Index A-ZWetten en Principes > Plaatsvervangend lijden
Driedimensionaal leren denken/ veel lijden over je heen
Gaan leren denken in plattegronden. Er gaat heel veel lijden over je komen. Lijden omwille van het koninkrijk van God. Als alles op een plaats staat. Je ziet niet waar het vandaan komt, dan wordt je helemaal gek. Voorbeeld van computer, kaarten. Weet je het niet, zou je in wilde weg schieten. Zo denken dat je er gewoon omheen kunt lopen. Dat je drie dimensionaal leert denken. Arendsogen: kan driedimensionaal heel scherp zien. Bepaalde gave van God. Niets wemelt dan voor je ogen. Zo ook onze geestelijke ogen. Wij die kenmerken van dieren overnemen.
Zijn bepaalde zalvingen die we vandaag moeten aanleren. Zijn goede rovers: als je dat nog niet hebt, ben jij een prooi. Komt veel lijden over je heen, leren onderscheiden.

Gevolgen uit plaatsvervangend lijden stappen
Plaatsvervangend lijden: mensen die bij je aankloppen. Je kan met vrije keus van de wil er zo uitstappen = verharding.. Je kan er zo uitstappen, maar of het zonder gevolgen is. We zitten op de balans van oordeel/of tucht. Kan zijn dat je daardoor in een rolstoel terecht komt.

Hart wijder gemaakt/laat hun demonen toe
Jij hebt je hart geopend voor andere mensen in je omgeving en derde wereld landen enzovoort. Zij merken, he, hij heeft zijn hart geopend, wijder gemaakt, en dan komen ze bij je. In principe laat je hun demonen toe en draag je die voor hun. Dat houd ook in het lijden van de ander dragen.

Intro
Ook naar een diepgang in de boodschap van het lijden wil niet gehoord worden, terwijl dat juist de boodschap van het kruis is, van de lijdende God. Alleen via Zijn lijden, via Zijn verdriet, via Zijn pijn komen we in Zijn troonzalen/ gewesten van vreugde terecht. Dat is de Bijbelse manier. Via de dood tot het leven komen; via het lijden tot heerlijkheid; het dragen van elkanders lasten, pijnen, moeilijkheden. Dit is de ware liefde en daaraan meet God ook onze ware liefde voor Hem af. 1 Joh 3

Later zien wie en welke landen
Later pas, anders kom je ermee af als de zonen van Scefas. Eerst goed in de liefde staan. Nu nog in de kinderschoenen. Later ga je zien wie dat zijn en welke landen.

Lijden van God (link naar lofprijs)
Gaat pijn ervaren, hoe God zich voelt. Uiting van verdriet. Je gaat God meemaken die verscheurt is door zonde en pijn. Je ziet bepaalde kant van God. God gaat ook door zijn seizoen heen van emotie. Waag het niet om in Zijn feest te komen als je niet in Zijn huis van rouw bent gekomen. Zijn twee kanten. De verdrietige God.

Nieuwe geestelijke vader opgestaan, geestelijke deurbel, jij hebt antistoffen
Jij hebt geestelijke anti stoffen om die demonen te verslaan. Als ze merken van he, daar is een nieuwe geestelijke vader of moeder opgestaan, dan komen er ook andere mensen bij je aankloppen. Je kunt het zien als een soort geestelijke deurbel. Dat wil dan niet zeggen dat het zomaar weer ophoudt, alhoewel je de keus hebt om er ieder moment weer uit te stappen. Er gaat in de hemelse gewesten een bellete rinkelen en doordat je je identificeert met de pijn, die pijn omhelst, accepteert, dan gaat hij weg. Dan hoeft hij ook niet langer te blijven.

Waarom niet ieder zelf dragen
Van pijn en uitzichtloosheid. Jij draagt, wat zij niet kunnen dragen, waar jij juist sterk in bent, en zij zijn op andere gebieden juist weer sterk. Zo draag je voor elkaar.

Wereld en kerk verkeerde idealen
Zowel de wereld als de kerk hebben de verkeerde idealen. Mensen die lijden worden vaak als doetje gezien, maar lijden in de kracht van Gods koninkrijk. De wereld heeft verkeerde idealen, verkeerde symboliek, extase. Vergelijk met God, omgekeerde wereld. God veranderd door de kinderen en de zuigelingen en de zwakken en de dwazen de wereld, omgekeerd.