Index A-ZWetten en Principes > Toetsen onderscheiden I
Begin
Terug naar de basis. Je krijgt nu een vuur in je, en nu moet je het zelf leren ; je wilt niks meer fout hebben.(balans misleiding - overmoed)

De basis van het toetsen
heiligheid -> begint bij gehoorzaamheid/ bekering
Anders heeft het geen zin. Kun je net zo goed niet toetsen want weet je ook niet of de uitkomst wel van God is.

Delen van het bloed van Jezus / onder het tegenovergestelde brengen
Delen van het bloed van Jezus -> liefde, reinheid, heiligheid -. het tegenovergestelde zien te vinden, waardoor het in het licht komt.

Gehoorzamen aan wat je weet
Maar toch nog zondes in m'n leven ? Ja, maar gehoorzamen aan wat je weet. Er zijn altijd nog zondes die tussen jouw en God in staan, maar het gaat juist om die gehoorzaamheid van het diepste hart en je bekeren waarvan je weet dat je je moet bekeren.

Herhalen
Altijd weer herhalen. Altijd het toetsen weer herhalen en weer en weer..

Het getoetste toetsen en de toetsing toetsen
Ook het toetsen toetsen / leven in zonde - je krijgt tijdens het toetsen een conclusie (het is vna God of van de duivel) -> opnieuw op het altaar -> onvrede -> opnieuw op het altaar -> vrede -> ook opnieuw op het altaar. Onder, achterdeurtjes, gaatjes ->. leven vanuit het altaar.

Naar het altaar
In het natuurlijke is het nog wel tien meter lopen naar het altaar. In de geestelijke wereld ben je er al, omdat je zelf die tempel bent/ je hart/ die tempel, vind je al die verschillende dingen.

Niet boven anderen stellen
Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. uiteindelijk komen we allemaal uit zo,n omgeving van misleiding, gebrek aan kennis.

Op het altaar leggen
Ook al weet je dingen zeker, toch op het altaar leggen, niet om verbrand te worden, maar om gelouterd te worden, om puurder te worden.
Maar in principe alles op het altaar leggen en ook uitbeelden in je gedachten dat je dat doet dus voor je zien. Beginnen met ieder profetische woord maar uiteindelijk iedere gedachte en kijken wat er gebeurt.

Op het witte vlak gaan staan
Absorbeerd het of stoot het af -> visualiserend toetsen -> profeteren, kijken wat er gebeurt.

Op het witte vlak gaan staan / witte - zwarte wolk van getuigen
De wolk van getuigen. Behoor ik zelf ook toe, werk je ook in. Mag je eenvoudigweg gaan concentreren op een wit vlak. Het zwarte gedeelte wil jouw ook inspiratie geven. Om inspiratie, informatie te ontvangen vanuit de wolk van getuigen mag je je concentreren op het witte vlak.
Brug met touwen -> visualiseren, geloof, uitbeelden, gaan concentreren op het witte vlak, mee in verbinding gaan staan. Is een hele goede oefening. Mag je voor je gaan zien. Is kinderlijke manier. Ook weer balans kinderlijk - volwassen. Al toe bent aan volwassen, eerst kinderlijk -> zwart - wit vlak -> goede oefening om zwarte vlak buiten de deur te houden, kinderlijk, maar werkt wel. -> bescherming tegen zwarte gedeelte.

Overnieuw
Je moet alles uit je geweten / wat je meent te weten, overboord zetten en opnieuw op het altaar leggen om het te toetsen. Alles opnieuw toetsen, alles opnieuw overwegen.

Redenen waarom niet aan toetsen gaan
1.geen angst voor God
2.angst voor mensen
3.trots
-> Volledig van loskomen

Relatie in de diepte
Nu die relatie met God aangaan. Je hebt al wel een relatie, maar nu in de diepte, stap voor stap leven op het altaar. Kan gewoon niet in 1 keer.

Waarom gaan toetsen
Je moet gaan leren zien wat er in je denken en handelen van God en van de duivel is. God zal met zijn licht gaan schijnen en dan zal er toch wat openbaar worden. God wil meer spreken, barrières.

Zeker weten
Sommige dingen weet je zeker, die heeft God in je geijsmerkt.