Index A-ZRijk van de Duisternis > Tactieken van New Agers
Het schrijven van boeken tegen en preken tegen de New Age, uitdoven van de Geest
Zie ook: Veel Gestelde Vragen - diverse vragen(3) bij Bovennatuurlijke.
Niet alleen vervanging van de gaven van de Geest maar ook volledig uitdoven van de gaven door middel van bangmakerij: "omgang met het bovennatuurlijke is slecht, is new age". Mensen willen zich er dan zover mogelijk vandaan houden.(wil niet zeggen DAT een persoon die zoiets doet een verborgen new ager is.)

In bepaalde positie manoevreren in relatie tot een bepaalde situatie of persoon
Door middel van bewust een ware, valse profetie / woord geven.
Door middel van telepatische gaven mensen dromen geven die deels wel waar zijn en waar je zelfs dingen uit kan halen. Te vroeg, om je in een bepaalde positie te brengen.

Vervanging van de gaven van de Geest door nep gaven, zalvingen en bekeringen
doel: controle / vernietiging van binnenuit !
Een veel gehoord grapje is: "Bij jullie zitten ook lui van de satanskerk in de kerk, ik zou bijna zeggen bij jullie in de satanskerk..."

Wat wit is als zwart voorstellen en wat zwart is als wit voorstellen
Iets waar al in het oude testament over gesproken wordt. Jes 5:20 nbg vertaling: "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.". Zo zijn er vele christelijke profeten die denken via het new age-systeem: denken alles van boven is goed en komen niet die kwade kant onder ogen. In het (ware) christendom, het christendom juist die godsdienst waarin ruimte is om die lijnen van het kwaad onder ogen te komen.