Index A-ZDe Geestelijke Wereld > Geestelijke zintuigen gaven
De deuren naar de geestelijke gaven
De gaven van de Geest worden altijd gebouwd op kleine dingen, stenen. De deuren naar de geestelijke gaven: het lijden, het toetsen en de dankbaarheid. Over die sleutels wordt ook uitgebreid over geschreven in:
Apostolisch Front-nieuws De Orkaan - Deel 1- De verborgen bronnen van de Geestesgaven - deel 1
en
Apostolisch Front-nieuws De Orkaan - Deel 3 - De verborgen bronnen van de Geestesgaven - deel 2 - Het geheim van de dankbaarheid.
Zo kan het bijvoorbeeld beginnen met een gevoel over iets of iemand of een bepaalde gewaarwording of een beeld. Koester je die dingen dan kan het zich verder ontwikkelen door het lijden, het toetsen en de dankbaarheid. Zo kan (het krijgen van) een beelden uitgroeien tot hele sterke dromen of tot kleine mini visioenen bijvoorbeeld eerst in zwart wit en later in kleur. Harold Eberle vertelde hoe hij boven de hoofden van de mensen soort mini visioenen kon zien met daarin bepaalde informatie over die persoon. Ook andere profeten getuigen van deze gaven.

Inleiding tot de Profetische Gaven
Hoe werken de gaven precies ?

Gebeds-profetie is al wanneer je door de Geest geleid voor iemand bidt. Dat hoeft je nog niet eens hardop te doen, maar dat kan ook in jezelf. Hier begint eigenlijk alles mee. De gave van profetie is in principe gewoon bemoediging doorgeven van de Heere, maar deze gave kan gaan samenwerken met de gaven van openbaring. Het woord van kennis is zo’n gave. Hierbij gaat het voornamelijk om openbaring over het verleden en het heden. Een andere openbarings-gave is het woord van wijsheid, en dat gaat dan voornamelijk over de toekomst. Soms werkt de gave van profetie zonder de openbarings-gaven en moet een simpel : ‘De Heere houdt van jou’ genoeg zijn. En soms zal er zelfs helemaal niet geprofeteerd worden, en zal er alleen maar gebeden worden. Dit kan verschillende redenen hebben. Vaak is het zo dat de zoeker zelf naar God opzoek moet gaan, en dat de zoeker moet beseffen dat het niet erom gaat een woord te ontvangen en dan weer weg te gaan, maar dat het om relatie met God gaat. Het gaat dus niet om het woord, maar om de relatie. Zo mag je zuiver een profetisch leven tegemoet treden.

Als er dan geprofeteerd gaat worden met de bijbehorende gaven, dan moet je je altijd afvragen : ‘Heeft dit natuurlijke betekenis, of symbolische betekenis, of misschien wel allebei ?’

Belangrijk zijn de interpretatie-gaven, de gaven van vertolking, oftewel de apostolische gaven, maar ook hierin zijn er regels, en mogen we niet te snel gaan. Vaak hebben profetieen meerdere vlakken of levels waarin ze uitgelegd kunnen worden. De profetische wereld wacht op het moment op een apostolische doorbraak, die ook gepaard zal gaan met een grotere profetische doorbraak. Dit wordt in de profetische beweging weleens beschreven als : ‘Het komen van de arenden’.

Als je denkt dat je een woord van de Heere hebt ontvangen, of je krijgt een bepaalde indruk die weleens van de Heere zou kunnen wezen, dan kan het zijn dat je daadwerkelijk iets van de Heere hebt gekregen. Om dat uit te vinden zul je eerst een tijdje erover na moeten denken, en erover te bidden door met de Heere erover te spreken. Dat is dan a.h.w. aftastend gebed, en je kijkt in eerste instantie of je het op jezelf kunt toepassen. Soms kan het dan ook weer weggaan, en dan is het goed, als het ware geintegreerd, of het kwam uit een verkeerde bron en is weer weggegaan. Maar wat als het blijft bungelen in je hoofd ? Vraag dan aan de Heere of Hij er iets mee wil. Je kunt het als het ware gaan uitbroeden om te zien wat er inzit. Soms gaat dat door piekeren, door ernstig over dingen na te denken, te overpeinzen, oftewel te mediteren. Als het dan steeds sterker word en je raakt onzeker, of je begint ernstig te twijfelen, dan is het ook van belang dat je er geestelijke oorlogsvoering over gaat voeren. Geestelijke oorlogsvoering is niet alleen dat je het kwaad bestrijdt, maar is ook de worsteling met God. Het is het ‘pressen in de geest’ waardoor we meer duidelijkheid gaan krijgen, en dat moet dus gebeuren in een toetsende en afvragende houding. Het is een worsteling om in te gaan in het Heilige der Heilige voor meer antwoord. Dit kan zowel de worsteling zijn met engelen als met demonen. Dit is de reden waarom het richterlijke zo belangrijk is, de worsteling in de geest. Het behoedt ons voor sterke stroming die ons probeert te misleiden. Ga niet met de grote massa mee, maar worstel. Onze fundamenten liggen uiteindelijk in het Oude Testament waar de richterlijke bediening volop word besproken, totdat we uiteindelijk het Patriarchische fundament hebben bereikt. Hierbij hoort natuurlijk ook het matriarchische, zusters. Je ziet dus dat profetie niet eenvoudig is, en dat het een reis is, een reis terug tot God, tot de fundamenten die Hij in het Oude Testament heeft gelegd. In het Nieuwe Testament moest alles weer opnieuw gebouwd worden, vanwege de verschrikkelijke vervolgingen en de komst van het Romeinse Rijk. Wat gaan we doen. Verder bouwen ?

Lees ook alle profetische principes:
Profetische Database: profetische principes I

Lijn van het natuurlijke naar het geestelijke
Zoals je een natuurlijk lichaam hebt met natuurlijke zintuigen zo heb je ook een geestelijk lichaam(en) met gestelijke zintuigen en ledematen. Zoals je in het natuurlijke waarneemt en handelt wat goede en slechte effecten heeft, moet je ook in het geestelijke leren waarnemen en handelen. Omdat het natuurlijke slechts het gebied is van ons lichaam en niet van onze geest. Er zijn wel niveau's in de ontwikkeling van de geestelijke zintuigen.