorgangers niet door de dalen van tucht en nederigheid heenwillen, dan komt er een andere sterke engel bij hen staan ( een valse engel, een territoriale macht ), en dan kunnen ze zelfs mensen laten vallen in de geest. Jij gaat dat soort mensen ook tegenkomen.' En zo gebeurde het. Mensen die uit zijn op macht, eer of geld krijgen de valse zalvingen van het beest. 
Er zitten zelfs echte satanisten tussen. Het is algemeen bekend dat de satanskerk en de vrijmetselarij hun dienstknechten naar de kerken zenden om te infiltreren en zo de massa in hun macht te krijgen. 
Ik zou het niet durven zomaar een vinger naar een voorganger of profeet uit te steken als ik daar geen zware openbaringen over heb gekregen. Dit is iets waar de Heer me eerst volkomen rust en inzicht over geeft. 
In de Bijbel komen we het bij de profeten ook tegen dat ze de valse en afvallige profeten moesten aanpakken: Micha moest Sidkia en z'n profeten aanpakken. Jeremia moest de profeet Chananja de wacht aanzeggen en vandaag de dag is dit ook nodig. De tijden zijn wat dat betreft niet veranderd.